Sunteți pe pagina 1din 2

Numele: ____________ Data:________

Lucrare de control, clasa a VIII-a


1. Precizează la ce fac referire definițiile alegând răspunsul corect dintre următoarele
cuvinte: Sfânta Scriptură, Revelația divină, Inspirația Duhului Sfânt, Providența
Divină; Sfânta Tradiție.
a) Dumnezeu luminează mintea unui autor și îl ferește de greșeli în timpul scrisului________
b) Colecția de Cărți sfinte scrise de către oameni aleși de Dumnezeu____________________
c) Dumnezeu arată oamenilor voința Sa în legătură cu lumea și omenirea________________
d) Purtarea de grijă a lui Dumnezeu față de întreaga creație___________________________
e) Adevăruri de credință transmise prin viu grai de către Mântuitorul și Sfinții Apostoli_____
2. Realizează corespondența în mod corect
personajele pildelor
1.tatăl iertător
2.fiul cel mare
3.fiul cel mic
4.stăpânul
5. slujitorii
6. călătoria
7.talanții
8. întoarcerea stăpânului

simbolistica
a.Judecata universală;
b.oamenii;
c. Dumnezeu;
d. Părintele ceresc;
e. oamenii case se căiesc pentru greșelile
lor;
f. oamenii care păstrează legătura cu
Dumnezeu;
g. calitățile credincioșilor
h. viața omului pe pământ.
3. Apreciază cu „Adevărat” sau „Fals” enunțurile:
1. ………….Părțile Sfintei Liturghii sunt: Proscomidia, Liturghia catehumenilor și Liturghia
credincioșilor.
2. ……….....Miridele sunt pâini mici, rotunde sau în formă de cruce.
3. ………….Sfântul Agneț reprezintă pe Mântuitorul Iisus Hristos.

4. Răspune la întrebarea: Ce sunt virtutile? Enumerați câteva dintre ele.