Sunteți pe pagina 1din 14

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.

3
ŞIMLEU SILVANIEI

NIVEL I (3-5 ANI)


GRUPA MIJLOCIE „A”
AN ŞCOLAR 2017-2018

PROF: PERNEŞ CAMELIA

1
EVALUARE FINALĂ

 DOMENIUL ŞTIINŢĂ
 DISCIPLINA:ACTIVITATE MATEMATICĂ

 PROBA 1 JOC DIDACTIC „CIFRELE MAGICE!”

 CAPITOL:NUMERE NATURALE
 CONŢINUTURI:Cunoaşterea numerelor în limitele 1-5,număratul în limitele 1
-5,raportarea numărului la cantitate,constituire de mulţimi cu 1-5 elemente.
 OBIECTIVE : - să numere în limitele 1-5:
-să recunoască şi să denumescă cifrele în limitele 1-5;
-să formeze mulţimi cu 1,2,3,4,5 elemente.
-să asocieze cifra cantităţii corespunzătoare;

 ITEMI: I 1=Spune ce cifră este;


I 2= Formează o mulţime cu 1.-5 elemente;
I 3= Alege cifra care se potriveşte la mulţimea…

 Calificative acordate: 3 Itemi=CA


2 Itemi=CD
1 Item =CNS

 PROBA 2 JOC LOGIC „ÎN LUMEA FORMELOR GEOMETRICE”

 CAPITOL:FORME GEOMETRICE
 CONŢINUTURI:Cunoaşterea formelor geometrice:cerc,pătrat;triunghi
sortare şi clasificare după:formă,culoare,mărime.
 OBIECTIVE: -să denumească corect formele geometrice cerc, pătrat şi triunghi;
-să clasifice formele geometrice după criteriul formei, culorii şi al
mărimii;
-să folosească piesele în redarea plană a unor obiecte din joc.

 ITEMI: I 1=Denumeşte figurile geometrice;


I 2=Grupează formele geometrice după formă, mărime şi culoare;
I 3=Construieşte ceva din piese geometrice şi spune ce piese a folosit.

 Calificative acordate: 3 Itemi=CA


2 Itemi=CD
1 Item =CNS

2
EVALUARE FINALĂ

 DOMENIUL ŞTIINŢĂ
 DISCIPLINA:CUNOAŞTEREA MEDIULUI

 PROBA 1 JOC DIDACTIC „CINE CUNOAŞTE CEL MAI BINE ANIMALELE?”

 CAPITOL:ANIMALE
 CONŢINUTURI:Denumirea animalelor observate, descrierea animalelor observate,
mediul de viaţă, foloase, hrană.
 OBIECTIVE: - să denumească animalul din imagine;
-să enumere părţile din care este alcătuit corpul animalului;
-să spună unde trăieşte;
-să enumere câteva foloase pe care le avem de la animalul prezentat.

 ITEMI: I 1=Denumeşte corect animalul din imagine;


I 2=Spune ce ştie despre el;
I 3= Spune unde trăieşte şi ce foloase aduce .

 Calificative acordate: 3 Itemi=CA


2 Itemi=CD
1 Item =CNS

 PROBA 2 JOC DIDACTIC „MINUNĂŢIILE ANOTIMPURILOR”

 CAPITOL:ANOTIMPURI
 CONŢINUTURI: Recunoaşterea şi denumirea celor patru anotimpuri,aspecte
specifice fiecărui anotimp,fenomene specifice fiecărui anotimp, care este cel mai iubit
anotimp.
 OBIECTIVE: -să denumească anotimpurile prezentate în imagine;
-să spună care sunt semnele specifice fiecărui anotimp;
-să numească anotimpul îndrăgit argumentându-şi preferinţa.

 ITEMI: I 1=Numeşte anotimpul din imagine;


I 2=Spune care sunt semnele primăverii,verii;
I 3=Alege un anotimp preferat şi îşi motivează preferinţa.

 Calificative acordate: 3 Itemi=CA


2 Itemi=CD
1 Item =CNS

3
EVALUARE FINALĂ

 DOMENIUL LIMBĂ ŞI COMUNICARE


 DISCIPLINA:EDUCAREA LIMBAJULUI

 PROBA 1 JOC DIDACTIC „ÎN LUMEA POVEŞTILOR”

 CAPITOL:ASPECTUL SINTACTIC
 CONŢINUTURI:Construirea de propoziţii cu acord între subiect şi predicat,
pluralul şi singularul substantivelor,acordul pronumelui cu unele părţi ale propoziţiei,verbe la
timpul trecut şi prezent, folosirea corectă ca cazurilor nominativ şi genitiv.
 OBIECTIVE : -să denumească poveşti cunoscute;
-să enumere personajele dintr-o poveste aleasă;
-să redea un fragment din povestea din imagine.

 ITEMI: I 1=Recunoaşte povestea din imagine;


I 2=Enumeră personajele din poveste;
I 3=Povesteşte un fragment din poveste ce i-a plăcut cel mai mult.

 Calificative acordate: 3 Itemi=CA


2 Itemi=CD
1 Item =CNS

 PROBA 2 JOC DIDACTIC „NOI ŞTIM MULTE POEZII!”

 CAPITOL:EXPRESIVITATEA EXPRIMĂRII
 CONŢINUTURI: Exprimare nuanţată,intonaţie,interpretare,dramatizare.
 OBIECTIVE: -să menţioneze poezii învăţate pe parcursul anului;
-să recite (chiar şi cu sprijin din partea educatoarei) o poezie învăţată;
-să descrie un personaj dintr-o poezie cunoscută.

 ITEMI: I 1=Numeşte câteva poezii învăţate;


I 2=Recită o poezie, la alegere;
I 3=Alege un personaj din poezie şi spune ceva despre el.

 Calificative acordate: 3 Itemi=CA


2 Itemi=CD
1 Item =CNS

4
EVALUARE FINALĂ

 DOMENIUL ESTETIC SI CREATIV

 DISCIPLINA:EDUCAŢIE PLASTICĂ

 PROBA 1 ‘’ CADOURI LE OFERIM CELOR DRAGI! ‘’

 CONŢINUTURI : Exprimarea liber- creativă prin intermediul desenului, picturii sau


modelajului

 OBIECTIVE: - să denumească materialele specifice activităţilor de educaţie plastică


( educatoarea pregăteşte din timp materialele cu care au lucrat în timpul anului): acuarele,
pensule, pahare, plastilină, planşete, creioane colorate, etc.
- să redea liber teme plastice specifice desenului, picturii sau
modelajului;
- să folosească cuvinte şi expresii specifice activităţilor artistico –
plastice: apăsare, frământare, colorare, ştampilare, rupere, şnuruire, etc.

 ITEMI: I 1= Denumeşte materialele prezentate;


I 2= Realizează un “cadou” pentru cei dragi folosind tehnicile învăţate;
I 3= Explică modul de realizare al lucrării.

 Calificative acordate: 3 Itemi=CA


2 Itemi=CD
1 Item =CNS

5
EVALUARE FINALĂ

 DOMENIUL ESTETIC ŞI CREATIV

 DISCIPLINA: EDUCAŢIE MUZICALĂ

 PROBA 1 ‘’ MUZICANŢII!!‘’

 CONŢINUTURI : Interpretarea expresivă a cântecelor de diferite categorii;

 OBIECTIVE :- să recunoască unele sunete din natură;


- să diferenţieze auditiv timbrul/ intensitatea/durata sunetelor
- să interpreteze expresiv un cântec învăţat, individual sau în grup.

 ITEMI: I 1= Recunoaşte sunetul din natură;


I2= Imită unele animale ori fenomene folosind o intensitate a sunetului
corespunzătoare: Plouă încet- tare, ceasul; ursul, lupul, etc.
I 3= Interpretează un cântec învăţat, individual sau în grup.

 Calificative acordate: 3 Itemi=CA


2 Itemi=CD
1 Item =CNS

6
EVALUARE FINALĂ

 DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE

 DISCIPLINA: ACTIVITATE PRACTICĂ

 PROBA 1 “LĂNŢIŞOARE ŞI BRĂŢĂRI!”

 CONTINUTURI: Verificarea cunoştinţelor despre materialele utilizate în cadrul


activităţilor practice, a modului de însuşire a deprinderilor specifice acestui gen de
activităţi.
 OBIECTIVE :- să denumescă materialele folosite în cadrul activităţilor practice
(margele, sarma)
- să utilizeze corect materialele şi instrumentele de lucru
- să efectueze operaţia de insirare în vederea realizării temei propuse
 ITEMI: I 1= Denumeşte materialele pe care le-ai găsit în farfurioare;
I 2= Realizează un tablou folosind tehnicile de lucru învăţate;
I 3= Alege un lănţişor su o brăţară care îi place motivând alegerea făcută.

 Calificative acordate: 3 Itemi=CA


2 Itemi=CD
1 Item =CNS

 PROBA 2 ‘’TABLOUL!‘’

 CONŢINUTURI: Verificarea cunoştinţelor despre materialele utilizate în cadrul


activităţilor practice, a modului de însuşire a deprinderilor specifice acestui gen de
activităţi.
 OBIECTIVE :- să denumescă materialele folosite în cadrul activităţilor practice
(hartie colorată / lipici, fire,etc)
-să utilizeze corect materialele şi instrumentele de lucru;
-să efectueze operaţii simple de lucru în vederea realizării temei
propuse.

 ITEMI: I 1= Denumeşte materialele prezentate;


I 2= Realizează un tablou folosind tehnicile de lucru învăţate;
I 3= Alege un tablou care îi place motivând alegerea făcută.
 Calificative acordate: 3 Itemi=CA
2 Itemi=CD
1 Item =CNS

7
EVALUARE FINALĂ

 DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE

 DISCIPLINA: EDUCAŢIE PENTRU SOCIETATE

 PROBA 1 JOC DIDACTIC ‘’ AŞA DA, AŞA NU!”

 CONŢINUTURI: Norme de comportament şi de convieţuire în grup.

 OBIECTIVE:-să cunoască şi să aplice norme de convieţuire în grup;


-să aprecieze în situaţii concrete unele comportamente şi atitudini în
raport cu norme prestabilite şi cunoscute;

 ITEMI: I 1= Descrie comportamentul observat în imagine;


I 2= Identifică comportamentul pozitiv şi cel negativ;
I 3= Dă el însuşi un exemplu de comportament pozitiv.
 Calificative acordate: 3 Itemi=CA
2 Itemi=CD
1 Item =CNS

 PROBA 2 JOC DIDACTIC ‘’ MAGIA CUVINTELOR!‘’

 CONŢINUTURI: Utilizarea formulelor de politeţe şi a formulelor de salut .


 OBIECTIVE :- să utilizeze formule de salut: “Bună dimineţa!”, “Bună ziua!”, “La
revedere!”
-să utilizeze în vorbirea curentă formule de politeţe : “Te rog”,
“Mulţumesc”
-să adreseze mesaje frumoase persoanelor din jur.

 ITEMI: I 1=Foloseşte formule de salut: “Bună dimineţa!”, “Bună ziua!”, “La


revedere!”
I 2= Utilizează în vorbirea curentă formule de politeţe: “Te rog”,
“Mulţumesc”
I 3= Adresează un mesaj frumos colegului său.

 Calificative acordate: 3 Itemi=CA


2 Itemi=CD
1 Item =CNS

EVALUARE FINALĂ
8
 DOMENIUL PSIHOMOTRIC

 DISCIPLINA:EDUCAŢIE FIZICĂ

 PROBA 1 PARCURS APLICATIV ”ÎN DRUMEŢIE.”

 CONŢINUTURI: Deprinderi motrice: mers, alergare, săritură, mers în echilibru,


reguli de igienă a efortului fizic.

 OBIECTIVE : -să execute corect deprinderile motrice învăţate;


- să manifeste spirit de echipă, dar şi de competiţie în cadrul jocului;
-să cunoască şi să aplice regulile de igienă a efortului fizic.

 ITEMI: I 1= Execută corect deprinderile motrice învăţate în cadrul traseului


aplicativ;
I 2= Manifestă spirit de echipă şi de competiţie în cadrul jocului;
I 3= Aplică regulile de igienă a efortului fizic.

 Calificative acordate: 3 Itemi=CA


2 Itemi=CD
1 Item =CNS

 PROBA 2 JOC „MICII SPORTIVI!”

 CONŢINUTURI: Cunoaşterea schemei corporale, modul de executare a unei


comenzi, variante de mers şi alergare.
 OBIECTIVE : - să indice anumite părţi ale corpului dovedind o bună cunoaştere a
schemei corporale;
- să răspundă adecvat la o comandă primită;
-să execute corect diferite variante de mers şi alergare.

 ITEMI: I 1= Aşează mâinile pe partea de corp cerută;


I 2= Răspunde adecvat la comandă primită;
I 3= Execute corect diferite variante de mers şi alergare .

 Calificative acordate: 3 Itemi=CA


2 Itemi=CD
1 Item =CNS

9
CENTRALIZAREA DATELOR OBŢINUTE LA EVALUAREA FINALĂ
Grupa mijlocie “A”
An şcolar 2017-2018
Nr. Numele şi prenumele DOMENIUL
Crt copilului evaluat Limbă si Ştiinţe Om si societate Estetic şi creativ Psiho-
comuni- Motric
care Activitate Cunoaşte- Ed. Ptr. Activ.
Matemati rea Societate practică Ed. Activitate
că mediului muzicală artistico-
plastică
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18

10
RAPORT DE EVALUARE FINALĂ

Perioada în care s-a realizat evaluarea finală a fost – 04.06.2018-15.06 .2018– ultimele
două săptămâni din semestrul al II-lea al anului şcolar 2017 – 2018.
Metodele de evaluare, folosite pe domenii experențiale, adevăratele” câmpuri integrate”,
au fost următoarele: observaţia curentă, chestionarea orală (realizată în cadrul convorbirilor,
jocurilor didactice, etc), fişe de evaluare, analiza produselor activităţii.
Având în vedere faptul că s-a lucrat tot mai mult abordând conţinuturile din perspectiva
interdisciplinară, am considerat necesar ca şi evaluarea să se facă abordând conţinuturile din
aceeaşi perspectivă .
Pentru a nu abuza de fişele de lucru am selectat şi aplicat probe de evaluare care să
permită preşcolarului să se manifeste liber și creativ .
Prin evaluarea interdisciplinară, preşcolarii au avut prilejul de a transcede granițele
dintre discipline, de a-şi exersa cunoștințele, deprinderile, comportamentele, etc. și a dobândi
capacități de transfer.
Analizând şi interpretând datele obţinute raportate la obiectivele propuse şi comparate
totodată cu cele obţinute la începutul etapei de instruire am tras următoarele concluzii:

 Domeniul limbă şi comunicare - Educarea limbajului


Referitor la educarea limbajului, copiii au realizat progrese atat în ceea ce priveşte
volumul vocabularului, cât şi în exprimarea orală. Mai sunt şi copii care prezintă o exprimare
defectuoasă din punct de vedere fonetic şi gramatical, prezintă deficienţe de pronunţie şi
exprimare sau atenţia şi memoria voluntară sunt slab dezvoltate, de scurtă durată, acest lucru
conducând la reproducerea defectuoasă a fragmentelor de poezie sau poveste .

 Domeniul ştiinţă – Cunoaşterea mediului


În urma evaluării am constatat că sunt copii care au însuşite cunoştinţe referitoare la
mediul înconjurător. Ei descriu , enumeră, grupează elemente componente ale mediului (animale ,
obiecte),cunosc anumite caracteristici ale anotimpurilor, însă nu toţi adresează întrebări în

11
legătură cu cele observate, sunt copii care nu denumesc corect animale, obiecte, nu cunosc
anotimpurile, nu respectă ordinea efectuării operaţiilor din sarcina didactică, nu caută informații
suplimentare despre tema studiată.

 Domeniul ştiinţă – Activitate matematică


La toţi copiii am observat un progres în ceea ce priveşte cunoştinţele şi reprezentările
matematice . Majoritatea copiilor formează şi denumesc corect mulţimi după diferite criterii
(formă, culoare, mărime). Majoritatea copiilor numără corect în limitele 1 – 5, formează după
cerinţă grupe de 1-5 obiecte. O mare parte dintre copii identifică corect forma geometrică cerc,
pătrat şi dreptunghi, poziţiile spaţiale ale obiectelor. Majoritatea copiilor utilizează un limbaj
matematic adecvat şi manipulează corec instrumentele de lucru (fişe, piese geometrice, jetoane cu
cifre).

 Domeniul om şi societate – Educaţie pentru societate


Majoritatea copiilor acceptă şi respectă regulile de convieţuire în grup însă , există şi unii
copiii care dovedesc un comportament necivilizat în relaţiile cu cei din jur. Copiii colaborează în
grup pentru realizarea unei sarcini.
Am constatat că sunt copii care se implică si iau atitudine în anumite situaţii problemă,
conştientizează consecinţele pozitive şi negative ale actelor de comportament asupra celorlalţi, îşi
adaptează comportamentul la diferite situaţii. Prin tot demersul educational s-a realizat
înțelegerea unor concepte precum: dreptatea, echitatea, bunătatea, adevărul, etc.
Totuşi, deşi majoritatea cunosc regulile şi le aplică, unii copii sunt mai rezervaţi , nu au
iniţiativă, altii nu respectă regulile, dar răspund bine provocărilor.

 Domeniul om şi societate –Activităţi practice


Majoritatea copiilor cunosc materialele şi uneltele folosite în cadrul activităţilor practice,
utilizându-le corect în cadrul diferitelor tehnici însuşite, realizând în general lucrări practice
estetice.
Nu toţi copiii finalizează lucrările , deoarece unii dintre ei îşi pierd atenţia şi nu au răbdare şi
perseverenţă pentru a finalize lucrarile.
12
 Domeniul estetic creativ – Activitaţi artistico – plastice
În urma evaluării am constatat mari progrese în ceea ce priveşte mânuirea corectă a
instrumentelor de lucru (plastilină, acuarele, creioane colorate); modelează plastilina realizând
forme de dimensiuni şi culori diferite, utilizând tehnici specifice.Copiii au acumulat cunoștințe și
abilități, ceea ce le-a permis să reacționeze într-o manieră personală specifică nivelului de vârstă.
Majoritatea copiilor picteză folosind adecvat materialele de lucru, dar folosesc cantităţi
neadecvate de apă şi culoare.

 Domeniul estetic creativ – Educaţie muzicală


Am constatat că o mare parte dintre copii respectă linia melodică şi textul cântecului, audiază
cu atenţie un fragment dintr-un cântec cunoscut, unii recunoscând cu uşurinţă cântecul. Copiii
care nu cunosc bine limba română întâmpină dificultăţi la interpretarea cântecelor, deoarece nu
înţeleg în totalitate versurile cântecului, astfel bazându-se pe imitare.
Am observat însă şi ezitări la marcarea ritmului, nu execută mişcările în concordanţă cu textul,
nu cântă toţi deodată.

 Domeniul psihomotric – Educaţie fizică


În urma activităţilor de evaluare am constatat că toți preşcolarii execută corect deprinderile
motrice învăţate: mers, alergare, săritură, mers în echilibru, aruncarea-prinderea mingii, execută
mişcări care necesită orientare spaţială şi temporală şi reuşesc să le utilizeze corect în diferite
contexte.
Constatările prezentate mai sus evidenţiază progresul realizat de copii în ceea ce priveşte
nivelul de cunoştinţe, priceperi, deprinderi şi abilităţi însuşite pe parcursul anului şcolar şi deci, o
evoluţie în ceea ce priveşte dezvoltarea intelectuală, psiho-fizică şi socio-afectivă.

13
Rezultatele evaluării finale la grupa mijlocie “A” se reflectă astfel:

Nr. Categoria de activitate Nr. copii CA CD CNS


crt. testaţi
1. DLC –Educarea limbajului
2. DS –Activitate matematică
3. DS –Cunoaşterea mediului
4. DOS – Educaţie pentru
societate
5. DOS –Activitate practică
6. DEC – Activitate artistico-
plastică
7. DEC – Educaţie muzicală
8. DPM – Educaţie fizică

14

S-ar putea să vă placă și