Sunteți pe pagina 1din 5

Numele: .............................. Data:................................

Semnatura:
Punctaj
PROBĂ DE EVALUARE FINALĂ-
- GEOGRAFIE- clasa a IV-a

1. Scrie pe spațiul punctat denumirea potrivită: harta Europei, planeta Pământ, glob geografic.

…………………………………………………………………………………………………………(9 p)

2. Completează:
Terra este o …....................... din Sistemul …........................şi are formă…………….. . Europa este un
………………. . Drapelul UE are ………….stele. Moneda europeană este………….. . Enumeră punctele
cardinale: .............................................. România se afla pe continentul ............... .
Unităţile de relief din ţara noastră sunt :
a) ................................... d) .....................................
b) ................................... e) .....................................
c) ....................................
Munţii care se găsesc în ţara noastră se numesc Munţii ............................. . Ei se împart în ...........
mari grupe . Aceste grupe sunt : ................................ ,........................................, ......................................... .
Delta Dunării se află în partea de................. a țării. (20p)

3. Rezolvă cerințele a, b şi c:

a ) Colorează România. (5p)

b) Scrie vecinii pe spațiile punctate de pe hartă (7 p)


c) Recunoaşte marile unități geografice numerotate pe hartă cu următoarele cifre:

( 3 )……………………………………………. ( 12 )………………………………………….
( 5 )…………………………………………… ( 9 )………………………………………………...

( 2 )…………………………………………… ( 10 )………………………………………………….(6p)

4. Adevărat sau fals?

Clima României este temperată. ____


Cel mai înalt vârf muntos este Vf. Moldoveanu. ____
Regiunile de dealuri si podişuri au sub 200 m înălțime. ___
Vegetația este influențată de clima şi relief. ____ (4p)

5. Răspunde în propoziții.

a) Câte județe sunt în țara noastră?


…………………………………………………………………………………………
b) Cine coordonează activitatea oraşelor?
………………………………………………………………………………………………………………
c) Care este capitala țării?
………………………………………………………………………………………………………………(6p)

6. Enumeară 10 judeţe din cele 41 ale ţării noastre :


....................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................(10p)

7.Completează conform cerințelor:

a. Numele jud. tău……………


c. Reşedința de jud…………….
d. O formă de relief…………
e. O apă……………………….
f. Un oraş……………………..
g. Vecinii comunei…………………
h. O minoritate……………… (7p)

8. Competează:

Clasa, şcoala, locuința fac parte din orizontul…………………..Pentru a mă orienta în orizontul apropiat
trebuie să cunosc punctele…………………………Acestea sunt……… , ……….. , ……….. şi ……. (
notează-le pe harta de mai sus ) Pentru a mă orienta pe hartă trebuie să cunosc elementele unei hărți. Acestea
sunt………………..........................................................................................................................................(10p)

9. Am ştiut să rezolv testul pentru că am învățat la geografie. Geografia este ştiința care
……………………....................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................(6p)

Se acorda 10 p din oficiu.


Probă de evaluare finală
Geografie clasa a IV- a

Clasa a IV-a
Aria curriculară : Om și societate
Disciplina: Geografie
Subiectul: România în Europe și pe glob
Tipul lecției: evaluare sumativă
Competențe:
2.2-aplicarea unor elemente și cunoștințe dobândite la alte discipline în descrierea și explicarea realității
înconjurătoare;
2.3- identificarea unor fenomene și procese cu caracter geografic din mediul înconjurător local, al regiunii, țării,
continentului;
3.1- identificarea elementelor reprezentate pe hartă;
3.3- raportarea corectă a poziției unor elemente pe reprezentările cartografice;
Itemi:
 Localizarea România pe harta Europei

 Localizarea vecinilor României

 Alegerea variantei corectă dintr-un enunț

 Completarea pe baza cunoștințelor a unui text lacunar

 Enumerarea județelor României

 APRECIEREA CU CALIFICATIVE

CALIFCATIV FOARTE BINE BINE SUFICIENT INSUFICIENT

NR. ELEVI

 GREŞELI FRECVENTE

................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

OBSERVAŢII (aprecieri, măsuri)

................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Descriptorii de performanţǎ:

ITEMUL FOARTE BINE BINE SUFICIENT


I1 Scrie pe spațiul punctat Scrie pe spațiul punctat Scrie pe spațiul punctat
denumirea potrivită denumirea potrivită pentru denumirea potrivită pentru
trei imagini două imagini
I2 Completează corect spațiile Completează spațiile Completează spațiile
punctate punctate cu unele greșeli punctate cu greșeli
I3 Rezolvă corect cele trei Rezolvă corect două cerințe Rezolvă o cerință
cerințe
I4 Răspunde corect cu adevarat Răspunde corect cu adevarat Răspunde corect cu adevarat
sau fals la cele 4 propoziții sau fals la cele 3 propoziții sau fals la cele 2 propoziții
I5 Rezolvă corect și integral Rezolvă corect și integral Rezolvă sarcina cu greșeli
sarcina, răspunzând corect sarcina, răspunzând corect
în propoziții la cele 3 în propoziții la 2 întrebări
întrebări
I6 Enumeară corect 15 judeţe Enumeară corect 8 judeţe Enumeară parțial judeţele
I7 Colorează pe hartă județul, Colorează pe hartă județul, Colorează pe hartă județul
apoi completează corect apoi completează conform tău, apoi completează
spațiile punctate conform cerințelor cu unele greșeli partial cerințele
cerințelor
I8 Completează corect spațiile Completează parțial spațiile Completează cu greșeli
punctate punctate spațiile punctate
I9 Scrie corect definiția Scrie parțial definiția Scrie cu greșeli definiția