Sunteți pe pagina 1din 1

Circumscripția națională

Lista partidelor politice din Republica Moldova

Pentru înregistrarea în calitate de concurenți electorali în circumscripția națională, în perioada 26 decembrie


2018 – 24 ianuarie 2019, candidații, partidele și blocurile electorale depun actele prevăzute de Articolul 49 al
Codului electoral, la Comisia Electorală Centrală (CEC). Începând cu anul 2018, candidații sunt obligați să
prezinte și un certificat de integritate, eliberat, în condițiile legii, de către Autoritatea Națională de
Integritate (ANI). Listele candidaților pentru circumscripția națională cuprind de la 30 până la 55 persoane și
se întocmesc respectându-se cota minimă de reprezentare de cel puțin 40% pentru ambele sexe. Concurenții
electorali sunt înscriși în buletinul de vot în ordinea înregistrării de către CEC. În cazul înregistrării mai multor
concurenți în aceeași zi, pentru aceștia ordinea înscrierii în buletinul de vot se stabilește prin tragere la sorți.

pentru alegerile din 24 februarie 2019 CEC a majorat plafonul mijloacelor financiare ce poate fi cheltuit de
partide și blocuri electorale în campania electorală. Acesta a fost setat la 86 milioane lei.