Sunteți pe pagina 1din 6

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREŞTI

Departamentul de formare pentru cariera didactică


şi Ştiinţe Socio-Umane

Modulul de Master: Consilierea şi managementul carierei în domeniul profesional


şi tehnic

Anul universitar: 2018-2019

LISTĂ CU TEME(APLICAŢII) PENTRU PORTOFOLIUL FINAL

LA DISCIPLINA MERU

CAPITOLUL I – Introducere în managementul resurselor umane

1. Identificaţi care sunt în prezent, în România, posibilităţile de formare şi


dezvoltare a competenţelor necesare unui manager de resurse umane.
Comentaţi situaţia existentă.

Recomandări:

a) Menţionaţi din literatura de specialitate studiată, care sunt competenţele necesare


unui manager de resurse umane, precizând sursele bibliografice consultate.
b) Căutaţi pe internet cursuri de formare iniţială, dar şi formare continuă pentru
specialistul amintit, menţionând informaţii precum institutia furnizoare, numărul
orelor de pregătire, tematica studiată, ce fel de diplome, ce fel de recunoaştere oferă,
ce competenţe se dezvoltă în cadrul acestor cursuri, dintre cele enunţate la punctul
a, etc.
c) Adăugaţi comentarii privind opinia d-vs, legată de aceste oferte de formare.

2. Efectuaţi un studiu al pieţei internaţionale şi identificaţi ofertele universitare


care permit dobândirea de competenţe în domeniul resurselor umane.
Efectuaţi un studiu comparativ al acestora. Precizaţi în ce măsură aceste
oferte vi se par atrăgătoare.

1
Recomandări:

a) Căutaţi pe internet cursuri de formare în domeniul resurselor umane, atât la nivel de


licenţă, la nivel de master sau la nivel de curs postuniversitar, din străinătate,
menţionând: universitatea formatoare, tipul acesteia (de stat sau privată), ţara, numele
programului de studii, nivelul sau tipul acestuia(de licenţă, de master sau
postuniversitar), durata studiilor, unele discipline studiate, competenţe formate,
costurile, alte informaţii care vi se par relevante.
b) Realizaţi o analiză comparativă a ofertelor identificate.
c) Exprimaţi-vă opinia vizavi de atractivitatea acestora.
d) Menţionaţi siturile consultate la sfârşitul temei.

3. Schiţaţi profilul profesional şi comportamental al unui manager de resurse


umane din organizaţia în care lucraţi sau dintr-o organizaţie pe care o
cunoaşteţi.

Recomandări:

d) Menţionaţi aspectele legate de profilul profesional şi comportamental al unui


manager de resurse umane, identificate în literatura de specialitate pe care aţi
consultat-o, precizând sursele bibliografice.
e) Menţionaţi care dintre acestea (cele menţionate la punctul a) se regăsesc în profilul
profesional şi comportamental al managerului de resurse umane din organizaţia în
care lucraţi sau dintr-o organizaţie pe care o cunoaşteţi. Puteţi marca in acest profil,
cu culori diferite, aspectele corespunzătoare punctelor b si c.
f) Menţionaţi alte aspecte care ţin de profilul profesional şi comportamental al
managerului de resurse umane din organizaţia în care lucraţi sau dintr-o organizaţie
pe care o cunoaşteţi, şi pe care le-ati identificat la managerul descris.
g) Legat de profilul acestui manager, nu uitaţi să menţionaţi date de identificare
precum: numele oragnizaţiei, sau tipul acesteia, iniţialele persoanei, vârsta, studii
iniţiale şi de formare absolvite, etc...

CAPITOLUL II – Performanţele individuale şi satisfacţia personalului

1. Comentaţi piramida lui Maslow şi argumentaţi primele 3 nevoi pe care le


resimţiţi foarte puternic în acest moment. Faceţi o analiză comparativă cu
alte 3 nevoi resimţite puternic, dar într-o altă perioadă a vieţii, activităţii d-
vs.
Cum explicaţi diferenţele?

2
Recomandări:
a) Precizaţi ordinea în care sunt satisfăcute trebuinţele sau nevoile, conform
Piramidei lui Maslow.
b) Enunţaţi primele 3 nevoi pe care le resimţiţi foarte puternic în acest moment al
vieţii.
c) Realizaţi o analiză comparativă cu alte 3 nevoi resimţite puternic de d-vs, dar
într-o altă perioadă a vieţii.
d) Explicaţi diferenţele.

2. Argumentaţi relaţia motivare – performanţă universitară, în cazul d-vs.

Recomandări:
a) Mentionaţi în cîteva fraze, informaţii din literatura de specialitate, vizavi de relaţia
motivare – performanţă, precizând sursele bibliografice studiate.
b) Aduceţi argumente privind relaţia motivare – performanţă universitară, în cazul d-vs.

3. Amintiţi-vă o perioadă în care aţi fost foarte bine motivat(la locul de muncă,
la şcoală, într-o întrecere sportivă), dar aţi obţinut rezultate slabe, în ciuda
motivaţiei înalte. De unde ştiţi că motivaţia era cu adevărat înaltă? Ce factori
s-au intercalat în calea unei bune performanţe? Ce aţi învăţat din această
experienţă?

Recomandări:
a) Mentionaţi perioada şi descrieţi pe scurt contextul.
b) Enumeraţi caracteristici ale motivaţiei din acea perioadă.
c) Precizaţi indicatorii acestei motivaţii înalte.
d) Menţionaţi factorii care s-au intercalat în calea unei bune performanţe.
e) Eumeraţi ce aţi învăţat din această experienţă.

3
4. Oferiţi şi explicaţi 5 argumente pro şi 5 argumente contra pentru afirmaţia:
Organizaţiile ar trebui să facă tot ceea ce sunt în stare pentru a îmbunătăţi
satisfacţia în muncă a angajaţilor lor.

Recomandări:
a) Comentaţi pe scurt afirmaţia amintită.
b) Oferiţi 5 argumente pro pentru afirmaţia amintită.
c) Explicaţi fiecare argument în parte, după ce l-aţi enunţat.
d) Oferiţi 5 argumente contra pentru afirmaţia amintită.
e) Explicaţi fiecare argument în parte, după ce l-aţi enunţat.

5. Aplicaţia Ce te face fericit la locul de muncă?

Este foarte important să afli ce anume îţi face placere la locul de muncă.
Gândeşte-te la o experienţă specifică de la actualul loc de muncă sau de la
anteriorul, unde te-ai simţit fericit/ă. Nu trebuie să fie cea mai fericită, dar să
fie fericită. Descrie în câteva fraze experienţa respectivă. Apoi răspunde la
urmatoarele întrebări:
a) Ce s-a întamplat? Care au fost circumstanţele? Cine a fost implicat? Ce ai
făcut tu?
b) Cum a fost? Ce ai simţit? De ce a fost o experientă bună?
c) Cum ţi-a adus calitate în munca ta această experienţă?
d) Cum au fost relaţiile tale cu colegii, clienţii, furnizorii şi / sau alte
persoane la locul de muncă?
e) Cum te influenţează dincolo de slujbă?
f) Notează cel puţin cinci lucruri care au făcut această experienţă posibilă.
Care oameni, valori, practici, instrumente, etc …. au fost implicaţi şi au
contribuit la realizarea acestei experiente?
g) Notează cel puţin 5 lucruri din această experienţă, pe care ţi-ai dori să le
ai şi în viitor.

Recomandări:
a) Identificaţi experienţa în care v-aţi simţit fericit(ă).
b) Descrieţi în câteva fraze experienţa respectivă.

4
c) Răspundeţi sincer la întrebările menţionate la punctele a, b, c, d, e, f, g.

CAPITOLUL III – Evaluarea profesională (a performanţelor resurselor


umane)

1. Precizaţi care sunt principalele erori de evaluare profesională(minim 3


erori) întâlnite de d-vs în activitatea practică, şi realizaţi prin scurte
studii de caz, descrierea acestora prin cazuri reale, întâlnite de d-vs,
precum şi efectele pe care acestea le produc.

Recomandări:

a) Mentionaţi cele 3 erori de evaluare profesionale alese şi precizaţi în ce constau, conform


literaturii de specialitate, precizând sursele bibliografice consultate.
b) Studiu de caz 1.
c) Studiu de caz 2.
d) Studiu de caz 3.
e) Pentru fiecare scurt studiu de caz se vor preciza următoarele aspecte: numele
organizaţiei, sau macar tipul acesteia, tipul de evaluare (anuală, semestrială, etc),
funcţia evaluatorului, initialele acestuia, tipul erorii de evaluare identificate, descrierea
acesteia în context, precum şi precizarea efectelor produse asupra persoanei evaluate
sau pentru restul angajaţilor(personalului).

2. Schiţaţi un discurs de acordare de feed-back pentru o persoană care a


obţinut punctaje scăzute la evaluarea performanţelor profesionale, care
este relativ agresiv în comportamentul verbal, şi de la care vă aşteptaţi să
nu accepte rezultatele respective. Cu ce veţi începe discursul? Care sunt
aspectele pozitive ce vor constitui un sprijin în susţinerea dialogului şi în
ameliorarea situaţiei existente?

Recomandări:
a) Argumentaţi de ce consideraţi necesară acestă comunicare a rezultatelor obţinute de
persoana respectivă la evaluările profesionale, în situaţia descrisă mai sus.
b) Menţionaţi cu ce aspecte veţi începe discursul, argumentând de ce.
c) Menţionaţi aspectele pozitive ce vor constitui un sprijin în susţinerea dialogului şi în
ameliorarea situaţiei existente.
d) Redaţi efectiv dialogul dintre evaluator şi persoana evaluată, aşa cum gândiţi d-vs că s-
ar putea desfăşura.

5
6