Sunteți pe pagina 1din 1

TESTUL M.P.R.

- Standard

Foaie pentru notarea soluţiilor

Numele şi prenumele ................................................................................................


Data naşterii: anul ............ luna ....... ziua .......; Profesia ..................................

Soluţii – grila corectă

Seria A B C D E
Itemul
1. 4 2 8 3 7
2. 5 6 2 4 6
3. 1 1 3 3 8
4. 2 2 8 7 2
5. 6 1 7 8 1
6. 3 3 4 6 5
7. 6 5 5 5 1
8. 2 6 1 4 6
9. 1 4 7 1 3
10. 3 3 6 2 2
11. 4 4 1 5 4
12. 5 5 2 6 5

S
T

Observaţii:

Data .........................