Sunteți pe pagina 1din 2

Fişa de lucru: Franţa

Prof. dr. Ioan Mărculeţ

 Observă imaginile 1, 2 şi 3, din manual (pag. 68), şi scrie:


 culorile drapelului: ……………………………………………………………………………………………………………………….;
 oraşul-capitală: ………………………;  limba oficială: ………………………;  forma de guvernământ: ………………………;
 numele insulei din imaginile 2 şi 3: ……………………………….;
 forma geometrică a teritoriului statului: ……………………………….;
 activitatea economică sugerată de turnul din imaginea 3: ………………………………. . ..

A. Poziţia geografică şi cadrul natural


Franţa este o ţară situată în Europa Vestică şi are ieşire la Oceanul Atlantic (Golful Biscaya), Marea
Mânecii, Marea Nordului şi Marea Mediterană.
 Relieful de pe teritoriul său este variat, iar reţeaua hidrografică este destul de bogată. La graniţa
sa cu Elveţia se găseşte lacul glaciar Geneva (Leman).
 Activitate în perechi. Utilizaţi hărţile din manual („4. Relieful şi hidrografia Franţei”, pag. 68, şi „5.
Principalele oraşe din Franţa”, pag. 69) şi scrieţi:
a) ţările vecine: _____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________;
b) unităţile de relief: __________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________;
c) fluviul/fluviile care se varsă în:
 Oceanul Atlantic (Golful Biscaya): _________________________________________________;
 Marea Mânecii: _________________________________________________;
 Marea Mediterană: _________________________________________________.
 Clima Franţei este influenţată de unităţile acvatice vecine (Oceanul Atlantic, Marea Mediterană
ş.a.), de Curentul Atlanticului de Nord, de Vânturile de Vest, de altitudinea reliefului etc. Datorită acestui
fapt, în Franţa se evidenţiază: clima temperat-oceanică (în nord şi vest) şi clima mediteraneeană (în
sud).
 Precizaţi principalele caracteristici ale climei temperat-oceanice şi climei mediteraneene
(subtropicale).
 În vest, în nord şi în centrul ţării vegetaţia este dominată de pădurile de foioase. În sud este
specifică vegetaţia subtropicală (păduri de amestec şi maquis).
 Solurile caracteristice Franţei sunt cele brune de pădure şi terra rossa.

B. Populaţia şi aşezările umane


 Pe lângă francezi, în Franţa se găsesc numeroşi emigranţi proveniţi, în general, din ţările africane
(în special din regiunea Maghrebului).
 Principalul oraş este capitala Paris (important centru economic şi cultural), la care se adaugă
importante aşezări urbane care concentrează un număr mare de locuitori (Lyon, Marsilia, Bordeaux ş.a.).
Mai multe fişe de lucru pentru clasa a VI-a, la adresa: https://www.academia.edu/38662710/
 În Paris se găsesc numeroase obiective turistice: Muzeul Luvru, Franţa
Catedra Notre-Dame, Turnu Eiffel, Arcul de Triumf, Domul Invalizilor ş.a.
 Cu ajutorul hărţii din manual („5. Principalele oraşe din Franţa”, pag.
69), identifică şi scrie oraşele marcate, pe harta alăturată, cu numerele 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7 şi 8.
1. ……………………………………………. 5. …………………………………………….
2. ……………………………………………. 6. …………………………………………….
3. ……………………………………………. 7. …………………………………………….
4. ……………………………………………. 8. …………………………………………….

C. Economia Franţei este printre cele mai dezvoltate din Europa.


 Agricultura, foarte mecanizată, conduce la obţinerea unor producţii substanţiale de cereale,
struguri, legume, măsline ş.a. În ferme moderne se cresc bovine, ovine, porcine, păsări ş.a.
 Industria, cu un nivel ridicat de tehnologizare, bazată pe resursele autohtone şi importate, este
concentrată în mari oraşe precum Paris, Lyon, Toulouse, Nantes, Lille ş.a.
 Transporturile din Franţa sunt foarte variate. Pe căile ferate franceze circulă trenuri de mare
viteză (TGV), în zonele litorale sunt amenajate porturi maritime (Marsilia, Le Havre ş.a.), iar de-a lungul
apelor curgătoare, porturi fluviale (Lyon, Paris, Toulouse ş.a.).
În anul 1994 a intrat în funcţiune Eurotunelul (Tunelul Canalului Mânecii), care leagă Franţa de Marea
Britanie.
 Turismul din Franţa, printre cel mai dezvoltate din lume, este susţinut de resursele turistice
naturale (litoralul Mării Mediterane, Munţii Alpi, Munţii Pirinei etc.) şi antropice (din Paris, din Valea
Loarei ş.a.).
 Franţa deţine teritorii şi în alte părţi ale Globului (Departamente de peste mări – Teritorii de peste
mări), foste colonii: Guyana Franceză (în America de Sud), Guadelupa (în Insulele Antile), Polinezia
Franceză, Noua Caledonie (în Oceanul Pacific), Réunion (în Oceanul Indian) ş.a.
 Verifică-ţi cunoştinţele acumulate. Realizează corespondenţa dintre elementele din cele două
coloane de mai jos (A şi B).
A B
Catedrala Notre-Dame   Golful Biscaya
Insula Corsica   Marea Mânecii
Garonne   Marea Mediterană
Guyana Franceză   Munţii Alpi
Mont Blanc   Paris
Strâmtoarea Calais (Dover)   Teritoriu de peste mări

 Temă
 Rezolvă cerinţele de la rubrica „Aplică”, din manual (pag. 69).
 ________________________________________________________________________________;
 ________________________________________________________________________________;
 ________________________________________________________________________________;
 ________________________________________________________________________________;
 ________________________________________________________________________________.
    