Sunteți pe pagina 1din 9

Proiect didactic

Data: 02.12.2015
Clasa: VII-a
Durata: 45 min
Obiectul: Biologia
Modulul: Sisteme coordonare și integrare a organismelor în medu.
Subiectul lecției: Particularități structurale și funcționale ale organului
audiv la om
Tipul lecției: mixtă
Profesor: Erimenco Silvia
Subcompetențe: Identificarea organelor și a sistemelor de organe care realizează
funcții de mentinere a echilibrului corpului.
Obiective operaționale:
O1 - Sa identifice pe baza plansei/mulajului componentele urechii
externe, urechii medii si urechii interne..
O2 - Să recunoască structura urechii la planșă;
O3 - Să explice rolul fiecării structuri al organului auzului.
Strategii didactice:
1. Activități de învățare și evaluare: conversație euristică, lucrul
cu manualul, jocul didactic, exercițiul, explicație.
1. Materiale didactice: planșe, imagini, scheme, tabla interactivă.
2. Moduri de activitate: frontal, în perechi, individual.
Surse informaționale: manualul de Biologie clasa a VII-a Nina Bernaz-
Sicorschi 2012, ghidul profesorului cl.VII-a,

Desfășurarea lecției:
Etapele Activitatea profesorului Activitatea elevului Strategii
lecției didactice
Evocarea Noteza absentii
a)Captarea Pregătete materialul
Pregăteste climatul socio – Joc didactic
atenției afectiv necesar actului învăarii necesar pentru lecie
-Dacă suntei ateni, pe tablă
avem anexat un cocor care pe Lucreza
b)Verificarea vreme grea a venit în ospeție cu
Elevii vin la tablă i
frontal
cunoștințelor o traistă de întrebări. Pentru selectează cite o
reactualizarea cunotinelor întrebare din coul
anterioare, propun elevilor să cocorului, analizează
selecteze cîte un bileel cu întrebarea timp de 1
întrebări : minut i răspund la
1.Din ce este alcatuit globule întrebări consecutiv. Posterul
ocular?
2 ce rol are ochiul 1.Globul ocular este format
din 3 tunici suprapuse
3.floarea ochiului se numește externa, medie si interna.
4.Enumerati organele anexe ale 2.ochiul are capacitatea de a
globului ocular. percepe lumina
5.A/F Imaginea se formează pe 3. iris Conversație
coroidă 4.sprîncene, gene, pleoape, euristică
6.A/F celulele receptoare în glande lacrimale
formă de conuri deosebesc 5. F pe retină
culorile
7.Ce este conjuctivita? 6. A
Frontal
8.A/F În caz de contuzie la
ochi, se recomandă aplicarea
compreselor cu apă caldă. 7. Este o reacție alergică
9.ce funcție îndeplinește produsă de bacterii.
pupila? Lucrul cu
10.Ce reguli trebue să 8. F manualul
respectăm pentru a preveni 9.Prin pupilă pătrunde
îmbolnăvirea? lumina în ochi
11.Ce repezintă cîmpul vizual 10.

12.Ce este comunicarea? 11.ansamblul punctelor în


spațiu pe care ochiul le
13.Globul ocular mai alungit poate percepe atunci cînd
este o patologie a vederii și se este imobil
numește….. 12. este actul de emitere și
recepționare a mesajelor
Experiment : prin semnale
Pentru reactualizarea modului 13. miopie
in care sunt percepute sunetele 1. Elevii observa reactia de
este ales un voluntar caruia: intoarcere a capului catre
1)i se acopera ochii cu o esarfa sursa sunetului.
si se obseva reactia atunci cand
un coleg bate din palme; Jocul
2)i se acopera ochii cu o esarfa 2)Elevii observa ca colegul
si cutele pavilionului urechii i lor nu mai raspunde
se umplu cu vata, urmarindu-i- stimulului auditiv deoarece
se reactia atunci cand un coleg pavilionul urechii nu mai Exercițiul
va bate din palme. preia undele sonore. Lucrul cu
manualul
Care este organul de simț care
percepe sunetul
Anunț subiectul și obiectivele Urechea
lecției.
Realizarea Auzul este aproape la fel de Elevii notează subiectul
sensului important ca văzul atunci când lecției.
trebuie să ne orientăm în spaiu.
In ceea ce privete înelegerea
limbii vorbite, urechea are un
rol special, fiind deosebit de
sensibilă la frecvena sunetelor.
Practic, prin organul auditiv
sunt percepute anumite vibraii
ale aerului.
Vibraiile (undele acustice) ce
provin dinspre corpurile străine
sunt preluate i purtate de aer,
Explicație
ajungând apoi în ureche.
Slaid 1
Repartizarea elevilor în trei Prezint componentele
grupe: urechii i funcia pe care o
I grup – urecchea externă îndeplinesc aceste structuri:
Slaid 2 -externă-
pavilionul urechii format
din plicuri i cute. Are rol de
a capta sunetelei dirijare
spre canalul auditiv ;
canalul auditiv reprezintă
continuarea pavilionului
urecii pînă la timpan. Este
acoperit cu piele, periori i
glande ce secretă
cerumenul.
timpanul membrană situată
între urechea medie i cea
II grup – urechea medie externă. Transformă
Slaid 3 semnalele sonore în vibraii.
-medie-
oscioarele auzului (ciocăna,
scăriă, nicovală) preiau
vibraiile de la timpan i le
transmit spre urechea
internă ;
fereastra ovală fac
legătura urechii
fereastra rotundă medii cu
cea internă
trompa lui Eustachio face
III grup - urechea internă legătură cu faringele pentru
Slaid 4 egalarea presiunii aerului de
o parte i de alta a
timpanului;
Explic localizarea celulelor -internă :
pentru auz si echilibru. labirint osos, labirint
Demonstrez grafic la calculator membranos, receptori
calea pe care o urmează auditivi(acustici), receptori
impulsul nervos pînă la creier vestibulari.
unde se formează senzaia Elevii sunt atenti si noteaza
auditivă i de echilibru. in caiete cele observate la
proiector
Elevii vor răspunde i vor
Reflecţia Propun elevilor sarcina: cum ne propune diferite idei
meninem echilibrul ? referitor la meninerea
Trec la următorul slide,pentru
echilibrului.
identificarea structurilor ce
participă i controlează micările
corpului.
În meninerea poziiei
verticale participă receptorii de
la nivelul vestibulului
membranos.
Micarea de rotaie a corpului i
capului este coordonată de
receptorii de la baza canalelor
semicirculare.

Se analizează schema din


manual sau profesorul atîrnă
schema pe tablă.

Cer elevilor sa repete calea


parcursă de impulsul nervos
pîna la aria auditiva si de
Repetare, lucru în grup
echilibru. Propun elevilor să se
grupeze în 3 grupuri. Fiecare
grup primete o fiă de lucru i
răspund la sarcinile de lucru.

Pentru realizarea feedback-ului


se propune un test fulger
( anexa 1) de reactualizare a
cunotinelor din cadrul orei

Extensia Pe baza scheme generalizaţi


cunoştinţele formulînd o
concluzie generală a lecţiei.

Pentru acasă: TEMA3,6 pag.56 Elevii notează tema pentru


de învăţat tema. Ex.5 pag. 58 acasă.

Anexa 1

2.Raspundeti la urmatoarele intrebari:


I.Componenta urechii care capteaza undele sonore…pavilionul
II.Care sunt osicioarele urechii medii?..........ciocanul,scărița,
nicovala........................................................
III.Membrana care separa urechea externa de cea medie…timpanul
IV. Cum se numeste osciorul care se sprijina pe ureche
interna?............ciocan....................................................
V.Lichid care se gaseste in melcul osos………perilimfă……
VI.Componenta a melcului membranos in care se gasesc receptorii
auditivi……………………………………………..
VII. Unde sunt localizati receptorii pentru echilibru?.........................
VIII.Ce lichid contine melcul membranos?............endolimfă............................
Numele i prenumele elevului........................................

Urechea

1. Identifică componentele urechii externe, medii i interne: (4puncte)

2. Care sunt rolurile următoarelor componente ale urechii? (3 puncte )


- Timpanul………………………..
- Trompa lui Eustachio……………………………………
- Sistemul de 3 oscioare………………………………..

3. Numete locurile unde se găsesc receptorii: (2 puncte )


- auditivi…………………………………
- de echilibru…………………………………………………………..

Se acordă 1 punct din oficiu.


Sunetul ia natere prin vibraia unui obiect, iar această vibraie care se
transmite prin aer, în toate direciile, ajunge la ureche, sub formă de unde
sonore. Sunetul se mai poate transmite prin intermediul lichidelor i al
corpurilor solide. Să urmărim figura. Bătaia din palme produce unde
sonore. Acestea sunt captate de cutele pavilionului urechii i îndreptate, prin
canalul auditiv, la timpan.

Prin vibraiile acestuia, oscioarele din urechea mijlocie se pun în micare i transmit
excitaia spre fereastra ovală. Membrana acesteia vibrează la rândul ei i transmite
excitaia auditivă perilimfei.
Vibraiile perilimfei se transmit endolimfei, ajungând astfel la celulele auditive din
melc. Acestea recepionează excitaia i o transmit unor neuroni ale căror prelungiri lungi
formează nervul auditiv.
Excitaia auditivă se transformă în influx nervos pe care nervul auditiv îl
conduce la creier, unde se formează senzaia de auz.

Funcia de echilibru
Celulele de echilibru recepionează excitaia referitoare la micările capului i corpului.
Cilii lor sunt atini de cristalele de carbonat de calciu care se găsesc în jurul acestor
celule i care se mică la fiecare modificare a poziiei capului.
Această excitaie este transmisă neuronilor alăturai, ale căror prelungiri lungi
formează nervul vestibular (de echilibru), care conduce influxul nervos la baza
creierului, unde se formează senzaia de echilibru.
Datorită acesteia, corpul nostru îi menine poziia în orice micare.

MINISTERUL EDUCAȚIEI AL REPUBLICII MOLDOVA


DIRECȚIA GENERALĂ ÎNVĂȚĂMÎNT
CIMNAZIUL ,,MIRCEA CEL BĂTRÂN” SAT. MOSCOVEI

LA BIOLOGIE

Subiectul: ,, Particularități structurale și funcționale ale


organului audiv la om”

Profesor: Erimenco Silvia


CAHUL 2016