Sunteți pe pagina 1din 3

Investeşte în oameni!

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin


Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate
pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare profesională”
Titlul proiectului „Perfecţionarea cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar care predau
disciplina Religie”
Contract POSDRU/157/1.3/S/134267

P2_T2_U1_S1 (on-line)
Inteligența emoțională: aspecte generale valorificabile la ora de Religie
(120’ teorie, 180’ practică)

Cerința on-line 4/6

După parcurgerea noțiunilor teoretice aferente secvenței P2_T2_U1_S1_Inteligența


emoțională: aspecte generale valorificabile la ora de Religie din suportul de curs,
realizați:

A. Un fișier Word în care să rezolvați următoarele cerințe necesare pentru a


obține calificativul Foarte bine:

1. Pe baza experienței dumneavoastră didactice, ierarhizați în ordinea importanței pe


care o pot avea în formarea elevilor, cele 8 tipuri de inteligență 1) verbal-
lingvistică; 2) logico-matematică; 3) muzical-ritmică; 4) vizual-spațială; 5)
corporal-kinestezică; 6) interpersonală; 7) intrapersonală; 8) inteligență
emoțională. Argumentați succint ierarhia propusă.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

ROMÂNIA
FONDUL SOCIAL EUROPEAN UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA
FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ
Investeşte în Str. Str. Episcop Nicolae Ivan, f.n., Cluj-Napoca

OAMENI Tel.: (00) 40 - 740 - 077521


Fax: (00) 40 - 364 – 815679
www.predareareligiei.ro
2. Concepeți o activitate didactică (posibil şi extracurriculară) pentru clasele
gimnaziale, prin intermediul căreia să facilitați creşterea inteligenţei emoţionale a
elevilor, respectiv dezvoltarea celor patru elemente definitorii ale acesteia,
prezentate la începutul secvenţei (o mai bună înţelegere a propriilor emoţii, o mai
bună gestionare a propriilor emoţii, o mai bună înţelegere a celor din jur şi
îmbunătăţirea relaţiilor cu cei din jur).

3. Imaginați 5 situații pe care să le supuneți atenției elevilor pentru a le determina


atitudinea empatică față de persoanele implicate în situațiile descrise. Indicați, în
cazul fiecărei situații, care este efectul moral-formativ anticipat la elevii
dumneavoastră în urma contactului cu acestea.

B. În plus față de cerințele de la punctul A, realizați un fișier Word în care să


rezolvați următoarea cerință pentru a obține calificativul Excelent:

Căutând exerciţii practice care să ajute la dezvoltarea inteligenţei emoţionale, l-am


găsit online pe următorul1 şi l-am pus în practică de 3 ori pentru a ne asigura că este
relevant. Vă propunem să experimentați acest exerciţiu şi să trageţi concluziile.

MODEL DE EXERCIŢIU
Dacă aţi fi fost profesor de Sport aţi fi avut un cronometru performant. Dar nu
sunteţi, deci luați telefonul mobil, căutaţi funcţia „Cronometru” și de aici urmează
partea frumoasă:
Stând în picioare, cu ochii închişi, număraţi până la un minut. Când
închideţi ochii şi începeţi numărătoarea, daţi drumul şi la cronometru. Când terminaţi
numărătoarea, deschideţi ochii şi opriţi cronometrul.
START!
Pentru a valorifica acest exerciţiu, vă invit să răspundeţi la următoarele întrebări în coloana
din dreapta a tabelului:
NR. ÎNTREBARE RĂSPUNS
CRT. (APROX. 5 RÂNDURI FIECARE)
1. Cât timp a trecut? Cronometru Numărătoarea Diferenţa
(diferenţa dintre dumneavoastră (secunde)
numărătoarea
dumneavoastră şi
cronometru)
2. Cum v-aţi simţit în
timpul exerciţiului?
3. Care este motivul
pentru care aţi
numărat mai
puţin/bine/mai mult?
Ce spune asta despre
dumneavoastră?

1
Exerciţiu adaptat după https://asociatiamomenttum.wordpress.com/category/exercitii/, 11.08.2015.

ROMÂNIA
FONDUL SOCIAL EUROPEAN UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA
FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ
Investeşte în Str. Str. Episcop Nicolae Ivan, f.n., Cluj-Napoca

OAMENI Tel.: (00) 40 - 740 - 077521


Fax: (00) 40 - 364 – 815679
www.predareareligiei.ro
4. Cum puteţi folosi în
beneficiul
dumneavoastră
informaţiile pe care le-
aţi aflat despre propria
persoană în urma
acestui exerciţiu?
5. Ce aţi putea
imbunătăţi la
dumneavoastră
folosind informaţia pe
care aţi dobândit-o?

Când începeți să
îmbunătățiți?

După rezolvarea cerințelor, vă rugăm să încărcați pentru revizuire:


2 fișiere Word care conțin rezolvările sarcinilor de lucru propuse.

Observații: Recomandăm ca documentele pentru rezolvarea acestor teme să se încarce în


versiune preliminară, după care se așteaptă feedback de la formatorul on-line, se modifică
(dacă este necesar) după care se transmit spre notare. Dacă temele (în versiune
preliminară) nu se transmit cu cel puțin 36 de ore înainte de expirarea termenului pentru
predare, nu se va mai acorda feedback din partea formatorului on-line, ci se va revizui și
se va acorda direct calificativ.

ROMÂNIA
FONDUL SOCIAL EUROPEAN UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA
FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ
Investeşte în Str. Str. Episcop Nicolae Ivan, f.n., Cluj-Napoca

OAMENI Tel.: (00) 40 - 740 - 077521


Fax: (00) 40 - 364 – 815679
www.predareareligiei.ro