Sunteți pe pagina 1din 15

LOCUL DE MUNCǍ Nr.

TÂMPLAR
1. DESCRIEREA LOCULUI DE MUNCA

PROCESUL DE MUNCǍ

Tamplarul realizeaza dusumele, lambriuri, si alte prefabricate din lemn necesare construirii de case.

MIJLOACE DE PRODUCŢIE

 Fierăstrău dulgheresc (manual);


 Fierăstrău electric;
 Maşină de găurit;
 Unelte de mână : ciocan, cleşte, teslă, creion dulgherie etc.
 Unelte de măsură;
 Rindea;
 Freza electrica;
 Circular electric;
 Vopsele, adezivi, diluanti.

SARCINA DE MUNCǍ

Conform cu fisa postului;

MEDIUL DE MUNCǍ

Tâmplarul îşi desfăşoară activitatea, atât în atelier cât şi în aer liber. Activitatea în aer liber se
desfăşoară în prezenţa curenţilor de aer şi a intemperiilor, temperatura fiind scăzută în anotimpul
friguros şi ridicată în perioada caniculară.
Un alt element specific mediului de muncă îl constituie lucrul la înălţime.

2. FACTORI DE RISC IDENTIFICAŢI

A. FACTORI DE RISC PROPRII MIJLOACELOR DE PRODUCŢIE


 Factori de risc mecanic
- Lovire de către maşinile şi utilajele de construcţii sau de mijloace de
transport la deplasarea pedestrǎ.
- Suprafeţe sau contururi periculoase, înţepătoare sau tăioase (ferăstrău
manual, electric etc).
- Proiectare de particule în timpul procesului de tăiere a lemnului ;
- Cădere liberă, răsturnare, scurgere liberă sub efectul gravitaţiei a obiectelor,
materialelor, uneltelor situate la înălţime;
- Prindere, antrenare mână sau articole de vestimentaţie de câtre organele de
maşini în mişcare( ferăstrău electric, maşină de găurit etc.);
- Răsturnare sau cădere liberă peste picior a materialelor în timpul prelucrării
sau manipulării;
- Utilizarea schelelor nestandardizate;
- Neasigurarea schelelor împotriva alunecării sau căderii;

 Factori de risc electric

- Electrocutare prin atingere directǎ şi indirectǎ ( prize, ştechere defecte,


conductori neizolaţi sau cu izolaţia îmbătrânită şi/sau umedă, aparatură
necarcasată etc);

 Factori de risc termic

- Temperatura ridicată a echipamentelor tehnice – pânză ferăstrău etc.;

 Factori de risc chimic

- vapori toxici rezultati din utilizarea lacurilor, vopselurilor, etc - intoxicatii


- gaze sau vapori inflamabili ;

B. FACTORI DE RISC PROPRII MEDIULUI DE MUNCǍ


 Factori de risc fizic
- Calamitǎţi naturale( seisme, trăznete, etc);
- Temperatura aerului ridicată pe perioada caniculară şi scăzută în anotimpul
friguros;
- Curenţi de aer.
 Factori de risc chimic
- Pulberi pneumoconiogene ( particule etc ).

C. FACTORI DE RISC PROPRII SARCINII DE MUNCǍ


 Conţinut necorespunzător al sarcinii de muncă
- Operaţii, reguli, procedee greşite pentru îndeplinirea sarcinii de muncă;
- Nesemnalizarea sau nemarcarea locurilor de muncă periculoase;
- Suprasolicitare fizică
- Poziţii de lucru forţate sau vicioase producătoare de afecţiuni ale sistemului
osteo-muscular ;
- Efort dinamic în timpul îndeplinirii sarcinii de muncă;
- Folosirea uneltelor echipamentelor de lucru necorespunzătoare, din dotare;
 Suprasolicitare psihicǎ
- Operaţii repetitive de ciclu scurt sau extrem de complex, monotonia muncii
sau ritm mare de muncă în timpul îndeplinirii sarcinii de muncă;
- Stres neuropsihic legat de pericolul de cădere de la înălţime.

D. FACTORI DE RISC PROPRII EXECUTANTULUI

 Acţiuni greşite

- Intervenţii la organele de maşini în mişcare, în timpul funcţionării maşinii


de găurit, fierăstrău electric ;
- Executare defectuoasă de operaţii: manevre, fixări, reglaje;
- Lucrul în instalaţiile electrice fără a avea calificare şi autorizare;
- Cădere de la acelaşi nivel prin alunecare, împiedicare,
dezechilibrare;
- Cădere de la înălţime prin păşire în gol, alunecare, dezechilibrare;
- Staţionări sau deplasări în zonele periculoase;

 Omisiuni

- Neutilizarea echipamentului individual de protecţie;


- Neverificarea stării tehnice a EIP sau a echipamentelor tehnice;

 Comportament socio – profesional

- Relaţii primare necorespunzătoare (relaţii neprincipiale între colegi, stări


tensionate, agresiuni verbale sau fizice, deficienţe în sistemul de
comunicare);
- Lipsa de satisfacţie în muncă;
- Nerespectarea disciplinei la locul de muncă prin prezentarea la serviciu
obosit sau în stare de ebrietate, consumul de alcool în timpul programului.
UNITATEA: NUMǍR PERSOANE EXPUSE: 4

DURATA EXPUNERII: 8 h
3. FIŞA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCǍ
LOCUL DE MUNCǍ:
TAMPLAR ECHPA DE EVALUARE:

CONSE- CLASA CLASA NIVEL


COMPONENŢA FACTORI DE FORMA CONCRETǍ DE MANIFESTARE A FACTORULUI DE RISC CINTA DE DE PARŢIAL
SISTEMULUI DE RISC (descriere, parametri) MAXIMA GRAVIT PROBAB DE RISC
MUNCǍ IDENTIFICAŢI PREVIZI- ATE ILITATE
BILǍ
0 1 2 3 4 5 6
1. Lovire de către maşinile şi utilajele de construcţii sau de mijloace
de transport la deplasarea pedestrǎ; DECES 7 1 3

2. Suprafeţe sau contururi periculoase, înţepătoare sau tăioase ITM 3-45


2 4 2
(ferăstrău manual, electric etc); zile
FACTORI DE 3. Proiectare de particule în timpul procesului de tăiere a lemnului; ITM 3-45
2 3 2
RISC zile
MIJLOACE DE MECANIC 4. Cădere liberă, răsturnare, scurgere liberă sub efectul gravitaţiei a
obiectelor, materialelor, uneltelor situate la înălţime; ITM 45-
PRODUCŢIE 3 2 2
180 zile
5. Prindere, antrenare mână sau articole de vestimentaţie de câtre
organele de maşini în mişcare( ferăstrău electric, maşină de găurit ITM 3-45
2 2 2
etc.); zile
6. Răsturnare sau cădere liberă peste picior a materialelor în timpul ITM 3-45
prelucrării sau manipulării; 2 3 2
zile
0 1 2 3 4 5 6
7. Utilizarea schelelor nestandardizate;
DECES 7 1 3
8. Neasigurarea schelelor împotriva alunecării sau căderii; DECES 7 1 3
FACTORI DE 9. Electrocutare prin atingere directǎ şi indirectǎ ( prize, ştechere
RISC defecte, conductori neizolaţi sau cu izolaţia îmbătrânită şi/sau DECES 7 1 3
ELECTRIC umedă, aparatură necarcasată etc);
FACTORI DE 10. Temperatura ridicată a echipamentelor tehnice – pânză ferăstrău
RISC etc.; ITM 3-45
2 3 2
TERMIC zile

11. Vapori toxici rezultati din utilizarea lacurilor, vopselurilor, etc – ITM 45- 3 4 3
FACTORI DE intoxicatii; 180 zile
RISC CHIMIC 12. Gaze sau vapori inflamabili; ITM 45- 3 4 3
180 zile
13. Calamitǎţi naturale( seisme, trăznete, etc);
DECES 7 1 3
FACTORI DE
RISC 14. Temperatura aerului ridicată pe perioada caniculară şi scăzută în ITM 3-45
MEDIUL DE anotimpul friguros; 2 4 2
FIZIC zile
MUNCǍ
15. Curenţi de aer; ITM 45-
3 6 4
180 zile
FACTORI DE 16. Pulberi pneumoconiogene ( particule etc );
ITM 3-45
RISC 2 3 2
zile
CHIMIC
SARCINA DE CONŢINUT 17. Operaţii, reguli, procedee greşite pentru îndeplinirea sarcinii de ITM 45- 3 4 3
MUNCĂ NECORES- muncă; 180 zile
PUNZĂTOR 18. Nesemnalizarea sau nemarcarea locurilor de muncă periculoase;
AL SARCINII DECES 7 2 4
DE MUNCĂ
SOLICITARE 19. Efort dinamic în timpul îndeplinirii sarcinii de muncă; ITM 3-45 2 5 3
FIZICA zile
20. Folosirea uneltelor de lucru necorespunzătoare, din dotare; ITM 3-45
2 4 2
zile
21. Operaţii repetitive de ciclu scurt sau extrem de complex, monotonia
ITM 3-45
muncii sau ritm mare de muncă în timpul îndeplinirii sarcinii de 2 4 2
SOLICITARE zile
muncă;
PSIHICĂ
22. Stres neuropsihic legat de pericolul de cădere de la înălţime ITM 3-45
2 5 3
zile
23. Intervenţii la organele de maşini în mişcare, în timpul funcţionării ITM 3-45
maşinii de găurit, fierăstrău electric; 2 4 2
zile
24. Executare defectuoasă de operaţii: manevre, fixări, reglaje; INV
4 2 3
GR.III
ACŢIUNI 25. Lucrul în instalaţiile electrice fără a avea calificare şi autorizare;
GREŞITE DECES 7 1 3
26. Cădere de la acelaşi nivel prin alunecare, împiedicare, ITM 3-45
2 5 3
dezechilibrare; zile
27. Cădere de la înălţime prin păşire în gol, alunecare, dezechilibrare; DECES 7 5 7
EXECUTANT
28. Staţionări sau deplasări în zonele periculoase; INV GR II 5 2 4
29. Neutilizarea echipamentului individual de protecţie;
DECES 7 5 7
OMISIUNI
30. Neverificarea stării tehnice a EIP sau a echipamentelor tehnice; ITM 45-
3 4 3
180 zile
COMPORTA- 31. Relaţii primare necorespunzătoare (relaţii neprincipiale între colegi,
MENT SOCIO stări tensionate, agresiuni verbale sau fizice, deficienţe în sistemul
DECES 7 1 3
PROFESIO- de comunicare);
NAL
32. Lipsa de satisfacţie în muncă; ITM 3-45
2 1 1
zile
33. Nerespectarea disciplinei la locul de muncă prin prezentarea la
ITM 45-
serviciu obosit sau în stare de ebrietate, consumul de alcool în 3 2 2
180 zile
timpul programului;
TAMPLAR

NIVELUL DE RISC GLOBAL AL LOCULUI DE MUNCǍ ESTE:

33

 riRi 2(7  7)  3(4  4)  15(3  3)  12(2  2)  1(1 1) 330


Nrg1  i 1
   3,43
33
2  7  3  4  15  3  12  2  1 1 99
 ri
i 1

NIVELURILE DE RISC PARŢIALE PE FACTORI DE RISC ( Fig.nr.1 )


Locul de muncǎ nr. 1
TAMPLAR
Nivel de risc global : 3,43
LEGENDǍ FIGURA NR. 1

F1 Lovire de către maşinile şi utilajele de construcţii sau de mijloace de transport la deplasarea


pedestrǎ.
F2 Suprafeţe sau contururi periculoase, înţepătoare sau tăioase (ferăstrău manual, electric
etc).
F3 Proiectare de particule în timpul procesului de tăiere a materialelor lemnoase ;
F4 Cădere liberă, răsturnare, scurgere liberă sub efectul gravitaţiei a obiectelor,
materialelor, uneltelor situate la înălţime;
F5 Prindere, antrenare mână sau articole de vestimentaţie de câtre organele de maşini în
mişcare( ferăstrău electric, maşină de găurit etc.);
F6 Răsturnare sau cădere liberă peste picior a materialelor în timpul prelucrării sau
manipulării;
F7 Utilizarea schelelor nestandardizate;
F8 Neasigurarea schelelor împotriva alunecării sau căderii;
F9 Electrocutare prin atingere directǎ şi indirectǎ ( prize, ştechere defecte, conductori
neizolaţi sau cu izolaţia îmbătrânită şi/sau umedă, aparatură necarcasată etc);
F10 Temperatura ridicată a echipamentelor tehnice – pânză ferăstrău etc.;
F11 Vapori toxici rezultati din utilizarea lacurilor, vopselurilor, etc – intoxicatii;
F12 Gaze sau vapori inflamabili;
F13 Calamitǎţi naturale( seisme, trăznete, etc);
F14 Temperatura aerului ridicată pe perioada caniculară şi scăzută în anotimpul friguros;
F15 Curenţi de aer.
F16 Pulberi pneumoconiogene ( particule etc );
F17 Operaţii, reguli, procedee greşite pentru îndeplinirea sarcinii de muncă;
F18 Nesemnalizarea sau nemarcarea locurilor de muncă periculoase;
F19 Efort dinamic în timpul îndeplinirii sarcinii de muncă;
F20 Folosirea uneltelor echipamentelor de lucru necorespunzătoare, din dotare;
F21 Operaţii repetitive de ciclu scurt sau extrem de complex, monotonia muncii sau ritm
mare de muncă în timpul îndeplinirii sarcinii de muncă;
F22 Stres neuropsihic legat de pericolul de cădere de la înălţime.
F23 Intervenţii la organele de maşini în mişcare, în timpul funcţionării maşinii de găurit,
fierăstrău electric ;
F24 Executare defectuoasă de operaţii: manevre, fixări, reglaje;
F25 Lucrul în instalaţiile electrice fără a avea calificare şi autorizare;
F26 Cădere de la acelaşi nivel prin alunecare, împiedicare, dezechilibrare;
F27 Cădere de la înălţime prin păşire în gol, alunecare, dezechilibrare;
F28 Staţionări sau deplasări în zonele periculoase;
F29 Neutilizarea echipamentului individual de protecţie;
F30 Neverificarea stării tehnice a EIP sau a echipamentelor tehnice;
F31 Relaţii primare necorespunzătoare (relaţii neprincipiale între colegi, stări tensionate,
agresiuni verbale sau fizice, deficienţe în sistemul de comunicare);
F32 Lipsa de satisfacţie în muncă;
F33 Nerespectarea disciplinei la locul de muncă prin prezentarea la serviciu obosit sau în
stare de ebrietate, consumul de alcool în timpul programului.
4 FIŞA DE MǍSURI PROPUSE

Nr. NIVEL DE MǍSURI PROPUSE


FACTOR DE RISC
crt. RISC
0 1 2 3
- Se vor acoperi şi îngrădi cu balustrade executate pe tot
conturul, cu o înălţime de cel puţin 1m., golurile din planşeele clădirilor în
construcţie pe care se execută lucrări sau e posibil să se circule; golurile vor fi
marcate cu indicatoare de pericol;.
F26 Cădere de la înălţime prin păşire în gol,
1. - Trecerea, într-un sens sau altul, între un mijloc de acces şi
alunecare, dezechilibrare; 7
platforme, planşee sau pasarele nu trebuie să genereze riscuri suplimentare de
cădere.
- Accesul către locurile de muncă trebuie amenajat fără
obstacole sau goluri neacoperite. Gropile de pe teritoriul şantierului se vor
împrejmui.
- .În toate locurile de lucru, personalul muncitor va fi dotat
F29 Neutilizarea echipamentului individual de cu echipament de protecţie specific pe care este obligat să-l poarte în timpul
2. protecţie; 7 lucrului şi până la părăsirea teritoriului şantierului.

- Se interzice circulaţia personalului muncitor sub schelele sub care se lucrează.


- Este obligatorie efectuarea unui instructaj zilnic de protecţie
F28 Staţionări sau deplasări în zonele
de protecţie a muncii la începerea lucrului care va cuprinde măsurile de protecţie
3. periculoase; 4
a muncii care trebuie respectate în desfăşurarea activităţii din ziua respectivă.
- Este obligatorie împrejmuirea zonei de lucru în raza de
acţiune a utilajelor de ridicat, respectiv a lucrărilor ce prezintă pericol.
- În locurile periculoase, atât la locurile de muncă, cât şi acolo unde circulaţia este
F18 Nesemnalizarea sau nemarcarea locurilor mare, se va atrage atenţia asupra pericolului de accidente, prin indicatoare
4. 4
de muncă periculoase; vizibile atât ziua cât şi noaptea.
- Golurile de la ferestre şi uşi unde nu s-a montat tâmplăria vor fi închise
5. F 15 Curenţi de aer 4 provizoriu pentru a feri personalul muncitor de curenţii de aer..
5. INTERPRETAREA REZULTATELOR EVALUǍRII

În urma analizei factorilor de risc şi evaluării efectuate, nivelul de risc global (Ng)
calculat conform metodei are valoarea 3,43 încadrându-se în categoria riscurilor medii
( situate peste limita de acceptabilitate 3,5 )
S-au identificat un număr de 33 de factori de risc, dintre care: 27 factori de risc au
niveluri parţiale de risc sub limita admisǎ, iar 6 factori de risc depăşesc aceastǎ limitǎ
( fig.nr.2) situându-se în categoria riscurilor inacceptabile pentru care trebuie luate mǎsuri de
eliminare sau diminuare a efectelor lor.
Pentru diminuarea sau eliminarea efectelor acestor factori de risc sunt necesare
mǎsurile prezentate în „Fişa de mǎsuri propuse”.
Din punct de vedere al repartiţiei pe sursele generatoare, se remarcǎ ponderea
majoritarǎ a factorilor proprii executantului cu o pondere de 39,58 %, mijloacele de producţie
cu 31,25 %; sarcina de muncă cu o pondere de 17,71 %, iar mediul de muncǎ are o pondere
de 11,45 %. Erorile executantului au consecinţe ireversibile – deces.
PONDEREA FACTORILOR DE RISC DUPǍ SURSA
GENERATOARE DIN CADRUL SISTEMULUI DE MUNCǍ ( Fig.nr.2 )
Locul de muncǎ nr. 1
TAMPLAR
Nivel de risc global : 3,43