Sunteți pe pagina 1din 4

Planificare calendaristică anuală / 2016-2017

Profesor IGNAT LARISA GEORGIANA


Disciplina: Tehnologia informației și a comunicațiilor
Clasa a V-a
Număr de ore din trunchiul comun: 1 oră pe săptămână

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ


Unitatea de Competenţe specifice Conţinuturi Nr. de Săptă- Observaţii/
învăţare ore mâna Evaluare
SEMESTRUL I
1. Sisteme 1.8. Cunoașterea normelor  Ergonomie post de lucru 1. 1
informatice ergonomice specifice  Măsuri de sănătate și siguranță în utilizarea calculatorului.
1.1. Cunoașterea principiilor  Sisteme de calcul. Structură și funcționare 2. 2 Test iniţial
funcționării unui sistem de  Date și informații. Concepte Evaluare orală
calcul  Căutare elementare de directoare și fișiere
1.2. Identificarea componentelor
 Procesor, memorie internă, placa de bază 3. 3
hardware Evaluare orală
 Dispozitive periferice: mouse, tastatură, monitor, imprimantă, boxe, căști, microfon.
1.3. Cunoașterea rolului
componentelor specifice  Medii de stocare a datelor: harddisk, CD, DVD, memory stick.
1.4. Identificarea elementelor  Rolul principalelor componente hardware: procesor, memorie internă, harddisk, 4. 4
sistemelor informatice în tastatură, monitor, mouse; Evaluare orală
contexte specifice.  Rolul componentelor software: sistem de operare, programe de aplicații
2.2. Căutarea datelor în format  Sistem de calcul: pornire, oprire, utilizare, tastatură, mouse 5. 5 Evaluare orală
digital  Sistem de operare: interfață, ferestre, Test de
 Organizare informații în directoare și fișiere evaluare
 Noțiuni elementare despre internet: concept, facilități.
2. Accesorii ale 1.5. Identificarea elementelor de  Calculator 1. 6
sistemului de bază ale accesoriilor unui sistem - Lansare aplicație
operare de operare pentru calcule - Elemente de interfață
Windows aritmetice, editare texte, grafică și - Închidere aplicație
a unui program de machetare  Notepad 5. 7-11
1.7. Cunoașterea principiilor de - Lansare aplicație,elemente de interfață
tastare corectă - Creare, deschidere și salvare document
2.2. Căutarea datelor în format - Tastatură. Taste utilizate în editarea textelor: alfanumerice, taste de deplasare, Evaluare
digital taste speciale. orală/scrisa
3.1. Elaborarea de produse de tip - Comenzi pentru căutare și înlocuire.
text și de tip grafic conform unor - Inițializare pagină de lucru, selectare text-cuvânt, bloc de text, document
specificații date. întreg.
- Comenzi pentru copiere, mutare, ștergere
- Editare text, comanda anulare (undo), formatare text:font, stil, dimensiune

1
Planificare calendaristică anuală / 2016-2017

Unitatea de Competenţe specifice Conţinuturi Nr. de Săptă- Observaţii/


învăţare ore mâna Evaluare
2. Accesorii ale 2.3. Aplicarea operațiilor - Aplicații practice cu documente în Notepad
sistemului de specifice accesoriilor sistemului - Tipărire document: examinarea înaintea imprimării, imprimare.
operare de operare pentru calcule  Paint 6. 12-17 Evaluare
Windows aritmetice, editare texte, grafică și - Lansare aplicație, elemente de interfață orală/scrisa
a unui program de machetare. - Creare, deschidere și salvare fișier grafic
- Închidere aplicație
- Inițializare pagină de lucru
- Comenzi pentru copiere, mutare, ștergere
- Panoramare imagine
- Instrumente de desenare: linie, curbă, poligon, radieră, dreptunghi, elipsă,
pensulă, creion, aerograf, umplere de culoare, preluare culoare, lupă,
dreptunghi, selecție.
- Utilizare culori în prelucrarea imaginilor.
- Formatare imagine: răsturnare/rotire, lărgire/inversare culori, modificare
atribute
- Inserare și formatare text
- Casetă de culori-definire culori particularizate
- Efecte de desenare: tușa pensulei, grosimea liniei de contur, etc.
- Stiluri de umplere: contur, contur cu umplere, compact
- Comutare fundal unic/ fundal transparent
- Stabilire imagine creată în Paint ca fundal pentru Desktop.
Recapitulare 2. 18-19

2
Planificare calendaristică anuală / 2016-2017

Unitatea de Competenţe specifice Conţinuturi Nr. de Săptă- Observaţii/


învăţare ore mâna Evaluare
SEMESTRUL al II-lea
 WordPad 5 1-5 Evaluare
- Lansare aplicație, elemente de interfață orală/scrisa
- Creare, deschidere și salvare document
- Închidere aplicație
- Inițializare pagină de lucru
- Selectare text-cuvânt, bloc de text, paragraf, document întreg
- Comenzi pentru copiere, mutare, ștergere
- Editare text
- Comanda anulare (undo)
- Formatare text
- Formatare paragrafe
- Tabulatori. Utilizare și setare
- Marcatori. Utilizare
- Inserare automată dată și oră sistem
- Inserare obiecte
- Personalizare interfață: activare/dezactivare riglă
- Aplicații practice în documente WordPad
- Tipărire document: examinare înaintea imprimării, imprimare
2.Accesorii ale  Program de machetare-Publisher 6 6-11 Evaluare
sistemului de - Lansare aplicație, elemente de interfață orală/scrisa
operare - Creare, deschidere și salvare document și închidere aplicație
Windows - Introducere și formatare text în șablon predefinit
- Imagine: inserare, dimensionare, rotire.
- Aplicații practice în documente Publisher
- Tipărire document: examinare înaintea imprimării, imprimare
3. Legislație și 1.9. Cunoașterea normelor  Legislație referitoare la drepturile de autor 1 12 Evaluare
conduită specifice din punct de  Legislație referitoare la licențe software și drepturi de utilizare aferente orală/scrisa
vedere social și egislativ conținuturilor studiate
3.2. Aplicarea normelor privind  Reguli de comportare și siguranță în internet
drepturile de autor.  Norme privind folosirea facilităților oferite de internet
 Elaborarea de documente respectând drepturile de autor
4. Internet 1.6. Cunoașterea principiilor de  Aplicație de navigare pe web (browser): bară de adrese, butane de navigare 1 13
bază pentru utilizarea aplicațiilor  Motor de căutare: concept, funcționalitate Evaluare
de navigare web.  Căutare elementarăde date folosind motoarele de căutare orală/scrisa
2.2. Căutarea datelor în format  Descărcare date de pe internet
digital

3
Planificare calendaristică anuală / 2016-2017

5. Prelucrarea 2.1. Organizarea datelor din  Disc logic: identificare (nume, pictograma asociată), vizualizare conținut 2 14,16
informației sisteme informatice  Director: identificare, vizualizare conținut
în format  Fișier: identificare (nume, extensie, pictograma asociată), vizualizare conținut
digital  Operații cu directoare și fișiere: creare, copiere, mutare, ștergere, redenumire,
schimbare director de lucru curent
6. Săptămâna Activitate practică în cabinetul de informatică. 1 15
“Şcoala
altfel”