Sunteți pe pagina 1din 27

UNITATEA X - ,,POVEȘTI ÎNAINTEA VACANȚEI”

PERIOADA: 5 săptămâni: 06.05.2019-24.05.2019, 03-14.06.2019


SĂPTĂMÂNA ȘCOALA ALTFEL ,,SĂ ȘTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN”- 27- 31 MAI 2019

Luni C.L.R Resurse materiale: manualul, Observarea


-familiarizarea, întelegerea, si explorarea textului
06.05.2019 1.4 fişe de lucru independent sistematică
-citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei impusă de  Textul în versuri
2.1.2.2;2.3,2.4 Resurse procedurale: Aprecieri globale,
semnele de punctuaţie a unui text în versuri Strofa.Versul
3.1 explicaţia, conversaţia individuale
-citirea selectivă în funcţie de anumite repere
exerciţiul, munca
-identificarea titlului, autorului, a numărului de strofe Text-suport:
independentă
-explicarea cuvintelor noi si introducerea acestora în Cartea lui Apolodor
explicaţia,exerciţiul
vocabularul copiilor de Gelu Naum
- act.frontală, în
-auditie: Cântece despre copilărie
perechi,individuală
Recapitulare Resurse materiale: manualul, Observare sistematică
MEM Măsurarea lungimii caiet, fişe de lucru, planșe, Evaluare orală
- ordonarea unor obiecte date, pe baza comparării
3.1 Despre gripă numărătoare, bețișoare Temă de lucru în clasă
succesive(două câte două) a lungimii
6.1 Resurse procedurale: Tnterevaluare
– ordonarea rezultatului măsurătorilor lungimii unor obiecte
6.4 conversaţia, explicaţia, Autoevaluare
– identificarea instrumentelor de măsură potrivite pentru
demonstraţia, exerciţiul, jocul
efectuarea unor măsurători (rigla, panglica de croitorie, metrul
didactic, munca independentă
de tâmplărie
Organizare:
- investigarea cauzelor posibile pentru anumite boli (ex.gripa)
activitate frontală, activitate
individuală, activitate în grup
Limba engleză
Educație fizică
Religie

1
Marți C.L.R -povestirea orală, cu întrebări de sprijin, a unui fragment
07.05.2019 1.4 audiat
2.1.2.2;2.3,2.4 - identificarea personajelor dintr-un text audiat
EVALUARE
3.1 - precizarea locului şi timpului acţiunii prezentate într-un text EVALUARE NAȚIONALĂ – EVALUARE
NAȚIONALĂ –SCRIS
audiat SCRIS NAȚIONALĂ –
- relatarea, în succesiune logică, a întâmplărilor din textul SCRIS
audiat
- ilustrarea prin desen a unor fragmente de text, cu respectarea
unor informaţii
- identificarea cuvintelor însusiri în text
-descrirea chipului animalului cu ajutorul imaginilor
-descrierea animalului cu ajutorul expresiilor din text:
înfătisare si însusiri sufletesti
MEM – ordonarea unor obiecte date pe baza capacității acestora Recapitulare Resurse materiale: manualul, Observare sistematică
3.1 (6.1.); Unităţi de măsură caiet, fişe de lucru, planșe, Evaluare orală
4.1 – identificarea instrumentelor de măsură potrivite pentru Măsurarea capacității numărătoare, bețișoare Temă de lucru în clasă
4.2 efectuarea unor măsurători (cana, paharul, sticla, vasul gradat) vaselor cu lichide Resurse procedurale: Interevaluare
6.1 – recunoașterea semnelor bolilor provocate de virusuri, a Despre metode de conversaţia, explicaţia, Autoevaluare
6.4 modalităților de tratare prevenţie şi tratare a unor demonstraţia, exerciţiul, jocul
boli didactic, munca independentă
Organizare:
activitate frontală, activitate
individuală, activitate în grup

2
MM Cântarea în colectiv, asociind acompaniamentul sugerat de Mişcare pe muzică Resurse materiale: Observare sistematică
1.4 ritm şi de măsură manualul tipărit, surse audio Evaluare orală
2.1 - stabilirea unor mişcări speciale pentru fiecare Mişcări sugerate de ritm Resurse procedurale: Interevaluare
2.2 cântec;recunoaşterea cântecelor după Dansul- pag. 32-33 Metode: conversaţia, Autoevaluare
3.1 mişcarea caracteristică explicaţia, exerciţiul, munca
- marşul–pas egal pe muzică independentă, jocul didactic
- joc pe audiţie:mişcarea diferenţiată,la Organizare:
alegereacopiilor,funcţie de nunanţă sau tempo activitate frontală, individuală
- joc pe audiţie:sincronizarea mişcărilor în perechi,pe o şi pe grupe
muzică audiată
- desfăşurarea unui joc cu personaje pe muzica audiată sau pe
cântec
- selectarea şi organizarea unor sunete pentru crearea unei
idei muzicale proprii;
- discuţii despre propriile creaţii,analiza şi aprecierea lor
- marcarea structurii ritmice prin pași cadențați
Miercuri MEM - alegerea potrivită a unor unități neconvenționale pentru Recapitulare Resurse materiale: manualul, Observare sistematică
08.05.2019 4.1 măsurarea masei Măsurarea caiet, fişe de lucru, planșe, Evaluare orală
6.1 - măsurarea masei unor obiecte folosind etaloane de forme și masei corpurilor numărătoare, bețișoare Temă de lucru în clasă
6.4 mărimi diferite; consemnarea rezultatelor și discutarea lor Resurse procedurale: Tnterevaluare
- aprecierea maselor unor obiecte, „cântărite” în conversaţia, explicaţia, Autoevaluare
propriilemâini demonstraţia, exerciţiul, jocul
- compararea maselor unor obiecte didactic, munca independentă
Organizare:
activitate frontală, activitate
individuală, activitate în grup

3
C.L.R -povestirea orală, cu întrebări de sprijin, a unui fragment
1.2;1.3 audiat
2.3 - identificarea personajelor dintr-un text audiat EVALUARE EVALUARE
EVALUARE NAȚIONALĂ –
3.2, 3.4 - precizarea locului şi timpului acţiunii prezentate într-un text NAȚIONALĂ –CITIT NAȚIONALĂ –
CITIT
4.1, 4.2 audiat CITIT
- relatarea, în succesiune logică, a întâmplărilor din textul
audiat
- ilustrarea prin desen a unor fragmente de text, cu respectarea
unor informaţii
- identificarea cuvintelor însusiri în text
-descrirea chipului animalului cu ajutorul imaginilor
-descrierea animalului cu ajutorul expresiilor din text:
înfătisare si însusiri sufletesti
C.L.R - citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei impusă de  Textul în versuri Resurse materiale: manualul, Observarea
2.1 semnele de punctuaţie ale unui text în versuri Aranjarea în pagina fişe de lucru independent sistematică
3.1 -alcătuirea de enunturi cu ajutorul cuvintelor de la vocabular, caietului Resurse procedurale: Aprecieri globale,
4.1, 4.2 a expresiilor din poezie explicaţia, conversaţia individuale
-memorarea versurilor Text-suport: exerciţiul, munca
Cartea lui Apolodor independentă
de Gelu Naum explicaţia,exerciţiul
- act.frontală, în
perechi,individuală
AVAP Resurse materiale: manual, Observarea
Cufărul cu povești
1.1 Realizare de felicitări, invitații la zile de naștere sau acuarele,hârtie, lipici, carton sistematică
,,La castel”-pag.38,39
2.2 onomastică, obiecte de design pentru sala declasă, holurile Resurse procedurale: Aprecieri globale,
2.3 școlii, camera proprie etc. explicaţia, conversaţia individuale
2.5 -participarea la conversații despre posibile utilizăriale euristică, exerciţiul,
produselor realizate individual sau în grup povestirea, munca pe echipe
- realizarea de proiecte tematice individuale și în grup - obs. dirijată, conversația,
- realizarea portretelor anotimpurilor în cuvinte, formă și explicația, munca
culoare independentă

4
Joi – - citirea şi scrierea numerelor de la 0 la 1000
09.05.2019 - transcrierea cu cifre a unor numere din intervalul 0–1000,
MEM
scrise în cuvinte
3.1 EVALUARE
- identificarea ordinelor şi claselor EVALUARE NAȚIONALĂ – EVALUARE
4.1 NAȚIONALĂ –SCRIS
- evidenţierea cifrei unităţilor/zecilor/sutelor dintr-un număr SCRIS NAȚIONALĂ –
6.1
- rotunjirea la zeci şi / sau sute a unui număr dat SCRIS
6.4
- recunoaşterea în desene / imagini / machete / filme
documentare / prezentări a unor forme de relief
(munţi, câmpii) sau medii de viaţă
- explicarea rolului aerului /oxigenului pentru supravieţuirea
speciei umane, a plantelor şi animalelor
- descrierea condiţiilor pentru supravieţuirea oamenilor,
animalelor, plantelor
C.L.R -familiarizarea, întelegerea, si explorarea textului  Textul literar Resurse materiale: manualul, Observarea
2.1 -citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei impusă de  Aranjarea în pagina fişe de lucru independent sistematică
3.1 semnele de punctuaţie a unui text în versuri caietului Resurse procedurale: Aprecieri globale,
4.1, 4.2 -citirea selectivă în funcţie de anumite repere explicaţia, conversaţia individuale
-identificarea titlului, autorului, a numărului de strofe Text-suport: exerciţiul, munca
-explicarea cuvintelor noi si introducerea acestora în Lizuca plănuiește o independentă
vocabularul copiilor expediție după Mihail explicaţia,exerciţiul
-auditie: Cântece despre copilărie Sadoveanu - act.frontală, în
perechi,individuală
C.L.R -povestirea orală, cu întrebări de sprijin, a unui fragment  Textul literar Resurse materiale: manualul, Observarea
1.2;1.3 audiat  Descrierea unei fişe de lucru independent sistematică
2.3 - identificarea personajelor dintr-un text audiat persoane Resurse procedurale: Aprecieri globale,
3.2, 3.4 - precizarea locului şi timpului acţiunii prezentate într-un text explicaţia, conversaţia individuale
4.1, 4.2 audiat Text-suport: exerciţiul, munca
- relatarea, în succesiune logică, a întâmplărilor din textul Lizuca plănuiește o independentă
audiat expediție după Mihail explicaţia,exerciţiul
- ilustrarea prin desen a unor fragmente de text, cu respectarea Sadoveanu - act.frontală, în
unor informaţii perechi,individuală
- identificarea cuvintelor însusiri în text
-descrirea chipului animalului cu ajutorul imaginilor
-descrierea animalului cu ajutorul expresiilor din text:
înfătisare si însusiri sufletesti

5
Resurse materiale: manualul Observarea
DP Descopăr meseriile
- realizarea de sondaje de opinie cu privire laspecificul și Resurse procedurale: sistematică
3.1 ,,Fiecare la locul potrivit”-
utilitatea unor meserii explicaţia, conversaţia Aprecieri globale,
3.3 pag 42,43
- realizarea unor planșe/etichete/postere/afișe pe teme exerciţiul, munca individuale
Găinușa roșie-Joseph
familiare, după modele date independentă
Jacobs
Vineri Educație fizică
10.05.2019 Opțional
MEM Recapitulare Resurse materiale: manualul, Observare sistematică
-identificarea unor instrumente de măsurare a timpului: ceas
3.1 Măsurarea timpului- caiet, fişe de lucru, planșe, Evaluare orală
de perete, ceasul electronic, ceasul de mână,
4.1 Ceasul numărătoare, bețișoare Temă de lucru în clasă
clepsidră,nisiparniță, cadran solar
6.2 Resurse procedurale: Interevaluare
- poziționarea acelor ceasului pe baza unei cerințe date și
conversaţia, explicaţia, Autoevaluare
citirea orei indicate, folosind pasul de 5 minute (ora 8 fix, ora
demonstraţia, exerciţiul, jocul
9 și un sfert/15 minute, ora 10 și jumătate/30 de minute, ora
didactic, munca independentă
7 și 20 de minute etc.)
Organizare:
- marcarea pe cadrane de ceas desenate a jumătății și sfertului
activitate frontală, activitate
de oră
individuală, activitate în grup
- înregistrarea duratei unor activități și ordonarea lor după
criterii variate (durată, momentul începerii etc.)
Resurse materiale: manual, Observarea
AVAP
acuarele,hârtie, lipici, carton sistematică
1.1 - combinarea tehnicilor şi a materialelor pentru a comunica Cufărul cu povești
Resurse procedurale: Aprecieri globale,
2.2 despre poveştile ştiute şi pe care le-ai citit sau le vei citi ,,La castel”-pag.38,39
explicaţia, conversaţia individuale
2.3 - desenarea anumitor castele sau cetăţi
euristică, exerciţiul,
2.5 - lucrul cu tehnica tagram
povestirea, munca pe echipe
- recunoaşterea personajelor din poveşti după desene sau
- obs. dirijată, conversația,
descrieri.
explicația, munca
independentă

6
Cântarea în colectiv, asociind acompaniamentul sugerat de Mişcare pe muzică Resurse materiale: Observare sistematică
MM
ritm şi de măsură Pasul cadenţat/ Marşul manualul tipărit, surse audio Evaluare orală
1.4
- stabilirea unor mişcări speciale pentru fiecare -pag.35 Resurse procedurale: Interevaluare
2.1
cântec;recunoaşterea cântecelor după Metode: conversaţia, Autoevaluare
2.2
mişcarea caracteristică explicaţia, exerciţiul, munca
3.1
- marşul–pas egal pe muzică independentă, jocul didactic
- joc pe audiţie:mişcarea diferenţiată,la Organizare:
alegereacopiilor,funcţie de nunanţă sau tempo activitate frontală, individuală
- joc pe audiţie:sincronizarea mişcărilor în perechi,pe o şi pe grupe
muzică audiată
- desfăşurarea unui joc cu personaje pe muzica audiată sau pe
cântec
- marcarea structurii ritmice prin pași cadențați
Luni C.L.R -povestirea orală, cu întrebări de sprijin, a unui fragment  Textul literar Resurse materiale: manualul, Observarea
13.05.2019 1.4 audiat  Descrierea unei fişe de lucru independent sistematică
2.1.2.2;2.3,2.4 - identificarea personajelor dintr-un text audiat persoane Resurse procedurale: Aprecieri globale,
3.1 - descrirea chipului animalului cu ajutorul imaginilor explicaţia, conversaţia individuale
-descrierea animalului cu ajutorul expresiilor din text: Text-suport: exerciţiul, munca
înfătisare si însusiri sufletesti-schimbarea sensului unui Lizuca plănuiește o independentă
cuvânt prin schimbarea unei silabe / unui sunet expediție după Mihail explicaţia,exerciţiul
- transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-un scurt text pe Sadoveanu - act.frontală, în
teme cunoscute perechi,individuală
- plasarea semnelor de punctuaţie într-un text
- compunerea unor texte scurte (3-7 enunţuri) pe teme din
sfera de interes a copiilor, cu ajutorul unor imagini sau
întrebări
Resurse materiale: manualul, Observare sistematică
caiet, fişe de lucru, planșe, Evaluare orală
MEM - investigarea forțelor exercitate de magneți asupra altor Recapitulare
numărătoare, bețișoare Temă de lucru în clasă
3.1 magneți sau materiale magnetice cu evidențierea polilor N și Măsurarea timpului
Resurse procedurale: Interevaluare
4.1 S și a atracției/ Despre forțe exercitate
conversaţia, explicaţia, Autoevaluare
6.2 respingerii dintre polii opuși/identici de magneți
demonstraţia, exerciţiul, jocul
– recunoașterea situațiilor de atragere/respingere a magneților
didactic, munca independentă
– identificarea axei/axelor de simetrie ale unor obiecte
Organizare:
(magneți)
activitate frontală, activitate
individuală, activitate în grup
Limba engleză
Educație fizică

7
Marți Religie
14.05.2019 C.L.R -povestirea orală, cu întrebări de sprijin, a unui fragment  Textul literar Resurse materiale: manualul, Observare sistematică
1.4 audiat  Descrierea unei caiet, fişe de lucru, planșe, Evaluare orală
2.1.2.2;2.3,2.4 - identificarea personajelor dintr-un text audiat persoane numărătoare, bețișoare Temă de lucru în clasă
3.1 - descrirea chipului animalului cu ajutorul imaginilor Interevaluare
-descrierea personajului cu ajutorul expresiilor din text: Text-suport: Resurse procedurale: Autoevaluare
înfătisare si însusiri sufletesti Lizuca plănuiește o conversaţia, explicaţia,
-schimbarea sensului unui cuvânt prin schimbarea unei expediție după Mihail demonstraţia, exerciţiul, jocul
silabe / unui sunet Sadoveanu didactic, munca independentă
- transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-un scurt text pe
teme cunoscute Organizare:
- plasarea semnelor de punctuaţie într-un text activitate frontală, activitate
- compunerea unor texte scurte (3-7 enunţuri) pe teme din individuală, activitate în grup
sfera de interes a copiilor, cu ajutorul unor imagini sau
întrebări
MEM – găsirea corespondenţei dintre un eveniment şi anotimpul în Recapitulare Resurse materiale: manualul, Observare sistematică
3.1 care acesta are loc ; Măsurarea timpului caiet, fişe de lucru, planșe, Evaluare orală
4.1 – calcularea numărului de zile/săptămâni/luni dintr-un interval Calendarul numărătoare, bețișoare Temă de lucru în clasă
6.2 dat ; Resurse procedurale: Interevaluare
– completarea unui program individual de petrecere eficientă conversaţia, explicaţia, Autoevaluare
a timpului liber ; demonstraţia, exerciţiul, jocul
– prezentarea calendarului naturii, realizat pe o perioadă didactic, munca independentă
determinată de timp (ex.: prezentarea unui „buletin meteo Organizare:
retrospectiv” pe o perioadă scurtă) activitate frontală, activitate
individuală, activitate în grup

8
Mişcare pe muzică Resurse materiale: Observare sistematică
MM Cântarea în colectiv, asociind acompaniamentul sugerat de
Pasul cadenţat/ Marşul manualul tipărit, surse audio Evaluare orală
1.4 ritm şi de măsură
-pag.35 Resurse procedurale: Interevaluare
2.1 - stabilirea unor mişcări speciale pentru fiecare
Metode: conversaţia, Autoevaluare
2.2 cântec;recunoaşterea cântecelor după
explicaţia, exerciţiul, munca
3.1 mişcarea caracteristică
independentă, jocul didactic
- marşul–pas egal pe muzică
Organizare:
- joc pe audiţie:mişcarea diferenţiată,la
activitate frontală, individuală
alegereacopiilor,funcţie de nunanţă sau tempo
şi pe grupe
- joc pe audiţie:sincronizarea mişcărilor în perechi,pe o
muzică audiată
- desfăşurarea unui joc cu personaje pe muzica audiată sau pe
cântec
- marcarea structurii ritmice prin pași cadențați
Miercuri MEM Realizarea unor schimburi echivalente valoric prin Recapitulare Resurse materiale: manualul, Observare sistematică
15.05.2019 3.1 reprezentări convenţionale standard şi nonstandard şi prin Utilizarea banilor – caiet, fişe de lucru, planșe, Evaluare orală
4.1 utilizarea banilor în probleme-joc simple de tip venituri- Despre corpuri şi materiale numărătoare, bețișoare Temă de lucru în clasă
5.1 cheltuieli, cu numere din concentrul 0-1000 care conduc electricitatea Resurse procedurale: Interevaluare
6.3 – recunoaşterea bancnotelor de 1 leu, 5 lei, 10 lei, 50 lei, 100 conversaţia, explicaţia, Autoevaluare
lei, 200 lei, 500 lei ; demonstraţia, exerciţiul, jocul
– schimbarea unui grup de monede/bancnote cu o bancnotă/un didactic, munca independentă
alt grup de bancnote sau monede având aceeaşi valoare ; Organizare:
– adunarea şi scăderea în limitele activitate frontală, activitate
0-1000, folosind bancnotele şi monedele învăţate individuală, activitate în grup
– compararea unor sume de bani compuse din monede şi
bancnote diferite
C.L.R -ex.de scriere corectă a cuvintelor într-o si într-un Scrierea cuvintelor într-o, Resurse materiale: manualul, Observarea
1.2;1.3 -ex.de scriere corectă a cuvintelor dintr-o si dintr-un într-un, sa/s-a, sau/s-au fişe de lucru independent sistematică
2.3 -ex.de scriere corectă a cuvintelor sa/s-a Resurse procedurale: Aprecieri globale,
3.2, 3.4 -ex.de scriere corectă a cuvintelor sau/s-au Text-suport: explicaţia, conversaţia individuale
4.1, 4.2 -alcătuire de enunturi cu cuvinte date Lizuca plănuiește o exerciţiul, munca
-completarea enunturilor lacunare cu cuvintele date: într-o, expediție după Mihail independentă
într-un, dintr-o, dintr-un Sadoveanu explicaţia,exerciţiul
-dictare, transcriere - act.frontală, în
perechi,individuală

9
C.L.R -ex.de scriere corectă a cuvintelor într-o si într-un Scrierea cuvintelor într-o, Resurse materiale: manualul, Observarea
2.1 -ex.de scriere corectă a cuvintelor dintr-o si dintr-un într-un, sa/s-a, sau/s-au fişe de lucru independent sistematică
3.1 -ex.de scriere corectă a cuvintelor sa/s-a Resurse procedurale: Aprecieri globale,
4.1, 4.2 -ex.de scriere corectă a cuvintelor sau/s-au Text-suport: explicaţia, conversaţia individuale
-alcătuire de enunturi cu cuvinte date Lizuca plănuiește o exerciţiul, munca
-completarea enunturilor lacunare cu cuvintele date: într-o, expediție după Mihail independentă
într-un, dintr-o, dintr-un Sadoveanu explicaţia,exerciţiul
-dictare, transcriere - act.frontală, în
perechi,individuală
- combinarea tehnicilor şi a materialelor pentru a comunica Cufărul cu poveşti Resurse materiale: manual, Observarea
despre poveştile ştiute şi pe care le-ai citit sau le vei citi Cai şi unicorni acuarele,hârtie, lipici, carton sistematică
AVAP - desenarea anumitor castele sau cetăţi -pag.40,41 Resurse procedurale: Aprecieri globale,
1.1 - lucrul cu tehnica tagram explicaţia, conversaţia individuale
2.2 - recunoasterea personajelor din poveşti după desene sau euristică, exerciţiul,
2.3 descrieri. povestirea, munca pe echipe
2.5 - obs. dirijată, conversația,
explicația, munca
independentă
Joi MEM – clasificarea materialelor investigate în conductori, izolatori, Despre corpuri şi Resurse materiale: manualul, Observare sistematică
16.05.2019 3.1 cu proprietăţi magnetice ; materiale care conduc caiet, fişe de lucru, planșe, Evaluare orală
4.1 – rezolvarea de probleme cu tema – Electricitatea electricitatea numărătoare, bețișoare Temă de lucru în clasă
5.1 – construirea unor grafice simple (cu bare) pe baza unor Resurse procedurale: Interevaluare
6.3 informaţii date/culese – referitoare la colecții de materiale conversaţia, explicaţia, Autoevaluare
demonstraţia, exerciţiul, jocul
didactic, munca independentă
Organizare:
activitate frontală, activitate
individuală, activitate în grup

10
C.L.R -povestirea orală, cu întrebări de sprijin, a unui fragment Recapitulare Resurse materiale: manualul, Observarea
2.1 audiat Text-suport: fişe de lucru independent sistematică
3.1 - identificarea personajelor dintr-un text audiat Lizuca plănuiește o Resurse procedurale: Aprecieri globale,
4.1, 4.2 - descrirea chipului animalului cu ajutorul imaginilor expediție după Mihail explicaţia, conversaţia individuale
-descrierea personajului cu ajutorul expresiilor din text: Sadoveanu exerciţiul, munca
înfătisare si însusiri sufletesti independentă
-schimbarea sensului unui cuvânt prin schimbarea unei explicaţia,exerciţiul
silabe / unui sunet - act.frontală, în
- transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-un scurt text pe perechi,individuală
teme cunoscute
- plasarea semnelor de punctuaţie într-un text
- compunerea unor texte scurte (3-7 enunţuri) pe teme din
sfera de interes a copiilor, cu ajutorul unor imagini sau
întrebări
-dictare, transcriere
C.L.R -ex.de scriere corectă a cuvintelor într-o si într-un Recapitulare Resurse materiale: manualul, Observarea
1.2;1.3 -ex.de scriere corectă a cuvintelor dintr-o si dintr-un Scrierea cuvintelor într-o, fişe de lucru independent sistematică
2.3 -ex.de scriere corectă a cuvintelor sa/s-a într-un, sa/s-a, sau/s-au Resurse procedurale: Aprecieri globale,
3.2, 3.4 -ex.de scriere corectă a cuvintelor sau/s-au explicaţia, conversaţia individuale
4.1, 4.2 -alcătuire de enunturi cu cuvinte date Text-suport: exerciţiul, munca
-completarea enunturilor lacunare cu cuvintele date: într-o, Lizuca plănuiește o independentă
într-un, dintr-o, dintr-un expediție după Mihail explicaţia,exerciţiul
-dictare, transcriere Sadoveanu - act.frontală, în
perechi,individuală
DP Jocuri didactice despre meserii „De-a vânzătorul”,„De-a Resurse materiale: manualul Observarea
3.1 prezentatorul TV”, „De-a bucătarul” etc. Recapitulare Resurse procedurale: sistematică
3.3 - vizite la locuri de muncă interesante pentru copii(fabrica de explicaţia, conversaţia Aprecieri globale,
ciocolată, cabinet de stomatologie,primărie, redacție de știri, exerciţiul, munca individuale
centrul pompierilor etc.). independentă
- crearea unor postere originale despre specificul – „Parada meseriilor”
meseriilor și beneficiile acestora pentru membrii comunității
- jocuri de prezentare a profesiilor prin costumații din
materiale reciclabile
Vineri Educație fizică
17.05.2019 Opțional

11
Resurse materiale: manualul, Observare sistematică
Organizarea şi caiet, fişe de lucru, planșe, Evaluare orală
MEM
Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice (sumă, total, reprezentarea datelor din numărătoare, bețișoare Temă de lucru în clasă
2.1
termenii unei sume, diferenţă, rest, descăzut, scăzător, produs, mediul cunoscut Resurse procedurale: Interevaluare
2.2
factorii unui produs, cât, deîmpărţit, împărţitor, <, >, =, +, -, ·, conversaţia, explicaţia, Autoevaluare
3.1
:) în rezolvarea şi/sau compunerea de probleme identificate în demonstraţia, exerciţiul, jocul
5.1
diferite contexte didactic, munca independentă
5.2
– construirea unor grafice simple (cu bare) pe baza unor Organizare:
6.1
informaţii date/culese – referitoare la colecții de materiale activitate frontală, activitate
individuală, activitate în grup

- combinarea tehnicilor şi a materialelor pentru a comunica Cufărul cu poveşti Resurse materiale: manual, Observarea
despre poveştile ştiute şi pe care le-ai citit sau le vei citi Cai şi unicorni acuarele,hârtie, lipici, carton sistematică
AVAP - desenarea anumitor castele sau cetăţi -pag.40,41 Resurse procedurale: Aprecieri globale,
1.1 - lucrul cu tehnica tagram explicaţia, conversaţia individuale
2.2 - recunoasterea personajelor din poveşti după desene sau euristică, exerciţiul,
2.3 descrieri. povestirea, munca pe echipe
2.5 - obs. dirijată, conversația,
explicația, munca
independentă
MM Mişcare pe muzică Resurse materiale: Observare sistematică
Receptarea cântecelor cu un ambitus cuprins între DO1-DO2,
1.4 Dirijatul intuitiv manualul tipărit, surse audio Evaluare orală
alcătuite din formule ritmicomelodice simple şi repetate
2.1 Mişcări sugerate de text Resurse procedurale: Interevaluare
Cântarea în colectiv, în grupuri mici şi individual, asociind
2.2 Pasul cadenţat/ Marşul Metode: conversaţia, Autoevaluare
dirijatul intuitiv
3.1 Mişcări sugerate de ritm explicaţia, exerciţiul, munca
Cântarea în colectiv, asociind acompaniamentul sugerat de
3.2 Dansul independentă, jocul didactic
ritm şi de măsură
Pasul cadențat. Marșul Organizare:
Executarea unui dans / joc pe muzică, iniţiat şi organizat în
Recapitulare-manual pag. activitate frontală, individuală
colectiv
37 şi pe grupe
Luni C.L.R -familiarizarea, întelegerea, si explorarea textului Recapitulare finală Resurse materiale: manualul, Observarea
20.05.2019 1.4 -citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei impusă de Realizarea unei fișe de fişe de lucru independent sistematică
2.1.2.2;2.3,2.4 semnele de punctuaţie a unui text în versuri lectură Resurse procedurale: Aprecieri globale,
3.1 -citirea selectivă în funcţie de anumite repere explicaţia, conversaţia individuale
-identificarea titlului, autorului, a numărului de strofe Text-suport: exerciţiul, munca
-explicarea cuvintelor noi si introducerea acestora în Lectura , o activitate independentă
vocabularul copiilor folositoare explicaţia,exerciţiul
- act.frontală, în
perechi,individuală

12
MEM Sortarea, clasificarea şi înregistrarea prin desene şi tabele a Resurse materiale: manualul, Observare sistematică
Recapitulare
2.1 unor date din mediul înconjurător caiet, fişe de lucru, planșe, Evaluare orală
Despre unde şi vibraţii
2.2 – recunoașterea unor sunete din mediul înconjurător ; numărătoare, bețișoare Temă de lucru în clasă
3.1 – recunoașterea sunetelor tari/slabe ; Resurse procedurale: Interevaluare
5.1 – identificarea cauzelor ce determină modul în care se aude un conversaţia, explicaţia, Autoevaluare
5.2 sunet (tare sau încet) ; demonstraţia, exerciţiul, jocul
6.1 – realizarea de experimente care să evidenţieze didactic, munca independentă
intensitatea/tăria sunetului ; Organizare:
– citirea de grafice simple pentru ordonarea unor sunete din activitate frontală, activitate
mediul apropiat, înregistrate în grafice cu bare individuală, activitate în grup
Limba engleză
Educație fizică
Marți Religie
21.05.2019 C.L.R povestirea orală, cu întrebări de sprijin, a unui fragment audiat Recapitulare finală Resurse materiale: manualul, Observare sistematică
1.4 - identificarea personajelor dintr-un text audiat Realizarea unei fișe de caiet, fişe de lucru, planșe, Evaluare orală
2.1.2.2;2.3,2.4 - descrirea chipului animalului cu ajutorul imaginilor lectură numărătoare, bețișoare Temă de lucru în clasă
3.1 -descrierea personajului cu ajutorul expresiilor din text: Resurse procedurale: Interevaluare
înfătisare si însusiri sufletesti Text-suport: conversaţia, explicaţia, Autoevaluare
-schimbarea sensului unui cuvânt prin schimbarea unei Lectura , o activitate demonstraţia, exerciţiul, jocul
silabe / unui sunet folositoare didactic, munca independentă
- transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-un scurt text pe Organizare:
teme cunoscute activitate frontală, activitate
- plasarea semnelor de punctuaţie într-un text individuală, activitate în grup
- compunerea unor texte scurte (3-7 enunţuri) pe teme din
sfera de interes a copiilor, cu ajutorul unor imagini sau
întrebări
-dictare, transcriere

13
MEM -identificarea instrumentelor de măsură potrivite pentru Recapitulare Resurse materiale: manualul, Observare sistematică
3.1 efectuarea unor măsurători (rigla, panglica de croitorie, metrul caiet, fişe de lucru, planșe, Evaluare orală
4.1 de tâmplărie, vasul gradat, cântarul, balanța) numărătoare, bețișoare Temă de lucru în clasă
6.2 – construirea unor grafice simple (cu bare) pe baza unor Resurse procedurale: Interevaluare
6.3 informaţii date/culese – referitoare la colecții de materiale conversaţia, explicaţia, Autoevaluare
6.4 – calcularea numărului de zile/săptămâni/luni dintr-un interval demonstraţia, exerciţiul, jocul
dat ; didactic, munca independentă
- investigarea materialelor conductoare și izolatoare în cadrul Organizare:
unui circuit electric simplu activitate frontală, activitate
- realizarea de asociații între fenomene și cauzele posibile individuală, activitate în grup
- construirea unor grafice simple (cu bare) pe baza unor
informații date/culese
Resurse materiale: Observare sistematică
MM Itemii probei de evaluare vizează: Mişcare pe muzică
manualul tipărit, surse audio Evaluare orală
1.4 - interpretarea unui cântec simplu, respectând duratele, Dirijatul intuitiv
Resurse procedurale: Interevaluare
2.1 înălțimea sunetelor și însoțindu-l de mișcări simple de dirijat Mişcări sugerate de text
Metode: conversaţia, Autoevaluare
2.2 - identificarea tipului de cântec Pasul cadenţat/ Marşul
explicaţia, exerciţiul, munca
3.1 - marcarea locurilor adecvate respirației Mişcări sugerate de ritm
independentă, jocul didactic
Dansul
Organizare:
Pasul cadențat. Marșul
activitate frontală, individuală
Evaluare-pag.38
şi pe grupe
Miercuri MEM -identificarea instrumentelor de măsură potrivite pentru Evaluare sumativă Resurse materiale: manualul, Probă de evaluare
22.05.2019 3.1 efectuarea unor măsurători (rigla, panglica de croitorie, metrul caiet, fişe de lucru, planșe,
4.1 de tâmplărie, vasul gradat, cântarul, balanța) numărătoare, bețișoare
6.2 – construirea unor grafice simple (cu bare) pe baza unor Resurse procedurale:
6.3 informaţii date/culese – referitoare la colecții de materiale conversaţia, explicaţia,
6.4 – calcularea numărului de zile/săptămâni/luni dintr-un interval demonstraţia, exerciţiul, jocul
dat ; didactic, munca independentă
- investigarea materialelor conductoare și izolatoare în cadrul Organizare:
unui circuit electric simplu activitate frontală, activitate
- realizarea de asociații între fenomene și cauzele posibile individuală, activitate în grup
- construirea unor grafice simple (cu bare) pe baza unor
informații date/culese

14
Resurse materiale: manualul, Observarea
CLR
fişe de lucru independent sistematică
1.1 - citirea în forme variate a textului dat (citire cu voce tare / în Recapitulare
Resurse procedurale: Aprecieri globale,
1.2 şoaptă/ în gând; citire în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.) Către vacanță
explicaţia, conversaţia individuale
1.3 - exerciţii de scriere (copieri, transcrieri, dictări) după cerinţe
exerciţiul, munca
2.1 date
independentă
2.3 - realizarea unor afişe pe baza unor imagini
explicaţia,exerciţiul
3.1 - joc:,,Dacă aş fi…?- exerciţii de scriere a unui text nonliterar
- act.frontală, în
3.2
perechi,individuală
Rezolvarea itemilor din testul de evaluare: Evaluare sumativă Resurse materiale: manualul, Probă de evaluare
CLR
- citirea în forme variate a textului dat (citire cu voce tare / în ,,Vine vara” fişe de lucru independent
1.1
şoaptă/ în gând; citire în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.) Resurse procedurale:
1.2
- stabilirea valorii de adevăr a unor enunţuri explicaţia, conversaţia
1.3
- identificarea tipului de text citit exerciţiul, munca
2.1
independentă
2.3
explicaţia,exerciţiul
3.1
- act.frontală, în
3.2
perechi,individuală
- combinarea tehnicilor şi a materialelor pentru a comunica Cufărul cu poveşti Resurse materiale: manual, Observarea
despre poveştile ştiute şi pe care le-ai citit sau le vei citi Prâslea cel voinic acuarele,hârtie, lipici, carton sistematică
AVAP - desenarea anumitor castele sau cetăţi Pag.42 Resurse procedurale: Aprecieri globale,
1.1 - lucrul cu tehnica tagram explicaţia, conversaţia individuale
2.2 - recunoaşterea personajelor din poveşti după desene sau euristică, exerciţiul,
2.3 descrieri. povestirea, munca pe echipe
2.5 - obs. dirijată, conversația,
explicația, munca
independentă

15
Joi Recapitulare finală Resurse materiale: manualul, Observare sistematică
MEM - identificarea ordinelor și claselor
23.05.2019 caiet, fişe de lucru, planșe, Evaluare orală
1.1 - compunerea și descompunerea numerelor în concentrul 0–1
Numere naturale de la 0 numărătoare, bețișoare Temă de lucru în clasă
1.3 000, folosind obiecte, desene și numere
la 1000 Resurse procedurale: Interevaluare
1.4 - efectuarea de adunări/scăderi cu numere mai mici decât 1
Despre corpul omenesc conversaţia, explicaţia, Autoevaluare
1.6 000, fără și cu trecere peste ordin și verificarea prin operația
demonstraţia, exerciţiul, jocul
3.1 inversă
didactic, munca independentă
4.1 - crearea unor probleme după imagini /desene /
Organizare:
4.2 scheme/exerciții /formule
activitate frontală, activitate
- descrierea etapelor parcurse în realizarea unei
individuală, activitate în grup
investigații/experiment
- descrierea condițiilor pentru supraviețuirea
oamenilor,animalelor, plantelor
- citirea în forme variate a textului dat (citire cu voce tare / în Recapitulare finală Resurse materiale: manualul, Observarea
CLR
şoaptă/ în gând; citire în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.) fişe de lucru independent sistematică
1.1
- exerciţii de scriere (copieri, transcrieri, dictări) după cerinţe Resurse procedurale: Aprecieri globale,
1.2
date explicaţia, conversaţia individuale
1.3
- ex. de identificare a textului literar de cel nonliterary, textul exerciţiul, munca
2.1
narativ, epic independentă
2.3
- joc de rol: dialoguri potrivite situaţiilor illustrate explicaţia,exerciţiul
3.1
- act.frontală, în
3.2
perechi,individuală
– citirea selectivă în funcţie de anumite repere sau respectând Acte de vorbire –A Resurse materiale: manualul, Observarea
CLR un detaliu, o idee din text – joc: „Găseşte şi citeşte” ; formula o idee/ o părere / fişe de lucru independent sistematică
1.2 – oferirea unor informaţii despre anumite obiecte ; o opinie/ o solicitare Resurse procedurale: Aprecieri globale,
1.3 – descrierea unui obiect loc, a unui fruct, a unei flori etc. ; explicaţia, conversaţia individuale
2.1 – formularea, în scris, a răspunsurilor la întrebări pe teme exerciţiul, munca
2.3 familiare/care prezintă interes . independentă
3.1 explicaţia,exerciţiul
3.2 - act.frontală, în
perechi,individuală
Resurse materiale: manualul Observare sistematică
DP -jocuri de autocunoaștere și intercunoaștere prinfolosirea
Resurse procedurale: Evaluare orală
1.1 diferitelor forme de comunicare
Recapitulare explicaţia, conversaţia Temă de lucru în clasă
1.2 -jocuri de rol pentru exemplificareacomportamentelor
Evaluare finală exerciţiul, munca Interevaluare
2.1 dezirabile de igienă personalăîn diferite contexte
independentă Autoevaluare
2.2 -aplicarea unor tehnici art-creative prin care să se exprime
Educație fizică

16
Vineri Opțional
24.05.2019 - citirea şi scrierea numerelor de la 0 la 1000 Resurse materiale: manualul, Observare sistematică
MEM Recapitulare finală
- transcrierea cu cifre a unor numere din intervalul 0–1000, caiet, fişe de lucru, planșe, Evaluare orală
1.1
scrise în cuvinte numărătoare, bețișoare Temă de lucru în clasă
1.4 Numere naturale de la 0
- identificarea ordinelor şi claselor Resurse procedurale: Interevaluare
1.6 la 1000
- evidenţierea cifrei unităţilor/zecilor/sutelor dintr-un număr conversaţia, explicaţia, Autoevaluare
4.1
- rotunjirea la zeci şi / sau sute a unui număr dat demonstraţia, exerciţiul, jocul
4.2
- recunoaşterea în desene / imagini / machete / filme didactic, munca independentă
documentare / prezentări a unor forme de relief Organizare:
(munţi, câmpii) sau medii de viaţă activitate frontală, activitate
- explicarea rolului aerului /oxigenului pentru supravieţuirea individuală, activitate în grup
speciei umane, a plantelor şi animalelor
- descrierea condiţiilor pentru supravieţuirea oamenilor,
animalelor, plantelor
- combinarea tehnicilor şi a materialelor pentru a comunica Cufărul cu poveşti Resurse materiale: manual, Observarea
despre poveştile ştiute şi pe care le-ai citit sau le vei citi Prâslea cel voinic acuarele,hârtie, lipici, carton sistematică
AVAP - desenarea anumitor castele sau cetăţi Pag.43 Resurse procedurale: Aprecieri globale,
1.1 - lucrul cu tehnica tagram explicaţia, conversaţia individuale
2.2 - recunoaşterea personajelor din poveşti după desene sau euristică, exerciţiul,
2.3 descrieri. povestirea, munca pe echipe
2.5 - obs. dirijată, conversația,
explicația, munca
independentă
Resurse materiale: Observare sistematică
Receptarea sunetelor emise de anumite instrumente muzicale manualul tipărit, surse audio Evaluare orală
MM Recapitulare finală
şi identificarea direcţiei de propagare a sunetului Resurse procedurale: Interevaluare
1.2
Cântarea în colectiv, asociind acompaniamentul sugerat de Metode: conversaţia, Autoevaluare
2.1
ritm şi de măsură explicaţia, exerciţiul, munca
2.2
Reprezentarea unor calităţi ale sunetelor prin semne independentă, jocul didactic
3.1
convenţionale Organizare:
activitate frontală, individuală
şi pe grupe

ȘCOALA ALTFEL 27 - 31 MAI 2019

17
Luni – citirea selectivă în funcţie de anumite repere sau respectând Acte de vorbire –A formula Resurse materiale: manualul, Observarea
03.06.2019 CLR un detaliu, o idee din text – joc: „Găseşte şi citeşte” ; o idee/ o părere / o opinie/ fişe de lucru independent sistematică
1.2 – oferirea unor informaţii despre anumite obiecte ; o solicitare Resurse procedurale: Aprecieri globale,
1.3 – descrierea unui obiect loc, a unui fruct, a unei flori etc. ; explicaţia, conversaţia individuale
2.1 – formularea, în scris, a răspunsurilor la întrebări pe teme exerciţiul, munca
2.3 familiare/care prezintă interes . independentă
3.1 explicaţia,exerciţiul
3.2 - act.frontală, în
perechi,individuală
- efectuarea de adunări / scăderi cu numere mai mici decât Resurse materiale: manualul, Observare sistematică
1000, fără şi cu trecere peste ordin şi verificarea prin operaţia caiet, fişe de lucru, planșe, Evaluare orală
inversă numărătoare, bețișoare Temă de lucru în clasă
- rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, cu şi fără Resurse procedurale: Tnterevaluare
trecere peste ordin, respectând algoritmul şi aşezarea corectă a Recapitulare finală conversaţia, explicaţia, Autoevaluare
MEM
unităţilor, zecilor şi sutelor demonstraţia, exerciţiul, jocul
1.1
- aflarea unui termen necunoscut, folosind metoda balanţei, Numere naturale de la 0 didactic, munca independentă
1.4
proba adunării/scăderii la 1000 Organizare:
1.6
- crearea unor probleme după imagini / desene / scheme / activitate frontală, activitate
4.1
exerciţii / formule Forme de relief individuală, activitate în grup
4.2
- comunicarea prin desen sau verbal a unor efecte pe care le
au fenomene ale naturii asupra mediului înconjurător
- asocierea unor caracteristici speciale ale plantelor şi
animalelor cu anumite caracteristici ale mediului în care
trăiesc, în scopul recunoaşterii adaptărilor la mediu
Limba engleză
Educație fizică
Religie
Resurse materiale: manualul, Observare sistematică
CLR – povestirea unor evenimente semnificative din viaţa proprie Recapitulare finală caiet, fişe de lucru, planșe, Evaluare orală
1.1 sau din activitatea şcolară/ a clasei, cu folosirea verbelor la Forme ale discursului numărătoare, bețișoare Temă de lucru în clasă
1.2 timpurile potrivite ; oral – Povestirea unor Resurse procedurale: Tnterevaluare
1.3 – aranjarea unei suite de propoziţii după ordinea logică de întâmplări trăite sau conversaţia, explicaţia, Autoevaluare
2.1 desfăşurare a evenimentelor ; observate demonstraţia, exerciţiul, jocul
2.3 – utilizarea limbajului verbal şi nonverbal corespunzător, în didactic, munca independentă
3.1 vederea asigurării/ menţinerii atenţiei interlocutorului (contact Organizare:
3.2 vizual, expresie facială, claritate în exprimare, ton) activitate frontală, activitate
individuală, activitate în grup

18
Marți - efectuarea de adunări / scăderi cu numere mai mici decât Resurse materiale: manualul, Observare sistematică
MEM
04.06.2019 1000, fără şi cu trecere peste ordin şi verificarea prin operaţia caiet, fişe de lucru, planșe, Evaluare orală
1.1
inversă Recapitulare finală numărătoare, bețișoare Temă de lucru în clasă
1.4
- rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, cu şi fără Resurse procedurale: Interevaluare
1.6
trecere peste ordin, respectând algoritmul şi aşezarea corectă a Numere naturale de la 0 conversaţia, explicaţia, Autoevaluare
4.1
unităţilor, zecilor şi sutelor la 1000 demonstraţia, exerciţiul, jocul
4.2
- aflarea unui termen necunoscut, folosind metoda balanţei, didactic, munca independentă
proba adunării/scăderii Organizare:
- crearea unor probleme după imagini / desene / Despre plante activitate frontală, activitate
- comunicarea prin desen sau verbal a unor efecte pe care le individuală, activitate în grup
au fenomene ale naturii asupra mediului înconjurător
- asocierea unor caracteristici speciale ale plantelor şi
animalelor cu anumite caracteristici ale mediului în care
trăiesc, în scopul recunoaşterii adaptărilor la mediu
Resurse materiale: Observare sistematică
MM Receptarea sunetelor emise de anumite instrumente muzicale Recapitulare finală manualul tipărit, surse audio Evaluare orală
1.2 şi identificarea direcţiei de propagare a sunetului Resurse procedurale: Interevaluare
2.1 Cântarea în colectiv, asociind acompaniamentul sugerat de Metode: conversaţia, Autoevaluare
2.2 ritm şi de măsură explicaţia, exerciţiul, munca
3.1 Reprezentarea unor calităţi ale sunetelor prin semne independentă, jocul didactic
convenţionale Organizare:
activitate frontală, individuală
şi pe grupe
Miercuri MEM - efectuarea de adunări / scăderi cu numere mai mici decât Recapitulare finală Resurse materiale: manualul, Observare sistematică
05.06.2019 1.1 1000, fără şi cu trecere peste ordin şi verificarea prin operaţia caiet, fişe de lucru, planșe, Evaluare orală
5 IUNIE 1.4 inversă Adunarea şi scăderea numărătoare, bețișoare Temă de lucru în clasă
Ziua 1.6 - rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, cu şi fără numerelor naturale de la Resurse procedurale: Tnterevaluare
învățătorlui 4.1 trecere peste ordin, respectând algoritmul şi aşezarea corectă a 0 la 1000 conversaţia, explicaţia, Autoevaluare
4.2 unităţilor, zecilor şi sutelor Despre plante demonstraţia, exerciţiul, jocul
- aflarea unui termen necunoscut, folosind metoda balanţei, didactic, munca independentă
proba adunării/scăderii Organizare:
- crearea unor probleme după imagini / desene / activitate frontală, activitate
- comunicarea prin desen sau verbal a unor efecte pe care le individuală, activitate în grup
au fenomene ale naturii asupra mediului înconjurător
- asocierea unor caracteristici speciale ale plantelor şi
animalelor cu anumite caracteristici ale mediului în care
trăiesc, în scopul recunoaşterii adaptărilor la mediu

19
CLR – formularea orală a unor întrebări sau solicitări cu scopul Recapitulare finală Resurse materiale: manualul, Observarea
1.1 înţelegerii unui mesaj oral; fişe de lucru independent sistematică
1.2 – oferirea unor informaţii despre sine, despre familie, despre Resurse procedurale: Aprecieri globale,
1.3 anumite activităţile folosind enunţuri ; explicaţia, conversaţia individuale
2.1 – povestirea unor evenimente semnificative din viaţa proprie exerciţiul, munca
2.3 sau din activitatea şcolară/ a clasei, cu folosirea verbelor la independentă
3.1 timpurile potrivite ; explicaţia,exerciţiul
3.2 – aranjarea unei suite de propoziţii după ordinea logică de - act.frontală, în
desfăşurare a evenimentelor ; perechi,individuală
– utilizarea limbajului verbal şi nonverbal corespunzător, în
vederea asigurării/ menţinerii atenţiei interlocutorului
Resurse materiale: manualul, Observarea
CLR – povestirea unor evenimente semnificative din viaţa proprie Recapitulare finală
fişe de lucru independent sistematică
1.1 sau din activitatea şcolară/ a clasei, cu folosirea verbelor la Forme ale discursului
Resurse procedurale: Aprecieri globale,
1.2 timpurile potrivite ; oral – Povestirea unor
explicaţia, conversaţia individuale
1.3 – aranjarea unei suite de propoziţii după ordinea logică de întâmplări trăite sau
exerciţiul, munca
2.1 desfăşurare a evenimentelor ; observate
independentă
2.3 – utilizarea limbajului verbal şi nonverbal corespunzător, în
explicaţia,exerciţiul
3.1 vederea asigurării/ menţinerii atenţiei interlocutorului (contact
- act.frontală, în
3.2 vizual, expresie facială, claritate în exprimare, ton)
perechi,individuală
Resurse materiale: manual, Observarea
AVAP Cufărul cu poveşti
- combinarea tehnicilor şi a materialelor pentru a comunica acuarele,hârtie, lipici, carton sistematică
1.1 Personajul ECO
despre poveştile ştiute şi pe care le-ai citit sau le vei citi Resurse procedurale: Aprecieri globale,
2.2 Pag.44,45
- desenarea anumitor castele sau cetăţi explicaţia, conversaţia individuale
2.3
- lucrul cu tehnica tagram euristică, exerciţiul,
2.5
- recunoasterea personajelor din poveşti după desene sau povestirea, munca pe echipe
descrieri. - obs. dirijată, conversația,
explicația, munca
independentă

20
Joi - efectuarea de adunări / scăderi cu numere mai mici decât Resurse materiale: manualul, Observare sistematică
06.06.2019 1000, fără şi cu trecere peste ordin şi verificarea prin operaţia caiet, fişe de lucru, planșe, Evaluare orală
inversă numărătoare, bețișoare Temă de lucru în clasă
- rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, cu şi fără Resurse procedurale: Interevaluare
trecere peste ordin, respectând algoritmul şi aşezarea corectă a Recapitulare finală conversaţia, explicaţia, Autoevaluare
MEM
unităţilor, zecilor şi sutelor demonstraţia, exerciţiul, jocul
1.1
- aflarea unui termen necunoscut, folosind metoda balanţei, Adunarea şi scăderea didactic, munca independentă
1.4
proba adunării/scăderii numerelor naturale de la Organizare:
1.6
- crearea unor probleme după imagini / desene / scheme / 0 la 1000 activitate frontală, activitate
4.1
exerciţii / formule Forme de relief individuală, activitate în grup
4.2
- comunicarea prin desen sau verbal a unor efecte pe care le
au fenomene ale naturii asupra mediului înconjurător
- asocierea unor caracteristici speciale ale plantelor şi
animalelor cu anumite caracteristici ale mediului în care
trăiesc, în scopul recunoaşterii adaptărilor la mediu
– copieri şi transcrieri de litere, silabe, cuvinte, propoziţii ; Recapitulare finală Resurse materiale: manualul, Observarea
CLR
– scrierea cuvintelor obţinute prin completarea sau fişe de lucru independent sistematică
1.1
combinarea unor silabe; Resurse procedurale: Aprecieri globale,
1.2
– crearea unor liste de cuvinte legate de o temă propusă ; Propoziţia / Enunţul explicaţia, conversaţia individuale
1.3
– joc - realizarea unor planşe cu litere și organizarea unor Exerciţii de fonetică şi exerciţiul, munca
2.1
scurte dramatizări ; vocabular independentă
2.3
– analiza şi sinteza fonetică a cuvintelor ; explicaţia,exerciţiul
3.1
– ordonarea alfabetică a unor cuvinte date ; - act.frontală, în
3.2
– formarea unor cuvinte din silabe date perechi,individuală
– copieri şi transcrieri de litere, silabe, cuvinte, propoziţii ; Recapitulare finală Resurse materiale: manualul, Observarea
CLR
– scrierea cuvintelor obţinute prin completarea sau fişe de lucru independent sistematică
1.1
combinarea unor silabe; Resurse procedurale: Aprecieri globale,
1.2
– crearea unor liste de cuvinte legate de o temă propusă ; Propoziţia / Enunţul explicaţia, conversaţia individuale
1.3
– joc - realizarea unor planşe cu litere și organizarea unor Exerciţii de fonetică şi exerciţiul, munca
2.1
scurte dramatizări ; vocabular independentă
2.3
– analiza şi sinteza fonetică a cuvintelor ; explicaţia,exerciţiul
3.1
– ordonarea alfabetică a unor cuvinte date ; - act.frontală, în
3.2
– formarea unor cuvinte din silabe date perechi,individuală
DP -jocuri de autocunoaștere și intercunoaștere prinfolosirea Resurse materiale: manualul Observarea
Recapitulare
1.1 diferitelor forme de comunicare Resurse procedurale: sistematică
Evaluare finală
1.2 -jocuri de rol pentru exemplificareacomportamentelor explicaţia, conversaţia Aprecieri globale,
2.1 dezirabile de igienă personalăîn diferite contexte exerciţiul, munca individuale
2.2 -aplicarea unor tehnici art-creative prin care să se exprime independentă

21
Vineri Educație fizică
07.06.2019 Opțional
MEM - repetarea tablei înmulţirii Recapitulare finală Resurse materiale: manualul, Observare sistematică
1.5 - rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află suma/ Înmulţirea și împărțirea caiet, fişe de lucru, planșe, Evaluare orală
1.6 diferenţa / produsul / câtul / jumătatea / sfertul / dublul” numerelor naturale de la numărătoare, bețișoare Temă de lucru în clasă
3.1 - crearea unor probleme după imagini / desene /scheme / 0 la 1000 Resurse procedurale: Interevaluare
3.2 exerciţii / formule conversaţia, explicaţia, Autoevaluare
- aflarea unei sume de termeni egali prin rezolvarea unor demonstraţia, exerciţiul, jocul
probleme practice Nevoile de bază ale didactic, munca independentă
- evidenţierea unor proprietăţi ale înmulţirii (comutativitate, viețuitoarelor Organizare:
asociativitate, element neutru), fără precizarea terminologiei activitate frontală, activitate
- asocierea unor caracteristici speciale ale plantelor şi individuală, activitate în grup
animalelor cu anumite caracteristici ale mediului în care
trăiesc, în scopul recunoaşterii adaptărilor la mediu
Resurse materiale: manual, Observarea
AVAP Cufărul cu poveşti
- combinarea tehnicilor şi a materialelor pentru a comunica acuarele,hârtie, lipici, carton sistematică
1.1 Personajul ECO
despre poveştile ştiute şi pe care le-ai citit sau le vei citi Resurse procedurale: Aprecieri globale,
2.2 Pag.44,45
- desenarea anumitor castele sau cetăţi explicaţia, conversaţia individuale
2.3
- lucrul cu tehnica tagram euristică, exerciţiul,
2.5
- recunoasterea personajelor din poveşti după desene sau povestirea, munca pe echipe
descrieri. - obs. dirijată, conversația,
explicația, munca
independentă
Resurse materiale: Observare sistematică
MM Receptarea sunetelor emise de anumite instrumente muzicale Recapitulare finală manualul tipărit, surse audio Evaluare orală
1.2 şi identificarea direcţiei de propagare a sunetului Resurse procedurale: Interevaluare
2.1 Cântarea în colectiv, asociind acompaniamentul sugerat de Metode: conversaţia, Autoevaluare
2.2 ritm şi de măsură explicaţia, exerciţiul, munca
3.1 Reprezentarea unor calităţi ale sunetelor prin semne independentă, jocul didactic
convenţionale Organizare:
activitate frontală, individuală
şi pe grupe

22
Luni Dezvoltarea unor competențe de lectură (activitate Recapitlare finală Resurse materiale: manualul, Observarea
CLR
10.06.2019 diferențiată) prin: Textul narativ fişe de lucru independent sistematică
1.1
– citirea unor cărţi, poveşti, poezii, reviste, articole din reviste (Lecție de lectură) Resurse procedurale: Aprecieri globale,
1.2
electronice, enciclopedii etc. din iniţiativa copilului; explicaţia, conversaţia individuale
1.3
– căutarea unei anumite cărţi la colţul de lectură sau la exerciţiul, munca
2.1
bibliotecă ; independentă
2.3
– discutarea textelor scurte, cu accent pe înțelegere și explicaţia,exerciţiul
3.1
interpretare. - act.frontală, în
3.2
perechi,individuală
MEM - identificarea şi denumirea formelor plane: pătrat, triunghi, Resurse materiale: manualul, Observare sistematică
Recapitulare finală
1.5 dreptunghi, cerc caiet, fişe de lucru, planșe, Evaluare orală
Figuri plane
1.6 - recunoaşterea unor corpuri geometrice în mediul apropiat numărătoare, bețișoare Temă de lucru în clasă
Corpuri geometrice
2.2 (cub, cuboid, sferă, cilindru,con) Resurse procedurale: Interevaluare
Despre planetele sistemului
3.1 - identificarea axei/axelor de simetrie ale figurilor geometrice conversaţia, explicaţia, Autoevaluare
nostru solar
5.2 - identificarea fracţiilor echivalente: 1/2=2/4 demonstraţia, exerciţiul, jocul
- realizarea unor desene simple, respectând o axă de simetrie didactic, munca independentă
dată Organizare:
- identificarea interiorului şi exteriorului unei figuri activitate frontală, activitate
- identificarea apartenenţei unui punct interiorului unei figuri individuală, activitate în grup
geometrice
- recunoaşterea planetelor Sistemului Solar pe planşe/modele
simple/ în filme documentare
Limba engleză
Educație fizică
Marți Religie
11.06.2019 CLR Dezvoltarea unor competențe de lectură (activitate Recapitlare finală Resurse materiale: manualul, Observare sistematică
1.1 diferențiată) prin: Textul liric caiet, fişe de lucru, planșe, Evaluare orală
1.2 – citirea unor cărţi, poveşti, poezii, reviste, articole din reviste (Lecție de lectură) numărătoare, bețișoare Temă de lucru în clasă
1.3 electronice, enciclopedii etc. din iniţiativa copilului; Resurse procedurale: Interevaluare
2.1 – căutarea unei anumite cărţi la colţul de lectură sau la conversaţia, explicaţia, Autoevaluare
2.3 bibliotecă ; demonstraţia, exerciţiul, jocul
3.1 – discutarea textelor scurte, cu accent pe înțelegere și didactic, munca independentă
3.2 interpretare. Organizare:
activitate frontală, activitate
individuală, activitate în grup

23
MEM Recapitulare finală Resurse materiale: manualul, Observare sistematică
1.1 - investigarea forţelor exercitate de magneţi asupra altor Unităţi de măsură caiet, fişe de lucru, planșe, Evaluare orală
1.4 magneţi sau materiale magnetice cu evidenţierea polilor N şi Despre forţele exercitate de numărătoare, bețișoare Temă de lucru în clasă
1.6 S şi a atracţiei / respingerii dintre polii opuşi / identici magneţi Resurse procedurale: Interevaluare
4.1 - investigarea materialelor conductoare şi izolatoare în cadrul conversaţia, explicaţia, Autoevaluare
4.2 unui circuit electric simplu demonstraţia, exerciţiul, jocul
- identificarea instrumentelor de măsură potrivite pentru didactic, munca independentă
efectuarea unor măsurători (rigla, panglica de croitorie, metrul Organizare:
de tâmplărie, vasul gradat, cântarul, balanţa) activitate frontală, activitate
individuală, activitate în grup
Resurse materiale: Observare sistematică
MM Receptarea sunetelor emise de anumite instrumente muzicale Recapitulare finală manualul tipărit, surse audio Evaluare orală
1.2 şi identificarea direcţiei de propagare a sunetului Resurse procedurale: Interevaluare
2.1 Cântarea în colectiv, asociind acompaniamentul sugerat de Metode: conversaţia, Autoevaluare
2.2 ritm şi de măsură explicaţia, exerciţiul, munca
3.1 Reprezentarea unor calităţi ale sunetelor prin semne independentă, jocul didactic
convenţionale Organizare:
activitate frontală, individuală
şi pe grupe
Miercuri MEM Rezolvarea itemilor: Evaluare finală Resurse materiale: manualul, Probă de evaluare
12.06.2019 1.1 - efectuarea de adunări/scăderi cu numere mai mici decât caiet, fişe de lucru, planșe,
1.4 1000, fără şi cu trecere peste ordin şi verificarea prin operaţia numărătoare, bețișoare
1.6 inversă Resurse procedurale:
4.1 - aflarea produsului şi câtului unor numere conversaţia, explicaţia,
4.2 - crearea unor probleme după imagini /desene / scheme / demonstraţia, exerciţiul, jocul
exerciţii / formule didactic, munca independentă
- identificarea unităţilor de măsură Organizare:
activitate frontală, activitate
individuală, activitate în grup

24
- citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu adaptarea Resurse materiale: manualul, Observarea
Recapitulare finală
intonaţiei impusă de semnele de punctuaţie fişe de lucru independent sistematică
- identificarea alineatelor, paragrafelor, titlului şi autorului Resurse procedurale: Aprecieri globale,
CLR
unui text explicaţia, conversaţia individuale
1.1
- formularea orală a mesajului/ învăţăturii desprinse dintr-un exerciţiul, munca
1.2
text citit independentă
1.3
- formularea unor întrebări şi răspunsuri pe baza textului citit explicaţia,exerciţiul
2.1
- redarea prin cuvinte proprii, cu sprijin, a unui fragment - act.frontală, în
2.3
dintr-un text citit perechi,individuală
3.1
- formularea unor răspunsuri la întrebări, în legătură cu un
3.2
scurt text citit
- aranjarea unei suite de propoziţii după ordinea logică de
desfăşurare a evenimentelor din mesajul audiat
- citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu adaptarea Resurse materiale: manualul, Observarea
Recapitulare finală
intonaţiei impusă de semnele de punctuaţie fişe de lucru independent sistematică
- identificarea alineatelor, paragrafelor, titlului şi autorului Resurse procedurale: Aprecieri globale,
CLR
unui text explicaţia, conversaţia individuale
1.1
- formularea orală a mesajului/ învăţăturii desprinse dintr-un exerciţiul, munca
1.2
text citit independentă
1.3
- formularea unor întrebări şi răspunsuri pe baza textului citit explicaţia,exerciţiul
2.1
- redarea prin cuvinte proprii, cu sprijin, a unui fragment - act.frontală, în
2.3
dintr-un text citit perechi,individuală
3.1
- formularea unor răspunsuri la întrebări, în legătură cu un
3.2
scurt text citit
- aranjarea unei suite de propoziţii după ordinea logică de
desfăşurare a evenimentelor din mesajul audiat
AVAP Recapitulare Resurse materiale: manual, Observarea
Realizare de felicitări, invitații la zile de naștere sau
1.1 Personaje îndrăgite din acuarele,hârtie, lipici, carton sistematică
onomastică, obiecte de design pentru sala de clasă, holurile
2.2 povești Resurse procedurale: Aprecieri globale,
școlii, camera proprie etc.
2.3 Elemente de limbaj explicaţia, conversaţia individuale
- participarea la conversații despre posibile utilizări ale
2.5 plastic:linia, punctul,forma euristică, exerciţiul,
produselor realizate individual sau în grup
Tehnici de lucru: tangram, povestirea, munca pe echipe
- realizarea de proiecte tematice individuale și în grup
pensulație, pliere, colaj - obs. dirijată, conversația,
- realizarea portretelor anotimpurilor în cuvinte, formă și
Produse ale explicația, munca
culoare
activității: desen liber independentă

25
Joi Resurse materiale: manualul, Observare sistematică
13.06.2019 Ne jucăm, corectăm învăţăm! – ameliorare – dezvoltare Recapitulare finală caiet, fişe de lucru, planșe, Evaluare orală
MEM – Activităţile de învăţare cu caracter ameliorativ se vor stabili numărătoare, bețișoare Temă de lucru în clasă
1.1 în funcţie de problemele (individuale/ale majorităţii elevilor) Resurse procedurale: Interevaluare
1.4 ce vor fi identificate după evaluarea sumativă. conversaţia, explicaţia, Autoevaluare
1.6 – Activităţile de dezvoltare vor avea un grad ridicat de demonstraţia, exerciţiul, jocul
4.1 dificultate şi vor fi stabilite pentru elevii care vor demonstra didactic, munca independentă
4.2 realizarea tuturor obiectivelor de evaluare vizate prin proba de Organizare:
evaluare sumativă. activitate frontală, activitate
individuală, activitate în grup
- completarea unor enunțuri lacunare cu informații dintr-un Resurse materiale: manualul, Observarea
CLR Recapitulare finală
text audiat fişe de lucru independent sistematică
1.1
- analiza și sinteza fonetică a cuvintelor Resurse procedurale: Aprecieri globale,
1.2
- identificarea vocalelor și consoanelor în silabe și cuvinte explicaţia, conversaţia individuale
1.3
- ordonarea alfabetică a unor cuvinte date exerciţiul, munca
2.1
- formarea unor cuvinte din silabe date independentă
2.3
- despărțirea cuvintelor în silabe explicaţia,exerciţiul
3.1
- schimbarea sensului unui cuvânt prin schimbarea unei - act.frontală, în
3.2
silabe/unui sunet perechi,individuală
- stabilirea poziției și a ordinii cuvintelor din propoziții de 4 –
6 cuvinte
- dezvoltarea sau simplificarea unei propoziții prin
adăugarea/eliminarea unor cuvinte
- redarea prin cuvinte proprii, cu sprijin, a unui fragment Resurse materiale: manualul, Observarea
Recapitulare finală
CLR dintr-un text citit fişe de lucru independent sistematică
1.1 Resurse procedurale: Aprecieri globale,
Carnavalul personajelor
1.2 – aranjarea unei suite de propoziţii după ordinea logică de explicaţia, conversaţia individuale
1.3 desfăşurare a evenimentelor exerciţiul, munca
2.1 independentă
2.3 explicaţia,exerciţiul
3.1 - act.frontală, în
perechi,individuală
DP -jocuri de autocunoaștere și intercunoaștere prinfolosirea Resurse materiale: manualul Observarea
1.1 diferitelor forme de comunicare Recapitulare Resurse procedurale: sistematică
1.2 -jocuri de rol pentru exemplificareacomportamentelor Evaluare finală explicaţia, conversaţia Aprecieri globale,
2.1 dezirabile de igienă personalăîn diferite contexte exerciţiul, munca individuale
2.2 -aplicarea unor tehnici art-creative prin care să se exprime independentă
Educație fizică

26
Vineri Opțional
14.06.2019 MEM Resurse materiale: manualul, Observare sistematică
Recapitulare finală
1.1 Ne jucăm, corectăm învăţăm! – ameliorare – dezvoltare caiet, fişe de lucru, planșe, Evaluare orală
1.4 – Activităţile de învăţare cu caracter ameliorativ se vor stabili numărătoare, bețișoare Temă de lucru în clasă
1.6 în funcţie de problemele (individuale/ale majorităţii elevilor) Resurse procedurale: Interevaluare
4.1 ce vor fi identificate după evaluarea sumativă. conversaţia, explicaţia, Autoevaluare
4.2 – Activităţile de dezvoltare vor avea un grad ridicat de demonstraţia, exerciţiul, jocul
dificultate şi vor fi stabilite pentru elevii care vor demonstra didactic, munca independentă
realizarea tuturor obiectivelor de evaluare vizate prin proba de Organizare:
evaluare sumativă. activitate frontală, activitate
individuală, activitate în grup
Resurse materiale: manual, Observarea
AVAP Evaluare
Formularea de enunțuri despre posibile trăiri exprimate de acuarele,hârtie, lipici, carton sistematică
1.1 Personaje îndrăgite din
autori în picturi/desene/fotografii artistice/sculptură etc. Resurse procedurale: Aprecieri globale,
2.2 povești
- exerciții de autoanaliză a propriilor creații (motivarea explicaţia, conversaţia individuale
2.3 Elemente de
alegerii subiectului, timpul alocat, mijloacele și tehnicile euristică, exerciţiul,
2.5 limbaj plastic:linia,
utilizate, sentimente) povestirea, munca pe echipe
punctul,forma
- obs. dirijată, conversația,
explicația, munca
independentă
Resurse materiale: Observare sistematică
Recapitulare finală
MM Receptarea sunetelor emise de anumite instrumente muzicale manualul tipărit, surse audio Evaluare orală
Încheierea poveștii
1.2 şi identificarea direcţiei de propagare a sunetului Resurse procedurale: Interevaluare
2.1 Cântarea în colectiv, asociind acompaniamentul sugerat de Metode: conversaţia, Autoevaluare
2.2 ritm şi de măsură explicaţia, exerciţiul, munca
3.1 Reprezentarea unor calităţi ale sunetelor prin semne independentă, jocul didactic
convenţionale Organizare:
activitate frontală, individuală
şi pe grupe

27