Sunteți pe pagina 1din 2

SIMULĂRILE SĂPTĂMÂNALE ALE

EXAMENULUI DE REZIDENȚIAT

Ediția 10

REGULAMENT DE DESFĂȘURARE

1. Pentru a putea participa la Simulările de Rezidențiat participanții trebuie să achite o taxă în


valoare de 60 RON prin următoarele metode:
a. plată online cu cardul la secțiunea “Plată”
b. depunere la ghișeul băncii și încărcarea chitanței în cont;
c. transfer bancar ( inclusiv internet banking) și încărcarea dovezii de plată în contul on-line.
Plata se face în contul Asociației Societatea Studenților în Medicină din București,
deschis la BRD, sucursala I.C. Brătianu:
IBAN: RO69BRDE410SV72489444100
CUI 18797296
2. Accesul este permis în fiecare sală începând cu ora 9:00 până la ora 9:45. La ora 10:00 va începe
împărțirea caietelor care cuprind un set de 200 grile. Candidații care nu sunt prezenți în sală la
momentul împărțirii caietelor cu întrebări, nu vor mai fi primiți la simularea respectivă.
3. Borderourile se împart după următorul algoritm:
▪ Rândul 1: A B C A B C
▪ Rândul 2: C A B C A B
4. Particianții sunt rugați să își verifice borderoul pentru a se identifica eventualele greșeli, caz în
care borderoul respectiv va fi înlocuit. Fiecare candidat t a ă apoi datele personale în
borderoul primit: CODUL UNIC (Obligatoriu), Numele și Prenumele (Opțional), în câmpurile
respective ale borderoului, CITEȚ ȘI CU LITERE MAJUSCULE, cât și VARIANTA CAIETULUI de
concurs (Obligatoriu).
5. in momentul în care în sala de concurs a fost distribuit ultimul caiet, în ă a a timpului
de concurs, care este de 4 ore. Coordonatorul de sală n t a ă a timpul și informează
candidații despre ora de începere și ora de terminare a concursului.
6. Subiectele sunt compuse din 200 de grile, dintre care 50 sunt complement simplu (CS), iar 150
complement multiplu (CM). La întrebările cu CS se va alege un singur răspuns, iar la cele cu CM se
vor alege 2,3 sau 4 răspunsuri (nu 1 sau 5 răspunsuri!). Nerespectarea acestor reguli va duce la
anularea grilei respective. Primele 50 de grile (CS) sunt notate cu câte 4 puncte. La întrebările CM,
punctarea începe de la 5 puncte, iar pentru fiecare răspuns greșit, se va scădea câte 1 punct.
Punctajul maxim este 950 p.
7. Completarea borderoului se va face cu markerul primit în sala de examen. Pentru completare este
suficientă îmbulinarea. Nu trebuie depășită marginea spațiului de îmbulinare, deoarece va duce la
anularea grilei prin imposibilitatea citirii acesteia de către scanner. Nu se vor face marcaje peste
pătrățelele negre de aliniere de pe margini, deoarece borderoul va deveni imposibil de procesat
de către soft-ul de corectare.
8. În timpul concursului, an a n a ă consulte niciun fel de materiale, să discute cu
ceilalți candidați, să copieze sau să aibă asupra lor aparatură electronică de comunicare sau
informare. Materialele documentare sunt depozitate într-un loc din sală, unde candidații nu au

1
SIMULĂRILE SĂPTĂMÂNALE ALE EXAMENULUI DE REZIDENȚIAT E .10
Regulament de desfășurare

acces până la terminarea concursului. ot aici se vor depozita și telefoanele mobile, închise pe
toată durata probei de concurs, dar și gențile sau alte obiecte. Eventualele întrebări sau nelămuriri
vor fi adresate celui mai apropiat Supraveghetor, fără a-i deranja pe ceilalți candidați.
9. Candidatul poate avea asupra sa t ă a ă, a nt n n t înt -un ambalaj transparent,
precum și cartea de identitate.
10. La terminarea concursului, an a a șefului de comisie, sub semnătură,
ă n markerul. Caietul cu întrebări rămâne în posesia candidaților, cu e cepția celor care,
indiferent din ce motiv, părăsesc sala în prima oră.
11. Este interzisă ieșirea din sala de e amen în primele 30 de minute.
12. Can a a t a din concurs sunt menționați ca atare în procesul-verbal de primire-
predare a borderourilor. Cei care se retrag, predau grila de răspuns și caietul cu întrebări, sub
semnătură, și pot părăsi sala doar după e pirarea primelor 30 de minute de la începerea
concursului. Coordonatorul de sală scrie pe grila lor "Retras din concurs". Un participant este
considerat "retras", dacă pleacă în prima oră de concurs sau la cererea acestuia.
13. Pă ă a xa n îna nt a ă atrage după sine anularea borderoului, iar candidatul
nu poate păstra caietul de grile.
14. upă părăsirea sălii, niciunui candidat nu îi este permisă revenirea (pe perioada desfășurării
probei) pentru niciun motiv, cu e cepția situației în care un candidat are necesități fiziologice, caz
în care este în t 1 aveghetor și poate lipsi din sală maximum 10 minute. impul
absenței din sală nu prelungește durata probei pentru candidatul respectiv.
15. În ultima oră, candidații la concurs nu își mai pot schimba borderourile.
16. Corectarea se desfășoară computerizat prin scannarea borderourilor, după simulare. e aceea,
este important să fie corect completate, pentru a nu e ista erori și posibilitatea de anulare. Odată
ce acestea vor fi corectate, se va posta pe site-ul ul https://simrezi.ssmbucharest.ro/, un fișier cu
rezultatele candidaților identificați doar prin codurile de identificare, pentru a păstra
confidențialitatea rezultatelor. Candidații vor fi înștiințați printr-un e-mail la momentul încărcării
acestora pe website.
17. Orice contestație privind conținutul științific al întrebărilor poate fi făcută în intervalul 14:00-16:00
la sediul central de corectare, către unul dintre coordonatori.

Dorim să vă aducem la cunoștință și să subliniem faptul că t at a t ă an a sunt


at nt a a ât a n fă a a n xa n n at și pentru ca
dumneavoastră să vă obișnuiți cu atmosfera.

Vă rugăm să le respectați și să fiți receptivi la indicațiile supraveghetorilor.

Încălcarea regulamentului va fi atenționată de către supraveghetori, urmând ca la a 3-a abatare să fiți


rugat să părăsiți sala de concurs, iar borderoul dumneavoastră va fi anulat.

Vă mulțumim pentru respectarea regulamentului și sperăm ca e periența din cadrul acestor simulări
să vă fie de folos!

Succes!
Echipa de organizare SSER X