Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DE LECŢIE

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT
CLASA : A II A
ÎNVĂŢĂTOARE:SZAKACS CRISTINA
ARIA CURRICULARĂ : Limbă şi comunicare
DISCIPLINA:Limba şi literatură română
UNITATEA :În cireşul verii
DETALIERI DE CONŢINUT: Recapitulare ,, Ciuboţelele ogarului’’ după Călin Gruia

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ :
l .4 să sesizeze sensul cuvintelor într-un enunţ dat
2.2 să integreze cuvinte noi în enunţuri
3.2 să sesizeze legătura dintre enunţuri şi imaginile care le însoţesc
3.3 să desprindă semnificaţia globală a unui text citit

OBIECTIVE OPERATIONALE:
O1 să formuleze propoziţii pornind de la o imagine (3.2 )

O2 să formuleze şi să răspundă corect la întrebări legate de textul citit( 3.3 )


O3 găsească cuvinte cu sens asemănătoar pentru cuvintele noi învăţate ( 1.4 )
O4 să alcătuiască enunţuri utilizând cuvintele noi folosind corect punctul , scrierea cu
majusculă, semnul întrebării si să- şi exprime opiniile în legătură cu întâmplarea din textul citit
(2.2)

BIBLIOGRAFIE: - Ministerul .Educaţiei şi Cercetării Programa şcolară clasele I şi a II a


,Bucureşti, 2004,
Abecedar, Manual pentru clasa I , Editura Ana ,2000
Corina Uzum, Managementul proiectului didactic Editura UAV, 2009
Anton Ilica , Metodica predării limbii şi literaturii române , Editura UAV,
2009
Obiective Activităţi de Conţinuturi Strategii Evaluare
operaţionale învăţare esenţiale Metode

Mijloace

Forme

O1 să enumere Reactualizarea Se enumeră literele Frontal Apreciere


toate literele alfabetului în cor Individual verbală
cunoştinţelor
alfabetului şi să apoi selectiv
alcătuiască cât
mai multe Exerciţii joc
cuvinte cu fiecare Cer copiilor să mi Conversaţia
literă a dea exemple de Frontal
alfabetului cuvinte care încep Individual
cu anumite litere
Exerciţii de Ex
A albină
formare a
B broască
cuvintelor C câine
D dromader Fişe
E elefant
F focă
G girafă
H hienă
I iepure

Le arăt copiilor Conversaţia


Se discută o imagini cu diferite
animale iar ei vor
imagine pe baza
O2 să formuleze alcătui oral
căreia se va face propozitii după
propoziţii aceste imagini
trecerea de la
pornind de la o
repetarea Îi întreb pe copii ce
imagine fel de rase de câini
alfabetului la noul
cunosc ei Conversaţia
text conducând discuţia Explicaţia
spre rasa de ogari. Fişe cu imagini

Pornind de la
cuvântul iepure îi
anunţ pe copiii că
azi vom citi un nou
text despre o
întâmplare cu un
iepure şi un ogar.
Anunţarea titlului
noului text Le voi citi textul
Ciuboţelele Frontal
Ogarului Manual
Citirea textului Copii vor citi Explicaţia
textul din manual
O3 să citească Citirea model
în lanţ.
corect în ritmul Exerciţii de citire Le voi explica
cuvintele noi
lor propriu textul în lanţ apărute în text
dat Ciuboţele
Ogar
Tărg
Poposit
Han
Conversaţia
Explicaţia
Îi anunţ pe copii că Explozia stelară
Întrebări
azi ne vom juca un
O4 să formuleze referitoare la joc numit Jocul Steluţe
întrebărilor
textul citit
şi să răspundă Împart copiii în 5
echipe fiecare Conversaţia
corect la întrebări
grupă primind o
legate de textul steluţă pe care este
scris un tip de
citit
întrebare
Joc didactic
Se precizează
faptul că fiecare
echipă trebuie să
formuleze doar
acel tip de întrebări
care este scris pe
steluţa lor
CE?
CINE?
UNDE?
CÂND ?
DE CE?
Copii vor formula
oral întrebări
respectând tipul de
întrebare primit pe
steluţă şi vor numi
o altă echipă să
răspundă la
întrebarea
formulată de
echipa lor
Ce dorea să
cumpere iepurele Conversaţia
Cine sunt
personajele
Unde mergeau Frontal
iepurele şi ogarul
Unde au înnoptat
Când I a luat
iepurele
O7 să- şi ciubotelele
ogarului
exprime opiniile
De ce i a luat
în legătură cu iepurele ciuboţele
ogarului
întâmplarea din
Metoda
textul citit cadranelor
Explicaţia
Ce cred ei despre Conversaţia
comportamentul
Exerciţii de ogarului?Dar al
iepurelui?
scriere
Cum consideră ei
că ar fi trebuit să
procedeze fiecare
personaj?

Folosind metoda
O5 să găsească cadranelor copiii
primesc foi
cuvinte împarţite în 4
cadrane
asemănătoare
Ei vor scrie în
pentru cuvintele fiecare cadran
noi învăţate astfel
Cadranul I
Titlul lecţiei
O6 să Cadranul II
Cuvinte
alcătuiască asemănătoare cu
enunţuri utilizând cele învăţate azi
Ciuboţele
cuvintele noi Ogar
folosind corect Târg
Cadranul III
punctul , scrierea Anunţarea temei
Să alcătuiască
cu majusculă, enunţuri cu aceste
cuvinte
semnul întrebării Cadranul IV
Să deseneze
personajul preferat
din textul studiat

De ce?
CE?

CINE?
CE? CINE?

CÂND?

DE CE?
UNDE?
Ce anotimp este
descris in text? Ce Cine îl insotea pe
avea Iepurele? Ce Iepure? Cine ii
avea Ogarul? intampina la han?
Cine plati
Ursului?

Când se petrece
actiunea textului?
Când Iepurele ii DE CE?
lua ciubotelele?

Unde mergea De ce s-au oprit la


Iepurele? Unde s- han? De ce
au oprit sa Iepurele i-a luat
inopteze? ciubotelele
ogarului?