Sunteți pe pagina 1din 1

calităţii mediului; procesarea resurselor minerale şi a deşeurilor; resurse minerale, mediu şi

dezvoltare durabilă.
Creşterea exporturilor în următoarele sectoare tradiţionale (+55,7%, în semestrul I anul 2006, faţă de
semestrul I 2005): mobilier şi alte activităţi industriale (53,2% din totalul exporturilor), metalurgie
(16,3% din total); confecţionarea articolelor de îmbrăcăminte (7% din total); extracţia şi prepararea
minereurilor metalifere (6,5% din total); construcţii metalice şi produse din metal (5,5% din total),
prelucrarea lemnului (4,5%, din total).
Existenţa a două incubatoare pentru afaceri: un incubator cu o suprafaţă de 1.550 mp în domeniul IT
şi un incubator de 1.010 mp sub umbrela CDIMM Maramureş
Servicii şi sprijinul oferit întreprinderilor de către Camera de Comerţ, CDIMM MM, CLIMM Baia
Mare şi UGIR Baia Mare.
Existenţa unui patrimoniu cultural şi natural important pentru dezvoltarea turismului şi creşterea
activităţilor turistice în perioada 2004-2007: numărul structurilor de cazare au crescut cu circa 53%,
în timp ce numărul de locuri în structuri de cazare turistică au crescut cu circa 25% şi numărul
sosirilor a crescut cu circa 36% în anul 2007, faţă de anul 2004.
Acoperirea internet pe întregul teritoriu al municipiului.