Sunteți pe pagina 1din 29

UNIVERSITATEA DE VEST VASILE GOLDIȘ - ARAD

FACULTATEA DE ȘTIINȚE SOCIO-UMANE


ȘI EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

Raport de practică

Coordonator:

Masterand în practică:

Anul II. sem II. Grupa I

ARAD 2019

1
Cuprins

Activități înregistrate în stagiul de practică psihologică.....................................................3

• Psihologia aplicată în Securitatea Națională


• Psihologia transporturilor
• Psihologia muncii
• Psihologia clinică

Legislație....................................................................................................................................4

Arhiva cabinetului.....................................................................................................................4

Confidenţialitatea actului psihologic.......................................................................................4

Activitatea din cadrul cabinetului...........................................................................................5

Testele utilizate..........................................................................................................................6

a) Testele creion-hârtie........................................................................................................6
b) Chestionare de personalitate...........................................................................................9
c) Teste informatizate........................................................................................................12

Eliberarea avizului psihologic................................................................................................13

Studiu de caz – Activități, parcurgere și rezultate obținute..........................................................14


Concluzii și observații personale...........................................................................................17
Anexe ...............................................................................................................................................18
Anexa 1 - declaraţie şi fişa de anamneză
Anexa 2 - proba Labirint
Anexa 3 - proba Praga (față și verso)
Anexa 4 - proba ADS
Anexa 5 - proba AD Romb
Anexa 6 - proba Kraepelin (față și verso)
Anexa 7 - proba Baraj Toulouse-Pieron (față și verso)
Anexa 8 – Fișa de observație
Anexa 9 - Aviz psihologic

2
Activități înregistrate în stagiul de practică psihologică

În perioada martie-mai 2012 am efectuat practică de specialitate în cadrul Societății Civile de


Psihologie Rusu și Popescu, unde am fost îndrumată de către doamna psiholog Rusu Andreea.

Societatea este atestată de Colegiul Psihologilor din România pentru competențe în materie de
psihologia muncii, organizațională și servicii, psihologia transporturilor, psihologia aplicată în
domeniul securității naționale și psihologie clinică.

Cabinetul este dotat cu aparatură de investigație care asigură desfășurarea în condiții optime a tuturor
investigațiilor psihologice vizate. Metodologia și instrumentele folosite sunt conforme cu
legislația în vigoare. De asemenea, baza metodologică este bogată, alcatuită din teste
aptitudinale, teste computerizate, inventare de personalitate, etc.

 Psihologia muncii

Aviz psihologic pentru angajare; Evaluări psihologice periodice, la schimbarea funcției, pentru
promovare, sau la reluarea activității.

Aceste tipuri de testări se adreseaza persoanelor care doresc să se angajaze în funcții de


conducere, în funcții cu grad mare de risc.

 Psihologia transporturilor

Aviz psihologic pentru obținerea permisului auto.

Examinarea psihologică presupune aplicarea testelor pe calculator, corelate cu cele creion-


hârtie, pentru a obține informații concrete, în scurt timp, referitoare la aptitudinile clientului.

 Psihologia aplicată în Securitatea Națională

Aviz psihologic pentru obținerea permisului port-arma.

Aceste servicii se adreseaza persoanelor care doresc să obtina permisul port-arma în interes
personal sau profesional. Aceste evaluări psihologice au că scop determinarea compatibilităților
dintre capacitățile intelectuale, abilitățile psihice generale, structura de personalitate și cerințele
specifice posesorului și utilizatorului de armament și muniție.

3
 Psihologia clinică

Consiliere psihologică.

Este utilizată în vederea optimizării, autocunoașterii și dezvoltării personale.

Legislație

1. Legea 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică,


înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România.
2. Norme de aplicare a legii 213/2004.
3. Hotărârea Comitetului Director al Colegiului Psihologilor din România din 10 martie 2006
privind constituirea, declararea, înregistrarea şi funcţionarea cabinetelor individuale,
cabinetelor asociate, societăţilor civile profesionale de psihologie, precum şi exercitarea
profesiei de psiholog cu drept de liberă practică în sectorul public sau privat, în regim salarial.
4. Codul deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică
5. Codul de procedură disciplinară.
6. Norme de atestare ale fiecărei comisii.

Arhiva cabinetului
Arhiva se păstrează timp de 10 ani şi conţine :
- Copie act de identitate;
- Copie aviz psihologic ;
- Copie fişă medicală (unde este cazul) ;
- Declaraţia clientului ;
- Fişa de anamneză a clientului ;
- Toate teste şi foile de răspuns ale clientului.

Confidenţialitatea actului psihologic


Rezultatele obţinute nu se arată terţelor părţi decât în anumite situaţii:

4
- în cazul în care clientul este cercetat penal şi se solicită dosarul sau în cazul în care acesta
dezvăluie o crimă sau o intenţie;
- în cazul unui control de la Colegiul Psihologilor, survenit că urmare a unor reclamaţii
privind desfăşurarea deficitară a activităţii psihologului;
- cu acordul scris al clientului.

Activitatea din cadrul cabinetului

În primul rând clientul se prezintă la cabinet cerând avizul de care are nevoie. Psihologul îl
informează cu privire la etapele evaluării psihologice, îi aduce la cunoștință durata evaluării,
prețul, tipul de teste pe care le are de făcut precum și posibilitatea de a primi aviz psihologic
inapt. Clientul este informat și cu privire la importanța stării în care se află pe moment, dacă se
simte el însuși pregătit de tot ce ține de evaluare.

Dacă este de acord, clientul primește în continuare o declarație pe care trebuie să o completeze
și semneze din care reiese că a luat la cunostință toate cele descrise mai sus, precum și faptul
că nu a consumat alcool sau droguri înainte de testare sau alte cazuri speciale ce i-ar aduce
clientului impedimente în cadrul evaluării.

În continuare, clientul completează o fișă de anamneză și poartă o discuție cu psihologul pe


baza acestei fișe. Fișa de anamneză conține informații generale despre client (condițiile sale de
locuit, starea civilă, ocupația partenerului sau a părinților, numărul de copii, activități și hobby-
uri). Psihologul urmărește aceste informatii și poate pune întrebări suplimentare despre datele
completate de către client, încearcă să afle de asemenea dacă există probleme de familie
(accidente, condamnări, decese) sau altfel de probleme în viața clientului. Astfel fișa de
anamneză este apoi corelată cu celelalte teste aptitudinale și teste de personalitate în scopul
realizării unui profil psihologic al clientului.

Următoarea etapă implică evaluarea clientului prin intermediul unor teste creion-hârtie. De
obicei se preferă selectarea a doua teste de acest gen pe care să le oferim clientului. Alegerea
celor două teste se face având în vedere scopul urmărit, aptitudinea sau posibilele tendințe ale
clientului, luând în considerare totodată motivul examinării psihologice dar și fișa de anamneză.

Pentru continuarea schițării unui profil psihologic aplicăm clientului de asemenea și teste de
personalitate, stres și teste informatizate. Acestea urmează a fi corelate cu cele creion-hârtie,
abia apoi luându-se decizia aplicării și altor teste. Testele informatizate reprezintă teste pe

5
calculator care pot fi efectuate de către client prin intermediul unor manete și pedale speciale
în funcție de tipul testului.

Testele utilizate

Pe parcursul stagiului de practică ne-au fost prezentate treptat cele 3 tipuri de teste: creion-
hartie, chestionare de personalitate și testele informatizate; ne-au fost explicate atât instructajele
pentru fiecare cât și ce anume urmărește fiecare și le-am aplicat pentru o mai bună înțelegere a
acestora.

a. Testele creion-hârtie

Proba praga

Testul se poate aplica individual sau în grup. Măsoară capacitatea de distribuție a atenției.
Parametrii urmăriți sunt numărul total de itemi corect rezolvați (din totalul de itemi prezentați
se scad erorile). Testul are timp de execuție de 16 minute.

Testul este alcătuit din două foi: prima conține un pătrat mare împărțit în numeroase căsute. În
fiecare căsuță sunt prezentate 2 numere unul scris cu font mare și unul cu font mic. A doua
pagină conține patru coloane de căsuțe cu numere iar în dreapta fiecare are cate o căsuță liberă.
Clientul trebuie să caute în prima pagină (printre numerele scrise cu caractere mari ) numarul
scris în coloană iar după ce îl gasește trebuie să scrie în căsuța liberă numărul imprimat cu
caractere mici din prima foaie. Trebuie să ia numerele din coloană în ordine, de sus în jos, fără
să sară peste. De asemenea, nu are voie să noteze sau să taie numerele din foaia cu pătratul
mare.

Psihologul evaluator trebuie să se asigure că clientul a înțeles exact instructajul și îl anunță de


asemenea că trebuie să se oprească atunci când acesta îl anunță.

Proba labirint

Testul se poate aplica individual sau în grup și urmărește măsurarea atenției concentrate atât
sub aspect calitativ cât și cantitativ. La fel ca mai sus, parametrii urmărițisunt numarul de itemi
corecti din totalul de itemi. Testul are că timp de executie 5 minute.

6
Testul constă în două dreptunghiuri - unul mic cu 10 trasee și unul mare cu 25 de trasee –
desenate pe o foaie. Traseele sunt numerotate în căsuțe în partea stângă și au o căsuță
corespondentă goală în partea dreaptă. Clientul trebuie să urmarească (doar cu privirea, fără pix
sau deget) fiecare traseu în parte și să scrie în căsuța goală numărul corespondent din căsuta din
stânga. Dreptunghiul mic reprezintă un pretest, prin care psihologul se asigură că instructajul
este înțeles de către client. Dreptunghiul mare este testul propriu-zis și are un timp impus din
momentul în care clientul începe dreptunghiul mare.

Proba Kraepelin

Se aplică individual sau în grup. Masoara capacitatea de concentrate a atentiei dar și capacitatea
de invatare și memorare. Parametrii urmărițisunt viteza (totalul numerelor impartite la 10) și
exactitatea (calculata dupa formula [TB – (O + E)] / TB .

Unde:

TB = total perechi de numere posibil corecte pentru cat a lucrat subiectul

O = perechi de numere omise din calcul

E = perechi de numere gresit calculate

Testul trebuie efectuat în maxim 10 minute și consta în o foaie care are pe fata și pe verso siruri
de cifre. Cifrele au cate un spatiu liber intre ele. Să rcina clientului este să compare cele doua
numere astfel incat dacă primul numar este mai mare decat al doilea, trebuie să le scada, iar
dacă primul numar este maimic decat al doilea, trebuie să le adune. Rezultatul operatiei trebuie
trecut în spatiul liber dintre cele 2 cifre. Psihologul trebuie să faca impreuna cu clientul 4-5
exemple de la inceputul randului pentru a se asigura că acesta a inteles intocmai instructajul.
Dupa expirarea timpului clientului i se comanda să inceteze testul.

Proba AD ROMB

Proba masoara capacitatea de distributie și mobilitate a atentiei. Parametrii urmărițisunt


numarul de itemi corecti, timpul de executie este de 7 minute.

Testul este reprezentat pe o foaie printr-o grupare de numere de diferite marimi de caractere și
asezate aleatoriu în forma de romb în partea stanga a paginii. In dreapta este un dreptunghi cu
doua coloane de casute, pe prima coloana sunt reprezentate intervale de numere (de ex de la 1
la 7 inclusiv) iar în coloana din dreapta casute libere. Clientul trebuie să caute în rombul de

7
numere și să afle care din numerele din intervalul din prima coloana lipseste, dupa care să il
noteze pe cel lipsa în casuta goala din stanga. Clientul trebuie informat de asemenea că nu are
voie să noteze pe foaie sau să taie numerele, trebuie doar să scrie cu pixul în casuta goala
raspunsul. De asemenea trebuie să faca fiecare interval pe rand, în ordine de sus în jos, pana la
expirarea timpului, cand este anuntat de catre psihologul evaluator să se opreasca.

PROBA ADS

Testul masoara capacitatea de concentrare, distributie și mobilitate a atentiei. Sunt urmarite


viteza (total semne impartite la 7) și exactitatea. Aceasta din urma este calculata dupa formula:
[TB – ( O + E )] / TB , unde:

TB = total semne posibil corecte pentru cat lucrat subiectul

O = total semne corecte omise

E = total semne gresit inseminate

Testul consta în o serie de semne sub forma de semafoare desenate pe o foaie și numerotate de
la 1 la 99. In partea de jos a paginii se afla 7 feluri distincte de semne notate de la A la G, care
se regasesc (de maimulte ori) în sirul celor 99 de semne. Clientul trebuie să ia de la inceput, de
la semnul cu numarul 1, în ordine, fiecare semn și să il compare cu cele notate de la A la G ; In
momentul în care gaseste un semn identic (in ceea ce priveste numarul, pozitia și directia
bratelor) cu vreunul din cele 7 modele, va scrie în casuta modelului respectiv de pe foaia de
raspuns numarul pe care il are semnul la baza. Clientul nu are voie să sara peste și nici să
procedeze în alt fel decat cel din instructaj. La finalul celor7 minute, psihologul ii comanda
clientului să inceteze testul.

Proba Baraj Toulouse-Pierron

Testul masoara atentia concentrata sub aspect calitativ și cantitativ, parametrii urmărițifiind
viteza (total semne impartite la 10) și exactitatea, calculata dupa formula: TB – ( O + E )] / TB

Unde:

TB = total semne posibil corecte pentru cat lucrat subiectul

O = semne corecte omise

8
E = semne barate gresit

Proba are că timp de executie 10 minute și se poate aplica atat individual cat și în grup.

Clientulul i se da o foaie ce are și pe fata și pe verso siruri de patratele. Fiecare dintre ele au
cate o liniuta plasata fie în colturi fie pe una din laturi. De asemenea în marginea de sus a paginii
sunt trei astfel de patratele cu liniuta. In cadrul acestei probe, clientul trebuie să ia fiecare patrate
în parte, din sirul de pe foaie și să il compare cu cele 3 patratele din partea de sus a paginii.
Dacă vreunul dintre ele se regaseste printre cele 3 de sus, clientul noteaza un x pe patratel și
trece mai departe. Dacă a taiat un patratel gresit, il poate incercui. Clientul trebuie să lucreze pe
orizontala de la stanga la dreapta cat mai multe din patratele, comparand cu toate cele 3 patratele
de sus, deodata, nu pe rand. Clientul inceteaza cand ii expira timpul.

b. Chestionare de personalitate
6 PF

6 PF este varianta prescurtată a chestionarului 16 PF (care studiază 16 factori de


personalitate). Măsoară 6 factori primari ai personalităţii:

Factorul C: Forţa eului

Prin această forţa se apreciază echilibrul între:


· lipsa de toleranţă la frustrare / maturitatea emoţională
· instabilitate emoţională / stabilitate emoţională
· hiperemotivitate, hipersensibilitate / calm, flegmatic
· Visător / realist în viaţă
· oboseală nervoasă / rezistenţă nervoasă
· Iritabil / paşnic, liniştit

Factorul E: Supunere/Dominare
Prin acest factor se pun în contrast însuşirile de a fi:
· supus / afirmativ, sigur de sine
· dependent / independenţă de spirit
· amabil, dulce / dur, auster
· natural / de o gravitate afectată
· conformist / nonconformist

9
· uşor de tulburat / ferm
· suficient cu sine / atrăgând atenţia

Factorul G. Forţa supraeului


Se pun în contrapondere:
· caracter nematurizat şi dependent / caracter afirmat
· caracter inconstant, schimbător / perseverent, determinat
· frivol / sentimentul responsabilităţii
· exigent, nerăbdător / matur emoţional
· relaxat, indolent / stabil în modul de a fi
· mai puţin sigur / conştiincios
· opozant / atent la alţii

Factorul O. Încredere calmă/Neîncredere, îngrijorare


Acest factor se concretizează prin opoziţia trăsăturilor:
· placid, insensibil / agitat, anxios
· calm, încrezător / neîncrezator, susceptibil

Factorul Q3. Integrare

Factorul Q4. Tensiunea ergică .

Clientul are de răspuns la 75 de întrebări, având 3 variante de răspuns, “da”, “nu”, şi o


variantă de mijloc şi trebuie să aleagă varianta care îl caracterizează cel mai bine. După
rezolvare, psihologul interpretează răspunsurile.

Chestionarul RDE (Reactivitate şi dinamică emoţională)

Chestionarul de personalitate RDE conţine 75 de întrebări, iar clientul are variante de răspuns
Da / Nu. Acesta se poate aplica în cazul unor rezultate prea vagi pentru a fi interpretate direct
în urma chestionarului 6PF.

Factori măsuraţi

M – Minciună

Se relevă opoziţia dintre :

10
· Tendinţă accentuată spre minciună ; chestionar irelevant
· Chestionar cu relevanţă semnificativă

Eg – Energia nervoasă

Acest factor se concretizează prin opoziţia trăsăturilor:

· Forţă crescută a excitaţiei


· Slabiciune nervoasă ; rezistenţă scazută la solicitări intense şi de lungă durată, la situaţii
stresante, afectogene ; predispoziţie spre neuroastenie

Mn – Mobilitate nervoasă

Se opun tendinţele:

· Instabilitate ideativă, motorie şi emoţională ; capacitate de concentrare în timp redusă ;


tendinţă spre superficialitate
· Inerţie ; reactivitate scăzută ; grad de inhibiţie crescut ; initiaţivă şi promptitudine redusă

Fi – Forţa inhibiţiei

Prin acest factor se apreciază raporturile:

· Hiperprudenţă ; reacţii excesiv de întârziate (proptitudine redusă) ; praguri senzoriale


crecute ; indiferenţă sau aplatizare emoţională

· Impulsivitate exagerată ; slabiciunea mecanismelor de autocontrol ; dificultăţi de echilibrare


în situaţii tensionale, afectogene

RDE – Reactivitate şi dinamică emoţională

Se opun tendinţele:

· Emotivitate scăzută ; rezistenţă crescută la stress ; echilibru emoţional bun

· Echilibru emoţional fragil ; instabilitate ; predominanţa efectului astenic, dezorganizator al


emoţiilor asupra comportamentului şi trăirilor ; tensiune emoţională şi anxietate crescută ;
predispoziţie la tulburări nevrotice şi psihotice ; hipersensibilitate emoţională

11
c. Teste informatizate

PROBA DE GÂNDIRE LOGICĂ - ANALOGIE – presupune completarea unei propoziţii,


alegând din 3 variante de răspuns.

Vizează capacitatea de a lega relaţii la nivel logic, de a înţelege corect sensul cuvintelor şi
capacitatea de concentrare şi operativitate rezolutivă, măsurând şi timpul de reacţie.

PROBA DE CONCENTRARE ŞI MOBILITATE A ATENŢIEI (CMA) – în centrul


imaginii se află un chenar cu triunghiuri care se rotesc iar în momentul în care acestea se opresc,
clientul trebuie să identifice imaginea în cele 3 variante de răspuns de mai jos.

Vizează capacitatea de concentrare şi mobilitate a atenţiei.

PROBA MEMORIE TOPOGRAFICĂ (ML) – ecranul conţine săgeţi galbene, unele din
acestea înverzindu-se şi formând un traseu. Clientul terbuie să memoreze traseul şi să îl
reproducă în sensul iniţial şi invers.

Rezultatele evidenţiază coeficientul de memorie topografică, performanţa precum şi


eventualele greşeli de memorie sau logică.

PROBA REACTIVITATE MOTORIE (RM)– pe ecran apar 5 dreptunghiuri cu


stimul text, clientul trebuie să apese butonul corespunzător direcţiei specificate de text. Testul
prezintă faza de tempo, impusă de calculator şi faza de autotempo, impusă de client.

Proba vizează: reactivitatea motorie, capacitatea de comandă şi control, capacitatea de învăţare,


inteligenţă situaţional – concretă, prezenţă de spirit, capacitatea de adaptare la activităţi cu timp
de acţiune impus, echilibrul emoţional şi temperamental

PROBA VRM( vigilenţă, rezistenţă la monotonie) – Atunci când pe ecran se află două săgeți
și cercurile sunt colorate cu roșu, clientul va trebui să apese pe butonul din stânga. Când se află
tot două săgeți pe ecran, cercurile fiind colorate de această dată cu alb, clientul va trebui să
apese pe butonul din centru; iar când pe ecran se va afla o singură săgeată, cu cercurile colorate
unul cu alb și celălalt cu roșu, clientul va trebui să apese pe butonul din dreapta.

12
Vizează: starea de vigilenţă, rezistenţă la monotonie, capacitatea de învăţare, capacitatea de
concentrare, spiritul de observaţie, coordonarea vizual-manuală, capacitatea de autocontrol,
echilibrul emoţional şi temperamental.

PROBA TIM ( învăţare şi memorare) – pe ecran apar alternativ 3 imagini, un pătrat, un cerc
şi un triunghi, iar clientul trebuie să descopere butonul corespunzător fiecăruia, prin încercări
repetate şi să le memoreze.

Testul vizează: memoria, gândirea asociativă, deciziile operative, asumarea de risc, echilibrul
emoţional şi temperamental, prelucrarea corectă şi în tinp util al informaţiei, capacitatea de
mobilizare, perseverenţă, rezistenţă la frustraţie.

PROBA VIGILENŢĂ – pe ecran apare un pătrat roşu, la anumite intervale de timp, iar clientul
terbuie să apese butonul atunci când îl vede.

Vizează: discriminarea şi identificare în timp util a stimulului vizual-semnal, dozarea optimă a


proceselor de excitaţie şi inhibiţie, memoria vizuală, promptitudinea, atenţia susţinută,
autocontrolul.

PROBA ATENŢIE CONCENTRATĂ (TAC) – pe o bară orizontală circulă şiruri de litere


iar clientul trebuie să apese în momentul în care vede literele S şi Z. Testul vizează acurateţea,
claritatea şi precizia perceptiv-vizuală, operativitatea perceptivă, controlul atenţional, controlul
inhibitor, rezistenţă la factorii perturbatori.

PROBA TUD (urmărire dinamică) – clientul trebuie să urmărească continuu un pătrat galben
şi să suprapună un pătrat roşu peste acesta.

PROBA RCMV (coordonare mâini-picioare) – ecranul conţine 2 pătrate sus, ce necesită


apăsarea butoanelor, mâna stângă-mâna dreaptă, 2 pătrate jos ce necesită apăsarea pedalelor,
piciorul stâng- piciorul drept şi un cerc care, când se înroşeşte, semnifică apăsarea doar cu mâna
dreaptă.

Testul vizează coordonarea mâini picioare şi câmpul perceptiv.

Eliberarea avizului psihologic

Avizul psihologic se eliberează după corelarea datelor obţinute la teste.

13
Avizului i se dă un număr de ieşire / data. Numele, prenumele şi CNP-ul clientului se scriu citeţ.
Se completează motivul pentru care a fost clientul testat (în vederea – angajării, obţinerii
permisului port armă etc.). Rezultatul (apt psihologic cu unele precizări / inapt psihologic cu
posibilitatea retestării la 15 zile, dar nu mai târziu de 30 de zile) – se specifică pentru ce se
eliberează avizul (ex. : locul de muncă – funcţia pentru care se face încadrarea; permis port
armă – pistol cu bile de cauciuc).

Observaţii şi recomandări - psihologul notează ce a constat în urma examinării psihologice


(ex. : se recomandă concediu de odihna, lucru în echipă, schimb de tură etc.).

Psihologul se semnează şi pune parafa şi ştampila, care trebuie să conţină :

 Ştampila : Colegiul Psihologilor din România – Filiala de pe raza unde îşi


desfăşoară activitatea ; Numele societăţii (cabinetului) şi numărul de înregistrare
 Parafa : Numele psihologului, treapta de specializare, domeniul de specializare şi
codul unic personal.

Studiu de caz - Descrierea activitatilor la care am participat, a modului în care au decurs și rezultatele
obtinute

Pentru initierea unui studiu de caz, în cadrul stagiului de practică am efectuat jocuri de rol. In
cadrul acestora, am experimentat modul în care are loc un interviu impreuna cu evaluarea și
crearea profilului psihologic. Acest studiu de caz vizeaza angajarea pe un post de educator de
gradinita.

Profil ocupational:
Aptitudini cognitive și nivelul de dezvoltare necesar (1-minim, 2-mediu inferior, 3-mediu, 4-
mediu superior, 5-maxim)
1. Abilitatea generala de invatare - 4
2. Aptitudinea verbala – 4
3. Aptitudinea numerica - 3
4. Aptidutinea spatiala - 3

14
5. Aptitudinea de perceptie a formei - 3
6. Aptitudini functionaresti - 4
7. Rapiditatea în reactii - 3
8. Capacitatea decizionala – 4

Aptitudini psihomotorii, senzoriale și fizice:


Aptitudini psihomotorii:
- Dexteritate manuala;
- Dexteritate digitala;
Aptitudini senzoriale:
- Acuitate auditiva;
- Acuitate vizuala apropiata;
- Claritate în vorbire;
Aptitudini fizice:
- Rezistenta fizica (lucru în picioare pe perioade lungi);
- Coordonare trunchi-membre.

Pe baza fisei de anamneza s-au relevat urmatoarele informatii:


Subsemnata Valcan Petra, nascuta la 18 iunie 1991 doreste o examinare prezenta pentru
angajare în cadrul Gradiniei “Lacramioara” pe un post de educator, neavand examinari
psihologice precedente. Clientul are studii liceale pedagogice și profesie de baza educator
calificat.
Este necasatorita, fara copii și fara partener; ocupatia mamei este de profesor de liceu iar tatal
pensionar. Clienta nu consuma bauturi alcoolice; In timpul liber desfasoara activitati precum
pictatul, plimarile și cititul.
Ca observatii ale psihologului au fost notate o inclinatie spre lucrul cu copii – a ingrijit membri
ai familiei precum veri mai mici. A avut în urma cu aprox 8 luni probleme de familie – tatal
bolnav în spital, dar în prezent clientul nu se prezinta ingrijorat sau afectat.

Pentru evaluarea ulterioara am aplicat clientului testul de personalitate 6PF, testele creion
hartie: Praga și AD Romb, iar că teste informatizate am selectat probele de Analogie, TIM și
VRM.
Testul de personalitate 6PF nu reliefeaza un profil cu valori extreme pentru niciunul dintre
factorii de personalitate evaluati, astfel ca: forta eului (C) are valoarea 4 din 10, factorul

15
supunere/dominare (E) este reprezentat de valoarea 7 din 10 - ceea ce denota o usoara tendinta
spre siguranta de sine, independenta de spirit și dominanta, forta supraeului (G) este situata la
5 din 10, ceea ce este denota o constiinciozitate echilibrata iar factorul de incredere/neincredere
(O) releva valoarea 5 din 10, ceea ce inseamna un echilibru intre increderea în sine și tendintele
anxioase. Factorul de integrare (Q3) este la nivelul 4 din 10 iar ultimul factor, cel al tensiunii
ergice (Q4) fiind de asemenea la nivelul 4 din 10 intre destindere,calm și tensiune,frustrare.

In timpul interviului clientul a cooperat cu psihologul evaluator, a raspuns fara ezitari la


intrebarile suplimentare, nu a exprimat anxietate sau inhibare fata de psiholog. A fost de acord
cu toate implicatiile evaluării la care a luat parte. In timpul instructajului în legatura cu testele
informatizate și cele creion-hartie, clientul a fost atent și a inteles explicatiile psihologului și s-
a conformat timpului impus la testele corespunzatoare.

Rezultate obtinute la testele informatizate și creion-hartie

1. Operativitate gandire logica - 3


2. Eficienta gandirii logice - 4
3. Memorie operanta - 5
4. Capacitate de invatare - 5
5. Operativitatea atentiei - 4
6. Eficienta atentiei - 4
7. Vigilenta - 5
8. Eficienta perceptiv-motorie - 5
9. Performanta proba – 3
10. Timp reactie util - 3
11. Rezistenta la oboseala – 5

Analizand rezultatele testelor se observa performante bune la majoritatea probelor,


corespunzand cererilor aptitudinale pentru postul de educator; totodata profilul personalitatii
releva valori de mijloc ceea ce nu influenteaza semnificativ performantele inregistrate la testele
aptitudinale.

16
Clientul nu manifesta, în momentul testarii, semne care să infirme o buna exercitare a profesiei
de educator de gradinita. In concluzie, este declarat apt pentru angajare pe acest post.

Concluzii

Acest prim stagiu de practică în cadrul unui cabinet psihologic m-a invatat elemente importante
de comunicare intre psiholog și client: cum trebuie vorbit, cu un client despre care nu stim
nimic, cum trebuie abordat din aproape în aproape, subtil, fara a fi totusi intruzivi, care sunt
etapele ce trebuie urmarite pentru a crea o cooperare intre client și psiholog, dar și limitele în
care ne situam, că autoritate evaluatoare. Activitatea din cadrul perioadei de practică mi-a adus
în vedere modalitatile de testare prin care putem afla cat mai rapid și eficient profilul unei
persoane.

Consider totusi că acesta este doar o mica introducere în ceea ce inseamna profesia de psiholog,
avand în vedere toate subtilitatile de care un psiholog trebuie să fie constient, toate dovezile și
semnele, atat verbale, non-verbale cat și cele ce tin de factorii de personalitate evaluati și
interpretati.
Ca viitor psiholog consider important și doresc să cultiv în special abilitățile de comunicare -
felul de a asculta și felul de a pune intrebari sau de a da instructaje eficiente.

In alta ordine de idei, activitatea din cadrul stagiului de practică mi s-a parut interesanta, avand
mereu elemente noi; mai mult decat atat, atmosfera din cadrul intalnirilor mi s-a parut relaxata
și interactiva, amuzanta uneori dar și educativa.

17
Anexe:
Anexa 1

18
Anexa 2

19
Anexa 3a

20
Anexa 3 b

21
Anexa 4

22
Anexa 5

23
Anexa 6a

24
Anexa 6b

25
Anexa 7 a

Anexa 7 b

26
27
Anexa 8

28
Anexa 9

29

S-ar putea să vă placă și