Sunteți pe pagina 1din 1

DREPTURILE COPILULUI

Ce sunt drepturile?
Drepturile sunt acele lucruri pe care orice ființă umană le merită indiferent de cine este sau unde trăiește. Acestea trebuie
să fie respectate pentru ca lumea în care trăim să fie dreaptă și frumoasă.
O zi istorică
La 20 noiembrie 1989, Adunarea Generală a Națiunilor Unite a adoptat Convenția Drepturilor Copilului.
Ce spune Convenția Drepturilor Copilului?
Articolul 1 spune că orice persoană în vârstă de până la 18 ani este copil.
Articolul 2 spune că toți copiii au aceleași drepturi și nu trebuie să fie victimele unei discriminări.
Articolul 3 spune că niciun copil nu trebuie să fie supus torturii sau altor tratamente crude sau degradante. Copilul nu poate
să fie supus detenției pe viață sau pedepsei capitale.
Articolul 4 spune că țările care participă la această Convenție trebuie să încerce să pună în practică drepturile copilului în
limitele maxime ale rezervelor de care dispun, iar dacă acestea nu sunt suficiente, să apeleze la alte state care pot să ajute.
Articolul 6 spune că orice copil are dreptul la supraviețuire și la dezvoltare.
Articolul 7 spune că orice copil are dreptul la un nume și o naționalitate.
Articolul 9 spune că orice copil are dreptul de a-și cunoaște ambii părinți și dreptul de a crește într-un mediu familial sigur.
Articolele 12 și 15 spun că orice copil are dreptul de a-și exprima opinia în toate chestiunile care îl privesc. Dreptul de
exprimare și dreptul la asociere trebuie garantate oricărui copil.
Articolul 18 spune că ambii părinți au o responsabilitate primară comună în creșterea copilului, iar statul trebuie să-i sprijine
în această acțiune.
Articolul 19 spune că orice copil are dreptul să fie protejat împotriva violenței fizice și împotriva maltratării.
Articolele 20 și 21 spun că orice copil care este separat de părinți temporar sau definitiv, are dreptul la îngrijire specială.
Articolul 22 spune că orice copil refugiat are dreptul la protecție și sprijin.
Articolul 23 spune că un copil handicapat are dreptul la o viață decentă și deplină și dreptul la îngrijire, educație și instruire
specială, precum și asistență medicală.
Articolul 24 spune că orice copil are dreptul la asistență medicală. Copiii care au dizabilități au dreptul la îngrijire specială
pentru a îndepărta barierele sociale și economice.
Articolele 28 și 29 spun că orice copil are dreptul la educație. Educația trebuie să pregătească copilul pentru viață, să-i
dezvolte respectul pentru drepturile omului și să-l formeze în spiritul înțelegerii, păcii și toleranței.
Articolul 30 spune că un copil care aparține unui grup minoritar sau al populației indigene are dreptul la propria cultură și
practicarea propriei religii și limbi.
Articolul 31 spune că orice copil are dreptul la joacă, la odihnă, la recreere și la activități culturale și artistice potrivite vârstei lui.
Articolul 32 spune că orice copil are dreptul la protecție împotriva exploatării economice sau împotriva muncii grele care
poate dăuna sau împiedica educația sau sănătatea copilului.
Articolul 33 spune că orice copil are dreptul la protecție împotriva folosirii drogurilor și narcoticelor. Copilul nu trebuie
implicat în producerea și distribuția lor.
Articolul 34 spune că orice copil are dreptul la protecție împotriva exploatării sexuale și a abuzului sexual.
Articolul 35 spune că vânzarea, traficul și răpirea copiilor trebuie împiedicată.
Articolul 37 spune că nici un copil nu trebuie supus torturii sau altor tratamente crude sau degradante. Copilul nu poate fi
închis în închisoare pe viață sau condamnat la moarte.
Articolul 38 menționează faptul că nici un copil sub vârsta de 15 ani nu poate participa direct la conflicte armate. Copiii sub
15 ani au dreptul de a refuza înrolarea. Legile internaționale umanitare privitoare la conflicte trebuie respectate.
Articolul 39 spune că orice copil care a fost supus abuzului sau exploatării are dreptul la refacere fizică și psihică și la
reintegrare socială.
Articolul 42 menționează obligația de a face larg cunoscute hotărârile și principiile aceste convenții.