Sunteți pe pagina 1din 28

STUDII DE CAZ EXPERTIZA CONTABILA

Problema 1. Care sunt tipurile de reglementari cu privire la expertizele contabile?


Raspuns: Expertizele contabile judiciare si extrajudiciare sunt reglementate:
- legal
- procedural
- profesional
Problema 2: Care este sediul regelementarilor legale cu privire la expertizele contabile?
Raspuns: Sediul reglementarilor legale privind expertizele contabile judiciare si
extrajudiciare se afla in Ordonanta Guvernului nr. 65 din 1994 privind organizarea activitatii
de expertiza contabila si a contabililor autorizati. Potrivit acestor reglementari, efectuarea de
expertize contabile judiciare si extrajudiciare este dreptul exclusiv al expertilor contabili.
Aceasta exclusivitate rezulta din art. 6 lit d) din OG 65/1994, care, enumerand lucrarile ce pot
fi executate de expertul contabil pentru persoane fizice si juridice, stipuleaza printre altele
ca”efectueaza expertize contabile dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoane
fizice sau juridice in conditiile prevazute”.Din coroborarea art 6 lit d) si art 7 din OG
65/1994, rezulta ca, in toate cazurile, expertizele contabile judiciare si extrajudiciare pot fi
elaborate numai de catre profsionisti(specialisti) care au dobandit legal, in conditiile OG
65/1994 calitatea de expert contabil.
Problema 3:Care este sediul reglementarilor profesionale cu privire la expertizele
contabile?
Raspuns: Sediul reglementarilor profesionale cu privire la expertizele contabile se afla
in:
- Regulamentul de organizare si functionare a CECCAR, care la pct. 112 lit.e)
stipuleaza ca “expertii contabili in exercitarea profesiei, pot efectua expertize
dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoane fizice sau juridice, cum
ar fi: expertize amiabile(la cerere), expertize financiar contabile, arbitraje in
cauze civile, expertize de gestiune
- Standardul profesional nr. 35 privind expertizele contabile, care stipuleaza ca
acestea pot fi efectuate numai de catre persoanele care au dobandit calitatea de
expert, in conditiile legii, fiind inscrise, cu viza la zi, in Tabloul CECCAR
Problema 4:Care este sediul reglementarilor procedurale cu privire la expertizele
contabile?
Raspuns: Sediul reglementarilor procedurale privind alegerea si numirea expertilor
contabili, precum si modul de efectuare a expertizelor contabile, indeosebi a celor
judiciare se afla in Codurile de procedura civila si codul de procedura penala.Codurile
de procedura civila si penala nu reglementeaza expertiza contabila in mod special, de
aceea reglementarile procedurale privind expertiza, sunt aplicabile si expertizei
contabile.In codul de procedura civila, valabil pana la 31.08.2012, reglementarile
procedurale privind expertiza sunt tratate la articolele 201 pana la 214 iar in codul de
procedura penala de la art. 118 la 125.Incepand cu 01.09.2012, va intra in vigoare noul
cod de procedura civila, iar articolele care reglementeaza procedural expertiza judiciara
se regasesc la art. 324-334.
Problema 5: Enumerati normele de comportament profesional specifice misiunilor cu
privire la expertizele contabile.
Raspuns: Normele de comportament profesional specifice misiunilor de expertiza
contabila sunt:
- Independenta expertului contabil
- Competenta expertului contabil
- Calitatea expertizelor contabile
1
- Secretul profesional si confidentialitatea expertului contabil
- Acceptarea expertizelor contabile
- Responsabilitatea efectuarii expertizelor contabile
Problema 6: Comentati norma de comportament profesional ”Acceptarea expertizelor
contabile”, specifica misiunilor cu privire la expertizele contabile.
Raspuns: Solicitarile adresate expertilor contabili privind efectuarea de expertize
contabile nu pot fi refuzate decat daca exista motive temeinice. Totusi, inainte de a
accepta efectuarea unei expertize contabile, expertul trebuie sa analizeze posibilitatea de
a-si indeplini misiunea, tinand cont in special de regulile de independenta si
competenta.
Efectuarea unei expertize contabile nu poate fi refuzata pe motive etnice, religioase,
politice sau de alta natura, deoarece expertiza contabila este un act de proba stiintifica.
Inainte de acceptarea unei expertize contabile, expertul trebuie sa anlizeze daca se afla
in una dintre situatiile de incompatibilitate prevazute de codul de procedura civila si
daca se afla intr-o astfel de situatie trebuie sa comunice, in scris, organului care l-a
numit despre aceasta stare.
Problema 7: Comentati norma de comportament profesional “independenta expertului
contabil, specifica misiunilor cu privire la expertizele contabile
Raspuns: Expertizele contabile pot fi efectuate numai de catre expertii contabili
inscrisi in Tabloul Corpului. Expertul contabil solicitat sa efectueze o expertiza
contabila este obligat sa fie independent fata de partile din expertiza, evitand orice
situatie care ar presupune o lipsa de independenta sau constrangere care ar putea sa-i
impieteze integritatea si obiectivitatea.
Expertizele contabile efectuate de expertii contabili care nu intrunesc conditiile pentru a
fi inscrisi ca membrii ai Corpului cad sub incidenta sanctiunilor privind exercitarea unei
profesii fara autorizatie.
Independenta expertului contabil trebuie sa fie absoluta atat in cazul expertilor numiti
din oficiu de catre organele in drept cat si in cazul expertilor contabili recomandati de
parti sau solicitati sa efectueze expertize contabile extrajudiciare.
Independenta absoluta a expertului contabil deriva din obligatia acestuia de a tine seama
de toate cazurile de incompatibilitate, abtinere si recuzare prevazute de Codul de
procedura civila si alte reglementari procedurale speciale, care sunt aceleasi ca si pentru
judecatori. Expertii contabili care se afla in situatii de incompatibilitate, abtinere sau
posibilitate de recuzare trebuie sa le aduca la cunostinta organului care i-a numit.
Expertul contabil, la primirea oricarei lucrari de expertiza contabila judiciara, va face un
examen de independenta si va completa o “Declaratie de independenta” care va insoti
lucrarea depusa pentru auditul de calitate la filiala CECCAR.
Problema 8 : Comentati norma de comportament profesional “Calitatea expertizelor
contabile” specifica misiunilor cu privire la expertizele contabile
Raspuns: Expertul contabil trebuie sa efectueze expertizele contabile pentru care a fost
solicitat si pe care le-a acceptat cu constiinciozitate, devotament, corectitudine si
impartialitate; pentru asigurarea in interesul public ca aceste cerinte sunt indeplinite,
expertizele contabile sunt supuse auditului de calitate potrivit reglementarilor Corpului.
Expertizele contabile trebuie sa fie utile celor care le-au solicitat.
Expertizele contabile constituie mijloace de proba stiintifica. In elaborarea lor, expertul
contabil trebuie sa foloseasca metode specifice stiintei contabilitatii. Concluziile
expertului trebuie sa fie fundamentate numai pe documente care atesta evenimente si
tranzactii, care fac sau trebuie sa faca obiectul recunoasterilor, evaluarilor, clasificarilor
si prezentarilor contabile.
In expertizele contabile judiciare, expertul contabil este un tert in proces, care, prin
calitatea lui procesuala, contribuie la stabilirea adevarului de catre organele in drept.
Raportul de expertiza contabila judiciara are carácter de proba stiintifica si trebuie sa
2
prezinte un inalt grad al indicelui contributiv la solutionarea cauzei in care a fost dispus.
Nedocumentarea si nefundamentarea stiintifica a rapoartelor de expertiza contabila
judiciara pot fi sanctionata de catre organele de drept care le-au dispus prin inlocuirea
expertului contabil si dispunerea efectuarii unei noi expertize. Daca in aceeasi cauza
sunt doua expertize contabile care au formulat concluzii diferite, organul de drept care a
dispus expertiza poate sa o aleaga pe cea pe care o considera mai fundamentata sub
aspect stiintific, deci este de mai buna calitate.
Problema 9. Comentati norma de comportament profesional “Responsabilitatea
efectuarii expertizelor contabile”, specifica misiunilor cu privire la expertizele contabile
Raspuns:Expertizele contabile trebuie efectuate in mod responsabil. Responsabilitatea
expertizelor contabile judiciare se stabileste prin Incheierea de sedinta/Ordonanta de
numire, dupa caz, iar a celor extrajudiciare, prin contract.
In cazul acestei norme sunt aplicabile mai ales regelemntarile procedurale cu privire la
citarea partilor, aducerea cu mandat si sanctionarea martorilor care lipsesc de la
judecata, acestea fiind aplicabile si expertilor contabili in cazul expertizelor contabile
judiciare.
In cazul expertizelor contabile extrajudicare, limitele responsabilitatii expertului
contabil se stabilesc prin contractul de prestari servicii incheiat cu acest prilej.
Problema 10 Comentati norma de comportament profesional “Competenta expertului
contabil, specifica misiunilor cu privire la expertizele contabile
Raspuns: Calitatea de expert contabil abilitat sa efectueze expertize contabile este
reglementata. Competenta presupune detinerea de catre expertul contabil a cunostintelor
necesare domeniului la care se refera expertiza contabila. Expertul contabil trebuie sa
se supuna regulilor Corpului privind formarea continua, actualizarea si testarea
permanenta a cunostintelor pe care le poseda.
Expertiza contabila are drept suport documentele primare si inregistarea tranzactiilor si
evenimentelor in contabilitate. Ca urmare, expertul solicitat sa efectueze expertize
contabile trebuie sa posede cunostinte solide si actualizate in domeniul economic in
general si mai ales in domeniul financiar contabil. Aceste cunostinte trebuie probate cu
calitatea de expert contabil membru al Corpului, inscris in Listele pe domenii publicate,
care se supune regulilor Corpului cu privire la pregatirea individuala continua si la
testarea cunostintelor acumulate.
Problema 11: Comentati norma de comportament profesional “Secretul profesional si
confidentialitatea expertului contabil” specifica misiunilor cu privire la expertizele
contabile
Raspuns : Expertul contabil trebuie sa respecte secretul si caracterul confidential al
informatiilor la care a avut acces si de care a luat cunostinta cu ocazia efectuarii
expertizelor contabile, trebuind sa se abtina de la divulgarea lor catre terti, cu exceptia
cazurilor in care a fost autorizat expres in acest scop sau daca are obligatia legala sau
profesionala sa faca o astfel de divulgare.
Expertul contabil numit din oficiu sau la recomandarea unei parti nu trebuie sa prezinte
mai mult decat i se cere. El trebuie sa invoce in raportul sau de expertiza contabila
numai acele evenimente si tranzactii probate cu documente justificative si/sau
evidentieri contabile care au legatura de cauzala cu obiectivul(intrebarea) care i-a fost
fixata de organul in drept care a dispus expertiza contabila judiciara.
Expertul contabil numit din oficiu sau la recomandarea unei parti intr-o cauza judiciara
trebuie sa se abtina de la divulgarea continutului raportului de expertiza contabila
judiciara si a concluziilor sale direct partilor implicate in actul de justitie.Expertul
contabil trebuie sa depuna raportul sau, cu viza de verificare de la CECCAR, la organul
care a dispus expertiza contabila judiciara, de unde cei interesati il pot consulta in
conditiile legii.Expertul contabil numit din oficiu sau la cererea unei parti intr-o cauza
justitiara trebuie sa se abtina de la contactarea partilor implicate, in afara procedurilor
3
prevazute de lege. Astfel, in cauzele civile, daca este nevoie de o lucrare la fata locului,
aceasta nu poate fi facuta decat dupa citarea partilor prin scrisoare cu confirmare de
primire, in care sa se precizeze data si locul de incepere a lucrarilor expertizei. In
procesele penale expertul contabil poate lua legatura cu inculpatii numai cu
incuviintarea si in conditiile stabilite de catre organul de urmarire penala sau de instanta
de judecata.
In toate aceste cazuri informatiile si explicatiile primite de catre expertul contabil
trebuie sa ramana confidentiale.
Problema 12: Care sunt actele de comportament prin care se manifesta pastrarea
secretului profesional si confidentialitea profesionala in cazul unei expertize contabile
judiciare
Raspuns: Comportamentul expertului contabil in cazul unei expertize contabile
judiciare se rezuma la urmatoarele acte:
- expertul va lua legatura cu partile numai in conditiile procedurale stabilite prin
actele legale in vigoare
- expertul se va rezuma in cadrul documentarii numai la documentele contabile,
evenimentele si tranzactiile economice care au legatura de cauzalitate cu
obiectivul expertizei,
- expertul contabil nu va face aprecieri subiective asupra modului de organizare a
evidentei contabile in cadrul raportului de expertiza contabila judiciara
- expertul contabil va depune raportul de expertiza contabila spre auditare la
filiala CECCAR de care apartine
- dupa primirea vizei de verificare va depune raportul de expertiza contabila
judiciara la registratura instantei/organului care a dispus efectuarea expertizei,
fara sa mai ia legatura cu partile interesate in dosar pentru a le comunica
acestora concluziile documentarii realizate
Problema 13: Care sunt actele de comportament prin care se manifesta pastrarea
secretului profesional si confidentialitea profesionala in cazul unei expertize contabile
extrajudiciare
Raspuns: Comportamentul expertului contabil in cazul unei expertize contabile
extrajudiciare se rezuma la urmatoarele acte:
- stabilirea unei intalniri cu clientul care solicita expertiza contabila extrajudiciara
pentru definitivarea obiectivelor(intrebarilor) expertizei contabile si negocierea
onorariului
- convenirea unei date in care expertul contabil poate sa faca documentarea la fata
locului
- predarea raportului de expertiza contabila extrajudiciara clientului la termenul
stabilit prin contract.
Problema 14 : Cum comentati problema relatiilor(dpdv al ierarhizarii profesionale)
dintre doi sau mai multi experti numiti de organele in drept sa efectueze o expertiza
judiciara in aceeasi cauza?
Raspuns: In situatia in care doi sau mai multi experti contabili sunt numiti sa efectueze
un raport de expertiza contabila judiciara, intre acesti experti nu trebuie sa existe o
ierarhizare, toti expertii avand drepturi si obligatii egale in aceasta cauza.Realizarea
raportului de expertiza se face in cadrul unui program de misiune convenit intre experti,
cu stabilirea punctuala a sarcinilor de efectuat de catre fiecare, iar raspunderea finala le
revine in aceasi masura fiecaruia dintre ei.
Problema 15. Care sunt principiile deontologice pe care trebuie sa le respecte expertul
contabil in activitatea sa de efectuare a expertizelor contabile judiciare si extrajudiciare?
Raspuns: Principiile deontologice pe care expertul trebuie sa le aplice in efectuarea
misiunii sale sunt:
1. Integritatea
4
2. Independenta
3. Obiectivitatea
4. Secretul profesional
5. Respectarea normelor profesionale si tehnice
6. Competente profesionala
7. Comportare deontologica
Problema 16. Cum comentati sintagma “Stiinta, independenta, moralitate” inscrisa pe
sigla(logoul) CECCAR?
Raspuns: Stiinta, semnifica faptul ca un expert contabil sau contabil autorizat nu
poate sa fie un bun profesionist contabil fara temeinice si solide cunostinte profesionale
Independenta, semnifica faptul ca profesionistul contabil trebuie sa-si realizeze orice
misiune incredintata cu simt de raspundere, total independent fata de clientul sau, fara
sa fie limitat de vreo constrangere materiala sau morala
Moralitate semnifica faptul ca profesionistul contabil trebuie sa-si ghideze intreaga
activitate pe principii de obiectivitate, profesionalism, de etica si moralitate si sa
serveasca interesului public prin intreaga activitate desfasurata
Problema 17. Independenta absoluta si independenta relativa in care se poate afla un
expert contabil.Exemplificati si explicati cel putin o situatie in care expertul contabil se
poate afla intr-o situatie de independenta relativa
Raspuns: Independenta expertului contabil trebuie sa fie absoluta in cazul expertilor
contabili numiti din oficiu de catre organele in drept, si relativa in cazul expertilor
recomandati de parti sau solicitati in efectuarea de expertize contabile extrajudicare.
Independenta absoluta a expertului contabil numit din oficiu de catre organele in drept
deriva din obligatia acestuia de a tine seama de toate cazurile de incompatibilitate,
abtinere si recuzare prevazute de de Codul de procedura civila si alte reglementari
procedurale speciale, care sunt aceleasi ca si pentru judecatori.Expertii contabili care se
afla in situatii de incompatibilitate, abtinere sau posibilitate de recuzare trebuie sa le
aduca la cunostinta organului care i-a numit.
Independenta relativa deriva doar din incompatibilitatea profesiei contabile cu orice
activitate salariala in afara corpului, sau cu orice activitate comerciala, cu exceptiile
prevazute de lege.
Un exemplu de independenta relativa este atunci cand un expert contabil are incheiat un
contract de prestari servicii cu o societate comerciala si aceasta societate are un litigiu
cu o alta firma la o instanta de judecata. Daca expertul contabil este solicitat de catre
clientul sau sa participe la raportul de expertiza contabila judiciara din dosarul de la
instanta, in calitate de expert consultant, atunci expertul se afla intr-o independenta
relativa.
Problema 18. Cum definiti expertiza contabila? Dar expertiza contabila judiciara?
Raspuns:Expertizele contabile sunt mijloace de proba utilizabile in rezolvarea unor
cauze care necesita cunostinte de stricta specialitate din partea unor persoane care au
calitatea de expert contabil.
Expertizele contabile dispuse din oficiu sau acceptate la cererea partilor in faza de
instrumentare si de judecata ale unor cauze civile si /sau comerciale, atasate sau nu unui
proces penal, se numesc expertize contabile judiciare.
Problema 19 Trasaturi care particularizeaza expertiza contabila extajudiciara.
Raspuns: Expertizele contabile extrajudiciare se caracterizeaza prin urmatoarele
trasaturi:
- sunt efectuate in afara procedurilor reglementate privind rezolvarea unor cauze
supuse verdictului justitiei
- nu au calitatea de mijloc de proba in justitie

5
- sunt efectuate in baza unui contract de prestari servicii incheiat intre beneficiar
si un expert contabil in care se stipuleaza obiectivele, termenul de predare si
onorariul
- rezultatele documentarii expertului contabil sintetizate in raportul de expertiza
contabila extrajudiciara sunt comunicate de catre expert partii care a solicitat
lucrarea prin predarea raportului de expertiza la scadenta stabilita prin contractul
de prestari servicii
Problema 20. Trasaturile care particularizeaza expertiza contabila judiciara
Raspuns: Expertizele contabile judiciare au urmatoarele trasaturi:
- sunt reglementate procedural prin Codul de procedura civila, Codul de
procedura penala si alte legi speciale
- numirea expertului, stabilirea obiectivelor, a onorariului si a termenului de
predare a raportului de expertiza se stabilesc prin Incheiere de sedinta sau
Ordonanta de numire
- Expertul contabil poate lua legatura cu partile numai dupa citarea lor(in cazul
dosarelor civile) sau cu incuviintarea organului de cercetare sau a instantei de
judecata in cazul dosarelor penale
- Expertul contabil depune raportul de expertiza pentru auditare la filiala Ceccar
de care apartine iar apoi la instanta sau organul care a dispus efectuarea
expertizei, fara sa comunice in mod direct partilor interesate rezultatul
documentarii sale reflectat in raportul de expertiza
Problema 21. Cine sunt destinatarii expertizelor contabile?
Raspuns: Destinatarii expertizelor contabile sunt, in primul rand instantele de judecata
care au dispus proba cu expertiza contabila, organele de cercetare penala, partile
implicate in aceste dosare, iar in cazul expertizelor contabile extrajudiciare partea
solicitanta care a incheiat contractul de prestari servicii cu expertul contabil.
Problema 22 Care sunt criteriile dupa care se clasifica expertizele contabile?
Raspuns: Criteriile de clasificare a expertizelor contabile sunt:
I. Dupa scopul principal in care au fost solicitate
- expertize contabile judiciare, reglementate de : Codul de procedura civila, Codul
de procedura penala, alte legi specializate
- expertize contabile extrajudiciare, efectuate in afara procedurilor reglementate
privind rezolvarea unor cauze supuse verdictului justitiei. Sunt efectuate in afara unui
proces justitiar. Nu au calitatea de mijloc de proba in justitie, ci cel mult de argumentare
pentru solicitarea de catre parti a administrarii probei cu expertiza contabila judiciara
sau pentru rezolvarea unor litigii pe cale amiabila.
II Dupa natura principalelor obiective la care se refera
- Expertize contabile civile, dispuse/acceptate in rezolvarea litigiilor civile
- Expertize contabile penale, dispuse/acceptate in rezolvarea unor aspecte civile
atasate litigiilor penale
- Expertize contabile comerciale, dispuse/acceptate in rezolvarea litigiilor
comerciale
- Expertize contabile fiscale, dispuse/acceptate in rezolvarea litigiilor fiscale
- Alte categorii de expertize contabile judiciare dispuse de organele in drept, sau
extrajudiciare solicitate de catre clienti
III. In functie de natura juridica
- Expertize contabile civile
- Expertize contabile penale
- Expertize contabile extrajudiciare

Problema 23. Cum se clasifica expertizele contabile dupa scopul principal in care au
fost solicitate
6
Raspuns: Dupa scopul principal in care au fost solicitate
- expertize contabile judiciare, reglementate de : Codul de procedura civila, Codul
de procedura penala, alte legi specializate
- expertize contabile extrajudiciare, efectuate in afara procedurilor reglementate
privind rezolvarea unor cauze supuse verdictului justitiei. Sunt efectuate in afara unui
proces justitiar. Nu au calitatea de mijloc de proba in justitie, ci cel mult de argumentare
pentru solicitarea de catre parti a administrarii probei cu expertiza contabila judiciara
sau pentru rezolvarea unor litigii pe cale amiabila.
Problema 24. Cum se clasifica expertizele contabile in functie de natura principalului
obiectiv/ principalelor obiective stabilite de organul indreptatit sa dispuna efectuarea
expertizei?
Raspuns: Dupa natura principalelor obiective la care se refera
- Expertize contabile civile, dispuse/acceptate in rezolvarea litigiilor civile
- Expertize contabile penale, dispuse/acceptate in rezolvarea unor aspecte civile
atasate litigiilor penale
- Expertize contabile comerciale, dispuse/acceptate in rezolvarea litigiilor
comerciale
- Expertize contabile fiscale, dispuse/acceptate in rezolvarea litigiilor fiscale
- Alte categorii de expertize contabile judiciare dispuse de organele in drept, sau
extrajudiciare solicitate de catre clienti
Problema 25. Cum se clasifica expertizele contabile in functie de natura juridica?
Raspuns:In functie de natura juridica
- Expertize contabile civile
- Expertize contabile penale
- Expertize contabile extrajudiciare
Problema 26 : Convocarea partilor in cauze civile si in cauze penale
Raspuns: In cazul expertizelor contabile judiciare in cauze civile citarea partilor se face
de catre expertul contabil numit in acea cauza, prin convocarea tuturor partilor
interesate in realizarea expertizei prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire,
in care se va preciza data, locul si ora de intalnire cu expertul contabil. In dosarele
penale, expertul contabil numit din oficiu impreuna cu expertul consultant solicitat de
catre invinuit sau inculpat sunt convocati la intalnirea cu partile de catre comisarul care
instrumenteaza dosarul, la o data si un loc stabilit de catre cel care face convocarea si
unde de regula se definitiveaza obiectivele expertizei.In dosarele penale expertul
contabil poate lua legatura cu partile numai cu acordul organului de cercetare sau de
judecata.
Problema 27: Contractarea expertizelor contabile
Raspuns: In cazul expertizelor judiciare, incheierea de sedinta sau ordonanta de
numire, tin loc de contract pentru efectuarea expertizei. Contractractarea propriuzisa a
expertizelor contabile se face numai in cazul expertizelor contabile extrajudiciare.
Contractul se incheie, de regula intre doua parti, expertul contabil in calitate de prestator
si beneficiarul expertizei. Prin contract se stabilesc obiectivele expertizei, termenul de
predare si onorariul expertului contabil.
Problema 28: Organul de urmarire penala sau instanta de judecata poate dispune
efectuarea unei noi expertize? Motivati.
Raspuns: In cazurile in care expertul contabil nu isi documenteaza in mod riguros
raspunsurile la obiectivele expertizei, prin trimiterea la documente contabile si prin
analizarea tranzactiilor economice, instanta de judecata sau organul de urmarire penala
poate dispune inlocuirea expertului contabil si efectuarea unei noi expertize contabile.
Problema 29: Obligatia efectuarii expertizei de catre expertul numit de organul
indreptatit sa dispuna efectuarea expertizei.

7
Raspuns: Solicitarea adresata expertului contabil privind efectuarea unei expertize
contabile nu poate fi refuzata decat daca exista motive temeinice. Inscrierea expertului
contabil in Lista de la Ministerul Justitiei, cu indicarea specializarilor in care doreste sa
efectueze expertize contabile judiciare, il responsabilizeaza pe acesta, el neputand sa
refuze efectuarea lucrarii decat din motive bine intemeiate(concediu de boala, lipsa din
localitate, relatii de incompatibliliate etc). Expertul contabil, inainte de a accepta
efectuarea expertizei trebuie sa-si analizeze posibilitatea de a-si indeplini misiunea
tinand seama in special de regulile de independenta si competenta.Expertiza nu poate fi
refuzata din motive etnice, religioase, politice sau de alta natura. Inainte de efectuarea
expertizei, expertul contabil trebuie sa analizeze daca nu se afla intr-una dintre situatiile
de incompatibilitate.Expertul contabil care a acceptat o lucrare de expertiza trebuie sa
execute personal lucrarea iar daca dupa acceptarea efectuarii expertizei contabile
intervine un motiv temeinic care sa-l impiedice pe acesta sa execute lucrarea,(concediu
medical) el trebuie sa comunice acest lucru instantei de judecata prin depunerea
dovezilor privind situatia in care se afla.
Problema 30: Consideratii despre forta probanta a expertizei contabile judiciare.
Raspuns: Expertizele contabile constituie mijloace de proba stiintifica. In elaborarea
lor, expertul contabil trebuie sa foloseasca metode specifice stiintei
contabilitatii.Expertiza contabila judiciara cerceteaza fapte si situatii de natura
economica pe baza informatiilor furnizate de evidenta contabila a unui agent
economic;interpreteaza datele de evidenta si furnizeaza opinii cu privire la problemele
investigate pe baza legilor si a actelor normative care reglementeaza domeniul de
activitate respectiv.Scopul principal al expertizelor contabile judiciare, in calitate de
proba in justitie, este contributia acestora la stabilirea adevarului material si justa
solutionare a litigiilor sau a cauzelor aflate in cercetare sau de judecata.Expertiza
contabila judiciara, fiind o proba individuala administrata de catre organul judiciar,
concluziile acesteia un pot fi automat insusite de catre organul judiciar care a dispus-o
sau a acceptat-o.Organul judiciar trebuie sa aprecieze forta probanta a expertizei
contabile judiciare potrivit liberului arbitru, bazat pe lege si constiinta, putand sa admita
sau sa respinga concluziile expertizei contabile judiciare, in functie de nivelul stiintific
si calitatea acesteia si in corelatie cu celelalte probe administrate in cauzele supuse
cercetarii si judecarii.
Totusi, datorita caracterului sau stiintific si probitatii profesionale si deontologice a
expertului contabil, expertiza contabila judiciara trebuie sa ofere organului judiciar o
proba indeajuns de temeinica si de neinlaturat pentru tragerea la raspundere a
persoanelor vinovate.
Problema 31: Daca doua sau mai multe expertize existente la dosarul cauzei au
concluzii diferite, care va fi expertiza considerata de organul care a dispus efectuarea
acestora cu valoare probanta preferentiala?
Raspuns: In situatia in care instanta de judecata are in aceeasi cauza mai multe
expertize contabile judiciare, cu concluzii diferite, determinate de utilizarea unor alte
mijloace de investigare, organul in drept care le-a dispus are posibilitatea de a o alege
pe cea pe care o considera cea mai fundamentata sub aspect stiintific, respectiv de cea
mai buna calitate.
Problema 32: Care sunt prevederile legale privind delegarea si supravegherea lucrarilor
referitoare la expertizele contabile:
Raspuns:Prevederile legale privind delegarea si supravegherea lucrarilor referitoare la
expertizele contabile se regasesc in norma 3523 delegarea si supravegherea lucrarilor
privind expertizele contabile, care este specifica, deocamdata expertizelor contabile
expertizelor contabile extrajudiciare, si care pot fi executate si prin societati de
expertiza contabila, constituite in baza art. 8 din OG 65/1994..Reglementarile
procedurale(codul de procedura civila si codul de procedura penala) nu prevad
8
deocamdata posibilitatea ca o expertiza contabila judiciara sa fie executata de catre o
firma de expertiza contabila.
Efectuarea lucrarilor privind expertiza contabila judiciara nu poate fi delegate de catre
expertii numiti din oficiu sau la recomandarea partilor catre asistentii acestora sau catre
alti colaboratori.In cazul expertizelor contabile extrajudiciare, expertul contabil poate
delega executarea unor lucrari asistentilor sau colaboratorilor sai, cu obligativitatea
pastrarii raspunderii finale asupra continutului si concluziilor din raportul de expertiza
contabila extrajudiciara.
Problema 33: Necesitatea documentarii lucrarilor privind expertizele contabile.
Raspuns:Documentarea lucrarilor privind expertizele contabile are un carácter
particular prin faptul ca se limiteaza strict la ce este necesar pentru a raspunde la
obiectivele(intrebarile) stabilite expertului de catre organul in drept care a solicitat
expertiza, prin Incheiere de sedinta, ordonanta de numire sau prin contract de prestari
servicii in cazul expertizelor contabile extrajudiciare.
In vederea formularii raspunsurilor la obiective expertul contabil trebuie sa studieze
materialul documentar adecvat. In situtatia in care obiectivele expertizei se refera la un
act de control, expertul contabil trebuie sa analizeze foarte bine actul de control, iar in
situatia in care, dupa documentarea efectuata, expertul ajunge la concluzii diferite fata
de organul de control, expertul trebuie sa fundamenteze raspunsul sau prin comparare
cu cel al organului de control.
Documentarea lucrarilor privind expertiza contabila are doua aspecte:
- documentarea generala asupra evenimentelor si tranzactiilor care au legatura cu
cauza si a legislatiei aplicabile
- documentarea specifica asupra evenimentelor si tranzactiilor care au legatura
directa cu fiecare obiectiv al expertizei
De regula materialul documentar avut in vedere de catre expertul contabil se
mentioneaza in capitolul II Desfasurarea expertizei, dar acesta nu trebuie anexat
expertizei decat in situatia in care instanta solicita in mod expres acest lucru.Rolul
expertului contabil in cazul expertizei contabile nu este de a administra(culege) probe
ci de a elabora expertiza judiciara in calitate de proba stiintifica.
Problema 34: Ce trebuie sa contina dosarul de lucru al expertului contabil in ceea ce
priveste documentarea expertizelor contabile?
Raspuns: dosarul de lucru al expertului contabil in ce priveste documentarea
expertizelor contabile, trebuie sa cuprinda , dupa caz:
- incheierea de sedinta (in cauzele civile) Ordonanta de numire(in cauzele penale)
sau contractul de prestari servicii pentru expertizele extrajudiciare
- raportul de expertiza contabila judiciara, exemplarul care ramane expertului
pentru justificarea indeplinirii misiunii
- eventualele corespondente, raspunsuri la intrebari sau suplimente de expertiza
contabila solicitate de organelle in drept care au dispus proba cu expertiza
contabila judiciara
note personale ale expertului contabil, fundamentarea bugetului de timp alocat pentru
executarea expertizei decontul de cheltuieli ocazionat pentru plata lui de catre
beneficiarii expertizei
Problema 35: Consideratii asupra normei de lucru specifice misiunilor privind
expertiza contabila referitoare la delegarea lucrarilor de expertiza contabila.
Raspuns: Efectuarea lucrarilor privind expertiza contabila judiciara nu poate fi delegata
de catre expertii numiti din oficiu sau la recomandarea partilor catre asistentii acestora
sau catre alti colaboratori. In cazul expertizelor contabile extrajudiciare, expertul
contabil poate delega executarea unor lucrari asistentilor sau colaboratorilor sai, cu
obligativitatea pastrarii raspunderii finale asupra continutului si concluziilor din raportul
de expertiza contabila extrajudiciara
9
Problema 36: Consideratii asupra normei de lucru specifice misiunilor privind
expertiza contabila referitoare la supravegherea lucrarilor de expertiza contabila
Raspuns: In situatia executarii de expertize contabile extrajudiciare printr-o firma de
expertiza contabila, delegarea lucrarilor pentru aceasta lucrare trebuie facuta numai
acelor angajati care au dobandit calitatea de expert contabil si sunt inscrisi in Tabloul
Corpului. Supravegherea lucrarilor trebuie atribuita angajatilor acestor firme de
expertiza, de nivel ierarhic superior, care au aceeasi calitate cu executantii lucrarii.Si in
aceste conditii raspunderea revine administratorului firmei de expertiza sau
responsabilului cabinetului in cazul in care cabinetul individual are angajati mai multi
experti contabili.
Problema 37: Din ce se compune materialul documentar pe care il poate studia expertul
contabil numit sa efectueze o expertiza contabila judiciara intr-o cauza civila. Dar intr-o
cauza penala?
Raspuns: Orientativ, materialul documentar intr-o expertiza contabila judiciara se
compune din:
- Dosarul cauzei, aflat la instanta de judecata care a dispus proba cu expertiza
contabila
- Documentele justificative si registrele de contabilitate aflate in pastrarea partilor
implicate in proces
- Procesele verbale intocmite de organele de control abilitate.
- Particularizat, in cazul expertizelor contabile dispuse in dosarele penale, expertul
contabil are dreptul sa ia cunostinta despre continutul dosarului penal numai cu
incuviintarea organului de cercetare si urmarire penala(politie , parchet) sau a
instantei de judecata
- Explicatiile date de catre parti(chiar in scris) nu constituie material documentar
Problema 38:Explicatiile suplimentare solicitate de expertul contabil cu ocazia
convocarii si primite de la partile interesate in expertiza constituie material documentar?
Motivati
Raspuns: Explicatiile date de catre parti(chiar in scris) cu ocazia convocarii partilor nu
constituie material documentar. Aceasta deoarece expertiza contabila are un caracter
stiintific, iar fundamentarea raspunsurilor expertului trebuie sa aiba in vedere
documente contabile, acte si fapte economice reflecatate in evidenta contabila a partilor
implicate in dosar.
Problema 39. Redactati un contract de efectuare a unei expertize contabile
extrajudiciare cunoscand urmatorii termeni de referinta:
Partile
Prestator: expert contabil Pop Ioan, carnet expert contabil nr. 1000, inscris in Tabloul
Expertilor contabili la sectiunea I, pozitia 100, domiciliat in Iasi, str. Primaverii nr. 2,
jud. Iasi
Beneficiar: SC Dunarea SA, cu sediul social in Iasi, str. Toamnei nr. 3 jud. Iasi,
reprezentata prin manager Ion Ion
Obligatia beneficiarului: sa puna la dispozitia expertului contabil documentele a) b) si
c)
Obligatia prestatatorului de servicii: sa formuleze concluzii pentru obiectivul X
Valoarea contractului : 5000 lei
Data depunerii raportului de expertiza : 30.06.2010
Plata : se face in doua transe 1000 lei in termen de 5 zile de la semnarea contractului
si restul pana la data de 05.07.2010
Data incheierii contractului : 15.03.2010
Raspuns :

10
CONTRACT
Incheiat intre:
Expertul contabil Pop Ion, numar carnet 1000, cu domiciliul in Iasi, str. Primaverii
nr. 2, jud. Iasi, inscris in Tabloul CECCAR in Sectiunea I, pozitia 100, denumit
PRESTATOR si,
SC Dunarea SA, cu sediul social in Iasi, str. Toamnei nr. 3 jud. Iasi, reprezentata prin
manager Ion Ion, denumita BENEFICIAR,
s-a incheiat prezentul contract pentru efectuarea unei expertize contabile
extrajudiciare.
Art. 1 Prestatorul se obliga sa procedeze la examinarea profesionala si sa formuleze
concluzii(raspunsuri) la urmatorul obiectiv:
Obiectivul X
Art. 2. Beneficiarul expertizei contabile extrajudiciare se obliga sa puna la dispozitia
prestatorului urmatoarele materiale documentare:
documentele a) , b) si c)
Art. 3. Prestatorul se obliga sa intocmeasca RAPORTUL DE EXPERTIZA
CONTABILA EXTRAJUDICIARA in conformitate cu normele profesionale
specifice misiunilor privind expertizele contabile; acesta va fi depus la sediul
beneficiarului pana la data de 30.06.2008
Art. 4 . Beneficiarul RAPORTULUI DE EXPERTIZA CONTABILA
EXTRAJUDICIARA se obliga sa plateasca prestatorului onorariul in suma de 5000
lei, din care 1000 de lei in cinci zile de la incheierea contractului si rstul de 4000 lei
pana la data de 05.07.2008.
Art. 5. In conformitate cu principiile deontologiei profesionale contabile liberale
partile se obliga sa asigure confidentialitatea informatiilor reciproce la care au avut
acces cu ocazia executarii prestatiei care face obiectul prezentului contract.
Art. 6. Prezentul contract s-a incheiat in 2 expmplare, intra in vigoare cu data
semnarii si se completeaza cu prevederile legislatiei civile in materie.

Iasi, 15.03.2010

Prestator, Beneficiar,

Problema 40 : Identificati cel putin patru domenii in care expertiza contabila


extrajudiciara poate juca un rol decisiv
Raspuns :
1. Expertiza contabila extrajudiciara solicitata de Oficiul Registrului Comertului in
situatia in care asociatii/actionarii doresc sa majoreze capitalul social al unei
firme din imprumuturile acordate de catre ascociati. Expertul trebuie sa certifice
incasarea imprumuturilor de catre firma
2. Expertiza contabila extrajudiciara necesara la Oficiul Registrului Comertului
prin care expertul contabil certifica corectitudinea calculului raportului de
schimb al actiunilor/partilor sociale in cazul unei fuziuni sau divizari
3. Expertiza contabila extrajudiciara prin care expertul stabileste cuantumul unui
prejudiciu, pe baza caruia firma isi poate formula plangerea penala sau civila
4. Expertiza contabila de actualizare a unei sume de plata stabilita printr-o sentinta
judecatoreasca, pentru care pagubitul nu a primit suma si solicita unui executor
judecatoresc recuperarea acestei sume, cu actualizarea la inflatie de la data
ramanerii definitive a sentintei judecatoresti
Problema 41 :Comentati cum procedati in situatia in care in cauza in care ati fost numit
sa efectuati expertiza judiciara exista lucrari de expertiza efectuate anterior.

11
Raspuns: In situatia in care in cauza au mai fost efectuate alte expertize contabile
judiciare, expertul contabil nou numit, pe baza documentarii efectuate poate sa ajunga
la concluzii diferite fata de predecesorul sau.In aceste situatii va raspunde la obiectivele
expertizei cu opinia sa si prin referire la rezultatele stabilite de catre predecesorul sau.
Problema 42:Masurile dispuse de organul indreptatit sa dispuna efectuarea expertizei
in situatia refuzului efectuarii expertizei contabile judiciare de catre expertul contabil.
Raspuns: In situatia in care expertul contabil numit refuza sa efectueze lucrarea de
expertiza, organul indreptatit poate dispune citarea expertului de a se prezenta in
instanta, aducerea expertului cu mandat, si sanctionarea expertului contabil. In astfel de
situatii dispozitiile procedurale prevazute de codul de procedura civila si penala au
intaietate fata de reglementarile legale si profesionale.
Problema 43. Poate fi refuzata efectuarea unei expertize contabile judiciare? Motivati.
Raspuns: Expertul contabil poate sa refuze executarea unei expertize contabile
judiciare in urmatoarele situatii:
- se afla in una din situatiile de incompatibilitate fata de partile din dosar
- este in impozibilitatea efectuarii expertizei din motive medicala
- la momentul inscrierii in lista de la Ministerul Justitiei nu a optat pentru
specializarea in care a fost numit in acel dosar si nu conoaste domeniul de
activitate respectiv
- are in lucru mai multe expertize contabile judiciare cu volum mare de activitate si
nu poate sa execute lucrarea dispusa in termenul stabilit
In toate aceste situatii expertul contabil este obligat sa comunice situatia in care se
afla la organul care a dispus expertiza si in unele situatii sa dovedeasca refuzul(ex.
Concediu medical)
Problema 44. Procedura administrarii probei cu expertiza contabila judiciara.
Raspuns: In situatia in care intr-un dosar, aflat spre judecare sau cercetare la organele
judecatoresti sau de cercetare apar probleme de stricta specialitate, care nu pot fi
cuantificate sau interpretate obiectiv de catre organul de judecata, sau la cererea partilor
implicate in cauza respectiva, se poate solicita instantei sau aceasta poate sa dispuna din
oficiu numirea unui expert contabil care pe baza documentarii efectuate sa raspunda
punctual la anumite obiective stabilite de catre instanta sau solicitate de catre parti.
Procedura de efectuarea a unei expertize contabile judiciare presupune numirea unui
expert prin incheiere de sedinta sau ordonanta de numire, stabilirea obiectivelor la care
trebuie sa raspunda expertul , fixarea unui termen pentru depunerea raportului si a unui
onorariu provizoriu .
Problema 45. Care este procedura de inscriere a expertilor contabili in listele
cuprinzand expertii contabili pe specializari, care se transmite Ministerului Justitiei in
scopul sprijinirii organelor indreptatite sa dispuna efectuarea expertizei contabile
judiciare, respectiv numirea expertilor?
Raspuns: Conducerea filialei transmite la inceputul fiecarui an, tuturor expertilor
contabili care figureaza in categoria activi, o fisa de optiune in care sunt cuprinse toate
specializarile in care expertul contabil poate sa efectueze expertize contabile. Expertul
contabil trebuie sa indeplineasca toate conditiile stabilite prin normele CECCAR pentru
obtinerea vizei pentru anul in curs pana la 31 ianuarie a acestui an. Fisa de optiuni se
trimite la filiala pana la 15 februarie a anului in curs, cu mentionarea specializarilor
pentru care a optat expertul respectiv.Conducerea filialei verifica modul de plata a
cotizatiilor fize si variabile pentru anul precedent si pentru anul in curs si daca au fost
respectate toate conditiile de obtinere a vizei profesionale pentru anul curent, dupa care
intocmeste lista pentru acest an. Lista cu expertii contabili care doresc sa efectueze
expertize se transmite la departamentul de specialitate al CECCAR, care va face
centralizarea acestor informatii de la filiale si le comunica Ministerului Justitiei.

12
Numirea expertilor contabili in expertizele contabile judiciare se face de catre un
angajat al Ministerului Justitiei, pe baza procedurilor interne ale acestora.
Problema 46. Care sunt calitatile esentiale pe care trebuie sa le aiba expertii contabili,
calitati care sunt evidentiate si pe sigla(emblema) CECCAR?
Raspuns: Emblema CECCAR cuprinde sintagma “ Stiinta, independenta, moralitate”,
ceea ce presupune ca un expert contabil sa fie in primul rand foarte bine pregatit
profesional, deci sa posede suficiente cunostinte teoretice si practice din domeniul
financiar contabil. Sintagma independenta il obliga pe expertul contabila sa fie lipsit de
orice fel de constrangeri (salariale, personale, de familie) fata de clientul sau, iar cea de
moralitate il obliga sa actioneze in toate misiunile sale cu obiectivitate, fara partinire si
cu un inalt simt de raspundere.
Problema 47: Care sunt persoanele, care conform prevederilor legale in vigoare, pot
efectua expertize contabile?
Raspuns: Pot efectua expertize contabile judiciare numai persoanele care au obtinut
calitatea de expert contabil in conditiile stabilite prin OG 65/1994, figureaza in partea
de experti contabili activi, au viza de exercitare a profesiei pe anul in curs, si participa
la cursurile de pregatire profesionala continua, conform reglementarilor interne ale
CECCAR.
Problema 48. Enumerati situatiile de incompatibilitate in care se poate afla expertul
contabil numit de catre organul indreptatit sa dispuna efectuarea expertizei contabile in
vederea solutionarii cauzei aflate spre judecare?
Raspuns: Expertul contabil se afla in incompatibilitate in urmatoarele situatii:
- daca este implicat financiar, direct sau indirect in activitatile clientilor sai, cum ar
fi: acceptarea unei forme de salarizare; obtinerea de participatii la capitalul
social ; darea sau luarea de bunuri, servicii sau bani; acordarea sau primirea de
gajuri sau cautiuni de la sau pentru clientii sai.
- Este implicat in activitatile clientilor sai in calitate de membru al consiliului de
administratie al executivului acestuia sau calitate de angajat
- Desfasoara acte de comert sau slujbe salariate concomitant cu exercitarea
profesiei contabile liberale, care se poate finalize intr-un conflict de interese sau
care sunt prin natura lor incompatibile sau in contradictie cu pozitia de
independenta, integritate si obiectivitate a profesionistului contabil;
- Este implicat prin relatiile de familiale si sau personale cu clientii sai;
- Accepta si primeste de la un singur client onorarii care constituie procentaje
inacceptabil de ridicate pentru veniturile profesionistului contabil, ceea ce
presupune ca profesionistul contabil isi aloca majoritatea timpului afectat
activitatii sale in interesul clientului respective
- Accepta si primeste onorarii neprecizate anticipat in suma absoluta prin contracte
sau conventii
- Expertilor contabili le este interzis sa efectueze lucrari, deci inclusiv expertize
contabile judiciare si extrajudiciare pentru agentii economici, in cazul in care sunt
rude sau afini pana la gradul al patrulea inclusiv sau sunt soti ai administratorilor.
- Daca este martor expert sau arbitru in aceeasi cauza, calitatea de martor avand
intaietate
- Daca a fost martor sau reprezentant(expert recomandat de parte) ori aparator al
vreuneia din parti
- Daca exista imprejurari din care rezulta ca este interesat, sub orice forma,
expertul, sotul sau vreo ruda apropiata in solutionarea cauzei intr-un anumit mod,
care sunt de natura sa-l faca pe expert subiectiv
- Daca s-a pronuntat asupra unor aspecte care constituie obiectul dosarului, in
calitate de organ de control, conducere, tehnic de specialitate, ori a luat parte, ca

13
executant, la intocmirea actelor primare, a evidentelor contabile tehnico
operative;
- Daca a mai intocmit o expertiza contabila in acelasi dosar, ocazie cu care si-a
exprimat opiniile
Problema 49: Recuzarea expertului tehnic judiciar. Definitie, procedura
Raspuns : Recuzarea expertilor contabili este un mijloc procedural prin care partile
dintr-un proces pot solicita inlocuirea expertilor pentru aceleasi motive prevazute de
legile procedurale ca fiind aplicabile judecatorilor.Recuzarea trebuie sa se faca in
termen de 5 zile de la numirea expertului, daca motivul exista la acea data, in celelalte
cazuri, termenul curge de la data aparitiei motivului recuzarii.Recuzarile se judeca in
sedinta publica, cu citarea partilor si a expertului.
Problema 50: Enumerati situatiile in care poate fi recuzat expertul contabil numit de
catre organul indreptatit sa dispuna efectuarea expertizei contabile in vederea
solutionarii cauzei aflate spre judecare.
Raspuns : In contextul reglementarilor procedurale(civile si penale) expertul contabil
poate fi recuzat:
- cand el, sotul sau, ascendentii sau descendentii lor au vreun interes in judecarea
pricinii, sau este sot, ruda sau afin pana la al patrulea grad inclusiv cu vreuna
dintre parti
- cand se afla in vreunul dintre cazurile prevazute in art. 100 din legea de
organizare judecatoreasca
- cand sotul in viata si nedespartit este ruda sau afin al uneia dintre parti pana la al
patrulea grad inclusiv, sau daca, fiind incetat din viata ori despartit, au ramas
copii
- daca el, sotul sau rudele lor pana la al patrulea grad inclusiv au o pricina
asemanatoare cu cea care se judeca, sau daca au o judecata la instanta unde una
din parti se judeca
- daca intre aceleasi persoane si una dintre parti a fost un caz de judecata penala
timp de cinci ani inaintea recuzarii
- daca este tutore, curator sau consilier judiciar al uneia dintre parti
- daca si-a spus parerea cu privire la pricina care se judeca
- daca a primit de la una dintre parti daruri sau fagaduieli de daruri sau altfel de
indatoriri
- daca este in vrajmasie intre el, sotul sau rudele lor pana la al patrulea grad
inclusiv si una dintre parti, sotii sau sotiile acestora pana la al patrulea grad
inclusiv
Problema 51:Precizati care este procedura pe care trebuie sa o urmeze un expert
contabil numit sa efectueze o expertiza contabila intr-o cauza penala, in situatia in care,
dupa ce a fost convocat de organul de urmarire penala in vederea efectuarii unei
expertize contabile judiciare si a primit acceptul acestuia sa consulte dosarul cauzei a
constatat ca una dintre parti ii este vecin, iar sotiile lor se afla in dusmanie.
Raspuns : Daca intre sotiile aflate in dusmanie, se afla in derulare o judecata la alta
instanta sau daca intre ele a fost o judecata penala in ultimii cinci ani, atunci expertul
contabil invoca motivul recuzarii si solicita in scris la instanta de judecata, inlocuirea sa.
Daca dusmania dintre cele doua sotii se rezuma numai la comportament neadecvat intre
vecini, atunci expertul contabil nu este intr-o situatie de recuzare si poate efectua
expertiza in care a fost numit respectand principiile de independenta, obiectivitate si
moralitate.
Problema 52. Precizati care este procedura pe care trebuie sa o urmeze un expert
contabil numit sa efectueze o expertiza contabila intr-o cauza civila, cerere de apel, in
situatia in care dupa ce a fost instiintat despre numirea cu privire la efectuarea unei

14
expertize contabile judiciare si a consultat a constatat ca a mai efectuat o expertiza
contabila judiciara in acceasi cauza la o instanta inferioara.
Raspuns: Expertul contabil se afla in una din situatiile de incompatibilitate
reglementate procedural si este obligat sa solicite in scris instantei de judecata
inlocuirea din aceasta cauza.
Problema 53: Precizati care este procedura pe care trebuie sa o urmeze un expert
contabil numit sa efectueze o expertiza contabila intr-o cauza civila, in situatia in care
dupa ce a fost instiintat despre numirea cu privire la efectuarea unei expertize contabile
judiciare a constatat ca este in litigiu cu una dintre parti, aceasta depunand la o institutie
judecatoreasca o cerere de chemare in judecata in care expertul are calitatea procesuala
de parat.
Raspuns: Expertul contabil se afla in una din situatiile de recuzare reglementate
procedural si trebuie sa solicite inlocuirea sa din aceasta cauza.Solicitarea se face prin
adresa scrisa adresata instantei care a dispus efectuarea expertizei, si se depune de
regula, de indata ce expertul contabil a aflat despre conditia in care se afla fata de acel
dosar.
Problema 54: Care este procedura de urmat pentru un expert contabil numit sa
efectueze o expertiza contabila judiciara care a constatat, dupa ce a consultat dosarul
cauzei, ca se afla in situatie de incompatibilitate cu una dintre parti? Cui sesizeaza
aceasta situatie, in ce termen si sub ce forma?
Raspuns: Expertul contabil care se afla intr-o situatie de incompatibilitate, trebuie sa
faca o solicitare scrisa, argumentata si motivata, adresata instantei de judecata care a
dispus numirea sa, in care sa invoce situatia de incompatibilitate in care se afla , sa
solicite inlocuirea sa si sa o depuna la instanta pana la primul termen de depunere a
raportului de expertiza, respectiv de indata ce a luat la cunostinta despre situatia de
incompatibilitate in care se afla.
Problema 55: Ce se intelege prin abtinerea unui expert contabil numit sa efectueze o
expertiza judiciara intr-o cauza? Cine sesizeaza aceasta situatie, in ce termen si sub ce
forma?
Raspuns:Abtinerea unui expert contabil numit intr-o cauza civila sau penala consta in
solicitarea scrisa a expertului contabil de inlocuire a lui din acel dosar, prin invocarea
motivului de incompatibilitate in care se afla . Declaratia de abtinere se face de indata
ce expertul a luat la cunostinta de existenta cazului de incompatibilitate in care se afla.
In cazul in care expertul nu face declaratie de abtinere el poate fi recuzat, oral sau in
scris de catre parti, cu mentionarea cazului de incompatibilitate care constituie motivul
recuzarii.
Problema 56: Care este procedura de urmat pentru un expert contabil numit sa
efectueze o expertiza contabila judiciara care a constatat, dupa ce a consultat dosarul
cauzei, ca se afla in situatie de incompatibilitate cu una dintre parti?(este dusmanie intre
varul sau si varul uneia dintre parti). Cui sesizeaza aceasta situatie, in ce termen si sub
ce forma?
Raspuns: Expertul contabil va face declaratie de abtinere in forma scrisa, pe care o va
depune dupa ce a studiat dosarul cauzei la instanta de judecata care a facut numirea sa
ca expert. Aceasta declaratie se face de indata ce expertul a luat la cunostinta despre
existenta situatiei de incompatibilitate si se poate formula oral sau in scris, cu
mentionarea cazului de incompatibilitate in care se afla, in atentia instantei care l-a
numit.
Problema 57:Raspunderea discuplinara a expertului contabil in desfasurarea activitatii
profesionale.
Raspuns: Raspunderea disciplinara a expertului contabil se refera la nerespectarea
normelor si reglementarilor corpului, privind activitatea desfasurata ca liber

15
profesionist. Raspunderea disciplinara se stabileste prin judecata de catre comisia de
disciplina a filialei de care apartine expertul contabil si poate fi:
- Mustrare
- Avertisment scris
- Suspendarea dreptului de a exercita profesia de EC pe o perioada de timp de la 3
luni la 1 an
- Interzicerea dreptului de a exercita profesia de expert contabil
Problema 58: Enumerati cel putin zece fapte care constituie abatere disciplinara si sunt
sanctionate de Comisiile de disciplina, conform prevederilor Regulamentului de
organizare si functionare al CECCAR.
Raspuns:
- Efectuarea de lucrari profesionale fara contract de prestari servicii sau pe baza
unui contract in care nu a fost inscrisa calitatea de expert contabil
- Nerespectarea obligatiei de secret profesional
- Nerespectarea Normelor profesionale ale CECCAR
- Efectuarea de lucrari profesionale fara viza anuala legal acordata
- Neplata cotizaţiei profesionale sau/şi a celorlalte obligaţii băneşti, la termenele
stabilite, în cursul unui an calendaristic
- Nerespectarea standardelor profesionale şi a normelor emise de Corp cu privire
la efectuarea expertizelor contabile
- Comportament necuvincios fata de membrii Corpului si fata de organele
Ministerului de finante
- Nerespectarea prevederilor cu privire la pregatirea profesionala continua
- Neparticiparea la adunarile generale ale filialei
- Refuzul de a se supune auditului de calitate al CECCAR.
Problema 59: Enumerati faptele care se sanctioneaza cu interdictia/suspendarea
dreptului de exercitare a profesiei de expert contabil
Raspuns: Urmatoarele fapte se sanctioneaza cu interdictia/suspendarea dreptului de
exercitare a profesiei de expert contabil
- Neplata cotizaţiei profesionale sau/şi a celorlalte obligaţii băneşti, la termenele
stabilite, în cursul unui an calendaristic
- Nerespectarea standardelor profesionale şi a normelor emise de Corp cu privire
la efectuarea expertizelor contabile
Problema 60: Precizati si explicati infractiunile de natura penala in contextul efectuarii
expertizelor contabile
Raspuns: Coroborat cu reglementarile procedurale(codul de procedura civila si penala),
expertii contabili, in contextul efectuarii unor expertize contabile, pot intra sub
incidenta unor infractiuni, in cazul realizarii elementelor constitutive ale acestora, cum
ar fi:
Luarea de mita: fapta expertului contabil care, direct sau indirect , pretinde ori
primeste bani sau alte foloase necuvenite, ori accepta promisiunea unor astfel de
foloase, sau nu o respinge, in scopul de a indeplini ori a intarzia indeplinirea unui act
privitor la indatoririle sale de serviciu sau in scopul de a face un act contrar acestor
indatoriri. Infractiunea de luare de mita se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 12 luni si
interzicerea unor drepturi
Marturie mincinoasa: reprezentand fapta martorului(cazul de fata a expertului
contabil)care, intr-o cauza penala civila, disciplinara sau in orice alta cauza in care se
asculta martori, face afirmatii mincinoase ori nu spune tot ce stie privitor la
imprejurarile esentiale asupra carora a fost intrebat
Marturia mincinoasa se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 5 ani
Favorizarea infractorului : reprezentand ajutorul dat unui infractor fara o intelegere
stabilita inainte sau in timpul savarsirii infractiunii, pentru a ingreuna sau zadarnici
16
urmarirea penala, judecata sau executarea pedepsei, ori pentru a asigura infractorului
folosul sau produsul infractiunii.Favorizarea infractorului se pedepseste cu inchisoare
de la 3 luni la 7 ani.Pedeapsa aplicata favorizatorului nu poate fi mai mare decat
pedeapsa prevazut de lege pentru autor.
Expertul contabil poate raspunde penal si pentru alte infractiuni daca sunt intrunite
elementele constitutive ale respectivelor infractiuni
Problema 61: Precizati care sunt infractiunile de natura civila in contextul efectuarii
expertizelor contabile
Raspuns: Raspunderea civila a expertului contabil poate fi instituita in temeiul art. 998
din Codul Civil, potrivit caruia orice fapta a omului care cauzeaza altuia prejudiciu
obliga pe acela din a carui greseala s-a ocazionat a-l repara. Literatura juridica
consacra principii de raspundere civila foarte largi si cuprinzatoare, astfel incat orice
activitate prejudiciabila este susceptibila sa intre sub incidenta lor. In acest fel, in
situatiile in care lipseste o reglementare expresa speciala pentru angajarea raspunderii
juridice, se apeleaza la aceste texte din Codul Civil.
Expertii contabili pot si trebuie sa garanteze raspunderea civila privind activitatea
desfasurata prin incheierea unei polite de asigurare de risc profesional. Potrivit acestei
polite, asiguratorul acopera, in limita sumei asigurate, despagubirile pe care asiguratul
este obligat prin hotarare judecatoreasca pronuntata de o instanta civila sa le plateasca
unei terte parti, pentru un prejudiciu de natura materiala sau financiara survenit ca
urmare a unor acte savarsite de catre profesionistul contabil in exercitarea misiunii sale.
Problema 62: Obligatiile expertului contabil cu privire la efectuarea unei expertize
contabile judiciare intr-o cauza penala
Raspuns: In dosarele penale expertul contabil are urmatoarele obligatii:
- sa fie prezent in fata organului de cercetare sau de judecata cu ocazia numirii
sale(art. 120 Cpp)
- sa se informeze asupra obiectivelor la care trebuie sa raspunda
- sa se abtina de la efectuarea expertizei contabile judiciare in dosarul respectiv ,
daca se afla in una din situatiile de incompatibilitate sau de recuzare
- sa ceara completarea dosarului cauzei numai cu acordul organului de cercetare
sau de judecata
- sa aplice principiul de impartialitate in efectuarea expertizei contabile
- sa execute personal, cu competenta si la termen mandatul incredintat de organul
de urmarire penala sau instanta de judecata
- sa ia legatura cu partile din dosar numai cu incuviintarea organului de
cercetare/de judecata
- sa depuna raportul de expertiza contabila judiciara la termenul stipulat in
Ordonanta de numire
- sa efectueze suplimentul de expertiza contabila daca i se cere
Problema 63: Drepturile expertului contabil cu privire la activitatea de expertiza
judiciara, in cauze penale
Raspuns: Expertul contabil numit intr-o cauza penala are urmatoarele drepturi:
- sa ia cunostinta de materialul dosarului necesar pentru efectuarea expertizei
contabile judiciare numai cu incuviintarea organului de cercetare sau de judecata
- sa faca observatii cu privire la obiectivele expertizei si sa ceara modificarea sau
completarea lor
- sa primeasca, in conditiile si cu acordul organelor de cercetare/de judecata
lamuriri si explicatii de la parti
- sa participe la efectuarea expertizei contabile judiciare in calitate de expert
recomandat de catre una din parti
- sa solicite organului de cercetare sau instantei de judecata sa dispuna in sarcina
partilor plata onorariului pentru munca depusa
17
Problema 64 : Raspunderea contraventionala sau administrativa a expertului contabil
in desfasurarea activitatii profesionale
Raspuns: Aceasta raspundere este reglementata de dreptul procesual, si anume:
Codul de procedura civila art. 205 stipuleaza”dispozitiile privitoare la citarea,
aducerea cu mandat si sanctionarea martorilor care lipsesc sunt deopotriva aplicabile
expertilor;Daca expertul nu se infatiseaza, instanta poate decide inlocuirea lui”Deci,
rezulta ca in procesul civil , expertul poate fi sanctionat administrativ prin:
- inlocuirea lui de catre instanta
- aducerea in instanta a expertului contabil
- trimiterea expertului in fata autoritatilor penale, in caz de banuieli de ascundere a
adevarului sau de luare de mita
Codul de procedura penala, art 198 stipuleaza sanctionarea cu amenda judiciara a
urmatoarelor abateri savarsite de expertul contabil in cursul derularii procesului
penal:
- lipsa nejustificata a expertului de la procesul penal, atunci cand este citat
- tergiversarea de catre expert a indeplinirii insarcinarilor primite, respectiv a
efectuarii si depunerii raportului de expertiza.
Amenda se aplica conf. Art. 199 din Cpp, prin ordonanta iar de catre instante de
judecata prin incheiere de sedinta. Expertul poate cere reducerea sau anularea
amenzii.
Daca expertul amendat poate justifica obiectiv motivul pentru care nu si-a putut
indeplini misiunea, instante poate decide anularea sau reducerea amenzii.
Problema 65. Expertul contabil recomandat de parte.
Raspuns: Expertul contabil recomandat de parte este mai des intalnit in dosarele
penale, dar sunt si dosare civile in care partile solicita acceptarea de catre instanta a
unui expert consultant. Expertul recomandat de catre parte este numit la fel ca si
expertul numit din oficiu, dar se specifica explicit in incheierea de sedinta sau in
ordonanta de numire ca este expert consultant. El participa impreuna cu expertul numit
din oficiu la efectuarea expertizei contabile judiciare si impreuna redacteaza un singur
raport de expertiza contabila judiciara.Expertul recomandat de parte poate sa
intocmeasca si un raport cu opinie separata, dar in acest caz, el trebuie sa semneze
raportul intocmit de catre expertul numit din oficiu si sa mentioneze in mod explicit “cu
opinie separata, anexata la prezentul raport”. Expertul recomandat de parti trebuie sa
respecte regulile deontologice cu privire la comunicarea rezultatului expertizei, in
sensul ca nu trebuie sa comunice rezultatele expertizei partii care l-a solicitat.Partea in
cauza va afla rezultatul expertizei numai dupa ce raportul a fost depus la instanta sau la
organul de cercetare care a dispus efectuarea lucrarii.
Problema 66: Cum credeti ca trebuie sa procedeze un expert contabil care este solicitat
de un client sa inlocuiasca un alt profesionist contabil care isi desfasoara misiunea
conform unui contract incheiat in acord cu prevederile legale?
Raspuns: Expertul contabil care este solicitat sa preia o misiune de la un coleg este
obligat prin normele deontologice emise de catre CECCAR sa ia legatura cu
predecesorul sau pentru a se informa asupra acestei misiuni. Acest lucru se
materializeaza printr-o scrisoare de informare catre colegul predecesor, prin care il
informeaza pe acesta despre intentia de a prelua un client, eventual stabileste o intalnire
pentru a puncta punctele sensibile ale misiunii. Obligatia expertului contabil este sa se
asigure ca onorariile colegului predecesor pentru aceasta misiune au fost platite in
totalitate.
Problema 67: Care este procedura de intocmire si semnare a raportului de expertiza
judiciara intr-o cauza penala in care sunt numiti, de organul de cercetare penala sau de
instanta, mai multi experti?

18
Raspuns: In situatia in care intr-o cauza penala sunt numiti mai multi experti, se
intocmeste un singur raport de expertiza contabila judiciara. Daca expertii participanti
la expertiza contabila judiciara, dupa analizarea si prelucrarea materialului documentar
au raspunsuri diferite la obiectivele expertizei, raspunsul fiecarui expert se preia in
cadrul raportului de expertiza unic, cu mentionarea explicita a raspunsului fiecarui
expert contabil, punctual la fiecare intrebare, atat in capitolul II Desfasurarea expertizei
cat si in capitolul III Concluzii. Semnarea raportului de expertiza se face pe fiecare fila
a raportului de expertiza, impreuna cu anexele editate pentru sustinerea informatiilor
din raport, de catre toti expertii contabili care au fost numiti sa efectueze expertiza
contabila judiciara in aceasta cauza.
Problema 68: Expertul contabil numit de organul de cercetare penala sau de instanta
poate convoca sau poate lua legatura cu partile ? Care este procedura de urmat in
aceasta situatie?
Raspuns: Conform art. 121 din codul de procedura penala, expertul contabil poate lua
legatura cu partile numai cu incuviintarea organului de cercetare penala/de judecata. In
astfel de cazuri, persoana care instrumenteaza dosarul in cauza stabileste o data in care
partile se intalnesc cu expertul contabil numit. La aceasta intalnire expertul ia cunostinta
despre dosar, poate cere lamuriri suplimentare in legatura cu expertiza si poate solicita
materialul documentar adecvat pentru efectuarea expertizei. In afara acestui cadru
procedural expertul contabil nu poate lua legatura cu partile din dosarul penal.Pentru
completari la materialul documentar expertul poate solicita date suplimentare organului
de cercetare penala care instrumenteaza dosarul
Problema 69: Cine si in ce conditii dispune efectuarea expertizei contabile judiciare?
Cine numeste expertul contabil si ce elemente trebuie sa cuprinda incheierea de
sedinta/ordonanta prin care se dispune efectuarea expertizei contabile?
Raspuns: Numirea expertilor contabili intr-o cauza civila se face conform art. 201 din
Codul de procedura civila prin Incheiere de sedinta care cuprinde:
- numele expertului contabil
- obiectivele(intrebarile) asupra carora trebuie sa se pronunte expertul contabil
- termenul la care trebuie depus raportul de expertiza contabila judiciara la dosarul
cauzei, termen care se coreleaza cu prevederile art. 209 din codul de procedura
civila, unde se stipuleaza ca”expertul este dator sa isi depuna lucrarea cu cel putin
cinci zile inainte de termenul sorocit pentru judecata”
- onorariul provizoriu stabilit de instanta de judecata pentru plata expertului
contabil
Conform art. 118 al (2) si (3) din Codul de procedura penala,(Cpp) expertul contabil
este numit de catre organul de urmarire penala sau de catre instanta de judecata, fiecare
dintre parti avand dreptul sa ceara ca un expert recomandat de ea sa participe la
efectuarea expertizei contabile. In dosarele penale prezenta expertului contabil, cu
ocazia numirii sale, este obligatorie, conf. Art. 120 Cpp.Potrivit acestui articol
“Organul de urmarire penala sau instanta de judecata, cand dispune efectuarea unei
expertize, fixeaza un termen la care sunt chemate partile, precum si expertul, daca
acesta a fost desemnat de organul de urmarire penala sau de instanta. La termenul
fixat se aduce la cunostinta partilor si a expertului obiectivul expertizei si intrebarile la
care expertul trebuie sa raspunda, si li se pune in vedere ca au dreptul sa faca
observatii cu privire la aceste intrebari si ca pot cere modificarea sau completarea
lor.Partile mai sunt incunostiintate ca au dreptul sa ceara numirea si a cate unui expert
recomandat de catre fiecare dintre ele, care sa participe la efectuarea expertizei. Dupa
examinarea obiectiilor si a cererilor facute de parti si expert, organul de urmarire
penala sau instanta de judecata pune in vedere expertului termenul in care urmeaza a fi
efectuata expertiza, incunostiintandu-l totodata daca la efectuarea acesteia urmeaza sa
participe partile”
19
Actul procedural de numire a expertului contabil in dosarele penale este Ordonanta
emisa de organul de urmarire penala sau de Parchetele de pe langa instantele de
judecata, dupa caz. Aceste ordonante contin un Dispozitiv in care sunt nominalizate
persoanele implicate si infractiunile pentru care sunt cercetate, alaturi de care trebuie sa
se regaseasca cele patru paragrafe
Numele expertului/expertilor contabil/contabili numiti din oficiu si/sau la cererea
partilor
Obiectivele (intrebarile) la care trebuie sa raspunda expertul/expertii contabil/contabili
Termenul(data) la care trebuie depus raportul de expertiza contabila
Onorariul(plata) stabilit expertului contabili
Problema 70: Convocarea partilor in cauzele civile
Raspuns: In dosarele civile convocarea partilor se face de catre expertul contabil numit
in dosarul aflat pe rol la instanta de judecata, prin carte postala cu confirmare de
primire. Prin cartea postala expertul comunica partilor din dosar ora, data, si locul de
intalnire cu expertul contabil(de regula locul de intalnire se stabileste la partea de unde
expertul contabil trebuie sa obtina documente si sa faca cercetare suplimentara).In
cadrul intalnirii cu partile expertul contabil solicita acestora documentele necesare
pentru efectuarea expertizei contabile, care nu se regasesc in dosarul cauzei aflat la
instanta de judecata.
Problema 71: Convocarea partilor in cauze penale
Raspuns: In dosarele penale, convocarea partilor se face de catre reprezentantul
organului de cercetare care instrumenteaza dosarul cauzei. La intalnirea cu expertul
contabil sunt convocate partile(invinuitul, partea civila, expertul numit si expertul
consultant). Expertul contabil numit poate cere explicatii suplimentare de la partil in
legatura cu obiectivele expertizei, dar aceste explicatii verbale sau scrise nu constituie
material documentar pentru expertul contabil. Cu acest prilej expertul contabil poate sa
ia cunostinta despre dosarul de cercetare/urmarire penala. In afara acestui cadru
organizat, in cadrul dosarelor penale, expertul contabil nu poate sa aiba acces la dosarul
cauzei.
Problema 72. Detaliati procedura depunerii raportului de expertiza contabila judiciara.
Raspuns:Procedura de semnare si depunere a raportului de expertiza contabila judiciara
este reglementata procedural de codul de procedura civila si penala iar profesional de
norma CECCAR 3532.
Dupa ce expertul contabil semneaza si parafeaza fiecare fila a raportului de expertiza,
inclusiv anexele acestuia, acesta se depune la sediul filialei CECCAR de care apartine
expertul contabil, pentru auditul de calitate. Dupa obtinerea vizei de calitate, raportul de
expertiza contabila judiciara se depune la organul care a dispus expertiza, cu cel putin
cinci zile inainte de data stabilita pentru judecata.
Problema 73: Detaliati procedura depunerii raportului de expertiza contabila
extrajudiciara
Raspuns: Raportul de expertiza contabila extrajudiciara urmeaza acelasi regim de
semnare si parafare ca si in cazul expertizelor contabile judiciare, respectiv se semneaza
si parafeaza fiecare fila a raportului, inclusiv anexele. Raportul de expertiza contabila
extrajudiciara nu se depune la filiala CECCAR pentru verificare, iar termenul de
predare este cel stabilit prin contractul de prestari servicii incheiat cu beneficiarul
expertizei.
Problema 74: Care sunt criteriile de stabilire a onorariilor expertilor contabili pentru
expertizele contabile judiciare.
Raspuns: Criteriile de care trebuie sa tina seama expertul contabil in stabilirea
onorariului sunt: complexitatea lucrarilor, volumul de munca solicitat, stabilirea unui
onorariu remuneratoriu dar nu supradimensionat. Expertul contabil trebuie sa tina
seama si de reglementarile OG 2/2000, de unde rezulta ca acesta are dreptul sa-si
20
recupereze prin onorariu si cheltuielile de deplasare, cazare ocazionate de executarea
expertizei.
Problema 75:Care este reglementarea profesionala de stabilire a onorariilor expertilor
contabili pentru activitatea desfasurata?
Raspuns: Reglementarea profesionala de stabilire a onorariilor expertilor contabili
pentru activitatea desfasurata il reprezinta fiecare standard profesional aplicabil misiunii
contractate si executate.
Problema 76: Modalitati si proceduri privind plata expertilor judiciari
Raspuns: Reglementarea platii onorariilor expertilor judiciare este prevazuta in OG
2/2000 si in procedurile Ministerului Justitiei nr. 68081/2009 si 82216/2009. Conform
acestor reglementari, expertii judiciari depun la instanta de judecata raportul de
expertiza impreuna cu decontul de stabilire a onorariului.Dupa aprobarea de catre
instanta a cuantumului onorariului si plata acestuia de catre partea in sarcina careia s-a
stabilit suportarea onorariului, expertul judiciar intocmeste factura cu suma onorariului
si o depune la Biroul local de expertize de pe langa Tribunalul Judetean. Functionarul
de la Biroul Local retine 10% din suma onorariului cuvenit expertului judiciar si
diferenta o vireaza in contul personal al acestuia. In prezent, din motive procedurale
reglementate de codul de procedura civila si penala, plata expertilor se face numai prin
cabinet individual, neaccceptandu-se plata prin firme specializate.
Problema 77: Poate fi anulat un raport de expertiza judiciara? Dar unul de expertiza
extrajudiciara? Comentati.
Raspuns: Raportul de expertiza judiciara odata depus la instanta care a solicitat
efectuarea sa, are calitatea de proba si nu poate fi anulat. Instanta de judecata, daca
apreciaza ca raportul depus nu este bine documentat si nu lamureste speta pentru care a
fost solicitat, poate sa solicite expertului contabil efectuarea unui supliment la raport
prin care sa se faca precizari suplimentare in legatura cu obiectivul stabilit. In situatia in
care nici suplimentul nu rezolva in mod obiectiv problema in analiza, instanta de
judecata amendeaza acest raport prin numirea unui alt expert care sa efectueze un alt
raport de expertiza.
In cazul expertizei extrajudiciare comentariul de mai sus este valabil, respectiv
beneficiarul poate solicita completarea raportului initial si in ultima instanta poate
solicita unui alt expert sa efectueze un nou raport.
Problema 78: Numirea expertilor contabili in vederea efectuarii expertizelor judiciare
in cauzele civile. Cine dispune numirea expertului contabil? Care este actul procedural
prin care se dispune efectuarea expertizei contabile, care este procedura de transmitere
catre expert in informatiei privind numirea in cauza respectiva, care sunt celelalte
elemente/data/informatii cu privire la efectuarea expertizei contabile judiciare, stabilite
odata cu numirea expertului in cauza?
Raspuns: In cauzele civile, la cererea partilor aflate in litigiu sau din dispozitia
instantei de judecata se poate decide numirea unui expert contabil care sa efectueze o
expertiza in dosarul cauzei, pentru lamurirea unor aspecte de natura conomica din acel
dosar.
Numirea expertilor contabili intr-o cauza civila se face conform art. 201 din Codul de
procedura civila, de catre instanta de judecata care judeca cauza respectiva, prin
incheiere de sedinta care cuprinde:
- numele expertului contabil
- obiectivele(intrebarile) asupra carora trebuie sa se pronunte expertul contabil
- termenul la care trebuie depus raportul de expertiza contabila judiciara la dosarul
cauzei, termen care se coreleaza cu prevederile art. 209 din codul de procedura
civila, unde se stipuleaza ca”expertul este dator sa isi depuna lucrarea cu cel putin
cinci zile inainte de termenul sorocit pentru judecata”

21
- onorariul provizoriu stabilit de instanta de judecata pentru plata expertului
contabil
Expertul contabil este instiintat despre numirea sa ori prin adresa prin care i se
comunica numirea si obiectivele stabilite pentru expertiza, ori prin citatie prin care este
informat ca a fost numit in dosarul respectiv, cu indicarea numarului de dosar si
invitarea lui la arhiva instantei pentru aflarea obiectivelor expertizei.
Problema 79: Numirea expertilor contabili in vederea efectuarii expertizelor judiciare
in cauzele penale. Cine dispune numirea expertului contabil? Care este actul procedural
prin care se dispune efectuarea expertizei contabile, care este procedura de transmitere
catre expert in informatiei privind numirea in cauza respectiva, care sunt celelalte
elemente/data/informatii cu privire la efectuarea expertizei contabile judiciare, stabilite
odata cu numirea expertului in cauza?
Raspuns: In dosarele penale numirea expertului contabil se face de catre organul in
drept care instrumenteaza dosarul sau de catre instanta de judecata care judeca cauza
penala. Numirea expertului contabil se face prin Ordonanta de numire care cuprinde un
dispozitiv cu numele expertului contabil numit si de regula si al expertului consultant,
obiectivele la care trebuie sa raspunda expertul, termenul de depunere al raportului de
expertiza si onorariul provizoriu stabilit. De regula in cauzele penale, expertul contabil
este convocat la o intalnire cu partile la organul in drept care instrumenteaza dosarul,
unde i se inmaneaza ordonanta de numire iar expertul poate sa afle despre dosarul
cauzei.
Problema 80 : Care sunt elementele mentionate de instanta in incheierea de sedinta a
unei cauze civile cu privire la numirea unui expert contabil in vederea efectuarii unei
expertize judiciare?
Raspuns: Numirea expertilor contabili intr-o cauza civila se face conform art. 201
din Codul de procedura civila prin incheiere de sedinta care cuprinde:
- numele expertului contabil
- obiectivele(intrebarile) asupra carora trebuie sa se pronunte expertul contabil
- termenul la care trebuie depus raportul de expertiza contabila judiciara la dosarul
cauzei, termen care se coreleaza cu prevederile art. 209 din codul de procedura
civila, unde se stipuleaza ca”expertul este dator sa isi depuna lucrarea cu cel putin
cinci zile inainte de termenul sorocit pentru judecata”
- onorariul provizoriu stabilit de instanta de judecata pentru plata expertului
contabil
Problema 81:Efectuarea unei noi expertize si suplimentul la expertiza(cine dispune
aceasta, in ce situatie se dispune, drepturile si obligatiile expertului in situatia
mentionata)
Raspuns:Dupa depunerea raportului de expertiza contabila judiciara la termenul stabilit
de instanta de judecata, partile implicate in dosar pot sa faca obiectiuni asupra
raspunsurilor la obiectivele expertizei formulate de catre expertul contabil. Obiectiunile
se fac in scris, se depun la dosarul cauzei, instanta dispune in sarcina expertului sa se
raspunda la obiectiuni si se comunica expertului pentru a fi solutionate. De regula,
raspunsul la obiectiunile facute de catre parti se fac in baza onorariului initial pretins de
catre expert si aprobat de instanta de judecata.Sunt situatii cand instanta de judecata
solicita expertului contabil refacerea raportului de expertiza cu analizarea expresa a
unui document sau atasarea la raport a unor documente. De asemenea pot fi situatii
cand din raspunsurile expertului din raportul depus, pot sa rezulte informatii noi, care
sunt relevante pentru dosarul cauzei si se impune efectuarea unui supliment de expertiza
cu analizarea acestui aspect.In toate situatiile mentionate mai sus expertul contabil este
obligat sa dea curs solicitarilor instantei de judecata si sa refaca raportul, sa raspunda la
obiectiuni si sa faca suplimentul de expertiza. Numai in situatia in care expertul face
supliment de expertiza contabila judiciara poate pretinde onorariu suplimentar.
22
Problema 82 : Care este procedura de intocmire si semnare a raportului de expertiza
judiciara in situatia in care organul indreptatit sa dispuna efectuarea expertizei contabile
judiciare a acceptat ca doi experti recomandati de parti sa participe la efectuarea
expertizei pe cheltuiala proprie a partilor. Cine stabileste onorariul acestora?
Raspuns: In situatia mentionata mai sus procedura de intocmire si semnare a raportului
de expertiza contabila judiciara este similara cu cea valabila pentru toate rapoartele de
expertiza contabila judiciara, respectiv expertii consultanti intocmesc impreuna cu
expertul numit un singur raport, sau pot sa mentioneze opinia separata intr-un anexa la
raportul expertului numit. Cei doi experti semeneaza si parafeaza impreuna cu expertul
numit, fiecare fila si fiecare anexa a raportului de expertiza contabila judiciara.
Onorariul expertilor consultanti in aceasta situatie se determina dupa aceleasi reguli ca
si la expertul numit.
Problema 83: Cine poate avea calitatea de expert recomandat de parte sau de expert
desemnat de parte? Care sunt drepturile si obligatiile acestora?
Raspuns: Expertul contabil recomandat de parte sau desemnat de parte se solicita, de
regula de catre partea invinuita sau inculpata dintr-un dosar penal, dar acest demers este
valabil si pentru dosarele civile. Expertul parte trebuie sa indeplineasca aceleasi conditii
de viza profesionala si sa figureze in lista de la Ministerul Justitiei. Expertul parte are
dreptul sa participe impreuna cu expertul numit la documentarea lucrarii de expertiza, la
redactarea raportului de expertiza si sa incaseze onorariul din aceasta activitate.
Obligatiile care ii revin se refera la analizarea situatiilor de incompatibilitate, la
pastrarea secretului profesional(nu are voie sa comunice partii care l-a solicitat
concluziile expertizei inainte ca aceasta sa vada la dosarul cauzei raportul de expertiza).
Problema 84: Fixarea obiectivelor in expertiza contabila in cauzele civile si penale
Raspuns: In cauzele civile obiectivele expertizei pot fi formulate fie de catre partile
aflate in litigiu fie de catre instanta de judecata si sunt comunicate expertului prin
incheierea de sedinta. In cauzele penale expertul contabil este convocat de catre organul
de cercetare, la intalnirea cu partile si cu aceasta ocazie, de comun acord partile
impreuna cu expertul definitiveaza obiectivele expertizei.
Problema 85: Comentati urmatoarele obiective(intrebari) puse in cazul unei
expertize contabile judiciare dispuse de organul de cercetare penala in care
administratorul firmelor A si B este cercetat pentru evaziune fiscala privind
impozitul pe profit si TVA datorate bugetului de stat pentru perioada ianuarie – aprilie
2009:
Obiectivul 1. Daca dobanzile platite de invinuit in perioada ianuarie – aprilie 2009
pentru imprumuturile luate de la firmele A si B pot fi incluse in cheltuieli
Obiectivul nr. 2
Recalcularea profitului in functie de cheltuielile avute de firmele A si B la stabilirea
impozitului ce trebuia varsat de catre invinuit in perioada ianuarie – aprilie 2009
Obiectivul nr. 3 Deducerea si calcularea TVA care trebuia varsata la buget in aceeasi
perioada
Obiectivul 4.Ce acte normative au fost incalcate de catre invinuit in legatura cu
operatiunile contabile mentionate mai sus
Raspuns: Dobanzile platite de catre invinuit pentru imprumuturile luate de la firmele
A si B in perioada ianuarie aprilie 2009, reprezinta venituri pentru firmele A si B nu
cheltuiala, deci formularea obiectivelor nr. 1 si 2 nu este in masura sa aduca lamuriri
suplimentare organului de cercetare penala. De asemenea formularea obiectivului nr.
3 nu este in masura sa aduca clarificari suplimentare, deoarece, daca se refera la
obiectivele nr. 1 si 2, aceste operatiuni nu intra in sfera de aplicare a TVA
Obiectivul nr. 4 nu este in competenta expertului contabil, care trebuie sa faca
constatari pe baza evenimentelor si tranzactiilor reflectate in acte si documente

23
contabile si nu sa faca incadari juridice, acest atribut fiind in sarcina organului de
cercetare penala
Problema 86: Modalitati si proceduri de intocmire si predare a rapoartelor de expertiza
contabila cu opinii separate.
Raspuns: In situatia in care sunt numiti trei experti contabili sa efectueze un raport de
contraexpertiza contabila, daca unul dintre ei are opinii diferite fata de ceilalti, acest
lucru trebuie sa fie cuprins in cadrul raportului de contraexpertiza, in mod punctual la
fiecare obiectiv in parte. In raspunsul dat la obiectivul respectiv se mentioneaza care
este opinia fiecarui expert contabil. In situatia in care intr-un raport de expertiza este
acceptat un expert consultant al uneia dintre parti, cei doi experti pot sa faca un singur
raport in care sa mentineze opinia fiecarui expert in parte, fie expertul parte
mentioneaza la sfarsitul raportului intocmit de catre expertul numit ca are opinie
separata si o ataseaza la raportul expertului numit. Predarea rapoartelor de expertiza cu
opinie separata se face la aceeasi data cu raportul expertului numit. Procedura de audit
de calitate valabila pentru raportul de expertiza este valabila si pentru opinia separata.
Problema 87: Care sunt conditiile in care se impune redactarea capitolului”
Consideratii personala in raportul de expertiza contabila judiciara”?
Raspuns:` Modelul profesional al Raportului de expertiza Contabila judiciara cuprinde
un paragraf sau un capitol final in care expertul contabil poate face unele consideratii
sau precizari suplimentare vizavi de obiectivele(intrebarile) fixate expertizei contabile,
cu precizarea ca acest paragraf poate fi introdus numai daca expertul contabil considera
ca i-ar fi util organului judiciar care a dispus expertiza contabila.Acest capitol trebuie sa
fie uzitat cu precautie, mai ales de catre expertul contabil numit din oficiu, deoarece
prezenta lui in raportul de expertiza contabila judiciara vine in contradictie cu principiul
deontologic privind secretul profesional si confidentialitatea in expertizele contabile.
Mai mult, expertul contabil prin acest paragraf, releva mai mult decat i se cere. Se
recomanda mai mult folosirea acestui capitol de catre expertii recomandati de catre
parti, daca informatiile sunt in beneficiul partii pe care o reprezinta, fara insa a
incrimina partea adversa.Optiunea de a introduce un astfel de paragraf intr-un raport de
expertiza contabila judiciara apartine exclusiv expertului contabil.In practica se
recomanda folosirea acestui capitol numai la expertizele contabile extrajudiciare.
Problema 88 : Considerente privind valorificarea lucrarilor de expertiza contabila.
Raspuns: Pentru a fi administrata ca proba in justitie, expertiza contabila trebuie sa
prezinte un nivel calitativ ridicat, sa contribuie eficient la solutionarea cauzei.
Expertiza contabila judiciara nu are forta probanta absoluta, ponderea ei in rezolvarea
cauzei fiind egala cu orice alt mijloc de proba, deci eficienta ei ca mijloc de proba este
determinata de contributia sa la solutionarea cauzei.Capacitatea de a evalua concluziile
raportului de expertiza contabila revine organului care a dispus efectuarea expertizei,
deoarece acesta raspunde de hotararea ce se pronunta pe baza probelor.
Valorificarea expertizei contabile in activitatea judiciara presupune insusirea
concluziilor acesteia de catre organul beneficiar. Sunt si situatii in care, dupa
examinarea expertizei contabile judiciare, beneficiarul sa ajunga la concluzia ca raportul
este necorespunzator.In aceste situatii, organul care a dispus expertiza, poate dispune, la
cererea partilor sau din oficiu, masuri de refacere sau de completare a expertizei.Acest
lucru se poate realiza prin: lamuriri verbale date de catre expert in fata instantei de
judecata, lamuriri scrise printr-un supliment la expertiza sau dispunerea unei noi
expertize efectuate de catre alt expert contabil
Problema 89: Consideratii asupra raportului de imposibilitate a efectuarii expertizei
contabile
Raspuns: In unele cazuri, cu caracter de exceptie, efectuarea lucrarilor de expertiza
contabila este ingreunata sau chiar imposibila din cauza modului defectuos de
conducere a contabilitatii sau chiar neconducerea la zi a acesteia sau a tranzactiilor si
24
evenimentelor supuse expertizarii. In astfel de cazuri, expertul contabil un este abilitat
ca mai intai sa refaca sau sa aduca la zi contabilitatea si apon sa efectueze expertiza
contabila. In aceste situatii expertul contabil intocmeste un raport de imposibilitate a
efectuarii expertizei contabile din care sa rezulte argumentat motivele imposibilitatii
efectuarii expertizei contabile.
Organul care a dispus efectuarea expertizei va dispune si completarea materialului
documentar, peritada in care lucrarile de expertiza sunt considerate suspendate.
Raportul de imposibilitate a efectuarii expertizei contabile judiciare are aceeasi
structura ca si un raport normal de expertiza contabila judiciara, respectiv Introducere,
Desfasurarea expertizei contabile si Concluzii, cu precizarea ca in capitolul II sunt
explicitate argumentat motivele pentru care un s-a putut realiza lucrarea de expertiza
contabila.
Problema 90: Care sunt partile componente si elementele de baza ale unui raport de
expertiza contabila judiciara? Detaliati elementele de cuprins (paragrafele) ale
capitolului “Concluzii” din raportul de expertiza contabila.
Raspuns: Raportul de expertiza contabila judiciara contine de regula trei capitole: Cap.
I. Introducere, Cap. II. Desfasurarea expertizei contabile judiciare si Cap. III.
Concluzii.
In primul capitol sunt identificate urmatoarele: numele expertului contabil, organul care
a dispus efectuarea expertizei, circumstantele care au determinat litigiul in cauza,
obiectivele(intrebarile) expertizei, materialul documentar folosit, perioada de editare a
raportului de expertiza si data stabilita pentru depunerea raportului.
In capitolul II sunt redate in paragrafe disctincte obiectivele expertizei, explicitarea
modului de solutionare si raspunsul dat de expertul contabil pentru fiecare obiectiv.
In cap. III se reia fiecare obiectiv al expertizei si raspunsul punctual expertului
contabil
Problema 91: Detaliati elementele de cuprins (paragrafele) ale capitolului
“Desfasurarea expertizei contabile” din raportul de expertiza contabila
Raspuns: In capitolul II sunt redate in paragrafe disctincte obiectivele expertizei,
explicitarea modului de solutionare si raspunsul dat de expertul contabil pentru fiecare
obiectiv.In cadrul acestui capitol sunt explicitate clar dar si concis modul in care s-au
rezolvat obiectivele expertizei, cu mentionarea materialului documentar folosit si cu
trimitere la anexele la raport care sustin concluziile expertului contabil
Problema 92: In cazul reglementarilor procedurale si al normelor profesionale, care au
prioritate? Comentati.
Raspuns: Avand in vedere ca expertizele contabile judiciare sunt dispuse si in baza
unor reglementari procedurale, valabile pentru toate tipurile de expertize judiciare, in
situatia in care pentru anumite paliere exista reglementare procedurala, atunci aceasta
are intaietate in fata reglementarii profesionale. In practica, reglementarile procedurale
in legatura cu expertiza judiciara sun prevazute in codul de procedura civila si in codul
de procedura penala, care au prioritate in fata normei profesionale 35 a CECCAR. De
regula normele profesionale preiau reglementarile din codurile procedurale si nu apar
inadvertente intre aceste norme.
Problema 93: Ce trebuie sa contina Capitolul I al raportului de expertiza
contabila(Introducere)?
Raspuns: Capitolul I Introducere, al raportului de expertiza contabila trebuie sa
cuprinda cel putin urmatoarele paragrafe:
- identificarea expertului numit sa efectueze expertiza contabila judiciara – nume,
prenume, domiciliu, numar carnet, pozitia din Tabloul Corpului
- identificarea organului care a dispus efectuarea expertizei: numarul si data
incheierii de sedinta(in cazul dosarelor civile) sau al Ordonantei de numire(in
cauzele penale), identificarea partilor din proces si a calitatii procesuale a
25
lor(reclamant, parat, inculpate etc) iar in cazul expertizelor contabile
extrajudiciare in acest paragraf se identifica clientul cu adresa, domiciliu, numar
contract
- identificarea imprejurarilor in care a luat nastere litigiul in care s-a dispus ca
mijloc de proba expertiza contabila( procesele civile si penale) sau a conditiilor in
care a fost contractata expertiza contabila.
- Enumerarea obiectivelor expertizei contabile. In cazul celor judiciare aceste
obiective se preiau ad literam din incheierea de sedinta iar in cazul celor
extrajudiciare formularea se preia din contract
- Identificarea perioadei si a locului in care s-a efectuat expertiza contabila
- Nominalizarea materialului documentar care are legatura cu obiectivele expertizei
- Mentionarea datei de depunere a raportului de expertiza contabila, daca s-au
solicitat alte termene decat cel stabilit de instanta si daca in cauza au mai fost
efectuate alte expertize contabile
- Precizarea onorariului provizoriu stabilit de instanta de judecata si daca in acelasi
dosar au mai fost efectuate si alte expertize contabile judiciare, cu indicarea
numelui expertului/expertilor

Problema 94: Care este continutul Capitolului II al raportului de expertiza contabila


judiciara?
Raspuns: Capitolul II Desfasurarea expertizei contabile trebuie sa cuprinda cel
putin urmatoarele paragrafe:
- Fiecare obiectiv (intrebare) al expertizei, cu descrierea amanuntita a operatiilor
efectuate de expertul contabil cu privire la structura materialului documentar, a
actelor si faptelor analizate, a surselor de informatii utilizate
- Fiecare paragraf trebuie sa se incheie cu concluzia (raspunsul) expertului
contabil, care trebuie sa fie précis, concis, redactat intr-o maniera analitica,
ordonata si sistematizata si fara aprecieri ale expertului asupra calitatii
documentelor justificative.Este de mentionat ca expertul analizeaza evenimente si
tranzactii si nu incadrarea juridica a acestora. In cazuri deosebite, in care expertul
contabil, in executarea misiunii sale, se confrunta cu acte si documente care nu
intrunesc conditiile legale, care exprima situatii nereale sau care sunt suspecte, el
nu trebuie sa ia in considerare in stabilirea concluziilor sale la obiectivele
expertizei contabile, dar trebuie sa mentioneze aceasta in raportul de expertiza
contabila. In fiecare astfel de paragraf trebuie prezentat ansamblul calculelor si
interpretarea rezultatelor acestora. Dar daca aceste prezentari ar ingreuna
intelegerea expunerii de catre beneficiarul raportului de expertiza contabila,este
recomandabil ca ansablul calculelor sa se faca in anexe la raportul de expertiza
contabila, iar in textil expertizei contabile sa se prezinte doar rezultatele
calculelor si interpretarea acestora.
- Daca raportul de expertiza este intocmit de mai multi experti care au opinii
diferite, intr-un paragraf al capitolului II fiecare expert trebuie sa-si motiveze
detaliat si documentat opinia pe care o sustine.
Problema 95 : Care sunt documentele care se pot incadra ca “material documentar” in
cazul unei expertize contabile judiciare?
Raspuns: Orientativ, materialul documentar intr-o expertiza contabila judiciara se
compune din:
- Dosarul cauzei, aflat la instanta de judecata care a dispus proba cu expertiza
contabila
- Documentele justificative si registrele de contabilitate aflate in pastrarea partilor
implicate in proces
- Procesele verbale intocmite de organele de control abilitate.
26
- Particularizat, in cazul expertizelor contabile dispuse in dosarele penale, expertul
contabil are dreptul sa ia cunostinta despre continutul dosarului penal numai cu
incuviintarea organului de cercetare si urmarire penala(politie, parchet) sau a
instantei de judecata
- Explicatiile date de catre parti (chiar in scris) nu constituie material documentar.
Expertul contabil trebuie sa aibe in vedere explicatiile partilor, dar trebuie sa le
analizeze in raport cu actele justificative si contabile expertizate, mentionand in
raportul de expertiza contabila concordanta sau neconcordanta dintre explicatiile
partilor si actele examinate.In cazul expertizelor contabile dispuse in dosarele
penale, partile implicate pot da explicatiile necesare numai cu incuviintarea si in
conditiile stabilite de organul de urmarire penala sau de instanta de judecata.
Materialul documentar examinat de expertul contabil nu poate fi ridicat de catre
acesta de la partile care il au in pastrare.
Problema 96: Semnarea raportului de expertiza.
Raspuns: Procedura de semnare si depunere a raportului de expertiza contabila este
reglementata procedural de codul de procedura civila si penala si profesional de norma
3532. Potrivit acestor reglementari raportul de expertiza se semneaza si se parafeaza fila
de fila, inclusiv anexele.In cazul in care raportul a fost intocmit de mai multi experti,
raportul de expertiza contabila judiciara se semneaza pe toate filele si anexele de catre
toti expertii contabili. In cazul in care expertul consultant are opinie diferita fata de
expertul numit, expertul consultant semneaza si raportul expertului numit, pe ultima
pagina mentioneaza explicit “ cu opinie separata”, si ataseaza opinia separata la
raportul expertului numit.
Problema 97: Anexele raportului de expertiza contabila
Raspuns:Anexele la raportul de expertiza sunt formate, de regula din situatii,
centralizatoare, calcule de penalitati, intocmite de catre expertii contabili pentru
sustinerea raspunsurilor la obiectivele expertizei, pentru a nu ingreuna citirea raportului
de expertiza. Expertii contabili nu trebuie sa ataseze la raportul de expertiza copii dupa
documentele contabile ale partilor din dosar. Sunt situatii cand instanta solicita in mod
expres depunerea la raport a unor copii dupa anumite documente, care se vot atasa de
catre expertul contabil. De asemenea , in cauzele civile, instanta solicita ca expertul sa
ataseze la raportul de expertiza dovada efectuarii procedurii de citare a partilor din
dosar.
Problema 98: Enumerati obiectivele la care trebuie sa raspunda auditul de calitate in
domeniul calitatii serviciilor contabile
Raspuns: Auditul de calitate in domeniul serviciilor contabile raspunde urmatoarelor
obiective:
- oferirea posibilitatii ca publicul sa aiba o buna perceptie asupra calitatii serviciilor
prestate si armonizarea comportamentelor profesionale ale membrilor
- contribuirea la buna organizare a cabinetelor si la perfectionarea metodelor de
lucru
- aprecierea modului de aplicare a regulilor si a normelor profesionale si de
respectare a obligatiilor de membru
- dezvoltarea solidaritatii in randul profesiei, prin favorizarea contactelor dintre
colegi, apropierea si respectul profesionistilor contabili fata de organele Corpului
Problema 99: Enumerati principiile fundamentale pe care se bazeaza auditul de calitate
in domeniul calitatii serviciilor contabile
Raspuns: Auditul de calitate se intemeiaza pe cinci principii fundamentale:
- universalitate: auditul se aplica tuturor cabinetelor definite ca atare si tuturor
serviciilor profesionale realizate de acestea
- confidentialitate: nici o informatie privind un cabinet sau un membru al acestuia
nu poate fi adusa la cunostinta tertilor
27
- adaptarea auditului: este corspunzator naturii misiunilor exercitate si marimii
cabinetului
- colegialitate: auditul este efectuat de catre expertii contabili, membrii ai Corpului,
instruiti si formati, care au calitatea de angajati ai Corpului
- armonizare, pe cat posibil, cabinetele care executa activitati reglementate de alte
organisme profesionale pot face obiectul unui audit, cu obiective stabilite de
comun acord cu aceste organisme
Problema 100: Care este procedura de lucru/metodologia auditorilor de calitate in
activtatea de auditare a expertizelor contabile?
Raspuns:Pentru realizarea atributiilor de serviciu in domeniul expertizei contabile
auditorul de calitate procedeaza astfel:
- studiaza raportul de expertiza urmarind daca, in elaborarea raportului expertul a
respectat in totalitate standardul profesiona nr. 35/2000
- urmareste daca obiectivele stabilite de instanta au fost tratate corespunzator, iar
raspunsurile date au fost sustinute prin acte si documente care au legatura cu
cauza
- urmareste daca autorii raportului au facut incadrari juridice si au facut late lucrari
care presupun alte cunostinte decat cele contabile
- urmareste daca expertii contabili au respectat prevderile codului etic national al
profesionistilor contabili
- analizeaza opiniile separate ale expertilor consultanti ai partilor si urmareste
aceleasi obiective ca in cazul raportului de expertiza
- verifica starea de independenta a expertului contabil in raport cu cauza si
mandatul primit, prin verificarea modului in care expertul care a depus raportul de
expertiza contabila judiciara a completat declaratia de independenta
Daca nu sunt observatii sau daca dupa dispunerea refacerii raportului acesta a fost
refacut, auditorul va aplica pe prima pagina a raportului stampila dreptunghiulara de
verificare, va semna si va aplica stampila filialei.

28