Sunteți pe pagina 1din 3

Şcoala Gimnazială nr.

41 Iaşi Numele şi prenumele elevului:

Anul şcolar 2018-2019 ……………………………………………………

Programul ADŞ-învăţământ primar Data:…………………………………………..

Evaluare finală

Limba şi literatura română

Nivelul III
Citeşte textul:

,,Dintr-o zi într-alta înverzeau luncile.

Într-o dimineaţă, Anicuţa rămase încremenită când deschise portiţa grădinii şi văzu un
covor nesfârşit de floricele galbene.

-Nicule! Nicule! începu să strige. Fugi la el, îl prinse de mână şi îl trase către portiţa
grădinii. Nicu rămase şi el mut o vreme.

-Da! A înflorit păpădia, şopti el.

-Ce a înflorit?

-Păpădia, nu vezi?

Anicuţei nu-i plăcu numele florii. În liniştea mare, din covorul de steluţe de aur, se ridică
un zumzet uşor. Copila nu ştia dacă florile sau albinele cântau.

Peste zi, se strecură de mai multe ori în grădină să vadă luminiţele, cum le spusese.
După ce trecu umbra înserării în grădină, Anicuţa rămase iar uimită.

-Bunică, s-au dus toate!

-Cine s-au dus, fată?

-Florile.

-Ce spui prostii? Unde să fugă? Doar florile nu pot umbla.

Bunica merse totuşi cu nepoata în grădină.Rupse o păpădie şi îi desfăcu bănuţul de aur.

-Vezi? N-a fugit nicio floare. Toate s-au închis până dimineaţă, când va bate din nou
lumina soarelui.”

(după Ion Agârbiceanu)


Cerinţe:

1. Marchează cu X continuarea corectă a enunţurilor următoare: (15 puncte)

 Textul este.....
în versuri
o descriere
un dialog

 Personajele din text sunt:


fetiţa, Anicuţa, bunica şi Nicu
Anicuţa şi bunica
Anicuţa, Nicu şi bunica
 Fata a numit păpădiile luminiţe pentru că......

aşa i-a spus băiatul.

nu i-a plăcut numele florilor.

nu ştia cum se numesc florile

2. Scrie în casete numere (1,2,3) pentru a arăta ordinea întâmplărilor din text:

( 15 puncte)

Fetiţa crede că florile mor seara.

Anicuţa este încântată de păpădii.

Bunica îi explică fetei că la apus florile se deschid.

3. Scrie cuvinte cu sens asemănător pentru cuvintele subliniate din text: (15 puncte)

încremenită-....................................................

nesfârşit-.........................................................

umbla-.............................................................

4. Transcrie din text un substantiv însoţit de un adjectiv. (10 puncte)

..........................................................................................................

5.Formulează câte o propoziţie în care cuvântul nouă să fie: (10 puncte)

a) numeral............................................................................................................................

b) adjectiv.............................................................................................................................
6. Adaugă lângă fiecare substantiv câte un numeral şi câte un adjectiv. (15 puncte)

............................... profesori.................................

................................costume..................................

...............................tablouri....................................

7. Aminteşte-ţi o întâmplare care te-a făcut pe tine să rămâi încremenit. Scrie un text de 5
rânduri în care să povesteşti această întâmplare. ( 10 puncte)

.................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Succes!

Din oficiu: 10 puncte