Sunteți pe pagina 1din 1

Investiţii ale primăriei pentru îmbunătăţirea principală).

infrastructurii primare: în perioada 1995 – 2008, din Nevoia de formare la nivelul cadrelor manageriale
cele 311 de proiecte de investiţii susţinute de ale întreprinderilor neacoperite.
primăria Baia Mare, circa 73% aveau scopul de a Întârzierea în dezvoltarea sectorului turistic şi
restructura şi îmbunătăţi clădirile existente, în timp nevalorificarea resurselor naturale şi culturale:
ce aproximativ 10% s-au concentrat asupra Municipiul Baia Mare înregistrează numai 15% din
unităţile de cazare turistică existente la nivelul
judeţului Maramureş şi valoarea cea mai scăzută a
indexului de utilizare netă a structurilor de cazare
turistică (23,14%), faţă de media polilor de
dezvoltare urbană, însumând circa 36%.
3 Dezvoltare urbană şi periurbană

Existenţa unor „pungi de sărăcie” în cadrul oraşului,


în zone mărginaşe, cu înaltă concentraţie de
persoane asistate şi / sau grupuri vulnerabile
(victime ale violenţei domestice, persoane cu
dizabilităţi, copii străzii) şi condiţii de locuire sub
pragul sărăciei.
Degradarea mediului urban şi dezvoltarea urbană
necontrolată
4 Investiţii

Ponderea investiţiilor străine (4,25%) sub media


regională (5,53%).