Sunteți pe pagina 1din 9

LICEUL TEHNOLOGIC “PETRU RAREŞ” Târgu Frumos, Iaşi

Oraş Târgu Frumos, Jud. Iaşi, Str. Cuza Vodă Nr.65 A, Cod postal: 705300
E-mail: ltpr_tg.frumos@yahoo.com
Tel/Fax: 0232 / 731012

REFERAT: CORDUNEANU I. IONELA (cas. Vasilencu), F.E.F.S. CONVERRSIE PROFESIONALA, AN 1, SEM. 2

Organizarea unei competiții sportive școlare.


(Model de document)

Competiție de VOLEI - Fete


~ ,,Cupa 1 Iunie”- Organizator : Unitatea Școlară Lic.
Tehn. “P. Rares” – Targu Frumos ~

Argument:
1iunie reprezintă Ziua Copilului, ziua în care toţi copiii trebuie să se simtă bine, să primească
cadouri, să se distreze împreună. Ziua Internaţională a Copilului are la baza şi promovează schimbul
reciproc de idei, dorinţa de a-i face pe copii să înţeleagă acest concept. Societatea noastră are nevoie
de copii educaţi şi sănătoşi.
Sportul poate aduce o contribuție semnificativă la creșterea inteligentă, durabilă și favorabilă
a incluziunii sociale. Promovarea unui stil de viață activ și sănătos reprezintă o prioritate datorită
multiplelor beneficii.
Pentru copii și tineri mișcarea este asociată cu jocul, cu integrarea socială, cu dezvoltarea
armonioasă din punct de vedere fizic și emoțional, cu însușirea de reguli și respectarea acestora.
În acest context prin această activitate dorim să promovăm un mod de preterecre a timpului
liber, sănătatea, nevoia de mișcare, spiritul de fair-play dar și spiritul de competitie.
Pentru marcarea zile de ,,1 Iunie”, Ziua internaţionala a copilului, Unitatea Școlară Lic. Tehn. “P.
Rares”, Tg. Frumos, Jud. Iasi vă invită să participati la Competiția de Handbal Fete – ,,Cupa 1
Iunie” În perioada 1-3 iunie 2019.

Scopul: popularizarea disciplinei sportive Volei în rândul tineretului;

Organizare: “Cupa 1 Iunie” este organizată de Unitatea Școlară : Lic. Tehn. “P. Rares”, Tg.
Frumos, Jud. Iasi
Telefon de contact: 0232/731012, email: ltpr_tg.frumos@yahoo.com

Informații competiție
Competiția se organizează pentru echipe de fete liceu .
Data de desfăşurare; : 1-3 iunie 2019.
Locul de desfăşurare ; Sala de sport a liceului, teren de volei cu dimensiuni normale
Sistemul de desfășurare :
• În funcție de numărul de echipe ȋnscrise vor fi organizate grupe (max 6 echipe), cu propunerea de
a se juca fiecare cu fiecare, sau aplicare tabela Berger.
• Dupa finalizarea meciurilor din etape, va organiza o etapa finală (jocuri semifinale și finale
pentru desemnarea câștigătoarei)

1
LICEUL TEHNOLOGIC “PETRU RAREŞ” Târgu Frumos, Iaşi
Oraş Târgu Frumos, Jud. Iaşi, Str. Cuza Vodă Nr.65 A, Cod postal: 705300
E-mail: ltpr_tg.frumos@yahoo.com
Tel/Fax: 0232 / 731012

REFERAT: CORDUNEANU I. IONELA (cas. Vasilencu), F.E.F.S. CONVERRSIE PROFESIONALA, AN 1, SEM. 2


• Grupele și jocurile se vor stabili prin tragere la sorți
Programul de desfăşurare:
 1 iunie 2018 - jocuri din serii.
 2 iunie 2018- jocuri din serii.
 3 iunie 2018 - jocuri din serii.
 4 iunie 2018 – jocuri din serii.
 Jocuri semifinale si finale. Premierea castigatorilor
Condiţii de înscriere şi participare:
• se organizează pentru o singură categorie de vârstă – elevi/eleve din clasele IX-/XIIXIII; 14-19
ani (eleve înscrise în anul școlar prezent la liceul care participă în competiție)
• Inscrierea se face pe baza tabelului din Anexa 1
• echipa este formată din 6 jucatori (+ rezerve)
• Profesorul prezintă organizatorilor adeverințele medicale ale elevilor care au mențiunea Apt
pentru efort/ apt pentru competiție sau clinic sănătos. Lipsa acestora duce la excluderea
elevilor fără adeverința medicală din competiție.
• Fiecare echipă va avea asupra sa două rânduri de tricouri de culori diferite şi numere
regulamentare.

Titluri şi premii :
• Echipele clasate pe primele 3 locuri vor fi premiate cu: cupe, diplome, alte premii oferite de
catre sponsori
Condiţii administrativ -organizatorice:
• Materiale necesare puse la dispozitie de catre organizatori : 2 mingi oficiale de joc (de volei) ,
fluier, tabela de scor, plase fileu volei.
• Fiecare echipă participantă va avea 1 minge personală pentru incălzire.
Comisia de organizare:
• Președinte prof. Educație Fizică și Sport …………. …………………
• Secretar prof. Educație Fizică și Sport …………………………………
• Membru prof. ………………………………………….
Arbitrajul va fi asigurat de către:
• prof. E.F.S. ……………………….. si/ sau
• arbitrii delegați de către D.J.S.T. IASI

REGULAMENTUL de desfășurarea a competiției

Regulament de joc: date tehnice – VOLEI

2
LICEUL TEHNOLOGIC “PETRU RAREŞ” Târgu Frumos, Iaşi
Oraş Târgu Frumos, Jud. Iaşi, Str. Cuza Vodă Nr.65 A, Cod postal: 705300
E-mail: ltpr_tg.frumos@yahoo.com
Tel/Fax: 0232 / 731012

REFERAT: CORDUNEANU I. IONELA (cas. Vasilencu), F.E.F.S. CONVERRSIE PROFESIONALA, AN 1, SEM. 2


 Se vor acorda: 3 puncte joc câștigat, 1 punct jocul egal, 0 puncte joc pierdut);
 Meciul este câştigat de echipa care obţine trei seturi. În cazul unei egalităţi de 2-2 la seturi,
setul decisiv (al 5 - lea) este jucat până la punctul 15, cu o diferenţă minimă de două puncte între
cele două echipe.
• Stabilirea clasamentelor se face pe bază de puncte acumulate la toate întâlnirile.
• pentru celelalte prevederi necuprinse în prezentul document se aplică Regulamentul
Federaţiei Române de Volei.
• Dacă o echipă refuză să joace după ce a fost somata să o facă, ea este declarată forfait şi
pierde meciul cu rezultatul 0 - 3 şi 0 - 25 pentru fiecare set. O echipă care, fără justificări
valabile, nu se prezintă pe terenul de joc la ora stabilita, este declarată forfait cu acelaşi rezultat
precum cel menţionat la Regula 6.4.1. din Regulamentul F.R.V.
• O echipă declarată INCOMPLETA pentru un set sau pentru meci pierde setul sau meciul.
Echipei adverse i se atribuie punctele sau punctele şi seturile necesare pentru a câştiga setul sau
meciul. Echipa incompletă păstrează punctele şi seturile câştigate.
• Nu se admit contestatii

Conducătorul oficial al delegatiei

• se asigura toate măsurile de evitare a producerii accidentelor, precum și de integritatea fizică


elevilor
• este direct răspunzător de corectitudinea întocmirii documentelor necesare participării la
competiție și răspunde de respectarea întocmai a prevederilor Regulamentului acestei
competiții
• Răspunde de securitatea, integritatea şi disciplina elevilor, precum şi de respectarea
prevederilor regulamentelor de către aceştia, pe perioada deplasărilor şi pe perioada
desfăşurării competitiei

Alte prevedri suplimentare:

o echipele/elevii vor fi însoţite/însoţiţi în competiţii numai de către persoane angajate ale unităţii de
învăţământ participante, desemnate în calitate de conducători oficiali în formularul de înscriere
înaintat de unitatea de învăţământ;
o Pentru participare în competiţie, unităţile de învăţământ, prin conducătorii oficiali, sunt obligate
să prezinte Comisiei organizatoare toate documentele precizate în prezentul Regulament;
o În caz contrar, echipele/ elevii nu sunt primite/ primiţi în competiţie.

Asistenţa med icală .

Echipa gazdă, organizatoare asigură asistenţa medicale, fără de care jocul nu poate începe

3
LICEUL TEHNOLOGIC “PETRU RAREŞ” Târgu Frumos, Iaşi
Oraş Târgu Frumos, Jud. Iaşi, Str. Cuza Vodă Nr.65 A, Cod postal: 705300
E-mail: ltpr_tg.frumos@yahoo.com
Tel/Fax: 0232 / 731012

REFERAT: CORDUNEANU I. IONELA (cas. Vasilencu), F.E.F.S. CONVERRSIE PROFESIONALA, AN 1, SEM. 2

Anexa 1

Anexa Sistemul de desfășurare :


1. Sistemul turneu: Exemplu: Cu 13 echipe: Et. I - Et. IV
TABELE "BERGER"
PENTRU PROGAMAREA JOCURILOR DUPĂ SISTEMUL BERGER ÎNTR-O COMPETIŢIE IN CARE
PARTICIPĂ 13 ECHIPE

NUMAR ECHIPE ETAPELE GRUPA PROGRAMAREA JOCURILOR


NU JOACA
Echipa 6 Echipa 8
Echipa 9 Echipa 10
Echipa 12 Echipa 1
Echipa 3
Echipa 4 Echipa 2
Echipa 5 Echipa 11
Echipa 13 Echipa 7
Echipa 12 Echipa 9
Echipa 4 Echipa 8
ETAPA 1 Echipa 5 Echipa 10
GRUPA 1 Echipa 6
Echipa 13 Echipa3
PARTICIPANTILOR Echipa 7 Echipa 1
13 ECHIPE Echipa 11 Echipa2
Echipa 6 Echipa 1
Echipa 3 Echipa 2
Echipa 10 Echipa11
Echipa 5
Echipa 8 Echipa 7
Echipa 9 Echipa 13
Echipa 12 Echipa 4
Echipa 6 Echipa 11
Echipa 2 Echipa 7
ETAPA 2 GRUPA 2 Echipa 1 Echipa 13 Echipa 9
Echipa 3 Echipa 5
Echipa 10 Echipa 4

4
LICEUL TEHNOLOGIC “PETRU RAREŞ” Târgu Frumos, Iaşi
Oraş Târgu Frumos, Jud. Iaşi, Str. Cuza Vodă Nr.65 A, Cod postal: 705300
E-mail: ltpr_tg.frumos@yahoo.com
Tel/Fax: 0232 / 731012

REFERAT: CORDUNEANU I. IONELA (cas. Vasilencu), F.E.F.S. CONVERRSIE PROFESIONALA, AN 1, SEM. 2


Echipa 8 Echipa 12
Echipa 6 Echipa 9
Echipa 12 Echipa 10
Echipa 4 Echipa 3
Echipa 8
Echipa 5 Echipa 1
Echipa 13 Echipa 2
Echipa 7 Echipa 11
Echipa 6 Echipa 13
Echipa 7 Echipa 5
Echipa 11 Echipa 4
Echipa 1
Echipa 2 Echipa 12
Echipa 3 Echipa 9
Echipa 10 Echipa 8
Echipa 6 Echipa 3
Echipa 10 Echipa 1
Echipa 8 Echipa 2
ECHIPA 7
Echipa 9 Echipa 11
Echipa 12 Echipa 13
Echipa 4 Echipa 5
Echipa 6 Echipa 12
Echipa 5 Echipa 9
Echipa 13 Echipa 8
ETAPA 3 GRUPA 3 ECHIPA 4
Echipa 7 Echipa 10
Echipa 11 Echipa 3
Echipa 2 Echipa 1
Echipa 6 Echipa 2
Echipa 1 Echipa 11
Echipa 3 Echipa 7
ECHIPA 12
Echipa 10 Echipa 13
Echipa 8 Echipa 5
Echipa 9 Echipa 4
Echipa 6 Echipa 7
ETAPA 4 GRUPA 4 Echipa 11 Echipa 13 ECHIPA 10
Echipa 2 Echipa 5

5
LICEUL TEHNOLOGIC “PETRU RAREŞ” Târgu Frumos, Iaşi
Oraş Târgu Frumos, Jud. Iaşi, Str. Cuza Vodă Nr.65 A, Cod postal: 705300
E-mail: ltpr_tg.frumos@yahoo.com
Tel/Fax: 0232 / 731012

REFERAT: CORDUNEANU I. IONELA (cas. Vasilencu), F.E.F.S. CONVERRSIE PROFESIONALA, AN 1, SEM. 2


Echipa 1 Echipa 4
Echipa 3 Echipa 12
Echipa 8 Echipa 9
Echipa 6 Echipa 5
Echipa 13 Echipa 4
Echipa 7 Echipa 12
ECHIPA 11
Echipa 2 Echipa 9
Echipa 1 Echipa 8
Echipa 3 Echipa 10
Echipa 6 Echipa 4
Echipa 5 Echipa 12
Echipa 7 Echipa 9
ECHIPA 13
Echipa 11 Echipa 8
Echipa 2 Echipa 10
Echipa 1 Echipa 3
Echipa 6 Echipa 10
Echipa 8 Echipa 3
Echipa 9 Echipa 1
ECHIPA 2
Echipa 12 Echipa 11
Echipa 4 Echipa 7
Echipa 5 Echipa 13

TRAGERE LA SORTI ECHIPE

1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10

6
LICEUL TEHNOLOGIC “PETRU RAREŞ” Târgu Frumos, Iaşi
Oraş Târgu Frumos, Jud. Iaşi, Str. Cuza Vodă Nr.65 A, Cod postal: 705300
E-mail: ltpr_tg.frumos@yahoo.com
Tel/Fax: 0232 / 731012

REFERAT: CORDUNEANU I. IONELA (cas. Vasilencu), F.E.F.S. CONVERRSIE PROFESIONALA, AN 1, SEM. 2


11 11
12 12
13 13

ETAPA DATA ORA PROGRAMARE JOCURI


9:00 Echipa 6 Echipa 8
10:00 Echipa 9 Echipa 10
11:00 Echipa 12 Echipa 1
ETAPA 1 xx.xx.2019
12:00 Echipa 4 Echipa 2
13:00 Echipa 5 Echipa 11
14:00 Echipa 13 Echipa 7

7
LICEUL TEHNOLOGIC “PETRU RAREŞ” Târgu Frumos, Iaşi
Oraş Târgu Frumos, Jud. Iaşi, Str. Cuza Vodă Nr.65 A, Cod postal: 705300
E-mail: ltpr_tg.frumos@yahoo.com
Tel/Fax: 0232 / 731012

REFERAT: CORDUNEANU I. IONELA (cas. Vasilencu), F.E.F.S. CONVERRSIE PROFESIONALA, AN 1, SEM. 2

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

Ne înscriem şi participăm la competitia ____________________ organizată în


localitatea________________, jud IASI, la data………………, cu următoarea delegatie oficială :
• Conducător oficial delegatie: prof. ………………………………………
• TABEL NOMINAL CU ELEVII SPORTIVI AI UNITĂłII NOASTRE DE ÎNVĂłĂMÂNT:
Nr. Numele Prenumele Clasa Nr-ul din Data Naşterii Nr-ul de pe
crt elevului Registrul tricou
Matricol

Se completeaza tabelul cu numarul de randuri necesar


Culori distincte pentru tricouri: 1. …………………….........,
2…………………........……..

DIRECTOR PROFESOR,

Unitate de învătământ Conducător oficial delegatie

8
LICEUL TEHNOLOGIC “PETRU RAREŞ” Târgu Frumos, Iaşi
Oraş Târgu Frumos, Jud. Iaşi, Str. Cuza Vodă Nr.65 A, Cod postal: 705300
E-mail: ltpr_tg.frumos@yahoo.com
Tel/Fax: 0232 / 731012

REFERAT: CORDUNEANU I. IONELA (cas. Vasilencu), F.E.F.S. CONVERRSIE PROFESIONALA, AN 1, SEM. 2

Bicliografie:

• *https://vdocuments.in/managementul-competitiei-sportivepdf.html-,,MANAGEMENTUL
COMPETIŢIEI ”
• *http://www.frh.ro/frh/pdf/RegulamentulJoculuideVoleiIndoorEditiaIulie2018.pdf-
,,REGULAMENTUL JOCULUI DE VOLEI”
• *VOLEI”
• PREVEDERI METODOLOGICE ȘI REGULAMENTE OG/ONSS