Sunteți pe pagina 1din 1

LICENŢĂ IULIE 2019

Organizarea examenului de licenţă în anul universitar 2018-2019 va avea loc după următorul
calendar:

Date licenţă iunie - iulie 2019:

1. Înscrieri: 24 iunie – 28 iunie 2019


2. Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate, probă scrisă: 1 iulie 2019
3. Contestaţii la barem: 2 iulie 2019
4. Soluţionarea contestaţiilor la barem: 2 iulie 2019
5. Afişarea rezultatelor la proba scrisă: 3 iulie 2019
6. Depunerea contestaţiilor: 4 iulie 2019
7. Afişarea rezultatelor finale: 4 iulie 2019
8. Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă: 5 iulie 2019

Actele necesare pentru înscrierea la licenţă sunt următoarele:


- cererea tip de înscriere (formularul se găseşte la secretariat);
- certificatul de naştere în copie conformă cu originalul (certificarea se realizează la secretariat
pe baza originalului) sau în copie legalizată;
- o copie a cărţii de identitate (studenţii străini vor depune o copie a paşaportului, precum şi
traducerea autorizată a certificatului de naştere);
- diploma de bacalaureat în copie conformă cu originalul (certificarea se realizează la
secretariat pe baza originalului) sau în copie legalizată;
- foaia matricolă de la liceu în copie conformă cu originalul (certificarea se realizează la
secretariat pe baza originalului) sau în copie legalizată;
- 2 fotografii color format 3x4 (tip buletin), realizate recent, pe hârtie fotografică poroasă (se
trece numele pe spatele pozelor);
- un exemplar din lucrarea de licenţă (varianta tipărită, coperata)
- un exemplar din lucrarea de licenţă-format electronic – pe CD – în format doc, docx, odt sau
rtf);
- o copie a certificatului de competenţă lingvistică;
- declaraţia pe proprie răspundere, sub sancţiunea prevăzută de legea penală pentru fals în
declaraţii, prin care se atestă faptul că lucrarea de licenţă depusă în vederea susţinerii
reprezintă o operă realizată de către candidat, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare
referitoare la protecţia dreptului de autor (formularul se obţine de la secretariat);

PENTRU CEI CARE SUNT LA A TREIA PREZENTARE LA LICENŢĂ sau


ABSOLVENŢII promoţiilor 2016 şi anterioare 2016 - dovada achitării taxei de înscriere
(1.000 RON).