Sunteți pe pagina 1din 10

PROIECT DIDACTIC

ȘCOALA: Gimnazială Nr.1 Luncșoara

DATA: 12.04.2016

CLASA: a II-a A

PROPUNĂTOR: PUȘCOU VIORICA EDITH

OBIECTUL: Dezvoltare personală

UNITATEA TEMATICĂ: „În lumea poveștilor”

SUBIECTUL: „Ce mă ajută să învăț”

TIPUL LECȚIE: dobândire de noi cunoștințe

FORMA DE REALIZARE: activitate integrată

DISCIPLINE INTEGRATE:

Comunicare în limba română

Arte vizuale și abilități practice

OBIECTIV FUNDAMENTAL: dobândirea de noi cunoștințelor referitoare la condițiile


învățării, la factorii care influențează pozitiv sau negativ învățarea

COMPETENȚE GENERALE:

1. Exprimarea adecvată a emoțiilor în interacțiunea cu copii și adulții cunoscuți


2. Utilizarea abilităților și atitudinilor specifice învățării în context școlar

COMPETENȚE SPECIFICE:

Dezvoltarea personală

2.2. Utilizarea unor elemente de ascultare activă

3.2.Prezentarea condițiilor (instrumente, persoane, contexte) care fac învățarea ușoară sau dificilă

Comunicare în limba română

1.1. Identificarea semnificației unui mesaj oral din texte accesibile variate

1.2. Identificarea unor informații variate dintr-un text audiat

3.1. Citirea unor mesaje scrise, întâlnite în mediul cunoscut


4.2. Redactarea unor mesaje simple, cu respectarea convențiilor de bază

Arte vizuale și abilități practice

2.6. Participarea la activităţi integrate adaptate nivelului de vârstă, în care se asociază elemente
de exprimare vizuală, muzicală, verbală, kinestezică.

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:

O1. Să precizeze locul unde trebuie așezat obiectul găsit în coș

O2. Să citească corect, fluent, expresiv și în ritm propriu un text

O3. Să răspundă la întrebări legate de text

O4. Să sorteze corect afișele care influențează favorabil/nefavorabil învățarea și să le lipească la


locul potrivit

O5. Să alcătuiască un scurt text „ Ce îmi place să învăț”

RESURSE PROCEDURALE:

METODE ȘI PROCEDEE:

M1. Conversația

M2. Explicația

M3. Exercițiul

M4. Jocul didactic

M5. Munca diferențiată

M6. Jocul de rol

RESURSE MATERIALE:

MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT:

m1. Fișe de lucru

m2. Flipchart

m3. Afișe cu condiții favorabile/nefavorabile de învățare

m4. Coș cu imagini

m5. Fețe zâmbitoare


FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual

FORME DE EVALUARE: observare sistematică, aprecieri verbale colective și individuale

RESURSE:

UMANE: 15 ELEVI

TEMPORALE: 45 MINUTE

BIBILOGRAFIE:

1. Tăut Veronica Anca, Horvath Rodica, (2014), „Dezvoltarea personală – caiet de


aplicații pentru clasa a II-a, Editura Sinapsis, Cluj-Napoca
2. Grigore Adina, Toma – Ipate Cristina, Crivac Georgeta Mihaela, Negrițoiu Claudia
Daniela, Anghel Augustina, Ionică Nicoleta Sonia, (2016), „ Dezvoltare personală –
manual pentru clasa a II-a”, Editura Ars Libris, Argeș
3. Ministrul Educației Naționale, „Programe școlare pentru clasa pregătitoare, clasa I,
clasa a II-a”, aprobată prin ordinul ministrului nr. 3418/19.03.2013

4. Ioan Cerghit, (2006), „ Metode de învăţământ” , Editura Polirom, Bucureşti


DESFĂȘURAREA LECȚIEI

Nr. Etapele lecției O.O. Activitatea cadrului Activitatea elevilor Resurse Resurse Metode de
crt. didactic procedurale materiale evaluare
1. Moment Asigurarea unui climat Elevii își pregătesc Conversația Observarea
organizatoric educațional favorabil materialele necesare lecției sistemică
desfășurării lecției și
pregătirea de către elevi a
celor necesare lecției.
2. Captarea O1 - se realizează prin Conversația, Observarea
atenției intermediul jocului didactic explicația, jocul sistemică,
„Unde-i este locul?” didactic aprecieri
- într-un coș elevii vor găsi - elevii vor extrage câte un Coș cu verbale
diferite imagini cu cartonaș vor preciza imagini
rechizite școlare și vor numele obiectului de pe
preciza locul unde trebuie imagine și locul unde
așezat: trebuie așezat
Ex. creion-penar
3. Anunțarea Se precizează tema de Ascultă cu atenție. Conversația Observarea
temei și a astăzi „ Ce mă ajută să sistemică
obiectivelor învăț” și se notează la
tablă; vom descoperi
împreună ce factori
influențează favorabil sau
nefavorabil învățarea.
4. Transmiterea O2 Se citește textul „În Elevii numiți vor citi Conversația, Fișe de lucru Observarea
noilor vizită” (Anexa 1) textul. explicația, sistemică,
cunoștințe exercițiul aprecieri
O3 Vom răspunde în scris la Elevii numiți vor răspunde verbale
întrebările aflate la sfârșitul la întrebări, vor scrie individuale și
textului. răspunsurile pe tablă și pe colective
fișele de lucru.
Se notează pe tablă câteva
enunțuri în legătură cu
învățarea:
 Învățarea este o Își notează în caiete.
activitate de bază a
omului
 Învățarea școlară se
realizează prin efort
intelectual
 Pentru ca învățarea
sa fie eficientă
trebuie îndeplinite
anumite condiții: să
fii concentrat la
ceea ce faci atunci
când înveți; să ceri
ajutor dacă ai
nevoie; să fim
perseverenți, chiar
dacă uneori ne este
greu dacă insistăm
vom reuși
5. Fixarea O4 La flipchart vor fi afișate Vor citi propozițiile de pe Conversația, Flipchart, Observarea
noilor două buline în jurul cărora afișe și le vor lipi lângă explicația afișe sistemică,
cunoștințe vor fi lipite afișe cu factori bulina corespunzătoare aprecieri
care influențează verbale
pozitiv/negativ învățarea individuale și
colective
O5 Alcătuiți un scurt text cu Alcătuiesc textul și îl vor
titlul „Ce îmi place să citi în fața colegilor.
învăț”
6. Evaluarea Elevii vor fi recompensați Elevii primesc fețe Conversația Fețe Apreciere
activității cu stickere zâmbitoare zâmbitoare zâmbitoare verbală
pentru întreaga lor colectivă și
activitate. individuală
7. Încheierea Moment recreativ: Observare
activității Joc de rol: interpretați Interpretează rolul Jocul de rol sistemică,
rolurile personajelor din personajelor din poveste aprecieri
poveste verbale.
În vizită
Ursulețul Roni merge în vizită la prietenul său, Teddy.
- Să mergem la mine în cameră! zise Teddy.
Intrând în cameră, Roni rămase uimit. Privea în jur. Toate
lucrurile erau în ordine. Pe birou toate lucrurile erau frumos
aranjate, gata să fie folosite, iar instrumentele de lucru erau așezate
într-un suport colorat. În bibliotecă, cărțile erau așezate în ordine,
după autor. Parcă te îmbiau la lectură.
Teddy observă neliniștea care îl cuprinse pe Roni și-l întreabă:
- S-a întâmplat ceva? De ce nu mai zici nimic?
- Sunt uimit! Eu sunt foarte dezordonat!
- Asta nu e bine! Ordinea te ajută mult atunci când înveți.
Găsești mult mai repede lucrurile de care are nevoie și te poți
concentra mult mai ușor.
- Îți voi urma exemplul! Sigur voi învăța mai cu spor!
Răspunde la întrebări:

1. Ce l-a uimit pe Romi?

2. Ce fel de mediu pentru învățare avea Teddy?

3. Cum s-a dovedit Teddy a fi un prieten bun?

4. Ce l-a determinat pe Roni să ia exemplul lui Teddy?

5. În camera ta este ordine? Consideri că având ordine în locul unde înveți poți
avea rezultate mai bune la învățătură?
Învăț într-un spațiu
bine aerisit și luminat.

Când televizorul este


pornit, citesc lecția.

Învăț în camera mea.

Învăț în timp ce frații


mei mai mici se joacă.
Amân efectuarea
temelor până seara.

Învăț după ce am făcut


o pauză de relaxare.

Învăț într-un spațiu


liniștit.

Învăț cu muzica dată la


maxim.