Sunteți pe pagina 1din 8

1.

Varianta constructivă a desfăcătorului de dopuri

1.1. Tema proiectului

Tema acestui proiect este proiectarea unui dispozitiv care să aibă rolul de a desface sticle cu
înălțimea dopului variabilă între 25 și 150 mm, și diamentrul între 70 și 150 mm.

1.2. Prezentarea modelului CAD

În figurile 1.1 și 1.2 este prezentat ansamblul care formează desfăcătorul de dopuri împreună cu
piesele componente.

Fig 1.1 Principalele componente ale desfăcătorului de dopur

Fig.1.2.Detaliu din interiorul corpului desfacătorului și elementele componente

1.3.Modul de funcționare

cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

Fig1.3. Plasarea sticlei pe masa desfăcătorului

dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd

ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd

ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd

Fig.1.4.Începerea desfacerii dopului

2.Alegerea reperelor în vederea reproiectării

Reperele prezentate în cadrul acestui capitol au fost alese în vederea reproiectării deoarece acestea
sunt printre primele cele mai solicitate componente ale ansamblului.

2.1 Reperul „mâner”

În figura 2.1 este prezentat modelul CAD al reperului „mâner” . Se dorește reproiectarea acestui reper
pentru a obține atât o rezistență mai bună cât și o masă mai mică a reperului.

Fig.2.1.Modelul CAD al reperului „mâner”

2.2.Reperul „ax”

În figura 2.2 este prezentat modelul CAD al reperului „mâner” . Se dorește reproiectarea acestui reper
pentru a obține atât o rezistență mai bună cât și o masă mai mică a reperului

Fig.2.2.Modelul CAD al reperului „mâner”

2.3.Reperul „roată zimțată”

În figura 2.3 este prezentat modelul CAD al reperului „roată zimțată” . Se dorește reproiectarea
acestui reper pentru a obține o rezistență mai bună a reperului.

Fig.2.3.Modelul CAD al reperului „roată zimțată”

2.4.Reperul „bolț”
În figura 2.4 este prezentat modelul CAD al reperului „bolț” . Se dorește reproiectarea acestui reper
pentru a obține o rezistență mai bună a reperului.

Fig.2.4.Modelul CAD al reperului „bolț”

2.5.Reperul „corp”

În figura 2.4 este prezentat modelul CAD al reperului „corp” . Se dorește reproiectarea acestui reper
pentru a obține o rezistență mai bună reperulu

Fig.2.5.Modelul CAD al reperului „corp”

3. Analiza FEA a reperelor alese

ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

3.1. Analiza reperului „mâner”

În tabelul 3.1 se pot vedea proprietățile reperului analizat și principalele date ale analizei cu element
finit , conform raportului rezultat cu ajutorul software-ul de analizat cu element finit xxxxxxxx
simulation.

În continuare se va reproiecta acest reper astfel încât să își păstreze funcționalitatea și în același timp
să creștem rezistența lui și să scădem valoarea masei.

3.2.Analiza reperului „ax”

În tabelul 3.2 se pot vedea proprietîțile reperului analizat și principalele date ale analizei cu element
finit , conform raportului rezultat cu ajutorul software-ul de analiză cu element finit xxxxxxxx
simulation.
În figurile 3.3 si 3.4 sunt prezentate tipurile de prinderi folosite și sarcinile care au fost atribuite
reperului , conform raportului rezultat în urma analizei cu element finit.

Fig.3.6.Sarcinile atribuite reperului „ax”

Fig 3.4.Tpul de prindere folosit la analiza cu element finit a reperului „ax”

Rezultatele analizei cu element finit se pot vedea în figurile 3.5-3.7. Acestea conțin rezultatele
analizelor de tensiune a materialului , de deplasare a materialului și de deformare.

Fig3.5 Analiza tensiunii materialului pentru reperul „ax”

Deoarece tensiunile care apar au valori mari , se va reproiecta forma axului estfel încât să aibă o
rezistență mai bună.

4.Reproiectarea reperelor alese

4.1Reproiectarea reperului „mâner”

În figura 4.1 este modelul CAD al variantei reproiectate a reperului „mâner”. Se observă că s-a
eliminat zona în care solicitările erau maxime , fiind înlocuită cu o porțiune în care trecerea de la o
secțiune mare la una mică se face treptat , obținându-se astfel o rezistență mai bună a piesei . De
asemena s-a îndepartat material din zonele puțin solicitate , astfel încât masa reperului este acum mai
mică.

Fig4.1. Reperul „mâner” –varianta reproiectată

4.2. Reproiectarea reperului „ax”

În figura 4.2 este modelul CAD al variantei reproiectate a reperului „ax”. Reperul a fost reproiectat
astfel încât să reziste mai bine solicitărilor , fără a ține cont de masa piesei.
Fig4.2. Reperul „ax” –varianta reproiectată

4.3. Reproiectarea reperului „roată zimpțată”

În figura 4.2 este modelul CAD al variantei reproiectate a reperului „roată zimpțată”.În locul colțului
în care solicitările erau maxime este acum o rază care uniformizează distribuția tensiunilor , rezultând
astfel o piesă mai rezistentă.

Fig4.3. Reperul „roată zimpțată” –varianta reproiectată

4.4. Reproiectarea reperului „bolț”

În figura 4.4 este modelul CAD al variantei reproiectate a reperului „bolț”.Acesta a fost reproiectat
pentru a rezista mai bine solicitărilor la care a fost expus.

Fig4.4. Reperul „boț” –varianta reproiectată

4.5. Reproiectarea reperului „corp”

În figura 4.5 este modelul CAD al variantei reproiectate a reperului „corp”.În cadrul acestui reper s-au
racondat zonele solicitate și s-a îndepărtat material din zonele puțin solicitate. Deoarece piesa rezistă
solicitărilor , accentul s-a pus pe micșorarea masei reperului.

Fig4.5. Reperul „corp” –varianta reproiectată

5.Analiza FEA a reperelor reproiectate

5.1.Analiza reperului reproiectat „mâner”


În tabelul 5.1 se pot vedea proprietațile reperului analizat și principalele date ale analizei cu elemente
finite , conform raportului rezultat cu ajutorul software-ul de analiză cu elemente finite xxxxx
Simulation.

Tabelel 5.1. Datele de bază ale analizei FEA pentru reperul reproiectat „mâner”

Pentru a efectua analiza s-au folosit aceleași prinderi și sarcini precum în cazul inițial. Rezultatele
analizei se pot vedea în imaginile 5.1-5.3 .Aceastea conțin rezultatele analizelor de tensiune a
materialelor de deplasare a materialului de deformare.

Fig 5.2. Analiza de deformare pentru reperul reproiectat „mâner”

Fig 5.2. Analiza de tensiune pentru reperul reproiectat „mâner”

Fig 5.4 Analiza deplasării materialului pentru reperul reproiectat „mâner”

5.2.Analiza reperului reproiectat „ax”

În tabelul 5.2 se pot vedea proprietătile reperului analizat și principalele date ale analizei cu elemente
finite , conform raportului rezultat cu ajutorul software-ul de analiza cu elemente finite xxxxx
Simulation.

Tabelel 5.2. Datele de bază ale analizei FEA pentru reperul reproiectat „ax”

Pentru a efectua analiza , s-au folosit aceleași prinderi și sarcini precum în cazul inițial . Rezultatele
analizei se pot vedea în imaginile 5.4-5.6. Acestea conțin rezultatele analizelor de tensiune a
materialului , de deplasare a materialului și de deformare.

Se poate observa din figura 5.4 că reperul are o rezistență mult mai bună decât inițial.

Fig 5.3. Analiza de deformare pentru reperul reproiectat „ax”

Fig 5.4. Analiza tensiunii materialului pentru reperul reproiectat „ax”

Fig 5.5 .Analiza deplasării materialului pentru reperul reproiectat „ax”


6.Concluzii

În tabelul 6.1 sunt prezentate principalele analize , înainte și după reproiectarea reperelor.

Tabelul 6.1 .Rezultatele analizelor cu elemente finite


Cuprins
1.Varianta constructivă a desfăcătorului de sticle.............................

1.1 Tema proiectului.............................................................................

1.2 Prezentarea modelului CAD...........................................................

1.3 Modul de funcționare....................................................................

2.Aegerea reperelor ăn vederea reproiectării.................................

2.1 Reperul „mâner..........................................................................

2.2.Reperul „ax”..................................................................................

2.3.Reperul „roată zimțată”.................................................................

2.4.Reperul „bolț”............................................................................

2.5.Reperul „corp”.............................................................................

3. Analiza FEA a reperelor alese...................................................

3.1 Analiza „mâner..............................................................................

3.2. Analiza „ax”...................................................................................

3.3. Analiza „roată zimțată”...............................................................

3.4. Analiza „bolț”.............................................................................

3.5. Analiza „corp”...........................................................................

4.Reproiectarea reperelor alese.............................................

4.1. Reproiectarea reperului „mâner”..............................................

3.2. Reproiectarea reperului „ax”..................................................

3.3. Reproiectarea reperului „roată zimțată”..............................

3.4. Reproiectarea reperului „bolț”............................................

3.5. Reproiectarea reperului „corp”...........................................

5.Analiza FEA a reperelor reproiectate........................................

5.1 Analiza reperului reproiectat „mâner”.....................................

5.1 Analiza reperului reproiectat „ax”............................................

5.1 Analiza reperului reproiectat „roată zimțată”..............................

5.1 Analiza reperului reproiectat „bolț”.............................................

5.1 Analiza reperului reproiectat „corp”..........................................

6.Concluzii.................................................................................