Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DE LECȚIE

Unitatea de învățământ: Liceul Teoretic Creștin Pro Deo


Profesor: Elena Teburzucă
Disciplina: Psihologie
Lecția: : Aptitudinile - ca latură instrumental-operationala a personalităţii
Clasa: a X a
Data: 23.03.2016
Tipul lecţiei: mixt

COMPETENŢE GENERALE:
La finalul unităţii de învăţare, elevii vor fi capabili:
 Să înţeleagă rolul proceselor psihice în formarea şi definirea personalităţii;
 Să descrie personalitatea ca sistem cu toate laturile sale şi interacţiunea acestora;
 Să identifice propriile trăsături de personalitate dominante şi să găsească modalităţi pentru dezvoltarea celor pozitive

COMPETENŢE SPECIFICE:
Pe parcursul şi la finalul lecţiei, elevii vor fi capabili:
C1: Să identifice trăsăturile caracteristice caracterului;
C2: Să definească în mod propriu şi original termenul de aptitudine;
C3: Să analizeze ce este nativ şi dobândit în formarea aptitudinilor;
C4: Să clasifice aptitudinile în funcţie de caracteristicile acestora;

208
C5: Să explice diferenţa dintre aptitudini, capacităţi, talent şi geniu;
C6: Să recunoască la propria persoană cel puţin o aptitudine;
C7: Să precizeze cel puţin un mod în care ar putea să o valorifice;
C9: Să participe activ şi conştient la desfăşurarea lecţiei;

STRATEGIA DIDACTICĂ:
 Resurse procedurale: conversaţia (euristică şi de fixare), expunerea, explicaţia, problematizarea, jocul de rol;
 Resurse materiale: fişă de lucru pentru elevi, material informativ;
 Resurse organizatorice: individual, în perechi, frontal, pe grupuri;

Materiale:
Bibliografie:
 Psihologie. Manual clasa a X a, Doina-Olga Ștefănescu, Elena Bălan, Cristina Ștefan, Humanitas, București, 2014.
 Psihologie. Manual clasa a X-a, Paul Popescu-Neveannu, Mielu Zlate, Tinca Crețu, Ed. Didactică și Pedagogică București, 1995.

209
Succesiunea secvenţelor de învăţare:

Strategii didactice
Timp Comp.
Evenimentul Conţinuturile învăţării Metode şi Mijloace de
alocat Specif.
didactic procedee învăţământ Evaluare
Moment Asigurarea climatului necesar pentru buna desfăşurare a orei de
1’
organizatoric curs.
(Re)actualizarea Tipuri de trăsături caracteriale :
cunoştinţelor - trăsături secundare Conversația
C1 - trăsături principale
- trăsături cardinale
Relaţiile dintre atitudini se structurează şi în raport cu obiectul Evaluare
15’ atitudinii. frontala
Fiecare om este caracterizat de :

- atitudini faţă de societate, faţă de ceilalţi semeni


C2 - atitudinea faţă de muncă
- atitudinea faţă de propria persoană

Se analizează aptitudinile actoriceşti ale elevilor care au organizat Conversatia


2’
Captarea atenţiei jocul de rol de mai înainte
Anunţarea Se anunţă subiectul lecţiei şi se enunţă, pe scurt, obiectivele avute Expunerea
subiectului şi a 2’ în vedere
obiectivelor

210
Dirijarea Se împarte materialul informativ Conversatia Evaluare
învăţării Se încep discuţiile pe baza fiecărei idei principale ale acestuia: frontala
C3,C4, 1.Definirea şi caracterizarea generală a aptitudinilor
20’ C5, C6 2.Nativ şi ereditar în dobândirea aptitudinilor
3.Clasificarea aptitudinilor
4.Inteligenţa ca aptitudine generală Explicatia
5. Diferenţieri
conceptuale: aptitudini, capacităţi, talent, geniu Conversatia
Asigurarea C7, C8 La sfârşitul materialului, elevii vor găsi o fişă pe care va trebui să o Exerciţiul Fisa de lucru Evaluare
retenţiei şi a completeze. Aceasta conţine următoarele întrebări: individuala
transferului - Ce aptitudini consideri că deţii? Lucrul
8’
- Ce ai putea face pentru a le valorifica mai bine? individual
- În ce meserie consideri că ţi-ar fi de folos?
- Dar pentru aceeaşi meserie, ce alte aptitudini ar fi necesare?
Încheierea Se fac aprecieri generale cu privire la desfăşurarea lecţiei Expunerea
2’
activităţii Se dă tema pentru acasă

211