Sunteți pe pagina 1din 1

Investeşte în oameni!

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin


Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate
pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare profesională”
Titlul proiectului „Perfecţionarea cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar care predau
disciplina Religie”
Contract POSDRU/157/1.3/S/134267

P2_T3_U1_S1 (on-line)
Delimitări terminologice și conceptuale asociate temei icoanei
(90’ teorie, 120’ practică)

Cerința on-line 5/6

După parcurgerea noțiunilor teoretice aferente secvenței P2_T3_U1_S1_Delimitări


terminologice și conceptuale asociate temei icoanei din suportul de curs, realizați:

A. Un fișier Word în care să rezolvați următoarele cerințe necesare pentru a


obține calificativul Foarte bine:

Expuneți, în 150 de cuvinte, ce înțelegeți prin conceptul de imagine, în urma parcurgerii


noțiunilor teoretice prezentate.

B. În plus față de cerința de la punctul A, realizați un fișier Word în care să


rezolvați următoarea cerință pentru a obține calificativul Excelent:

Care este icoana/imaginea religioasă preferată? Inserați o imagine cu aceasta și


explicați motivul pentru care vă este mai apropiată.

După rezolvarea cerințelor, vă rugăm să încărcați pentru revizuire:


2 fișiere Word care conțin rezolvările sarcinilor de lucru propuse.

Observații: Recomandăm ca documentele pentru rezolvarea acestor teme să se încarce în


versiune preliminară, după care se așteaptă feedback de la formatorul on-line, se modifică
(dacă este necesar) după care se transmit spre notare. Dacă temele (în versiune
preliminară) nu se transmit cu cel puțin 36 de ore înainte de expirarea termenului pentru
predare, nu se va mai acorda feedback din partea formatorului on-line, ci se va revizui și
se va acorda direct calificativ.

ROMÂNIA
FONDUL SOCIAL EUROPEAN UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA
FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ
Investeşte în Str. Str. Episcop Nicolae Ivan, f.n., Cluj-Napoca

OAMENI Tel.: (00) 40 - 740 - 077521


Fax: (00) 40 - 364 – 815679
www.predareareligiei.ro