Sunteți pe pagina 1din 4

COLEGIUL NAŢIONAL „EMANUIL GOJDU”

STR. SPIRU HARET, NR. 3-5


ORADEA, COD 410066
TEL/FAX: 00 40 259/417420; 00 40 259/417668; 00 40 359/439101
E-MAIL: egojdu@gmail.com
www.lego.rdsor.ro

Istoria Religiilor
Religiile Scandinave

PROPUNĂTOR: PROF. GELU DANIEL SEREA


CLASA : a XI- a G
NR.ORE : 1/ săptămână
AN ȘCOLAR: 2018-2019

1. ARGUMENT

Necesitatea unui asemenea curs opţional porneşte de la prezenţa în programa de religie pentru
clasele a IX a și a X a, a temelor care fac referire la aspecte ale istoriei religiilor din preistorie până
în epoca contemporană. Având în vedere complexitatea acestor probleme, considerăm că este
necesară extinderea studiului printr-un curs opţional, care tratează un capitol mai puțin studiat, acela
al credințelor religioase ale Egiptului antic, acesta permiţând extinderea cunoştinţelor şi formarea de
noi competenţe.
Conţinuturile cursului opţional respectă particularităţile de vârstă ale elevilor şi completează
informaţiile şi deprinderile elevilor din anii anteriori.

2. COMPETENŢE GENERALE

2.1 Utilizarea informaţiilor provenite din surse istorico-religioase, primare şi secundare;


2.2 Dezvoltarea vocabularului istoric și religios, în cadrul comunicării scrise şi orale;
2.3 Rezolvarea de probleme prin procedee specifice Istoriei Religiilor.
COLEGIUL NAŢIONAL „EMANUIL GOJDU”
STR. SPIRU HARET, NR. 3-5
ORADEA, COD 410066
TEL/FAX: 00 40 259/417420; 00 40 259/417668; 00 40 359/439101
E-MAIL: egojdu@gmail.com
www.lego.rdsor.ro

3. COMPETENŢE SPECIFICE

3.1 Definirea termenilor noi;


3.2 Înţelegerea legăturii dintre istorie şi religie în diferite etape istorice, în arealul Nord - african;
3.3 Analizarea rolului religiei în istoria umanităţii;
3.4 Descoperirea de asemănări între religiile din spaţiul universal şi cele din spaţiul egiptean;
3.5 Identificarea acelor aspecte ale religiilor specifice oricărei perioade istorice în spaţiul egiptean;
3.6 Înţelegerea noţiunilor de Istoria Religiilor prin diferite metode;
3.7 Utilizarea noţiunilor în eseuri structurate pe anumite teme, folosind bibliografia recomandată;
3.8. Descoperirea de informaţii referitoare la aspectele ale religiilor prin studiu individual sau în
echipă.

4. LISTĂ DE CONŢINUTURI

1. Introducere în studiul disciplinei definire, metodele ştiinţei, importanţa studierii istoriei


religiilor.

2. Izvoarele istorice:
a. Izvoare interne;
b. Izvoare externe.

3. Zeii sau divinitățile:


a. Zeii sau divinitățile;
b. Pnevmatologia egipteană.

4. Credințele lumii antice egiptene:


a. Cosmogonia;
COLEGIUL NAŢIONAL „EMANUIL GOJDU”
STR. SPIRU HARET, NR. 3-5
ORADEA, COD 410066
TEL/FAX: 00 40 259/417420; 00 40 259/417668; 00 40 359/439101
E-MAIL: egojdu@gmail.com
www.lego.rdsor.ro

b. Reforma de la Amarna.

5. Cultul:
a. Lăcașurile de cult;
b. Sacerdoțiul;
c. Sacrificiile;
d. Sărbătorile
e. Mumificarea.

6. Eshatologia egipteană:
a. Sfârșitul omului;
b. Credința în nemurire.

7. Concluzii.

5. BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ

1. Ioan Petru Culianu, Mircea Eliade, Dicţionar al religiilor, Bucureşti, 1993


2. Jean Delumeau, Religiile lumii, Bucureşti, 1996
3. Mircea Eliade, Tratat de istoria religiilor, Bucureşti, 1992
4. Victor Kernbach, Dicţionar de mitologie generală, Bucureşti, 1989
5. Julien Ries, Sacrul în istoria religioasă a a omenirii, Iaşi, 2000
6. C.I. Culian, Lumea culturii primitive, Bucureşti , 1981
7. Ovidiu Drîmba, Istoria culturii şi a civilizaţiei , Bucureşti, 2002
8. W. Durant, Civilizaţii istorisite, Bucureşti , 2001-2002
COLEGIUL NAŢIONAL „EMANUIL GOJDU”
STR. SPIRU HARET, NR. 3-5
ORADEA, COD 410066
TEL/FAX: 00 40 259/417420; 00 40 259/417668; 00 40 359/439101
E-MAIL: egojdu@gmail.com
www.lego.rdsor.ro

6. MODALITĂŢI DE EVALUARE

- Alcătuirea de eseuri folosind bibliografia recomandată;


- Întocmirea de portofolii tematice în funcţie de materia studiată;
- Teste de evaluare;
- Evaluări orale.

7. VALORI ŞI ATITUDINI

- Înţelegerea rolului Istoriei Religiei, dar şi a artei religioase,


- Afirmarea nestingherită a personalităţii elevului,
- Stimularea interesului pentru lectură şi cercetarea surselor istorice și religioase,
- Formarea şi încurajarea deprinderilor studiu individual.

8. SUGESTII METODOLOGICE

- Utilizarea bibliografiei, a dicţionarelor istorice şi care au ca temă religia, simbolurile,


manifestările spirituale;
- Vizitarea muzeelor de artă şi istorie;
- Folosirea metodelor activ – participative;
- Integrarea noilor tehnologii în procesul de predare – învăţare.