Sunteți pe pagina 1din 18

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE

Facultatea: Cibernetică, Statistică şi Informatică


Economică
Specializarea: Cibernetică Economică

PROIECT DE PRACTICĂ

TEMA PROIECTULUI:

SOLUȚII ȘI PROIECTE DE eHEALTH

Cadrul didactic coordonator Student

Conf. univ. dr. Marinescu Daniela Brinca Diana-Andreea

Grupa 1031, Seria A

București

2019

1
BRINCA DIANA-ANDREEA

CUPRINS

INTRODUCERE

1.SIVECO ROMÂNIA

1.1 ISTORIC..............................................................................................................4

1.2 SOLUȚIILE Ehealth............................................................................................7

1.3 BENEFICIRI AI SOLUTIILOR eHEALTH ............................................................8

1.4 ANALIZĂ SWOT....................................................................................................9

2.ARTICULATE STORYLINE 3

2.1 PREZENTARE SOFTWARE...................................................................................10

2.2 DESCRIEREA PROIECTULUI................................................................................12

3.CONCLUZII.................................................................................................................17

4. NUMĂR DE ORE DE PRACTICĂ..............................................................................17

5.BIBLIOGRAFIE ...........................................................................................................18

2
BRINCA DIANA-ANDREEA

INTRODUCERE

Acest proiect are scopul de a prezenta activitatea desfășurată pe parcursul stagiului de


practică în cadrul companiei Siveco România în perioada 1 aprilie-20 mai 2019.

În cadrul proiectului vor fi urmărite aspecte precum: scurtă descriere a companiei


Siveco România și principalele produse și servicii, prezentarea soft-ului Articulate
Storyline 3 și proiectul realizat pe timpul stagiului de practică, concluzii personale și
raportul de activitate.

Împreună cu tutorele meu supraveghetor, pe parcursul stagiului de practică, am


realizat o prezentare animată despre legile ce privesc taxa pe valoare adăugată la
nivelul Uniunii Europene, prezentare care presupune aplicarea unor diferite funcții în
programul Articulate Storyline 3.

3
BRINCA DIANA-ANDREEA

1.SIVECO ROMÂNIA

1.1 ISTORIC

SIVECO România, o companie care contribuie în mod real la istoria IT a României, prin hotărâre,
caracter, loialitate, pionierat şi inteligență.

De-a lungul celor 23 ani de activitate, SIVECO România s-a dezvoltat constant, demonstrând că
viziunea curajoasă, încrederea în reuşită, implicarea totală în proiecte şi devotamentul faţă de clienţi
sunt cele mai importante ingrediente ale succesului.

Iată o succintă trecere în revistă a celor mai importante etape din evoluţia companiei:

 1992:Se înfiinţează SIVECO Romania SRL.


 1994:Compania începe să dezvolte propriul sistem informatic integrat denumit SIVECO
Applications, una dintre cele mai valoroase aplicaţii ERP (Enterprise Resource Planning),
perfect adaptată pieţei româneşti.
 1995:Organizaţia începe implementarea sistemului de calitate, conform prevederilor
standardului ISO 9001:1994.
 1997:SIVECO Romania îşi schimbă statutul legal din SRL în S.A. (societate pe acţiuni).
 2000:Se lansează soluţia de eLearning AeL (învăţare asistată de calculator destinată
sistemului preuniversitar).
 2001:Se lansează SIVABON (produs de verificare a bonităţii clienţilor) şi SIVADOC
(sistem de gestiune a documentelor şi a fluxurilor de lucru). Demarează proiectul Sistem
Educaţional Informatizat (SEI).
 2003:Se lansează soluţia de eTraining AeL (învăţare asistată de calculator destinată
organizaţiilor) şi SIVECO Applications 2007 (versiunea internaţională a sistemului).
 2004:Se semnează parteneriate internaţionale de distribuţie; se consolidează parteneriatele
strategice; se extinde portofoliul de clienţi din Romania ajungând la peste 300 de organizaţii
mari.

4
BRINCA DIANA-ANDREEA

 2005:Intel Capital şi Polish Enterprise Fund V (fond de investiţii administrat de Enterprise


Investors) devin acţionari SIVECO Romania, realizând cea mai importantă investiţie de până
la momentul respectiv într-o companie românească de software.
 2009:Se lansează noua versiune de pachet informatic integrat SIVECO Applications 2011 şi
Registrul Agricol, un modul integrat destinat evidenţei unitare a gospodăriilor din cadrul
unei localităţi, a terenurilor, a mijloacelor de producţie agricolă şi a efectivelor de animale.
 Compania este implicată în Proiecte Europene de cercetare şi în proiecte finanţate din
fonduri structurale, cu impact social pozitiv.
 2010:SIVECO Romania devine principalul furnizor de soluţie informatică pentru Ministerul
Educaţiei Naţionale din Regatul Maroc, în cadrul unui program strategic la nivel naţional de
informatizare a educaţiei.
 Soluţia eAgriculture dezvoltată şi implementată de SIVECO Romania la Agenţia de Plăţi şi
Intervenţii în Agricultură (APIA) câştigă marele premiu la categoria Vertical Market, în
cadrul competiţiei European IT Excellence Awards 2010.
 Sunt lansate două noi componente ale pachetului SIVECO Applications 2011:
Managementul Deşeurilor, Managementul Financiar al Proiectelor, Managementul
Reparaţiilor pentru Terţi, Managementul Activităţilor de Exploatare, Managementul
Activităţilor de Laborator.
 2011:Sunt dezvoltate noi contracte cu instituţii ale Comisiei Europene: Oficiul pentru
Publicaţii al Uniunii Europene şi Agenţia Executivă pentru Sănătate şi Consumatori.
 2012:SIVECO Romania este recompensată cu Medalia de Platină în cadrul European Seal of
e-Excellence 2012, pentru serviciile şi produsele IT inovative şi excelenţă în practicile de
marketing şi promovare. Compania câştigă Marele Premiu în cadrul European Software
Excellence Awards, pentru proiectul “Sprijinirea sistemului educaţional special prin portal
educaţional dedicat”, implementat pentru Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi
Sportului din România.
 2014:12 noi contracte au fost încheiate cu Comisia Europeană.
 2015:Lansare soluție Managementul Fermelor Agricole.
 Lansare proiecte de cercetare: Pilot, SpeechXRays, Entredu, ProActive Ageing, Flexmeter,
LetitFlow.

5
BRINCA DIANA-ANDREEA

 A avut loc al 16-lea audit de supraveghere a sistemului de management al calității din istoria
companiei, față de cerințele standardului ISO 9001, efectuat de un auditor român, în numele
grupului francez AFNOR.
 2016:Am demarat construcţia SIVECO 2.0, o organizație pe model european, cu centre de
competență unice, cu specialişti competitivi la nivel internaţional.
 Am lansat "Incubatorul de produse și servicii SIVECO" din care fac parte
 Wand.education
 INOVAGRIA
 Cloud Learning
 SIVMED Asistență
 Am publicat Raportul de Sustenabilitate pe anul 2015 în care sunt prezentate aspecte
materiale relevante pentru activitatea companiei. Documentul este realizat în conformitate cu
specificațiile internaționale Global Reporting Initiative (GRI) - G4.
 2017:În luna mai 2017, TUV Austria a acordat companiei Certificatul Sistemului de
Management al Calității, obținut în urma finalizării auditului de recertificare și de tranziție la
noua ediție a standardului ISO 9001:2015
 A fost lansat ECOSUNT, primul software românesc integrat, destinat companiilor din
domeniul managementului deșeurilor.

Figura 1.Logo SIVECO România

6
BRINCA DIANA-ANDREEA

1.2 SOLUȚIILE eHEALTH-SĂNĂTATE DIGITALĂ

E-sănătate (sau e-health) este un termen utilizat pe scară largă de către o mulțime de persoane,
instituții academice, organisme profesionale și organizații de finanțare. El a devenit un neologism
acceptat în ciuda lipsei unei definiții clare și precis convenite.. Astfel, e- sănătatea este definită ca
fiind un termen nou, necesar pentru a descrie utilizarea combinată a comunicațiilor electronice și a
tehnologiei informației în sectorul sănătății. Utilizarea în domeniul sănătății a datelor digitale
transmise, stocate și extrase prin mijloace electronice, în scopuri clinice, educaționale și
administrative, atât la sediul local, cât și la distanță. Totodată, e-sănătatea se referă la toate formele
de asistență medicală electronice, transmise prin intermediul internetului, variind de la "produse"
informaționale, educaționale și comerciale la servicii directe oferite de profesioniști, non-
profesioniști, întreprinderi sau consumatori în sine. E-sănătatea cuprinde o mare varietate de
activități clinice care au caracterizat în mod tradițional telesănătatea, dar care sunt transmise prin
intermediul internetului. E-sǎnǎtatea pur și simplu face asistența medicală mai eficientă, permițând
în același timp pacienților și profesioniștilor să concretizeze ceea ce în trecut era imposibil de
realizat.

Funcționalități:

Colectează, administrează și organizează informaţiile medicale de la furnizorii de servicii medicale.

Permite accesarea sigură și protejată a informațiilor medicale din orice locație, printr-o conexiune la
Internet.

Asigură accesul privat și securizat la datele medicale înregistrate în sistem.

Facilitează urmărirea evoluției stării de sănatate și asigurarea continuității în procesul medical.

Oferă transparență actului medical.

Reduce semnificativ timpul de acces la informații medicale necesare în situații de urgență.

Crește promptitudinea și eficiența serviciilor medicale primite.

7
BRINCA DIANA-ANDREEA

1.3 BENEFICIARI AI SOLUȚIILOR eHEALTH

Aria de acoperire a sistemului:

 toate Casele Judeţene de Asigurări de Sănătate


 53.910 medici
 10.304 furnizori de asistenţă medicală primară
 95.286 asistenţi medicali
 509 spitale
 38 furnizori de servicii de ambulanţă
 328 furnizori servicii de îngrijire la domiciliu
 458 furnizori de servicii de recuperare în ambulatorii
 2.639 furnizori de dispozitive medicale
 15 furnizori de servicii de recuperare în sanatorii
 4.140 furnizori de servicii farmaceutice.

Complexitatea proiectului derivă nu numai din aria largă de acoperire, dar şi din integrarea care se
realizează între SIUI - sistemul suport pentru informatizarea serviciilor medicale din cadrul CNAS şi
sistemul de tip ERP realizat tot de SIVECO România.

8
BRINCA DIANA-ANDREEA

1.4 ANALIZA SWOT

Puncte tari

Puncte slabe

 Competența echipei
 Produse și servicii inovatoare
 Amplasare
 Abilități și procese tehnologice
 Probleme de reputație a brandului
avansate în domeniul IT
 Lipsa de motivație a personalului
 Dedicarea angajaților în rezolvarea
cerințelor și problemelor
 Sistem de securitate superior
 Clienți fideli
 Utilizarea mijloacelor moderne de
informare și instruire

Oportunități Amenințări

 Dezvoltarea tehnologiei  Competitori mai cunoscuți, cu produse


 Preferințele consumatorilor mai bune sau mai ieftine
 Alianțe strategice cu companii  Taxele
renumite  Schimbări tehnologice
 Cererea în creștere de pe piață a  Schimbări ale nevoilor și preferințelor
tehnologiei consumatorilor
 Oportunități dobândite și oferite
tinerilor în realizarea orelor de
practică și angajare

9
BRINCA DIANA-ANDREEA

2.ARTICULATE STORYLINE3

2.1 PREZENTARE SOFT

Articulate storyline3 se utilizează pentru a dezvoltă cursuri personalizate, interactive,care


funcționează pe orice dispozitiv-fără orice modificare manuală. Este sufiecint de puternic pentru
experți, dar ușor pentru începători pentru a crea aproape orice interacțiune imaginabilă.

Figura2. Logo articulate storyline 3

Figura 2.1.1 Pagina start în programul Articulate Storyline 3

10
BRINCA DIANA-ANDREEA

Figura 2.1.2 Pagina preview în programul Articulate Storyline 3

11
BRINCA DIANA-ANDREEA

2. 2 DESCRIEREA PROIECTULUI

În cadrul stagiului de practică, am realizat o prezentare animată despre legile ce privesc taxa pe
valoare adăugată la niveulul uniunii europene, în cadrul aplicației articulate storyline3.

Prezentarea poate fi ușor accesibilă de către oricine de pe orice dispozitiv, și vine în ajutorul tuturor
celor care vor să înțeleagă cum sunt aplicate taxele mai exact.

La o prima utilizare, totul părea foarte simplu, programul articulate storyline părând să fie o
combinație între powerpoint și paint. Cu cât înaintăm mai mult în rezolvarea sarcinilor, lucrurile s-
au complicat, dar cu ajutorul tutorialelor și a tutorelui, am dus cerințele la bun sfârșit.

Practic, în programul Articulate Storyline 3 se realizează slide-uri animate, astfel lecția respectivă
fiind mult mai ușor de înțeles.

În figura de mai jos am atașat un slide din programul în care am lucrat, slide care conține diferite
funcții pentru a îl face mai interactiv pentru utilizatori. În partea dreapta a imaginii, la categoria
„Triggers” am aplicat diferite funcții pentru a animă slideul. Una dintre funcțiile aplicate determină
schimbarea culorilor din fotografia cu personajul feminin, făcând-o dintr-o fotografie alb-negru într-
una color.

12
BRINCA DIANA-ANDREEA

Figura 2.2.1. Exemplu de slide și declanșatori specifici în programul Articulate Storyline 3

În prezentarea pe care am realizat-o, am utilizat, animații de tip drag and drop cu scopul de a verifica
cunoștințele asimilate de cursant în urma fiecărui capitol. Informația, pe lângă slide-urile ce conțin
text, imagini și animații, este transmisă de vocile a mai multor personaje, ce prezintă instrucțiunile
fiecărui exercițiu.

13
BRINCA DIANA-ANDREEA

Figura 2.2.2. . Exemplu de timeline ce cuprinde fișiere audio, poze, figuri, butoane și text în
programul Articulate Storyline 3

Figura 2.2.3.Fereastră de crearea unui declanșator

14
BRINCA DIANA-ANDREEA

Figura 2.2.4.Exemplu de slide tip chestionar în programul Articulate Storyline 3

Figura 2.2.5. Slide cu rezultatele obținute

15
BRINCA DIANA-ANDREEA

Figura 2.2.6 Slide cu test diferite variante(multiple choice,hotspot)

Figura 2.2.7 Slide cu exercițiu de drag and drop

16
BRINCA DIANA-ANDREEA

3.CONCLUZII

În urmă stagiului de practică realizat în cadrul firmei SIVECO ROMÂNIA, am învățat un nou
program care îmi va fi de folos în viitor(Articulate Storyline3),am cunoscut oamenii noi, am învățat
să lucrez în echipa,și cel mai important lucru, am pus în practică ceea ce am învățat teoretic la
facultate.

Mediul de lucru este unul foarte plăcut,ordonat și plin de viață, oamenii care lucrează în cadrul
firmei sunt pregățiți să-ti sară în ajutor oricând, considerându-te un prieten, nu un angajat sau
stagiar. Pe viitor dacă mi se va oferi ocazia să lucrez în cadrul firmei SIVECO ROMÂNIA, mi-ar
face deosebită plăcere.

4.NUMĂR DE ORE DE PRACTICĂ EFECTUATE

Figura5.1 Număr ore de practică

Figura5.2 Continuare- Număr ore de practică

17
BRINCA DIANA-ANDREEA

5.Bibliografie
http://www.siveco.ro/ro/despre-siveco-romania/proiecte-majore

https://articulate.com/360

http://www.siveco.ro/ro

https://ro.wikipedia.org/wiki/E-s%C4%83n%C4%83tate

18

S-ar putea să vă placă și