Sunteți pe pagina 1din 2

Ghid de interviu semistructurat

Scoala Gimnazială Nr.1 Stauceni


Numele meu este Marin Ilie Iulian, sunt student în anul III la Facultatea de Psihologie
și Științe ale Educației, din cadrul Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, specializarea
Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar.

Vă invit să participați la un studiu cu tema ,,Parteneriatul școală-familie, condiție a


reușitei școlare a elevului din învățământul primar”. Scopul acestui interviu vizează opinia și
părerile dumneavostră în legătură cu rolul parteneriatului în obținerea reușitei școlare a
elevului. Răspunsurile oferite de dumneavoastră vor fi confidențiale, astfel nu este necesar să
vă dezvăluiți identitatea.

1. Cum ați apreciat colaborarea dumneavoastră cu părinții în anul școlar precedent și în


acest an școlar?
 Foarte bună
2. Aveți modalități specifice clasei dumneavoastră prin care motivați copiii să învețe?
 Implicarea activă a elevilor în activitățile instructiv-educative.
 Stabilirea unei atmosfere pozitive, de empatie față de fiecare elev în parte.
3. Există contexte pe care le-ați creat pentru a oferi elevilor și părinților șansa de a
sărbători reușita în învățare?
 Acordarea de diplome, feedback pozitiv la sfârșitul activităților
4. Exemplificați succinct ce strategii de implicare a părinților în educația copiilor ați
folosit în anul școlar precedent și în acest an școlar.
 Părinţii au fost invitaţi să participe la excursii, vizite, serbări, aniversări.
5. Ați abordat în contextul întâlnirilor cu părinții problematica sprijinului pe care aceștia
îl oferă copiilor în efectuarea temelor pentru acasă?
Da
5.1. Dacă da, ați oferit sfaturi, sugestii în acest sens? Ce fel de indicații au existat?
 Este important ca parintii să-și ajute copiii, dar fără să se lase păcăliți și să
facă tema în locul lor
6. Care sunt principalele dificultăți pe care le-ați întâmpinat în ceea ce privește relația cu
părinții, în anul școlar precedent și în acest an școlar?
 Rolul parental rău definit (nu înțeleg corect funcțiile și rolurile în educația
copilului);
 Contacte limitate cu școala (numai în situații excepționale, de criză în
comportamentul copilului);
7. Dacă ar fi să acordați o notă modului în care parteneriatul cu părinții a determinat
reușita școlară a elevilor, care ar fi aceasta? Vă rog, detaliați prin două exemple.
 Asigurarea înţelegerii şi ajutorului de care copiii au nevoie pentru a depăşi
dificultăţile.
 Faptul că îi văd pe profesori colaborînd cu familia, îi influenţează pozitiv şi
contribuie la dezamorsarea unor probleme înainte ca acestea să devină
necontrolabile.

8. Considerați oportună participarea la un program de formare continuă care să vizeze


formarea competențelor de colaborare/ comunicare eficientă cu părinții la nivelul
parteneriatului educațional?

DA