Sunteți pe pagina 1din 6

1.

CALCULAREA PARAMETRILOR LINIEI DE FIBRĂ OPTICĂ

1.1 CALCULAREA PARAMETRILOR DE DISPERSIE

Diafragma numerică caracterizează eficiența introducerii luminii în fibră


dintr-o sursă de difuzie cu un model de radiație I ( )  cos  .

𝑁𝐴𝑔𝑟 = √𝑛1 ∆𝑛;

unde n  n1  n2 , n  1,43  1,425  0,005  n1 , (fibre de ghidare slabă),


indicele "gr", care înseamnă o fibră de gradient, aici si mai departe lăsă pentru
scurtă durată.

𝑁𝐴 ≈ √𝑛1 ∆𝑛 = √1,435 ∙ 0,015 = 0,145

Numărul de mode care poate fi distrubuit in linia de fibră optică.

𝑉2
𝑀=
2

2  a
V NA
unde,  - constanta de propagare normala, cînd
2 (2𝜋)∙27,5 2
2𝜋∙𝑎
( 𝑁𝑎) ( 0,145)
𝜆 0,90
𝑀= = = 387.
2 2

Numărul grupelor de mode

𝑄 = √𝑀 = √387 ≈ 19.67

Prin dispersie intermodă se înțelege întârzierea în timp a trecerii diferitelor


mode pe lungimea unității liniei, deoarece fiecare modă se propagă sub propriul
său unghi.
∆𝑇𝑀𝑂𝐷 𝑛1 ∆𝑛 ∆𝑛 0,015 10−11 𝑠
= | ∆𝑛 ≪ 𝑛1 ≈ = =5∙ = 50 𝑛𝑠/𝑘𝑚 ,
𝑙 𝑛2 𝑐 𝑛 3∙108 𝑚

unde c- viteza luminii.

Dispersia materialului este determinată de dispersia materialului fibrei.

∆𝑇𝑀𝐴𝑇 ∆𝜆 2,5∙10−9
= 𝜆∙𝑐 |𝑌𝑚 | = 0,9∙10−6 ∙3∙108 0,03 = 0,277 ∙ 10−12 𝑠/𝑚 = 0,277 𝑛𝑠/𝑘𝑚
𝑙

Dispersia totală este calculată aproximativ ca valoarea efectivă.

∆𝑇 ∆𝑇𝑀𝑂𝐷 2 ∆𝑇𝑀𝐴𝑇 2

≈ ( ) +( ) = √502 + 0,2772 = 50,001𝑛𝑠/𝑘𝑚
𝑙 𝑙 𝑙

Deoarece prevalează dispersia intermodală, capacitatea de informare a


legăturilor cu fibră optică

2 𝑐 3 ∙ 108
∆𝑓𝑙 = ≈ = = 1 ∙ 1010 𝐻𝑧 ∙ 𝑚 = 10𝑀𝐻𝑧 ∙ 𝑘𝑚
2∆𝑇/𝑙 2∆𝑛 2 ∙ 0,015

Lungimea regiunii de regenerare, limitată de dispersie (presupunem că 1


MHz ≈1 Mbit / s).

∆𝑓𝑙 10
𝑙∆𝑇 = = = 125 𝑚
𝐵 80

1.2 CALCULAREA PARAMETRILOR INTRARE-IEȘIRE

𝑆 = 𝜋 ∙ 𝑎2 = 𝜋 ∙ 27,52 = 2,374 ∙ 10−9 𝑚2

Parametrii sursei:
𝑁𝐴𝑒𝑚𝑖𝑡𝑜𝑟 = 𝑠𝑖𝑛𝜑0,5𝑒𝑚𝑖𝑡𝑜𝑟 = sin 22,5° = 0,382,

𝜆 0,9∙10−6
𝑎𝑒𝑚𝑖𝑡𝑜𝑟 = = = 5,89 ∙ 10−7 ,
4∙𝜑0,5𝑒𝑚𝑖𝑡𝑜𝑟 4∙22,5°

2
𝑆𝑒𝑚𝑖𝑡𝑜𝑟 = 𝜋 ∙ 𝑎𝑒𝑚𝑖𝑡𝑜𝑟 = 𝜋 ∙ 5,892 = 1.089 ∙ 10−12 𝑚2 .

Apertura efectiva a emitorului:


𝑆
𝑑𝑎𝑐ă 𝑆𝑒𝑚𝑖𝑡𝑜𝑟 ≤𝑆
𝑆𝑒𝑓 𝑒𝑚𝑖𝑡𝑜𝑟 = {2𝑆𝑒𝑚𝑖𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑎𝑐ă 𝑆𝑒𝑚𝑖𝑡𝑜𝑟 >𝑆
0,5

2,374∙10−9
𝑆𝑒𝑓 𝑒𝑚𝑖𝑡𝑜𝑟 = = 1,089 ∙ 103 .
2∙1,089∙10−12

Parametrii receptorului:

𝑁𝐴𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟 = 𝑠𝑖𝑛𝜑0,5𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟 = sin 32,5° = 0,537,

𝜆 0,9∙10−6
𝑎𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟 = = = 4,189 ∙ 10−7 ,
4∙𝜑0,5 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟 4∙32,5°

2
𝑆𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟 = 𝜋 ∙ 𝑎𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟 = 𝜋 ∙ 4,1892 = 0,551 ∙ 10−12 𝑚2 .
Apertura efectiva a receptorului:
𝑆
𝑑𝑎𝑐ă 𝑆𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟 ≤𝑆
𝑆𝑒𝑓 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟 = {2𝑆𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑎𝑐ă 𝑆𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟 >𝑆
0,5

2,374∙10−9
𝑆𝑒𝑓 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟 = = 2,154 ∙ 103 .
2∙0,551∙10−12

КПД intrare

1
2 𝑑𝑎𝑐ă 𝑁𝐴𝑒𝑚𝑖𝑡𝑜𝑟 ≤𝑁𝐴;
𝜂𝑖𝑛𝑡 = { 𝑁𝐴
𝑆𝑒𝑓 𝑒𝑚𝑖𝑡𝑜𝑟 ( ) 𝑑𝑎𝑐ă 𝑁𝐴𝑒𝑚𝑖𝑡𝑜𝑟 >𝑁𝐴,
𝑁𝐴𝑒𝑚𝑖𝑡𝑜𝑟

0,145 2
𝜂𝑖𝑛𝑡 = 1,089 ∙ 103 ( ) = 156,
0,382

КПД ieșire

1
2 𝑑𝑎𝑐ă 𝑁𝐴𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟 >𝑁𝐴;
𝜂𝑖𝑒ș = { 𝑁𝐴 𝜂𝑖𝑒ș = 1 .
𝑆𝑒𝑓 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟 ( ) 𝑑𝑎𝑐ă 𝑁𝐴𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟 <𝑁𝐴,
𝑁𝐴𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟
1.3 CALCULAREA COEFICIENTULUI DE ABSORBȚIE

8,69∙𝜋∙𝑛1 ∙𝑡𝑔𝛿 8,69∙𝜋∙1,435∙10−10


𝛼𝑎𝑏𝑠 ≈ = = 4,35 ∙ 10−3 𝑑𝐵/𝑚 = 4,35 dB/km,
𝜆 0,9∙10−6

Ca material de bază alegem sticlă, coeficientul empiric fiind egal cu


К р  1,5 [ мкм 4  дБ / км]
, atunci

𝐾𝑝 1,5
𝛼𝑖𝑚𝑝 ≈ = = 0,282 ∙ 10−3 𝑑𝐵/𝑚 = 0,282 𝑑𝐵/𝑘𝑚.
𝜆4 (0,9)4

Coeficientul total de absorbție:

𝛼 = 𝛼𝑎𝑏𝑠 + 𝛼𝑖𝑚𝑝 + 𝛼𝑑𝑜𝑝 = 4,35 + 0,282 + 1 = 5,632 𝑑𝐵/𝑘𝑚

1.4 CALCULAREA POTENȚIALULUI DE ENERGIE A LINIEI DE FIBRĂ OPTICĂ

Potențialul energiei spectrale:

𝑃𝐸 185∙10−6 ∙106
𝐴𝑠𝑝 = = = 1,85 ∙ 1011 𝑏𝑝𝑠 = 1,85 ∙ 105 𝑀𝑏𝑝𝑠.
𝑃𝑚𝑖𝑛 1∙10−9
Potențialul energetic integrat:

𝐴𝑠𝑝 1,85∙105
𝐴𝑖𝑛𝑡 = = = 2,17 ∙ 103 .
𝑉 85

Trecem la decibeli:

𝐴𝑑𝐵 = 10 lg 𝐴𝑖𝑛𝑡 = 10 lg(2,17 ∙ 103 ) = 33,36 𝑑𝐵.

1.5 CALCULAREA LUNGIMII SECȚIUNII DE REGENERARE SI CATITATEA LOR

Lungime de regenerare, este limitată de absorbție:

𝐴𝑑𝐵 33,36
𝑙𝛼 = = = 5, 92 𝑘𝑚.
𝛼 5,632

Comparăm lungimea sectorului,limitată de absorbție ( 𝑙𝛼 = 5, 92 𝑘𝑚 ) si


lungimea sectorului, limitata de dispersie ( 𝑙∆𝑇 = 150 𝑚 ), si alegem ce mai mică –
aceasta va fi lungimea maximă a secțiunii de regenerare.

𝑙∆𝑇 = 150 𝑚.

Numărul secțiunilor de regenerare:

𝑙 45
𝑁𝑟𝑒𝑔 = = = 3 ∙ 105 𝑘𝑚.
𝑙𝑟𝑒𝑔 0,15