Sunteți pe pagina 1din 2

Ghid de interviu semistructurat

Doris , școala gimnazială col. Const. Langa, Miroslava

Numele meu este Marin Ilie Iulian, sunt student în anul III la Facultatea de Psihologie
și Științe ale Educației, din cadrul Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, specializarea
Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar.

Vă invit să participați la un studiu cu tema ,,Parteneriatul școală-familie, condiție a


reușitei școlare a elevului din învățământul primar”. Scopul acestui interviu vizează opinia și
părerile dumneavostră în legătură cu rolul parteneriatului în obținerea reușitei școlare a
elevului. Răspunsurile oferite de dumneavoastră vor fi confidențiale, astfel nu este necesar să
vă dezvăluiți identitatea.

1. Cum ați apreciat colaborarea dumneavoastră cu părinții în anul școlar precedent și în


acest an școlar?
Ţinând cont că am avut generaţii diferite, colaborarea cu părinţii elevilor mei este/a
fost diferită. Astfel, anul trecut având clasa a IV-a, când deja ne cunoşteam după 5 ani
petrecuţi împreună, colaborarea a fost bună - foarte bună; anul acesta am CP, iar
colaborarea este undeva între satisfăcător – bine.
2. Aveți modalități specifice clasei dumneavoastră prin care motivați copiii să învețe?
Metodele activ-participative îmbinate cu cele tradiţionale.
3. Există contexte pe care le-ați creat pentru a oferi elevilor și părinților șansa de a
sărbători reușita în învățare?
Diferite activităţi extracurriculare realizate împreună cu părinţii şi elevii, lecţii
deschise (ore de AVAP), serbări, excursii şcolare etc.
4. Exemplificați succinct ce strategii de implicare a părinților în educația copiilor ați
folosit în anul școlar precedent și în acest an școlar.
 asistarea/participarea părinţilor la diferite activităţi şcolare/extracurriculare
 voluntariat
 carneţelul de mesaje (vocabular): părinţii sunt informaţi în scris despre
diferitele activităţi/nevoi/probleme care apar şi invers
 şedinţele cu părinţii
 comunicarea eficientă, încurajarea copilului
5. Ați abordat în contextul întâlnirilor cu părinții problematica sprijinului pe care aceștia
îl oferă copiilor în efectuarea temelor pentru acasă?

Da.

5.1. Dacă da, ați oferit sfaturi, sugestii în acest sens? Ce fel de indicații au existat?

Indicaţii metodice în mare parte

6. Care sunt principalele dificultăți pe care le-ați întâmpinat în ceea ce privește relația cu
părinții, în anul școlar precedent și în acest an școlar?

Neimplicare, dezinteres, comunicare deficitară, superioritate nejustificată (Știu eu mai


bine! – replica unora dintre părinţi)

7. Dacă ar fi să acordați o notă modului în care parteneriatul cu părinții a determinat


reușita școlară a elevilor, care ar fi aceasta? Vă rog, detaliați prin două exemple.

Nota 8: atunci când există o colaborare directă şi activă între familie şi şcoală şi rezultatele
elevului sunt observabile, implicarea acestuia în actul educativ este alta, se formează şi se
perfecţionează anumite competenţe şi deprinderi ale copilului.

8. Considerați oportună participarea la un program de formare continuă care să vizeze


formarea competențelor de colaborare/ comunicare eficientă cu părinții la nivelul
parteneriatului educațional?

Da. Aş adăuga că şi viceversa ar fi oportună.