Sunteți pe pagina 1din 2

Ghid de interviu semistructurat

Numele meu este Marin Ilie Iulian, sunt student în anul III la Facultatea de Psihologie
și Științe ale Educației, din cadrul Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, specializarea
Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar.

Vă invit să participați la un studiu cu tema ,,Parteneriatul școală-familie, condiție a


reușitei școlare a elevului din învățământul primar”. Scopul acestui interviu vizează opinia și
părerile dumneavostră în legătură cu rolul parteneriatului în obținerea reușitei școlare a
elevului. Răspunsurile oferite de dumneavoastră vor fi confidențiale, astfel nu este necesar să
vă dezvăluiți identitatea.

1. Cum ați apreciat colaborarea dumneavoastră cu părinții în anul școlar precedent și


în acest an școlar?

Rrelația cadru didactic- părinții este una foarte bună de respect reciproc și empatie. Atât în
anul precedent când și acesta în curs s-a dezvoltat o prietenie și apropiere vizibilă benefică
pentru copii.

2. Aveți modalități specifice clasei dumneavoastră prin care motivați copiii să învețe?

Copiii sunt motivați să învețe prin diverse activități ce se desfășoară la clasă. Mereu sunt
curioși și dornici să învețe ceva nou .De multe ori chiar ei vin cu propuneri și provocări.

3. Există contexte pe care le-ați creat pentru a oferi elevilor și părinților șansa de a
sărbători reușita în învățare?

Contexte de a sărbători reușitele de învățare sunt diverse: serbările școlare, lecții


demonstrative, excursiile etc.

4. Exemplificați succinct ce strategii de implicare a părinților în educația copiilor ați


folosit în anul școlar precedent și în acest an școlar.

Părinții sunt foarte deschiși la orice propunere venită în sprijinul educației copiilor lor.
Ieșirile la teatru, excursiile, participarea în cadrul lecțiilor demonstrative, la ședințe
monitorizarea atentă a grupului secret de conversație de pe rețelele de socializare, discuțiile
zilnice cu cadrele didactice constituie ocazii de a se implica și interesa de educația micuților.
5. Ați abordat în contextul întâlnirilor cu părinții problematica sprijinului pe care aceștia
îl oferă copiilor în efectuarea temelor pentru acasă?

5.1. Dacă da, ați oferit sfaturi, sugestii în acest sens? Ce fel de indicații au existat?

În ceea ce privește temele pentru acasă le am sugerat părinților să îi supravegheze atent pe


copii și să nu fie prea insistenți cu un program fix de efectuarea temelor. Acestea trebuie să fie
exersate cu plăcere de către copii și nu sub presiunea părinților. Le.am explicat că astfel copiii
iși pot forma deprinderea de a lucra individual și vor fi conștienți că munca proprie va aduce
răsplată mai târziu.

6. Care sunt principalele dificultăți pe care le-ați întâmpinat în ceea ce privește relația cu
părinții, în anul școlar precedent și în acest an școlar?

Nu au fost dificultăți decât unele legate de program. Unii părinți iși aduceau copiii la
școalș mereu târziu (ora 9:30).

7. Dacă ar fi să acordați o notă modului în care parteneriatul cu părinții a determinat


reușita școlară a elevilor, care ar fi aceasta? Vă rog, detaliați prin două exemple.

Nota 9. Cu cât există mai multă comunicare între cadre didactice și părinți cu atât copilul
va avea rezultate pozitive.

8. Considerați oportună participarea la un program de formare continuă care să vizeze


formarea competențelor de colaborare/ comunicare eficientă cu părinții la nivelul
parteneriatului educațional?

Da!