Sunteți pe pagina 1din 2

PROMOVAREA UNUI BRAND PRIN INTERMEDIUL REȚELELOR

SOCIALE
Introducere...................................................................................................................
Capitolul 1. Fundamentarea politicii de promovare la nivel de firmă................
1.1. Promovarea – componentă a mixului de marketing.........................
1.2. Conținutul și necesitatea promovării................................................
1.3. Obiectivele și rolul promovării........................................................
Capitolul 2. Mijloacele și tehnicile de comunicație folosite în activitatea
promoțională..........................................................................................................
2.1. Publicitatea....................................................................................
2.2. Promovarea vânzărilor..................................................................
2.3. Relații publice.................................................................................
2.4. Vânzarea personală........................................................................
Capitolul 3. Promovarea brandului MEDA PROD 98 prin intermediul
rețelelor sociale....................................................................................................
3.1. Prezentarea generală a societății MEDA PROD 98 S.A.................
3.2. Structura organizatorică a societății MEDA PROD 98 S.A...........
3.3. Evoluția principalilor indicatori economico-financiari ai societății
MEDA PROD 98 S.A. în perioada 2016-2018.....................................................
3.4. Promovarea produselor societății MEDA PROD 98 S.A. pe piața
românească...........................................................................................................
3.5. Mix-ul de marketing în cadrul politicii de promovare a societății
MEDA PROD 98 S.A..........................................................................................
3.6. Promovarea firmei românești MEDA PROD 98 S.A. prin intermediul
rețelelor sociale......................................................................................................
Concluzii și propuneri................................................................................................
Bibliografie.............................................................................................................