Sunteți pe pagina 1din 2

Numele și prenumele Data:

..............................................................
Teză la limba și literatura română pe semestrul al II-lea, clasa a VI-a
Partea I (66p)
Citește cu atenție textul de mai jos, apoi răspunde cerințelor:
„Foarte curând auzi un fâlfâit ușor de aripi și știu pe dată că măcăleandrul se întoarse. Era
atât de nostim și de vioi și țopăia aproape de picioarele sale, uitându-se într-o parte șiret. Auzi un
piuit și un ciripit, iar când își aruncă privirea către stratul gol de pământ zări în stânga ei pasărea
țopăind și ciugulind încoace și-ncolo. Ea începu să-i imite ciripitul și să vorbească păsărește în
timp ce măcăleandrul țopăia, își flutura coada și piuia de zor. Împodobit cu pene roșcate ca
satinul, cu liniuțe gri, cu abdomenul cenușiu deschis și spatele cafeniu, își umfla măreț pieptul
său mititel, ca și cum arăta cât de important poate să fie un măcăleandru. Fetița era așa de
fericită, încât abia putea să respire...
O briză de vânt mai puternic decât de obicei se avântă pe cărăruia de plimbare. Era destul
de puternică încât să agite ramurile copacilor și să legene crengile netăiate de iederă, ce atârnau
pe zid. Mary se apropie de măcăleandru și deodată o pală de vânt dădu la o parte câteva fire
libere de iederă. Fata zărise sub ele un mâner rotund care părea mânerul unei uși. Inima lui
Mary începu să bată nebunește și să-i tremure mâinile de încântare și de emoție. Măcăleandrul
cânta și ciripea, de parcă era și el emoționat. Oare ce era pătratul de fier pe care îl pipăia sub
această ascunzătoare?
Era broasca ușii care fusese închisă de zece ani și și-a băgat mâna în buzunar, scoase
cheia și încercă să o întoarcă. I-au trebuit ambele mâini să o facă, dar pănă la urmă reuși. După ce
păși înăuntru, se rezemă de poarta închisă, privind în față și respirând sacadat de emoție și
încântare.

Se afla în grădina secretă...”


( F. H. Burnett, Grădina secretă)
*măcăleandru- pasăre mică, migratoare, cu penajul cenușiu, fruntea gâtul și pieptul de culoare roșie-
gălbuie
1. (6p) Notează câte un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor subliniate:
nostim ............................................................................................................................................................
briză ...............................................................................................................................................................
secretă .............................................................................................................................................................
2. (6p) Extrage, din text, un indice spațial și unul temporal
Indice spațial: ..................................................................................................................................................
Indice temporal:...............................................................................................................................................
3. (6p) Extrage, din text,două figuri de stil diferite și numește-le:
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
4. (25p) Completează tabelul următor, cu informațiile solicitate:
Cuvântul Partea de vorbire Genul Numărul Cazul Funcția
sintactică
nostim
ea
copacilor
netăiate
un mâner
Numele și prenumele Data:
..............................................................
5.(6p) Rescrie, din text, un adverb de timp și un adverb de loc:
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
6. (5p) Formulează o idee principală din paragraful încadrat în chenar.
..........................................................................................................................................................................
7. (12p) Alcătuiește exemple corespunzătoare cerințelor:
- subiect inclus : .............................................................................................................................................
- pronumele el, caz N, nume predicativ: .........................................................................................................
- substantivul fetița, caz D, complement indirect: ..........................................................................................
Partea a II-a (24p)
Alcătuiește, în 150-200 de cuvinte, o compunere narativ-descriptivă, în care să îți imaginezi o
continuare a textului citat la Partea I.
În compunerea ta, trebuie:
– să relatezi o întâmplare, respectând succesiunea logică a faptelor;
– să utilizezi două imagini artistice diferite;
– să respecți structura specifică tipului de compunere cerut;
– să ai obligatoriu numărul minim de cuvinte precizat.

..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
Se acordă 10 puncte din oficiu.
Succes!

S-ar putea să vă placă și