Sunteți pe pagina 1din 16

Universitatea ,,Ștefan cel Mare din Suceava”

Facultatea de Științe economice și Administrație publică

Programul de studii: Economia comerțului, turismului și serviciilor

Proiect- Tranzacții comerciale internaționale

Analiza din punct de vedere economic a Irlandei


Cadru didactic:

Studenți:

As.drd.Galan Alexandra

Maricari Delia-Georgiana

Rusu Călin

SUCEAVA, 2019

1
Cuprins
Capitolul I:Descrierea economiei Irlandei .................................................................................. 1
Economia Irlandei ................................................................................................................... 3
Capitolul II:Analiza fluxurilor comerciale................................................................................................. 5
2.1.Analiza exporturilor ....................................................................................................................... 5
2.2.Analiza importurilor ...................................................................................................................... 6
2.3.Principalii parteneri comerciali ..................................................................................................... 8
Capitolul III:Harta.Orientarea geografică a fluxurilor comerciale a Irlandei. ........................................ 11
Capitolul 4:Profilul tarifar al Irlandei ..................................................................................................... 12
Capitolul V:Barierele netarifare ale Irlandei .......................................................................................... 13
Capitolul VI:Disputa principală în care a fost implicată Irlanda ............................................................ 13
Capitolul VII:Analiza competitivității Irlandei ........................................................................................ 15

2
Capitolul I:Descrierea economiei Irlandei

Irlanda (în engleză Ireland; în irlandeză Éire, pronunție irlandeză: /ˈeːɾʲə/), denumită și
Republica Irlanda (în engleză Republic of Ireland, în irlandeză Poblacht na hÉireann), este un
stat suveran aflat în Europa de Vest, ocupând circa cinci șesimi din insula Irlanda. Capitala și
cel mai mare oraș al țării este Dublin, aflat în estul insulei, a cărei arie metropolitană
găzduiește aproximativ un sfert din cei 4,6 milioane de locuitori ai țării. Țara are frontieră
terestră numai cu Irlanda de Nord, țară componentă a Regatului Unit, restul limitelor țării
fiind țărmul Oceanului Atlantic, la sud aflându-se Marea Celtică, la sud-est Canalul Sfântul
Gheorghe⁠(en), și la est Marea Irlandei. Statul este guvernat ca republică parlamentară
unitară,șeful statului fiind un președinte ales direct. Șeful guvernului, Taoiseach, este numit în
funcție de camera inferioară a parlamentului, Dáil Éireann.
Irlanda este printre cele mai bogate țări din lume după PIB-ul pe cap de locuitor.După
ce a aderat la predecesoarea Uniunii Europene, denumită Comunitatea Economică Europeană,
în 1973, Irlanda a pus în aplicare politici economice liberale care au dus la o creștere
economică rapidă, ajungând la un nivel considerabil de prosperitate între 1995 și 2007, timp
în care a fost denumită „Tigrul Celtic”. Creșterea a fost oprită de o criză financiară⁠ izbucnită
în 2008, în conjuncție cu recesiunea economică globală.
În 2011 și în 2013, Irlanda s-a clasat pe locul al șaptelea în lume ca grad de dezvoltare
în clasamentul Indicelui Dezvoltării Umane al ONU. Ea are bune performanțe conform mai
multor metrici, între care libertatea presei, libertatea economică și libertatea civilă. Irlanda
este membră a Uniunii Europene și este membră fondatoare a Consiliului Europei și al
OECD. Ea urmează o politică de neutralitate prin nealiniere, nefiind membră NATO,[12] deși
participă la Parteneriatul pentru Pace.

Economia Irlandei
Economia irlandeză s-a transformat din anii 1980 dintr-una predominant agrară într-o
economie modernă a cunoașterii⁠ concentrată pe industrii și servicii de înaltă tehnologie.
Irlanda a adoptat moneda euro în 2002 împreună cu unsprezece alte state membre ale Uniunii
Europene. Țara se bazează foarte mult pe investițiile străine directe⁠ și a atras mai multe
corporații multinaționale datorită forței de muncă bine educate și datorită impozitului pe profit
redus.
Companii cum ar fi Intel au investit în Irlanda la sfârșitul anilor 1980, urmate fiind de
Microsoft și Google. Irlanda se clasează pe locul al optulea în clasamentul celor mai libere
economii din lume, conform Indicelui Libertății Economice⁠ (en) pe 2016.În termeni de PIB pe
cap de locuitor, Irlanda este una dintre cele mai bogate țări din OECD și din UE. Țara se
clasează însă sub media OECD în termenii PNB pe cap de locuitor. PIBul este semnificativ
mai mare decât PNB-ul datorită numărului mare de corporații multinaționale cu sediul în
Irlanda.
Începând cu primii ani din ultimul deceniu al secolului al XX-lea, țara a trecut printr-o
creștere economică fără precedent alimentată de o creștere a consumului, construcțiilor și
investițiilor, perioadă în care economia irlandeză a căpătat supranumele de Tigrul Celtic.
Ritmul de creștere a încetinit în 2007, după care s-a spart bula imobiliară⁠ acumulată în timp s-
a spart. Prăbușirea prețurilor proprietăților imobiliare a accentuat supraexpunerea economiei

3
în domeniul construcțiilor și a contribuit la o criză bancară⁠(en). Irlanda a intrat oficial în
recesiune în 2008 după mai multe luni consecutive de contracție economică.[148] Produsul
Național Brut s-a contractat cu 11.3% numai în 2009, cea mai mare scădere anuală a PNB din
1950.
Ieșirea din recesiune a avut loc în 2010, susținută de o creștere puternică a
exporturilor.Din cauza unei creșteri mari a costurilor creditelor și recapitalizărilor băncilor,
Irlanda a acceptat însă un program de asistență în valoare de 85 de miliarde de euro din partea
UE, FMI și credite bilaterale de la Regatul Unit, Suedia și Danemarca.[151] După trei ani de
contracție economică, economia a crescut în 2011 cu 0,7% și în 2012 cu 0,9%.[152] Rata
șomajului se ridica la 14,7% în 2012, iar între imigranții recenți, la 18,5%.[153] În martie
2016, rata șomajului a fost raportată de Biroul Central de Statistică⁠(en) ca fiind 8,6%, în
scădere de la un maxim de 15,1% atins în februarie 2012.[154]
În 2013, Irlanda a fost numită de Forbes „cea mai bună țară pentru făcut afaceri”.[155]
Irlanda a ieșit din programul de asistență UE-FMI la 15 decembrie 2013. Implementând
reduceri de costuri și reforme bugetare, și vânzând anumite bunuri, Irlanda a reușit să
acceseze din nou piețele de creditare. De atunci, Irlanda a reușit să achiziționeze obligațiuni
pe termen lung cu rate-record.
Deși corporațiile multinaționale domină sectorul exporturilor din Irlanda, la venitul
național mai contribuie semnificativ și exporturile din alte surse. Activitățile multinaționalelor
cu sediul în Irlanda au făcut din ea unul dintre cei mai mari exportatori de agenți farmaceutici,
aparatură medicală și servicii software din lume. Exporturile Irlandei provin și de la
activitățile unor mari companii irlandeze (cum ar fi Ryanair, Kerry Group⁠ și Smurfit Kappa
Group⁠(en) și exporturile de resurse minerale: Irlanda este al șaptelea cel mai mare producător
de concentrați de zinc și al doisprezecelea cel mai mare producător de concentrați de
plumb.Țara are și zăcăminte importante de gips, calcar, și cantități mai mici de cupru, argint,
aur, baritină și dolomit.Turismul contribuie cu circa 4% din PNB și este o sursă importantă de
locuri de muncă, cu peste 200.000 de angajați.
Alte bunuri exportate sunt produsele agroalimentare, vitele, carnea de vită, produsele
lactate, plumb și aluminiul.Importurile cele mai mari din Irlanda sunt echipamentele de
prelucrare a datelor, substanțele chimice, petrolul și produsele petroliere, textilele și
îmbrăcămintea.Serviciile financiare furnizate de corporațiile multinaționale cu sediul la Irish
Financial Services Centre⁠(en) contribuie și ele la exporturile Irlandei.Balanța comercială între
exporturi (89,4 miliarde euro) și importuri (45,5 miliarde euro) avea ca rezultat un surplus
anual de 43,9 miliarde de euro în 2010, cel mai mare excedent comercial relativ la PIB din
toate țările membre UE.
UE este de departe cel mai mare partener comercial al țării, către care se fac 57,9% din
exporturi și din care provin 60,7% din importuri. Regatul Unit este cel mai important partener
comercial din UE, primind 15,4% din exporturi și dând 32,1% din importuri. În afara UE,
Statele Unite contribuie cu 23,2% din exporturi și cu 14,1% din importuri în 2010.
ESB⁠, Ervia și Airtricity⁠ sunt cei trei principali furnizori de electricitate și de gaze din
Irlanda. Există 19,82 miliarde de metri cubi de zăcăminte confirmate de gaz. Extracția gazelor
naturale se făcea în trecut în Kinsale Head⁠ până la epuizarea zăcământului. Câmpul gazifer
Corrib⁠ trebuia să intre în funcțiune în 2013-2014. În 2012, câmpul de la Barryroe⁠ a fost
confirmat cu o rezervă de până la 1,6 miliarde de barili, cu circa 160 până la 600 milioane

4
recuperabili.Acesta ar putea furniza Irlandei întregul necesar de energie timp de până la 13
ani, după începerea extracției în 2015-2016. Există eforturi importante de a crește utilizarea
energiei sustenabile și regenerabile, îndeosebi cu energie eoliană, cu numeroase ferme eoliene
în construcție, unele în scop de export. Autoritatea pentru Energie Sustenabilă din Irlanda
(SEAI) a estimat că 6,5 % din necesarul de energie al țării pe 2011 este produs din surse
regenerabile SEAI a raportat și o creștere a eficienței energetice în Irlanda cu o reducere cu
28% a emisiilor de carbon pe gospodărie față de anul maxim (2005) până în 2013.

Capitolul II:Analiza fluxurilor comerciale

2.1.Analiza exporturilor

140000

135000

130000

125000

120000

115000

110000

105000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Figura 1:Evoluția exportului în Irlanda în perioada 2008-2017 ( milioane USD)


Sursa:Prelucrat de autor după https://unctad.org/

Conform evoluției exporturilor în Irlanda în perioada 2008-2017,avem un trend


oscilant în prima parte a graficului , iar în ultima parte a graficului avem un trend ascendent
înregistrând creșteri și descreșteri.
În perioada anului 2008,exporturile Irlandei au fost în valoare de 105.000 milioane de
USD,iar în perioada 2017 exporturile Irlandei au fost în valoare de 140.000 milioane de USD.
Comparând anul 2017 cu anul 2016 ,s-a înregistrat o creștere de 4,70%,iar comparând
anul 2017 cu anul 2008 s-a înregistrat o creștere de 13,69%.
În anul 2017,exporturile au înregistrat o valoare maximă de 140.000 milioane de
USD,iar în anul 2008 exporturile au înregistrat o valoare minimă de 105.000 milioane de
USD.

5
1.00
0.90
0.80
0.70
0.60
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Figura 2:Evoluția ponderii exportului în Irlanda în perioada 2008-2017 (%)

Sursa:Prelucrat de autor după https://unctad.org/

Conform evoluției exporturilor în Irlanda în perioada 2008-2017,avem un trend


oscilant în prima parte a graficului , iar în ultima parte a graficului avem un trend ascendent
înregistrând creșteri și descreșteri.
În anul 2017,exporturile au înregistrat o pondere maximă de 1%,iar în anul 2008
exporturile au înregistrat o pondere minimă de 0,10%.

2.2.Analiza importurilor
100000.00
90000.00
80000.00
70000.00
60000.00
50000.00
40000.00
30000.00
20000.00
10000.00
0.00
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Figura 1:Evoluția importului în Irlanda în perioada 2008-2017 (milioane USD)

Sursa:Prelucrat de autor după https://unctad.org/

Conform evoluției importurilor în Irlanda în perioada 2008-2017,avem un trend


avem un trend ascendent înregistrând creșteri și descreșteri.

6
În perioada anului 2008,importurile Irlandei au fost în valoare de 100.000
milioane de USD,iar în perioada 2017 importurile Irlandei au fost în valoare de 900.000
milioane de USD.
Comparând anul 2017 cu anul 2016 ,s-a înregistrat o creștere de 88,51%, iar
comparând anul 2017 cu anul 2008 s-a înregistrat o creștere de 88,41%.
În anul 2017,importurile au înregistrat o valoare maximă de 900.000 milioane
de USD,iar în anul 2008 importurile au înregistrat o valoare minimă de 100.000 milioane de
USD.

0.0040

0.0035

0.0030

0.0025

0.0020

0.0015

0.0010

0.0005

0.0000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Figura 2:Evoluția ponderii importului în Irlanda în perioada 2008-2017 (%)

Sursa:Prelucrat de autor după https://unctad.org/

Conform evoluției importurilor în Irlanda în perioada 2008-2017,avem un trend


oscilant în prima parte a graficului , iar în ultima parte a graficului avem un trend ascendent
înregistrând creșteri și descreșteri.
În anul 2017 importurile au înregistrat o pondere maximă de 0.0040% ,iar în
anul 2008 importurile au înregistrat o pondere minimă de 0.0005%.

7
2.3.Principalii parteneri comerciali

800

700

600

500

400 2016
2017
300

200

100

0
Italia China Austria Turcia Franța

Figura 1:Exportul de carne al Irlandei în perioada 2016-2017( milioane USD)

Sursa:Prelucrat de autor după https://unctad.org

Conform evoluției exporturilor de carne ale Irlandei în perioada 2008-


2017,avem un trend oscilant în prima parte a graficului , iar în ultima parte a graficului avem
un trend ascendent înregistrând creșteri și descreșteri.
În anul 2017 exporturile Irlandei de carne au înregistrat o valoare maximă de
614.446 milioane USD,iar în anul 2016 exporturile de cane ale Irlandei au înregistrat o
valoare maximă de 3.403.189 milioane USD.
De asemenea valoarea minimă a exportului de carne al Irlandei a fost de 177
milioane USD în 2016 ,iar în 2017 valoarea minimă a fost de 70 milioane USD.

8
80000

70000

60000

50000
2O16
40000
2017
30000

20000

10000

0
Belgia Germania SUA Elveția Olanda

Figura 2:Exportul de brânză al Irlandei în perioada 2016-2017( milioane USD)


Sursa:Prelucrat de autor după https://unctad.org

Conform evoluției exporturilor de brânză ale Irlandei în perioada 2008-2017,avem un trend


oscilant în prima parte a graficului , iar în ultima parte a graficului avem un trend ascendent înregistrând creșteri
și descreșteri.
În anul 2017 exporturile Irlandei de brânză au înregistrat o valoare maximă de 80.000 milioane
USD,iar în anul 2016 exporturile de brânză ale Irlandei au înregistrat o valoare maximă de 40.000 milioane
USD.
De asemenea valoarea minimă a exportului brânză al Irlandei a fost de 10 milioane USD în
2016 ,iar în 2017 valoarea minimă a fost de 50 milioane USD.

90000.00
80000.00
70000.00
60000.00
50000.00 2016
40000.00 2017
30000.00
20000.00
10000.00
0.00
Franța Anglia Italia Belgia China

Figura 3:Importul de fructe al Irlandei în perioada 2016-2017( milioane USD)


Sursa:Prelucrat de autor după https://unctad.org

Conform evoluției importului de fructe al Irlandei în perioada 2008-


2017,avem un trend oscilant în prima parte a graficului , iar în ultima parte a graficului avem
un trend ascendent înregistrând creșteri și descreșteri.

9
În anul 2017 importurile Irlandei de fructe au înregistrat o valoare maximă de
900 milioane USD,iar în anul 2016 importurile de fructe ale Irlandei au înregistrat o valoare
maximă de 800 milioane USD.
De asemenea valoarea minimă a importului de fructe al Irlandei a fost de 100
milioane USD în 2016 ,iar în 2017 valoarea minimă a fost de 200 milioane USD.

Figura 4:Importul de legume al Irlandei în perioada 2016-2017( milioane USD)


Sursa:Prelucrat de autor după https://unctad.org

Conform evoluției importului de legume al Irlandei în perioada 2008-


2017,avem un trend oscilant în prima parte a graficului , iar în ultima parte a graficului avem
un trend ascendent înregistrând creșteri și descreșteri.
În anul 2017 importurile Irlandei de legume au înregistrat o valoare maximă de
140 milioane USD,iar în anul 2016 importurile de legume ale Irlandei au înregistrat o valoare
maximă de 120 milioane USD.
De asemenea valoarea minimă a importului de legume al Irlandei a fost de 20
milioane USD în 2016 ,iar în 2017 valoarea minimă a fost de 60 milioane USD.

10
Capitolul III:Harta.Orientarea geografică a fluxurilor comerciale a Irlandei.

Principalii parteneri ai Irlandei la export sunt:Belgia ,Olanda


,Germania,SUA,Italia,Turcia ,Austria și China.
Irlanda exportă cel mai mult carne și brânză în China și Germania.
Principalii parteneri de import ai Irlandei sunt : România,Olanda,Germania,
Italia,Spania,Franța,Anglia și Rusia.
Irlanda importă cel mai mult legume și fructe în Anglia și Olanda.

11
Capitolul 4:Profilul tarifar al Irlandei

AG- Agricultural products


Non-AG - Non agricultural products
NAV- Non-ad valorem duty

Irlanda aplica sistemul taxelor vamale de import al UE, care se bazează pe


Sistemul Armonizat de Clasificare a Mărfurilor (SA).
Taxele vamale sunt percepute la importurile în Irlanda din tarile ne-membre UE.
Odată plătite în Irlanda, mărfurile pot circula apoi liber în toate țările membre UE, fără a se
plăti alte taxe vamale.
Taxele vamale sunt calculate la valoarea în vamă a mărfurilor sau la valoarea de tranzacie

12
Capitolul V:Barierele netarifare ale Irlandei

Irlanda aplică 3 bariere netarifare pentru comerțul pe nave.


Aceasta folosește aceste măsuri deoarece a limitat importurile și exporturile în
anumite țări cum ar SUA,China din cauza problemelor politice din țările respective.

Capitolul VI:Disputa principală în care a fost implicată Irlanda


Conflictul comercial care ar putea reaprinde razboiul din Irlanda de Nord

Ministrul de Externe irlandez va atrage atenția secretarului american pentru


comerț Wilbur Ross asupra faptului că disputa comerciala dintre SUA și Canada pe avioanele
produse de Bombardier ar putea să aibă efecte negative asupra procesului de pace din Irlanda
de Nord, informaza Reuters.
Săptămâna trecuta, guvernul SUA a impus drepturi antidumping de circa 220%
pentru avioanele de transport civil CSeries produse de canadienii de la Bombardier, dar ale
caror componente sunt fabricate în Irlanda de Nord.Decizia pune în pericol joburile a 4.200 de
persoane, într-una dintre cele mai sărace provincii ale Regatului Unit.
Conflictul comercial dintre SUA şi Canada a pornit de la constructorul american
Boeing, care a sesizat autoritatile, acuzand Bombardier că beneficiază de subvenții publice
pentru avioanele CSeries.Relaţiile comerciale dintre Ottawa şi Washington erau deja
tensionate, după ce Donald Trump a decis renegocierea Tratatului nord-american de liber
schimb dintre SUA, Canada si Mexic.
Fabrica Bombardier din Belfast este cea mai mare din Irlanda de Nord şi cel mai
mare angajator din regiune. Liderii politici de la Belfast au avertizat Washingtonul că
securitatea economică a zonei joacă un rol crucial în menţinerea păcii în Irlanda de Nord, în

13
care sunt încă vizibile semnele razboiului dintre catolici şi protestanţi, care a măcinat ţara
timp de 30 de ani.
Timp de trei decenii, ciocniri sângeroase au avut loc între naţionaliştii irlandezi
catolici, pe de o parte, şi protestanţii unionişti, pe de altă parte, conflict soldat cu 3.600 de
morţi. Pacea a fost restabilita în urma cu 20 de ani. În 1998, Acordul de pace din Vinerea
Mare (“Good Friday Agreement") a pus capăt acestei perioade de înfruntari confesionale,
conflict catralogat ca fiind unul dintre cele mai sangeroase din Europa de dupa razboi.
Washingtonul a jucat un rol crucial în restabilirea păcii în provincie şi semnarea
Acordului din Vinerea Mare, iar intervenţia ministrului irlandez va veni în sprijinul
Belfastului şi Londrei, care au facut de asemenea demersuri pentru rezolvarea favorabila a
conflictului dintre SUA şi Canada, fără să afecteze fabrica din Irlanda de Nord.
“Îi voi atrage atenţia (lui Ross) asupra îngrijorărilor guvernului irlandez în
privinţa potenţialelor implicaţii negative pe care conflictul comercial dintre SUA şi Canada l-
ar putea avea asupra forţei de muncă de la fabrica Bombardier din Irlanda de Nord şi asupra
stabilităţii economice din regiune, care este esenţială pentru menţinerea păcii”, a precizat
Simon Coveney, care va efectua o vizită de două zile la Washington.
Nu numai situaţia de la fabrica Bombardier provoacă îngrijorare la Belfast.
Ieşirea Marii Britaii din UE şi trasarea unei graniţe între Republica Irlanda şi Irlanda de Nord
este de asemenea un subiect fierbinte pe agenda negocierii Brexitului. Dupa ieșirea Regatului
Unit din UE, granița de 500 de km dintre Irlanda si Irlanda de Nord va fi singura frontieră
terestră dintre Marea Britanie și blocul comunitar.
Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord și Republica Irlanda au aderat
împreună la UE, în 1973, într-o perioadă în care violențele și atacurile teroriste puseseră
stăpânire pe Belfast. Controalele de la granița dintre cele două țări au fost eliminate în anii
’90, când cele două state au devenit parte a pieței unice europene, iar Acordul din Vinerea
Mare din 1998 a dus la încetarea ostilităților dintre republicanii catolici care luptau pentru
unificarea Irlandei si protestanții unioniști loiali Regatului Unit.
Lideri politici de la Londra, Dublin și Belfast au declarat că vor să evite o “hard
border”, care presupune controale vamale și posturi de control frontalier.

14
Capitolul VII:Analiza competitivității Irlandei
Eficientizatori

Inovație și factori sofisticați

15
Irlanda este o țară cu o economie avansată și se află în stadiul 3 de
competitivitate.
Deși este o țară înconjurată de state aflate în război,până în prezent ea a știut să
străbată printre barierele impuse de aceste țări ,iar în prezent ajungând să dețină cele mai
moderne mijloace de transport și cele mai bine dotate autostrăzi,dar și cele mai performante
rețele de telecomunicații.

Bibliografie:
https://www.wto.org
https://unctad.org/
https://ro.wikipedia.org

16