Sunteți pe pagina 1din 23

UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAȘI

FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI ADMNISTRAREA AFACERILOR


SPECIALIZAREA ꓽ FINANȚE-BĂNCI
DISCIPLINA ꓽ FINANȚE

ANALIZA SURSELOR DE FINANȚARE ALE ÎNTREPRINDERII


„ALUMIL ROM INDUSTRY S.A.”

CONDUCĂTOR ȘTIINȚIFIC

STUDENT

IAȘI 2017
CUPRINS
Capitolul 1 - Prezentarea generală a întreprinderii......................................3
1.1. Cadrul de organizare și desfășurare a activității................................................3
1.2. Piața și concurența.............................................................................................4
Capitolul 2-Structura surselor de finanțare a întreprinderii .........................6
2.1. Descrierea surselor de finanțare a companiei „ALUMIL ROM INDUSTRY
S.A.” pentru perioada 2013-2016..................................................................................6
2.2 Evoluții în structura surselor de finanțare a întreprinderii ALUMIL ROM
INDUSTRY S.A. în perioada 2013-2016......................................................................7
Capitolul 3 - Analiza mutațiilor în structura capitalului propriu
și a factorilor de influență..........................................................................9
3.1. Structura capitalurilor proprii ale întrepriderii ALUMIL ROM INDUSTRY
S.A. în perioada 2013-2016.........................................................................................9
3.2 Analiza evoluției structurii capitalurilor proprii și a principalilor factori de
influență.......................................................................................................................12
Capitolul 4-Analiza mutațiilor în structura resurselor împrumutate...........14
4.1 Structura resurselor împrumutate a întreprinderii ALUMIL ROM INDUSTRY
S.A. în perioada 2013-2016........................................................................................14
4.2 Analiza evoluției structurii resurselor împrumutate și a principalilor factori de
înfluență......................................................................................................................17
Capitolul 5 – Concluzii..............................................................................19
Bibiografie.................................................................................................20

2
Capitolul 1 - Prezentarea generală a întreprinderii
1.1 Cadrul de organizare și desfășurare a activității
ALUMIL ALUMINIUM INDUSTRY S.A. este una dintre avansatele companii în domeniul
dezvoltării și extrudării aluminiului, ce folosește în toate unitățile sale de producție tehnologii și
linii de producție de ultimă generație.
Întreprinderea a fost fondată în 1988 de către actualii acționari (familia Mylonas) ,după retragerea
lor din „Aluminium industry of Northern Greece”,care la fel avea obiectul activității producția de
profile din aluminiu.
ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. – filiala companiei ALUMIL ALUMINIUM INDUSTRY S.A.
din Grecia,fondată în anul 1997 și este un grup ce desfășoară o activitate imensă în industria
extrudării aluminiului la nivel internațional.
Un factor ce a condus la succesul companiei ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. în domeniul de
extrudare a aluminiului,de cercetare si dezvoltare continuă a unor noi produse și tehnologii dar și
prezența activă pe piețele internaționale,s-a datorat experienței de peste 30 de ani a companiei
mamă din Grecia.

Conform datelor de pe site-ul oficial http://bvb.ro/ , ale firmei ALUMIL ROM INDUSTRY S.A.
vom prezenta în tabelul de mai jos,structura acționariatului companiei din data de 30.06.2017.

Tabel nr 1.1 Structura acționariatului întreprinderii„ALUMIL ROM INDUSTRU S.A.”din data de


30.06.2017
Acționar Acțiuni Procent
ALUMIL loc. SALONIC GRC 17.470.150 55,9045%
MICHAIL SOTIRIOU 7.485.150 23,9525%
Alți acționari 6.249.700 20,1430%
Total 31.250.000 100%
Sursă ꓽ Prelucrare autor după datele companiei ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. de pe site-ul
oficial http://bvb.ro/

CAPITALURI PROPRII
Conform datelor din tebelul 1.1 cu ajutorul graficului tip plăcintă,vom prezenta ponderea acțiunilor
3

PRINCIPALELE
DATORII PE TERMEN LUNG
SURSE DE
Structura acționariatului
Alți acționari;
20.14%

ALUMIL loc.
MICHAIL SALONIC GRC;
SOTIRIOU; 55.90%
23.95%

Figura 1.1 Structura acționariatului companiei ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. din data de
30.06.2017

1.2. Piața și concurența

ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. oferă o varietate de profile și accesorii din aluminiu dar și alte
produse auxiliare specifice acestui segment. Cele mai principale categorii de produse oferite de
aceata sunt ꓽ
→profile din aluminiu ꓼ
→accesorii pentru profile din aluminiu ꓼ
→sisteme complete pentru panouri fotovoltaice ꓼ
→panouri compozite din aluminiu J-Bond ꓼ
→uși de interior și exterior Interno Doors ꓼ
→automatizări pentru tâmplării ꓼ

Principalii concurenți a întreprinderii pe piața de profil din România sunt ꓽ


»Balkan/Profilco ce deține o cotă medie în ultimii 3 ani de aproximativ 17%ꓼ
4
»Bi-Al cu o cotă medie de 5,5%ꓼ
»Schuco 8,85%ꓼ
»Exalco 4,95%
»Elvial 4,6%
»Etem 2,75%
În medie,ALUMIL S.A. are o cotă pe piață de 35,1%,fiind liderul acestei piețe.

În ultimii ani,numarul total al clienților s-a încadrat în intervalul 4500-5000,fiind în principal firme
de tâmplărie din aluminiu și PVC.De asemenea nu există o dependență semnificativă față de un
client sau un grup de clienți.

5
Capitolul 2-Structura surselor de finanțare a întreprinderii

2.1. Descrierea surselor de finanțare a companiei „ALUMIL ROM INDUSTRY


S.A.” pentru perioada 2013-2016

Figura 2.1. Principalele surse de finanțare a întreprinderii „ALUMIL ROM INDUSTRY S.A.” în
perioada 2013-2016

În următorul tabel sunt reprezentate cele mai importante surse de finanțare a întreprinderii ALUMIL
ROM INDUSTRY S.A.în perioada 2013-2016,valorile fiind exprimate în mărimi absolute și unitatea
de măsură este moneda națională RON-ul.

Tabelul 2.1 Structura surselor de finanțare a companiei ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. în
perioada 2013-2016,exprimate în valori absolute.

Anul 2013 2014 2015 2016


Capitaluri proprii 67.075.463 48.404.072 52.446.170 50.826.469
Datorii pe termen lung 13.413.722 10.637.765 9.218.883 14.069.927
Datorii curente 23.262.607 20.157.526 20.323.337 12.162.577
Total surse de finanțare 103.751.792 79.199.363 81.988.390 77.058.973
Sursă ꓽ Prelucrare autor dupa bilanțul contabil al companiei ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. ,date
preluate de pe site-ul oficial http://bvb.ro/

6
Analizând datele din tabelul de mai sus,putem observa că sursa cea mai importantă de finanțare
este capitalul propriu.Datoriile curente sunt într-o semnificativă scădere pe întreaga perioadă,pe
când datoriile pe termen lung au atins în 2016 suma de 14 milioane.
Conform tabelului anterior (tablelul 2.1), ponderea surselor de finanțare din ansamblul surselor de
finanțare pentru perioada 2013-2016,sunte reprezentate în tabelul următor ꓽ

Tabelul 2.2 Ponderea surserlor de finanțare a companiei ALUMIL RO INDUSTRY S.A. în perioada
2013-2016

Anul 2013 2014 2015 2016


Sursa de finanțare
Capitaluri proprii 64,65% 61,11% 63,97% 65,96%
Datorii pe termen scurt 12,93% 13,44% 11,24% 18,26%
Datorii curente 22,42% 25,45% 24,79% 15,78%

2.2 Evoluții în structura surselor de finanțare a întreprinderii ALUMIL ROM


INDUSTRY S.A. în perioada 2013-2016

Putem reprezenta printr-un grafic evoluția surselor de finanțare a întreprinderii ALUMIL ROM
INDUSTRY S.A. în perioada 2013-2016.

7
Grafic nr 2.1 Evoluția surselor de finanțare a întreprinderii ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. în
perioada 2013-2016

Evoluția surselor de finanțare


100%
90% 15.78%
22.42% 25.45% 24.79%
80%
18.26%
70% 12.93% 11.24%
13.44%
60%
50%
40%
30% 64.65% 61.11% 63.97% 65.96%

20%
10%
0%
2013 2014 2015 2016
Capi tal uri proprii Datori i pe termen s curt Datori i curente

Sursă ꓽ Prelucrare autor

Analizând datele din tabelul 2.2 și din graficul 2.1,putem considera ca principala sursă de finanțare
a întreprinderii ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. în perioada 2013-2016 rămâne totuși capitalul
propriu ce are o pondere în medie anul de 65%.
Începând cu anul 2015 crește semnificativ importanța finanțării prin îndatorare pe termen lung și
în 2016 atingând ponderea medie de 18%,pe când importanța finanțării prin îndatorare pe termen
scurt s-a observat în perioada 2013-2016 dar în 2016 scăzând pană la o pondere medie de
aproximativ 16%.

8
Capitolul 3 - Analiza mutațiilor în structura capitalului propriu
și a factorilor de influență

3.1. Structura capitalurilor proprii ale întrepriderii ALUMIL ROM INDUSTRY


S.A. în perioada 2013-2016
Principala sursă de finanțare a companii ALUMIL ROM INDUSTRY S.A.o reprezintă capitalul
propriu reprezentând o podere medie anuală de aproximativ 65% din sursele de finanțare ale
întreprinderii.
În următorul tabel sunt reprezentate componentele capitalului propriu ale companiei ALUMIL
ROM INDUSTRY S.A. în perioada 2013-2016,valorile fiind exprimate în mărimi absolute și
unitatea de măsură-moneda națională(RON-ul).

Tabelul 3.1 Componentele capitalului propriu ale întreprinderii ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. în
perioada 2013-2016,exprimate în valori absolute

Anul 2013 2014 2015 2016


Capital social 10.337.676 10.337.676 10.337.676 10.337.676
Prime de emisiune 26.565.006 26.565.006 26.565.006 26.565.006
Rezultatul reportat 22.434.857 2.817.437 6.151.837 4.438.144
Rezultatul exercițiului 382.580 1.328.609 2.036.307 2.346.776
Rezerve 7.355.344 7.355.344 7.355.344 7.138.867
Total capitaluri proprii 67.075.463 48.404.072 52.446.170 50.826.469
Sursă ꓽ Prelucrare autor, dupa bilanțul contabil al companiei ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. ,date
preluate de pe site-ul oficial http://bvb.ro/

Analizând tabelul de mai sus observăm că capitalul social și primele de emisiune se mențin
constant iar factorii de influență a capitalului propriu sunt ꓽ rezultatul reportat care scade
considerabil pe parcursul perioadei 2013-2016,rezultatul exercițiului care crește și respetiv rezervele
ce se mențin constante pe perioada 2013-2015 iar în 2016 scăzând semnificativ.
După analiza datelor din tabelul 3.1,vom prezenta ponderea fiecărui component al capitalului
9
propriu.

Tabelul 3.2 Componentele capitalului propriu ale întreprinderii ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. în
perioada 2013-2016,exprimate în valori relative
Anul 2013 2014 2015 2016
Capital social 15,41% 21,35% 19,71% 20,34%
Prime de emisiune 39,6% 54,88% 50,65% 52,26%
Rezultatul reportat 33,45% 5,83% 11,73% 8,73%
Rezultatul exercițiului 0,57% 2,75% 3,89% 4,61%
Rezerve 10,97% 15,19% 14,02% 14,04%
Sursă ꓽ
Prelucrare autor

În urma observațiilor tabelului 3.2 vom prezenta cu ajutoru graficelor de tip pie,structura capitalului
propriu pe fiecare an aparte.

Grafic nr 3.1 Structura capitalului propriu în anul 2013a companiei ALUMIL ROM INDUSTRY
S.A.

10
Structura capitalului propriu,în anul 2013
10.97% 15.41%

0.57%

33.45%

39.60%

Capi tal s oci a l Prime de emi s i une Rezul tatul reportat


Rezul tatul execi țiul ui Rezerve

Sursă ꓽ Prelucrare autor

Grafic nr 3.2 Structura capitalului propriu în anul 2014 a companiei ALUMIL ROM INDUSTRY
S.A.

11
Structura capitalului propriu,în anul 2014
15.19% 21.35%

5.83%
2.75%

54.88%

Ca pi ta l s oci al Pri me de emi s i une Rezul tatul reportat


Rezultatul exerci ți ul ui Rezerve

Sursă ꓽ Prelucrare autor


Grafic nr 3.3 Structura capitalului propriu în anul 2015 a companiei ALUMIL ROM INDUSTRY
S.A.

12
Structura capitalului propriu,în anul 2015
14.02% 19.71%
3.89%

11.73%

50.65%

Capi tal s oci a l Pri me de emi s i une Rezul tatul reportat


Rezul tatul exerci ți ul ui Rezerve

Sursă ꓽ Prelucrare autor


Grafic nr 3.4 Structura capitalului propriu în anul 2016 a companiei ALUMIL ROM INDUSTRY
S.A.

13
Structura capitalului propriu,în anul 2016
14.04% 20.34%
4.61%

8.73%

52.27%

Ca pi ta l s oci al Pri me de emi s i une Rezul tatul reportat


Rezultatul exerci ți ul ui Rezerve

Sursă ꓽ Prelucrare autor


Din analiza graficelor de mai sus (graficul nr 3.1,3.2,3.3,3.4) observăm că activitatea întreprinderii
este într-o continuă creștere și de asemenea se observă faptul că factorul de influență sunt primele de
emisiune ce sunt în creștere pe parcursul perioadei 2013-2016.

3.2 Analiza evoluției structurii capitalurilor proprii și a principalilor factori de


influență

În următorul grafic vom observa evoluția componentelor capitalului propriu a companiei ALUMIL
ROM INDUSTRY S.A. în perioada 2013-2016

Grafic nr 3.5 Evoluția structurii capitalului propiu a companiei ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. în
perioada 2013-2016
14
EVOLUȚIA STRUCTURII CAPITALULUI PROPRIU ÎN PERIOADA 2013-2016
100%
10.97% 15.19% 14.02% 14.04%
90% 0.57%
2.75% 3.89% 4.61%
80% 5.83%
11.73% 8.73%
70% 33.45%

60%
50% 54.88%
50.65% 52.26%
40%
39.60%
30%
20%
10% 21.35% 19.71% 20.34%
15.41%
0%
2013 2014 2015 2016
Capita l s ocia l Prime de emis iune Rezultatul reportat
Rezultatul exercițiului Rezerve

Sursă ꓽ Prelucrare autor

În urma prelucrării datelor din tabelul 3.1 observăm că factorul care influențează capitalul propriu
sunt primele de emisiune ce sunt în creștere pe perioada 2013-2016.

Capitolul 4- Analiza mutațiilor în structura resurselor împrumutate


15
4.1 Structura resurselor împrumutate a întreprinderii ALUMIL ROM
INDUSTRY S.A. în perioada 2013-2016

Tabelul 4.1 Componentele resurselor împrumutate ale întreprinderii ALUMIL ROM INDUSTRY
S.A. în perioada 2013-2016,exprimate în valori absolute

2013 2014 2015 2016


Datorii pe termen lung 13.413.722 10.637.765 9.218.883 14.069.927
Împrumuturi pe termen lung 5.949.665 4.461.251 2.986.723 8.355.876
Impozit pe profit amânat 303.628 375.949 263.601 155.855
Subvenții pentru investiții 6.041.116 5.800.565 5.986.723 5.558.196
Provizioane - - - -
Alte datorii pe termen lung 1.119.313 - - -
Datorii curente 23.262.607 20.157.526 20.323.337 12.162.577
Furnizori și alte datorii 15.382.211 7.678.572 12.148.548 5.848.476
Împrumuturi pe termen scurt 7.880.396 12.478.954 7.988.798 6.297.466
Impozit pe profit curent de plată - - 185.991 16.635

Total datorii 36.676.329 30.795.291 29.542.220 26.232.504


Sursă ꓽ Prelucrare autor, dupa bilanțul contabil al companiei ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. ,date
preluate de pe site-ul oficial http://bvb.ro/

În urma analizei tabelului nr 4.1,observăm că datoriile curente depășesc datoriile pe termen lung.
De asemenea se observă faptul că în categoria datoriilor curente predomină cu cele mai mari sume
furnizorii și alte datorii care în 2013 au atins valoarea maximă aproximativ de 15 milioane.

16
Tabelul 4.2 Resursele împrumutate ale întrepriderii ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. în perioada
2013-2016
Anul 2013 2014 2015 2016
Datorii pe termen lung 36,57% 34,54% 31,20% 53,64%
Datorii curente 63,43% 65,46% 68,80% 46,36%

Sursă ꓽ Prelucrare autor

Pe baza datelor din tabelul 4.2 vom reprezenta grafic structurile capitalului împrumutat pe fiecare an
în parte pentru perioada 2013-2016.

Grafic nr 4.1 Structura capitalului împrumutat în anul 2013 a companiei ALUMIL ROM
INDUSTRY S.A.

Strucutra capitalului împrumutat,în anul 2013

36.57%

63.43%

Datori i pe termen l ung Datori i curente

Sursă ꓽ Prelucrare autor pe baza tabelului 4.2

17
Grafic nr 4.2 Structura capitalului împrumutat în anul 2014 a companiei ALUMIL ROM
INDUSTRY S.A.

Stuctura capitalului împrumutat,în anul 2014

34.54%

65.46%

Datori i pe termen l ung Datori i curente


Sursă ꓽ Preluc
rare autor pe baza tabelului 4.2

Grafic nr 4.3 Structura capitalului împrumutat în anul 2015 a companiei ALUMIL ROM
INDUSTRY S.A.

18
Structura capitalului împrumutat,în anul 2015
31.20%

68.80%

Datori i pe termen l ung Datori i curente

Sursă ꓽ Prelucrare autor pe baza tabelului 4.2

Grafic nr 4.4 Structura capitalului împrumutat în anul 2016 a companiei ALUMIL ROM
INDUSTRY S.A.

19
Structura capitalului împrumutat,în anul 2016

46.36%

53.64%

Datori i pe termen l ung Datori i curente

Sursă ꓽ Prelucrare autor pe baza tabelului 4.2

În urma prezentării grafice pe fiecare an în parte în perioada 2013-2016 observăm că în primii trei
ani datoriile pe termen scurt au o pondere mai mare decât datoriile pe termen lung,dar în 2016
realizăm că datoriile pe termen lung au depășit ponderea datoriilor pe termen scurt.

4.2 Analiza evoluției structurii resurselor împrumutate și a principalilor factori


de înfluență

În umătorul grafic vom reprezenta evoluția structurii resurselor împrumutate în perioada 2013-
2016 a întreprinderii ALUMIL ROM INDUSTRY S.A.

20
Grafic nr 4.5 Evoluția structurii resurselor împrumutate a companiei ALUMIL ROM INDUSTRY
S.A. în perioada 2013-2016

EVOLUȚIA STRUCTURII RESURSELOR ÎMPRUMUTATE ÎN PERIOADA 2013-2016


100%
90%
80%
46.36%
70% 63.43% 65.46% 68.80%
60%
50%
40%
30%
53.64%
20% 36.57% 34.54% 31.20%
10%
0%
2013 2014 2015 2016
Datorii pe termen lung Datorii curente

Sursă ꓽ Prelucrare autor pe baza datelor din tabelul 4.2

Conform graficului nr 4.5 ce reprezintă evoluția structurii resurselor împrumutate a companiei


ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. în perioada 2013-2016,se observă că datoriile pe termen scurt au
fost în creștere până în anul 2015 iar în 2016 au scăzut semnificativ.De asemenea în 2016 o creștere
rapidă observăm a datoriilor pe termen lung .
La nivelul datoriilor totale ale întreprinderii se constată faptul că o pondere semnificativă o au
datoriile pe teremen scurt,în timp ce la datoriile pe termen lung se observă o descreștere.
Datoriile curente sunt cu preponderență datoriile către firma mamă,ALUMIL MILONAS-
INDUSTRIA ALUMINIULUI.
21
Capitolul 5 - Concluzii
Prin intermediul acestei teme am avut drept scop analiza surselor de finanțare a companiei
ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. în perioada 2013-2016. Mai mult decât am analizat și structura
celor mai importante surse de finanțare atât capitalurile proprii și resursele împrumutate.
De asemenea am realizat și faptul că resursele de finanțare cred sau scad considerabil de la an la
an.
Pentru realizarea proiectului am folosit diverse surse și aplicații software(programul de calcul
tabelar EXCEL și WORD,pachetul Microsoft Office),iar pentru reprezentarea datelor ce au fost
extrase de pe site-ul oficial al Bursei de Valori București.
Întreprinderea ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. are la bază sursa principală de finanțare capitalul
propriu ce a atins valoarea maximă de 60 milioane pe perioada 2013-2016.

22
BIBLIOGRAFIE
•Bistriceanu,Gh.,ș.a.,Finanțele agenților economici,Editura Didactică și Pedagogică,București,2004
•Toma,M.ꓼ Alexandru,F.,Finanțe și gestiune financiară de întreprindere,Editura
Economică,București,2003.
•HOANȚĂ,Nicolaie.Gestiunea financiară a întreprinderii.Nicolaie Hoanță.București ꓽ
C.H.Beck,2011.X,286p.ꓼ 24cm.(Oeconomica).
•Cristea.H.,Stefănescu,N.,Finanțele întreprinderii,Editura CECCAR,București,2003.
•Stancu Ion,Finanțe,EdituraEconomică,București 2007.
•Onofrei,Mihaela.”Finanțele întreprinderii,Editura Economică.”(2004).
•VINTILĂ,Georgeta.Gestiunea financiară a întreprinderii.Georgeta Vintilă. Ed. a 5-
a ꓽ București ꓽ Editura Didactică și Pedagogică,2010

23