Sunteți pe pagina 1din 2

ÎN TREN

Situaţia de comunicare:
data înregistrării: aprilie 2019
locul înregistrării: tren
participanţii: A. Cca. 60 de ani, femeie
B. Cca. 45 de ani, bărbat
C. Cca. 45 ani, femeie
Observaţii 1: A, B şi C nu au ştiut că sunt înregistraţi.
Observaţii 2: începutul înregistrării nu este simultan cu începutul conversaţiei.
Autorul înregistrării: CSV
Autorul transcrierii: CSV

A: Di trii ori mi-a zîs c-am făcut şî ieu o pomanâ, la alti pomeni nu faci nica(pauză) ăla i-un om cari slujeşti,nu?
(pauza) îi un om ca mini (pauza) ari şeva pii (pausa) ari o hainâ pi el, aia reprezântâ
C:(intrerupe) ari haru lui
A:(Reia) aia reprezîntî
B: bre io nu dau detalii, da, milionu-l ceri-n fiecari zî
A: (rîde) ăla di la cucuieţî, mă, săracu, stii cî ieu am zîs cî dau un milion
C: (întrerupe) amarîtu di el
A: şî vreu sî dau şî eu un milion acolo
C: întrerupe-săracu di el
B: fă-mi-i mii, cî-i dau ieu
A: da? ă (Rade)
C: (intrerupe rade) hihi
A: fiicari-ar da? (pauza) am zis am şi eu morţi acolo, ma am străbunicii mei morţi acolu
C: a zis cî cicâ când vini Petricâ câ l-om ratat, gata, l-om ratat, nu l-om mai prins
B: bani di bini ci faci ca sâ faci o pomanâ cu adevarat (pauza) ti duci vezi cari on îi mai amarât (pauza)
A:aha
B: cari crezi mata câ meritâ (pauza) ti duci şî-i iei ceva
A:da
B: di mancari
C: (intrerupe) şî ăla ştii ci zîci dupâ şi-a plecat pi drum? În cur pă mă-sa lui sâ-mi dea mii di pomană
B: (simultan) nu conteazâ, poa sâ zâcâ ş-aşa, (pauza) şî el
A: da, sînt şî di-aiştea
C: (intrerupe) ascultî la mini (pauza) lu varu mieu i-am dus (pauza) di un an (pauza) unu dă la azil după ce-a plecat
cică ăăă păi ci alea puteam sî mi li ieu, dădeam un ban şî-mi luam ieu ci vroiam eu
B: cî acuma dacâ nu-i mai dai un milion la popî nu-i mai convini
C: ai înţăles cî nu?
A: muieri ei n-au făcut biserica, am intăles cî vrea sî facâ ceva, acolo, pictura nu-ş ci vrea sî facâ
C: da, pictura
B: îi făcutî di pi doi
A: păi şini ar lua alia di pi bisărica din păduri
B: (spune ceva de nedeslusit)
C: asadar sî prin urmari taci (pauza) hehehe (pauza) îi postu
A: nu stiu, s-ajung sî vedem, c-asa am zîs, dacî ajung mai videm noi (pauza) da nu acuma, cînd viu in varâ tuma
(pauza) uiti mai nu sînt oasâli di li reculegi la străbunicii mei acolu (pausa) nu mai sînt (pauza) cî nu ne-am mai dus
di ani di zili (pauza) tata o murit, mama, a imbatranit, 90 de ani
C: cini mai stii din bucureşti
B: nu
C:da-s înmormântati di 20 sî ceva di ani di când eram ieu
A: (intrerupe) nu le-am mai găsit pentru că s-a de... s-a tot pus alti...
B: (intreruope) nu-ţ mai dă voi sâ mai faci cruci di piatrî di-acuma
A: păi cimitiru-i mic tari la cucuieţî acolu
C: (intrerupe) acuma, acuma la noi
A: intrerupe- l-a mai extins undeva?
C: ei, da (pauza)aa acuma mai pune trotuar pi lângî un gard ( pauza) la ci puni ei troruar, toarnâ
A: (intrerupe) afara?
C: beton, da, pi lângâ drum