Sunteți pe pagina 1din 3

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

PORTOFOLIU DE EVALUARE FINALĂ A PROFESIONALIZĂRII


INIŢIALE PENTRU CARIERA DIDACTICĂ MODULUL I,
CICLUL DE LICENŢĂ

ABSOLVENT:

NUME, PRENUME: PLEȘOIANU FLORIN MIHAI


FACULTATEA de Teologie Ortodoxă
SPECIALIZAREA: Teologie Pastorală
SERIA: 2012-2016
FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: ZI
SESIUNEA / ANUL: Iunie 2016

,,Caracterul însă al unei şcoli bune e ca elevul să înveţe în ea mai mult decât i se predă, mai
mult decât ştie însuşi profesorul”. - MIHAI EMINESCU
CUPRINS

PARTEA I - CRITERII ÎN REALIZAREA PREGĂTIRII INIŢIALE PENTRU


PROFESIUNEA DIDACTICĂ-PARTE PERSONALĂ, SCRISĂ DE MÂNĂ

1.Motivarea participării la modulul de profesionalizare didactică

2.Obiective şi aşteptări proprii în formarea ca profesor

3.Autoaprecierea experienţei proprii câştigate în ciclul de licenţă în realizarea


profesionalizării didactice

4.Autoaprecierea portofoliului didactic final, ca instrument de formare iniţială şi evaluare


sumativă. Propuneri ameliorative

PARTEA A II-A -CONŢINUTUL ŞI ORGANIZAREA MATERIALELOR

1. Psihologia educaţiei – REFERAT: ,,PERSONALITATEA DIDACTICĂ” – ANUL I


SEMSTRUL I ȘI ANUL I SEMESTRUL AL - II - LEA AVEM REFERATUL :
,,MECANISMELE PSIHICE”.

2. Pedagogie 1- Fundamentele pedagogiei. Teoria şi metodologia curriculumului -minim 1


referat despre Curriculum – REFERAT : ,,EDUCAȚIA RELIGIOASĂ”- ANUL AL - II -
LEA SEMESTRUL I.

3. Pedagogie 2 - Teoria şi metodologia instruirii, Teoria şi metodologia evaluării -1 proiect de


lecţie – REFERAT : ,,EU, CA PROFESOR DE RELIGIE” - ANUL AL - II - LEA
SEMESTRUL AL - II - LEA.

4. Didactica specialităţii – PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICĂ : ,,CÂNTAREA


RELIGIOASĂ – FORMĂ DE RUGĂCIUNE”.

5. Practica pedagogică - PROIECT DE LECȚIE : ,,PREGĂTIREA CREDINCIOSULUI


PENTRU PARTICIPAREA LA SFINTELE SLUJBE” ȘI ALTE MATERIALE
ÎNTREBUINȚATE LA PRACTICA PEDAGOCICĂ : PLANIFICARE
CALENDARISTICĂ, ALTE PROIECTE DE LECȚIE, PROGRAMĂ ȘCOLARĂ, FIȘĂ
PSIHOPEDAGOGICĂ.

6. Instruire asistată de calculator – PROIECTUL DE LECȚIE CU PREZENTAREA SA ÎN


POWERPOINT : ,,PATIMILE DOMNULUI”.

7. Managementul clasei de elevi – AVEM CELE DOUA REFERATE : ,,CA PROFESOR DE


RELIGIE IDENTIFICAȚI MINIM TREI MODALITĂȚI DE A CONVINGE PĂRINȚII ȘI
ELEVII ÎN VEDEREA PARTICIPĂRII ELEVILOR LA ORA DE RELIGIE” ȘI
,,ARGUMENTAȚI NECESITATEA STUDIERII DISCIPLINEI MANAGEMENTUL
CLASEI DE ELEVI DE CĂTRE UN VIITOR PROFESOR DE RELIGIE”.
PARTEA A III-A - BIBLIOGRAFIE

1 MANUAL DE RESLIGIE CREȘTIN – ORTODOXĂ CLASA A - VII – A, CAMELIA


MUHA, EDITURA ,,SFÂNTA MINA”, ANUL 2004.

2 METODICA PREDĂRII RELIGIEI, PREOT PROF. DR. SEBASTIAN ȘEBU, PROF.


MONICA OPRIȘ ȘI PROF. DORIN OPRIȘ, EDITURA ,,REÎNTREGIREA”, ALBA IULIA
– ANUL 2000.

3 BAZELE PSIHOLOGIEI EDUCAȚIEI, CORNELIU NOVAC, EDITURA


UNIVERSITARIA CRAIOVA, DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA
PERSONALULUI DIDACTIC.

4 RELIGIE – CULTUL ORTODOX – MANUAL PENTRU CLASA A - IX - A, LIVIU


LAZĂR, EDITURA ,,CORVIN”.

5 RELIGIE CREȘTIN – ORTODOXĂ, MANUAL PENTRU CLASA A - X - A, CAMELIA


MUHA, EDITURA ,,SFÂNTUL MINA”.

S-ar putea să vă placă și