Sunteți pe pagina 1din 2

Cuvintele și construcțiile incidente

Manual Humanitas, clasa a VIII-a, ex.1/76

1/76. Indicați construcțiile incidente din textul de mai jos și explicați punctuația acestora:

”Crăcănel, profesorul de științe naturale, pe numele lui adevărat Octav


Anastasescu, fusese poreclit astfel din pricină că era mic, gras, cu burtă și mergea
crăcănat, era dirigintele nostru.
Nu știu ce pozne făcuse Marinescu Gheorghe – mi se pare că venise fără număr -
și Crăcănel o poftise pe maică-sa la ora de dirigenție.
De-abia terminase de făcut apelul și intră o cuconiță tare nostimă, elegantă și
parfumată.
- Doam-na?
- Marinescu. Mama elevului Marinescu Gheorghe, adăugă ea.
- Ah... da! – făcu omul școalei. V-am chemat, stimată doamnă Marinescu, ca să mă
plâng că fiul dumneavoastră nu poartă număr la mâ-ne-că!
- Mă surprinde, domnule Crăcănel, îl întrerupse doamna contrariată.
Clasa a încremenit, iar Crăcănel la fel.
- Doamnă... nu mă cheamă Cră-că-nel! (Noi icneam de râs pe sub bănci.) Mă
cheamă Octav A-nas-ta-ses-cu! – și-apoi, repezit pe cât putea el – Crăcănel îmi
spun (aici un gest teatral, îmbrățișând întreaga clasă) pezevenghii ăștia!”
(Grigore Băjenaru – Cișmigiu &
Comp.)

Cuvintele și construcțiile incidente sunt următoarele:

1. profesorul de științe naturale – se desparte prin virgule de restul comunicării


(cuvinte incidente)
2. pe numele lui adevărat Octav Anastasescu – se desparte prin virgule de restul
comunicării (cuvinte incidente)
3. mi se pare că venise fără număr – se desparte prin linii de pauză de restul
comunicării (frază incidentă)
4. adăugă ea – se desparte prin virgulă de restul comunicării (propoziție
incidentă)
5. făcu omul școalei – se desparte prin linie de pauză de restul comunicării
(propoziție incidentă)
6. stimată doamnă Marinescu – se desparte prin virgule de restul comunicării
(cuvinte incidente)

Natalia Gălățan
7. îl întrerupse doamna contrariată – se desparte prin virgulă de restul comunicării
(propoziție incidentă)
8. Noi icneam de râs pe sub bănci – se desparte prin paranteze rotunde de restul
comunicării (propoziție incidentă)
9. și-apoi, repezit pe cât putea el – se desparte prin linii de pauză de restul
comunicării (cuvinte și propoziție incidentă)
10. aici un gest teatral, îmbrățișând întreaga clasă – se desparte prin paranteze
rotunde de restul comunicării (propoziție incidentă, eliptică de predicat : aici
făcu un gest teatral... )

Notă: prin urmare cuvintele și construcțiile incidente se despart prin virgulă, linii
de pauză sau paranteze rotunde de restul comunicării și reprezintă comunicări
suplimentare în interiorul unei comunicări de bază de care nu sunt legate sintactic.
În vorbire, construcția incidentă are o intonație specială.
În schema frazei propozițiile incidente se scriu separat și nu se iau în considerare
în descrierea raporturilor sintactice dintre propozițiile care alcătuiesc comunicarea
principală, de bază.

Natalia Gălățan