Sunteți pe pagina 1din 1

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

Str. Universității nr.16, 700115, Iaşi, România


www.umfiasi.ro

MASTER: BIOINGINERIE CLINICĂ


DISCIPLINA – MANAGEMENT FINANCIAR ȘI MANAGEMENTUL CALITĂȚII

REFERAT

Referatul se va realiza la alegere din problematica Managementului financiar sau al


managementului calității, va avea minim 10 pagini şi va fi predat până în ultima zi de curs/seminar.

Evaluarea proiectului va urmări următoarele elemente:

- calitatea redactării, corectitudinea gramaticală, abilitățile de exprimare în scris; 2 p.


- concordanța conținutului lucrării cu problematica disciplinei; 2 p.
- conținutul teoretic şi aplicativ, valoarea concluziilor, originalitate (aportul personal); 5 p.
- din oficiu 1 p.

Titular disciplină,
S.l.dr. Daniel BOLDUREANU

SECRETARIAT FACULTATE
+40 232 213 573 tel / +40 232 211 820 fax
bioinginerie@umfiasi.ro

pagina 1 din 1