Sunteți pe pagina 1din 2

IFRS seminar 3

1.O entitate cumpără la data de 31.12.N-1 o clădire cu scopul de a fi folosită ca sediu central
administrativ la costul de 450.000 lei. Durata utilă de viaţă a clădirii a fost stabilită la 10 ani,
valoare reziduală nulă, iar metoda de amortizare a fost cea liniară.
La data de 1.05.N, clădirea este închiriată terţilor pe baza unui contract de leasing operaţional. La
acest moment entitatea alege pentru evaluarea investiţiei imobiliare modelul bazat pe cost.
La data de 31.12.N există indicii că această clădire este depreciată şi se determină o valoare
recuperabilă egală cu 400.000 lei. Pe data de 01.04.N+1 clădirea este vândută la preţul de 420.000 lei
Conform IAS 16, IAS 40 şi IAS 36 contabilizaţi tranzacţiile anilor N şi N+1.
R: 01.01.N – 01.05.N inreg. amortiz. 6811=2812 (450.000/10ani)*4/12=15.000; 01.05.N transfer:
imob. corporale => investitii imobiliare eval. la cost 2152=212 450.000 si 2812=2815 15.000;
01.05.N – 31.XII.N inreg amortiz. 6811=2815 45.000*8/12=30.000; 31.XII.N VNC=450.000-45.000
=405.000, Val recup.=400.000 => Depreciere=5.000 inreg. depreciere 6813=2915 5.000; 01.01.N+1 –
01.04.N+1 inreg amortiz. 6811=2815 (400.000/9ani)*3/12=11.111, vanz propriu-zisa 461=7562
420.000, desc dim gestiune % 2815 (45.000+11.111=56.111) 6562 (393.889) =2152 450.000, anulare
ajustare pt depreciere 2915=7813 5.000

2. O societate comercială achiziţionează pe data de 31.12.N-1 o clădire şi terenul pe care este


situată la preţul unic de 200.000 lei, durata de viaţă utilă estimată 40 de ani. Preţul estimat al
activelor, dacă ar fi fost achiziţionate separat, este de 30.000 lei pentru teren şi 220.000 lei
pentru clădire. Totodată, pentru clădire s-a estimat o valoare reziduală de 12.000 lei. Societatea
intenţionează să utilizeze clădirea ca sediu central administrativ.
La data achiziţiei terenul este evaluat la valoarea justă de 20.000 lei.
La data de 01.09.N+1 conducerea a decis ca această clădire şi terenul aferent să fie închiriate terţilor în
baza unui contract de leasing operaţional şi contabilizate la valorile juste de: 180.000 pentru clădire şi
25.000 lei pentru teren.
Conform IAS 16 şi IAS 40 contabilizaţi tranzacţiile anilor N-1, N şi N+1.
R: Teren: (30.000/250.000)*200.000=24.000, Cladire: (220.000/250.000)*200.000=176.000 Total:
200.000; N-1 achiz teren si cladire % 2111(24.000) 212(176.000) = 404 200.000, reeval. teren 6552 =
2111 4.000, inreg amortize cladire 6811 = 2812 (176.000-12.000)/40ani=4.100; 01.01.N+1 –
01.09.N+1 6811=2812 [(17.600-12.000)/40 ani]*(8/12)=2733,33; 31.XII.N+1 reeval teren
VNC=20.000 si VJ=25.000 => Plus de valoare= 5.000 2111= % 7552 (4.000) 1052 (1.000) 5000,
reeval. cladire VNC=176.000-4.100-2733 = 169.167 si VJ = 180.000 => Plus= 10.833, anulare
amortiz. 2812=212 6833, inreg plus din reeval 212= 1052 10.833, transfer imob corp -> investitii
imob eval la VJ 2151 teren= 2111 25.000 si 2151 cladire =212 180.000

3. Pe data de 31.12. N-1, o societate achiziţionează un utilaj, preţ de cumpărare 40.000 lei,
cheltuieli de transport înscrise în factură 15.000 lei.
Durata utilă de viaţă a utilajului este de 10 ani iar metoda de amortizare liniară. Valoarea
reziduală este de 1.000 lei și nu se modifică pe durata de viață utilă a activului.
La sfârşitul anului N+2 există indicii că utilajul este depreciat şi se calculează valoarea recuperabilă
ştiind: valoarea justă 39.000 lei, costurile generate de vânzare 3.000 lei, valoarea de utilizare 37.000 lei.
La data de 01.09.N+3, managementul întocmeşte un plan de vânzare a utilajului şi întreprinde acţiuni
pentru a găsi un cumpărător. Prin urmare utilajul este clasificat ca deţinut în vederea vânzării. Valoarea
justă a utilajului este de 30.000 lei, iar cheltuielile generate de vânzare sunt estimate la 1.000 lei.
Vânzarea este estimată să aibă loc peste 10 luni. La sfârşitul exerciţiului N+3 valoarea justă diminuată
cu cheltuielile generate de vânzare este 27.000 lei.
Se cere: conform IAS 16, IAS 36 şi IFRS 5 contabilizaţi tranzacţiile anilor N, N+1, N+2 şi N+3.
R: 2131=404 55.000, inreg amortiz. 6811 = 2813 [(55.000-1.000(VR))]/10 ani = 5.400; 31.XII.N+2
VNC= 55.000- 3ani*5.400 = 38.800 si VR = max( 36.000, 37.000) = 37.000 => Depreciere = 1.800,
inreg depreciere 6813=2913 1.800; 01.01.N+3 – 01.09.N+3 N+3 6811=2813 [(37.000-10.000)/7ani]
* (8/12) = 2.286; 01.09.N+3 Activul trece de la imob corp la Stocuri( Active detinute in vederea
vanz) evaluate la min(VJ-cost vanz, VNC). Min(29.000,37.000-3.428)=29.000, anulare
amortiz.cumulata 2813=2131 16.200-3.428 = 19.628, transfer, anulare ajustare pt depreciere 2913 =
7813 1.800; 31.XII.N+3 VC=29.000 si VJ=27.000 => Depreciere = 2.000 6531=311 2.000

4. O societate achiziţionează la data de 31.12.N-1 o clădire la costul de 500.000 lei.


Consultantul imobiliar estimează durata de viaţă utilă a clădirii la 40 ani, iar firma anticipează
vânzarea clădirii după 10 ani. Preţul actual de vânzare pentru o clădire similară cu o vechime de
10 ani este 150.000 lei. Metoda de amortizare este cea liniară. Valoarea reziduală nu se
modifică pe durata de viaţă utilă a activului.
La 31.12.N+1 clădirea a fost reevaluată la valoarea justă de 450.000 lei. Se consideră că
amortizarea este eliminată din valoarea contabilă brută a activului şi că surplusul din reevaluare
este transferat la rezultatul reportat la cedarea activului.
La 31.12.N+2 există indicii că activul este depreciat şi se determină o valoare
recuperabilă în sumă de 343.750 lei.
La data de 01.09.N+3, managementul întocmeşte un plan de vânzarea clădirii şi întreprinde
acţiuni pentru a găsi un cumpărător. Prin urmare clădirea este clasificată ca deţinută în vederea
vânzării. Valoarea justă a clădirii este de 310.000 lei, iar cheltuielile generate de vânzare sunt
estimate la 2.000 lei. Vânzarea este estimată să aibă loc peste 6 luni. La sfârşitul exerciţiului
N+3 valoarea justă diminuată cu cheltuielile generate de vânzare este 307.000 lei.
Conform IAS 16, IAS 36 şi IFRS 5 contabilizaţi tranzacţiile anilor N, N+1, N+2 şi N+3.