Sunteți pe pagina 1din 1

REGIA AUTONOMĂ DE DISTRIBUȚIE A ENERGIEI TERMICE BUCUREŞTI

ÎN INSOLVENŢĂ • IN INSOLVENCY • EN PROCEDURE COLLECTIVE

Adresa: Str. Cavafii Vechi nr. 15, sector 3, Bucureşti, Cod 030254
Telefon: 0372.148.000 (centrala), Fax: 021 312.30.18; Sesizări avarii şi calitate agent termic: 031.9442 (tarif normal)
Informaţii generale: TELVERDE 0800.820.002 (apel gratuit); Informaţii generale, înscrieri audienţe: 0372.148.022; 021.314.57.69 (tarif normal)
Nr. R.C. J40/195/1991; Cod fiscal RO361218; Cont RO87 RNCB 0074 0064 2303 0001; RO55 RNCB 0074 0064 2303 0092 – BCR – Filiala Sector 3
E-mail: relatii@radet.ro, registratura@radet.ro, www.radet.ro

Nr. 35933 / 05 S.C.R.P. 21.05.2019

Pentru remedierea avariilor apărute în reţeaua de termoficare,


RADET Bucureşti anunţă oprirea agentului termic în urmatoarele zone:

Nr. Nume şi adrese Nr. Agentul Data/ ora Data/ ora Motivul
crt. Sector PT/CT blocuri/ Zone afectate termic opririi estimării punerii întreruperii
imobile oprit in funcţiune
3 Vaselor 17+1 Şos.Mihai Bravu bl.P3, P30A, 4, 4Bis, P14, P12, P15Bis,
Şos Mihai Bravu P15, P13; Aleea Avrig bl. P4, P5, P6, P18Bis, P30, P18, ACC 21.05.19/17.30 22.05.19/21.00 ARP
imobil
Nr 29-43 P19Bis, P19; Str.Pictor Obedeanu imob.nr.18
1 2 U 1 Avrig 1+1
Str.Avrig Nr.9-12 imobil Str.Avrig bl.U1+1 imobil ACC 21.05.19/17.30 22.05.19/21.00 ARP
U 2 Avrig 1 Str.Avrig bl.U2 ACC 21.05.19/17.30 22.05.19/21.00 ARP
Str.Avrig Nr.21-31
Termenul afişat pentru punerea în funcţiune a punctului termic este estimat.
Echipele RADET lucrează în regim continuu pentru remedierea în cel mai scurt timp a tuturor avariilor!

Legendă:

ACC – Apă Caldă de Consum APT/ ACT – Avarie în Punctul Termic / Centrală Termică
ÎNC – Încălzire AAN – Avarie Apa Nova
ARS – Avarie Reţele Secundare AGN – Avarie Gaze Naturale
ARP – Avarie Reţele Primare AE – Avarie ENEL

Serviciul Comunicare şi Relaţii cu Publicul

ADMINISTRATOR SPECIAL -
ÎNTOCMIT: SERVICIUL COMUNICARE ȘI RELAȚII CU PUBLICUL
DATA: 21/5/2019 17:41:48 Pagina 1 din 1
TELEFON/FAX: 031 9442