Sunteți pe pagina 1din 2

Name:

TEST PAPER
1. Complete the sentences with the correct form of the verb
She ................ (go) every Monday to swimming pool.
I ........... (be) to my grandma last week.
This car ................... (belong-negative) to me.
What ........................ you (do) tonight?
He ................... (eat) mushrooms yesterday and now he ..................... (feel) bad.
They ................. (arrive) at 10 o clock yesterday.
She .................. (lie) me now, but I ............... (believe-negative) her.
My mom ..................... (cook) while my dad .................. (watch) TV yesterday evening.
Tom ..................... (go) to work by car yesterday, but he usually ..................... (go) on foot.
........... she .......... ( go away) last weeek?

2. Write the plural form for the following nouns:


Bus- Country- Potato- Ox-
Man- Wife- Radio-
Child- Tooth- Roof-

3. Translate intro English:


De ce te uiti la noi acum?
Ei construiesc o noua scoala in aceasta saptamana.
El este cel mai bun din clasa mea.
Merge el mereu la lectiile de inot?
Poti aduga o lingura de zahar in cafeaua ta.
În timp ce eu scriam tema, sora mea se juca cu un avion, un tren și un urs de jucărie.
Ea a cumparat două cărti, trei caiete și o bucată de cretă.
Banii nu sunt importanți în viata noastră.
Copii termină ora de engleză la zece jumătate.
S-au căsătorit la 21 Aprilie 2001.