Sunteți pe pagina 1din 2

Psihologia educaţiei

-temă de control nr.3-

Realizaţi un eseu argumentativ despre relaţia dintre stilul educaţional al profesorului


şi eficienţa predării:

Stilul educaţional al profesorului reflectă modul în care acesta alege să se prezinte în faţa
elevilor în cadrul procesului de predare. Stilul educational ţine şi de atributele profesorului, de
comportamentul acestuia şi de felul în care acesta crede că se va face înţeles la orele de curs.
Asupra oricărui stil educational există o urmă personală a fiecărui cadru didactic prin care se face
remarcat de către elevi.

În primul rând, există trei categorii de stiluri educaţionale pe care un profesor le poate
aborda: stilul democratic, stilul autoritar şi stilul permisiv. Consider că stilul democratic este cel
mai des întânlit şi are cea mai mare eficienţă asupra învăţării. Cadrul didactic încurajează
implicarea activă a elevilor în procesul învăţării, iniţiativa, potenţialul lor creativ. Acesta
valorizează experienţa cognitivă a elevilor, cooperează şi conlucrează cu aceştea în organizarea
situaţiei de învăţare, prezintă criteriile comune de apreciere, de întărire pozitivă/negativă pe care
le respectă împreună cu elevii. Unul dintre cele mai apreciate atribute pe care îi determină pe
elevi să fie activ la orele de curs este faptul că profesorul se comporta ca un membru al grupului.
Sunt de părere că, rezultatele obţinute de către elevi, în urma abordării acestui stil educaţional,
vor fi la un grad ridicat iar informaţia va rămâne stocată în memorie o lungă durată de timp sau
chiar toată viaţa.

În al doilea rând, abordarea unui stil autoritar nu va face altceva decât să implementeze
frica şi nesiguranţa în cadrul procesului de învăţare. De cele mai multe ori, profesorul menţine o
oarecare distanţă faţă de membrii grupului şcolar, nelăsând loc de o relaţie de simpatie. Sunt de
părere că, elevul se va detaşa de materia predată şi nu îi va cunoaşte niciodată adevăratul scop
pentru care trebuie studiată din pricina comportamentului pe care profesorul îl abordează. Acest
tip de profesor nu lasă libertate imaginaţiei şi intuiţiei, ci respectă în mod amănunţit paşii lecţiei
fără a se abate de la ei. Învăţarea nu va fi una eficientă deoarece elevul nu va reţine informaţiile
logic, iar stocarea acestora va fi una de scurtă durată.

Un alt mod pe care unii profesori îl abordează este cel permisiv. Acesta se află la polul
opus celui autoritar, profesorul lăsând libertate completă elevilor. Indiferenţa, minimalizarea
fenomenelor semnificative în procesul instruirii sunt două dintre principalele caracteristici ale
acestui stil. Cadrul didactic acceptă deciziile elevilor, comune ori individuale, nu face evaluări la
adresa comportamentelor elevilor, manifestă un nivel scăzut al aspiraţiilor şi exigenţelor
pedagogice ale predării şi lasă demersul didactic să meargă de la sine.
În opinia mea, cel mai eficient stil educational este cel democratic deoarece profesorul
care îl adoptă este unul înţelegător, ce oferă posibilitatea elevilor de a se exprima liber, de a-şi
folosi imaginaţia şi de a învăţa intr-un mod eficient şi de lungă durată informaţiile predate.
Aşadar, legatura dintre stilul didactic al unui profesor şi eficienţa predării este una importantă
deoarece reprezintă baza de la care pleacă procesul de predare-învăţare.