Sunteți pe pagina 1din 6

Data: 25 II 2009

Şcoala cu clasele I-VIII Tormac


Clasa : a II-a A
Institutor: Toth Melinda Aloisia
Obiectul: LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Salutare, primăvară!
Subiectul: „ Grupurile de sunete ie, ia, ea”
Tipul lecţiei - MIXTĂ
 Consolidarea cunoştinţelor dobândite anterior;
 Predare de noi cunoştinţe
Durata: 50 minute
Obiective de referinţă:
- dezvoltarea exprimării orale şi scrise;
- identificarea sensului cuvintelor într-un enunţ;
- pronunţarea clară şi corectă a cuvintelor ce conţin grupurile de sunete ie,ia,ea;
- scrierea corectă a cuvintelor şi enunţurilor;
- îmbogăţirea vocabularului.
Obiective operaţionale:
- să recite poezia Primavara, de Vasile Alecsandri;
- să identifice diftongii ie, ia, ea în cuvinte;
- să citească corect cuvinte ce conţin aceşti diftongi;

1
- să grupeze cuvintele după grupul de sunete pe care îl conţin;
- să despartă în silabe cuvintele respective;
- să scrie corect şi lizibil.

Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, observaţia, audiţia;


Resurse materialet: Manualul, Caiete, Ilustraţii, Calculatorul, videoproiectorul, Fişe de lucru,
Forme de organizare:frontal, individual, în perechi, pe grupe.

Bibliografie:
 Proiect pentru Învăţământ Rural Subcomponenta 1.1. Dezvoltare profesională pe baza activităţii proprii desfăşurată în
şcoală
 www.didactic.ro
 Curriculum Naţional – Planuri de învăţământ şi programe şcolare pentru clasele I-IV– 2005

ANEXE PROIECT: FIŞA DE LUCRU

2
Nr. Etapele lecţiei Desfăşurarea activităţii Forme de Metode, Mijloace,
Crt
Activitatea învăţătoarei Activitatea elevilor organizare Materiale
1. 2. 3. 4. 5.
1. Captarea Solicit din partea elevilor pregătirea celor Elevii se pregătesc cu cele Frontal Conversaţia;
atenţiei necesare desfăşurării în bune condiţii a necesare pentru
lecţiei. desfăşurarea în bune
condiţii a lecţiei;

2. Informarea Astzi vom identifica sunetele ie, ia, ea în Elevii urmăresc cu atenţie Frontal Conversaţia
elevilor cu cuvinte; vom grupa cuvintele după grupul de explicaţiile invăţătoarei. Individual Explicaţia
privire la sunete pe care îl conţin; vom despărţi în silabe Exerciţiul;
cuvintele respective;
obiectivele
urmărite

3. Reactualizarea Recitim poezia Primăvara de Vasile Alexandri, Unul dintre elevi ales de În perechi Observaţia
cunoştinţelor şi solicit sublinierea cuvintelor : iarnă, iată, iarăşi, către coleg, va răspunde la Demonstraţia
creangă, miere. întrebările învăţătoarei Exerciţiul;
capacităţilor
anterioare

4. Prezentarea Incercuim sunetele ia, ea, ie din cuvintele Elevii încercuiesc sunetele. Frontal Observaţia
materialului subliniate. Despărţim cuvintele în silabe. Ce Sunt atenţi la despărţirea în Individual Dialogul
stimul: observăm? silabe. Observă ca sunetele Explicaţia
Deci care ar putea fi titlul lecţiei de astăzi? încercuite nu se despart. Exerciţiul

3
Se scrie la tablă şi-n caiete titlul lecţiei: Elevii îşi notează titlul
Grupurile de sunete ie, ia, ea lecţiei.
5. Dirijarea Avem şi o regulă pe care o vom scrie cu roşu: Elevii scriu regula cu Frontal Conversaţia
învăţării Fiecare grup de sunete face parte dintr-o culoare roşie. Individual Explicaţia
singură silabă. Scriu cuvintele in caiete ce Exerciţiul;
1. În acest bol avem mai multe cuvinte. sunt scrise la tablă. Individual;
Fiecare elev va veni la tablă, va alege un
bileţel, îl va citi în faţa clasei, îl va scrie
la tablă, va incercui grupul de sunete
învăţat şi va despărţi cuvântul în silabe.
Cuvintele sunt : poiană, ied, gheaţă,
greşeală, soare, lalea, caietul, creangă,
miere, întreabă, Ileana, Iancu, ieşim.

6. Obţinerea Acum vă voi citi un text, voi urmăriţi în Elevii ascultă cu atenţie Frontal Conversaţia
performanţei manual şi subliniaţi cu creionul cuvintele care indicaţiile, apoi lucrează în Individual Explicaţia.
conţin sunetele învăţate. paralel cu elevul care este Exerciţiul
Extragem cuvintele cu sunetele încercuite, le solicitat la tablă. Individual;
despărţim în silabe şi verificăm regula.
Alcătuim propoziţii cu cuvintele găsite.

7. Asigurarea Dacă aţi înţeles bine ceea ce am învăţat Elevii vor citi cu atenţie Frontal Conversaţia
conexiunii astăzi, mai trebuie să vă atrag atenţia asupra propoziţiile prezentate. Individual Explicaţia.
inverse uneui aspect, şi anume: Să deosebim între Vor încerca să găsească o Exerciţiul
cuvintele ea şi ia. De exemplu scriem explicaţie pentru situaţia Plicu (ce conţine ideile
Ia cartea. creeată. principale);
Ea scrie. Lipici
Aceste cuvinte le pronunţăm în acelaşă fel dar

4
le scriem diferit.

8. Evaluarea Vom introduce în diagrama Venn exemple de Elevii completează Individual Conversaţia
performanţelor cazuri în care scriem ia sau ea. diagrama de pe fişa lor. Explicaţia.
Exerciţiul
Diagrama Venn
9. Intensificarea Vom construi un ciorchine cu cuvinte care să Elevii vor scrie pe fişă Frontal Conversaţia
retenţiei conţină grupul de sunete învăţate cuvintele enunţate de ei. Explicaţia.
Exerciţiul
Ciorchinele
10. Asigurarea Elevii vor nota tema pentru Frontal Exerciţiul
transferului Elaborarea temei de casă: acasă, si mici indicaţii
referitoare la temă.

5
Diagrama Venn

Ia Ea

Circhinele