Sunteți pe pagina 1din 26

Universitatea SPIRU HARET

Facultatea de Ştiinţe Economice

CAIET DE PRACTICĂ

MARKETING
CAIET DE PRACTICĂ MARKETING

Cuprins
A. Aspecte organizatorice privind desfășurarea stagiului de practică. Prezentarea
unității economice în care se efectuează stagiul de practică………………………………..
1.1. Obiectul de activitate al unității/încadrarea in codul CAEN…………………………..
1.2. Scurt istoric al unității…………………………………………………………………
1.3. Prezentarea structurii organizatorice (compartimente/departamente)
1.4. Principalele obiective ale unității, prezentarea misiunii acesteia
1.5. Descrierea activității de bază a unității (activitățile de producție/prestări servicii,
după caz)

B. Aspecte privind activitatea de practică a studentului:


Tema 1. Analiza portofoliului de clienți al organizației (minim 1 pagină)
a) Identificarea criteriilor de segmentare utilizate în analiza clienților
b) Prezentarea și descrierea clienților tip persoane fizice
c) Prezentarea și descrierea clienților tip persoane juridice
d) Analiza comportamentului de cumpărare și consum (frecvență, obiceiuri de consum,
motivații etc)
Abilități şi competențe:
- Capacitatea de analiză și sinteză
- Capacitatea de aplicare a noțiunilor teoretice referitoare la comportamentul
consumatorului în activitatea practică specifică unei organizații
Tema 2. Analiza concurenței organizației (minim 2 pagini)
a) Identificarea criteriilor de analiză a concurenților
b) Prezentarea și descrierea concurenților direcți
c) Analiza cotei de piață și a cotei de piață relative a organizației
d) Identificarea elementelor de diferențiere față de concurență a organizației bază de
practică


Pentru fiecare temă de practică, studentul are posibilitatea atașării la caiet a diverse materiale ( fișe, note interne,
reprezentări grafice, materiale promoționale tipărite etc, care completează informațiile prezentate în caiet și atestă
efectuare a diverse activități practice de către student conform conținutului acestora

2
CAIET DE PRACTICĂ MARKETING

Abilități şi competențe:
- Capacitatea de analiză și sinteză
- Capacitatea de aplicare a noțiunilor teoretice referitoare la analiza concurenței în
activitatea practică specifică unei organizații
- Capacitatea de utilizare a unor indicatori economici relevanți
Tema 3. Fundamentarea analizei SWOT a organizației bază de practică (minim 2
pagini)
a) Identificarea punctelor tari și slabe ale organizației pe baza analizării informațiilor
corespunzătoare mediului intern (mijloace fixe, materii prime și materiale, resurse
umane, know-how etc)
b) Identificarea oportunităților și amenințărilor la adresa organizației pe baza analizei
informațiilor corespunzătoare mediului extern (concurenți, clienți, mediul economic,
legislativ, demografic, tehnologic, etc din rapoarte, analize, indicatori statistici)
c) Realizarea matricei SWOT
d) Identificarea opțiunilor strategice pe analizei matricei SWOT (strategie ofensivă,
strategie defensivă, strategie orientată spre schimbare, strategie diversificată)
Abilități şi competențe:
- Capacitatea de analiză și sinteză
- Capacitatea de aplicare a noțiunilor teoretice referitoare la analiza mediului de
marketing și a analizei SWOT în activitatea practică specifică unei organizații
- Capacitatea de utilizare a unor indicatori economici relevanți, capacitatea de
previzionare și interpretare a fenomenelor economice
- Capacitatea de a efectua conexiuni între conceptele utilizate
Tema 4. Analiza sistemului de distribuție a organizației (minim 2 pagini)
a) Identificarea canalelor de distribuție utilizate și a tipologiei acestora
b) Prezentarea activității firmelor partenere din cadrul canalelor
c) Analiza gradului de eficiență a activității de distribuție în cazul organizației bază de
practică
Abilități şi competențe:
- Capacitatea de analiză și sinteză

3
CAIET DE PRACTICĂ MARKETING

- Capacitatea de aplicare a noțiunilor teoretice referitoare la organizarea activității


de distribuție specifică unei organizații
- Capacitatea de utilizare a unor indicatori economici relevanți, efectuarea de
aprecieri și prognoze
Tema 5. Analiza activității de promovare a organizației (minim 3 pagini)
a) Analiza poziționării pe piață a organizației (principalele elemente ale imaginii pe
piață a organizației și a mărcilor sale)
b) Identificarea obiectivelor promoționale ale organizației pe baza analizei SWOT și a
poziționării pe piață
c) Prezentarea și descrierea mixului promoțional utilizat de către organizația bază de
practică (conținutul activității de publicitate (print, radio-tv, internet, out-door, in-
door etc, după caz), promovarea vânzărilor în magazin, utilizarea forțelor de vânzare,
participarea la târguri și expoziții etc)
d) Prezentarea pe scurt a unei campanii/acțiuni promoționale recente a organizației 
Abilități şi competențe:
- Capacitatea de analiză și sinteză
- Capacitatea de aplicare a noțiunilor teoretice referitoare la analiza activității de
promovare concurenței în activitatea practică specifică unei organizații
- Capacitatea de utilizare a unor indicatori economici relevanți


subpunct opțional, se va completa doar dacă organizația bază de practică a desfășurat recent sau în momentul efectuării
stagiului de practică o campanie promoțională. În acest caz se vor atașa caietului și materiale tipărite elocvente pentru
conținutul campaniei

4
CAIET DE PRACTICĂ MARKETING

A. Aspecte organizatorice privind desfășurarea stagiului de practică.


Prezentarea unității economice în care se efectuează stagiul de practică

1.1. Obiectul de activitate al unității/încadrarea în codul CAEN

5
CAIET DE PRACTICĂ MARKETING

1.2. Scurt istoric al unității

6
CAIET DE PRACTICĂ MARKETING

1.3. Prezentarea structurii organizatorice (compartimente/departamente)

7
CAIET DE PRACTICĂ MARKETING

1.4. Principalele obiective ale unității, prezentarea misiunii acesteia

8
CAIET DE PRACTICĂ MARKETING

1.5. Descrierea activității de bază a unității (activitățile de producție/prestări servicii,


după caz)

9
CAIET DE PRACTICĂ MARKETING

TEMA nr. 1

10
CAIET DE PRACTICĂ MARKETING

11
CAIET DE PRACTICĂ MARKETING

TEMA nr. 2.

12
CAIET DE PRACTICĂ MARKETING

13
CAIET DE PRACTICĂ MARKETING

14
CAIET DE PRACTICĂ MARKETING

TEMA nr. 3

15
CAIET DE PRACTICĂ MARKETING

16
CAIET DE PRACTICĂ MARKETING

17
CAIET DE PRACTICĂ MARKETING

TEMA nr. 4

18
CAIET DE PRACTICĂ MARKETING

19
CAIET DE PRACTICĂ MARKETING

20
CAIET DE PRACTICĂ MARKETING

TEMA nr. 5

21
CAIET DE PRACTICĂ MARKETING

22
CAIET DE PRACTICĂ MARKETING

23
CAIET DE PRACTICĂ MARKETING

24
CAIET DE PRACTICĂ MARKETING

25
CAIET DE PRACTICĂ MARKETING

LISTĂ ANEXE


Se va completa cu denumirile materialelor anexate caietului (dacă este cazul)

26