Sunteți pe pagina 1din 2

LUCRARE SCRISĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

PE SEMESTRUL AL II LEA
Clasa a VI a

I. Citeşte cu atenţie textul următor şi apoi rezolvă cerinţele:

Într-o sâmbătă pe la prânz, un pic după ora la care copiii cei mai mici se întorceau de la şcoală, iar o
parte dintre cei mai mari intrau la ore, dacă ai fi stat pe băncuţa din faţa blocului-turn aflat chiar pe graniţa
dintre un cartier înverzit de la marginea Piteştiului şi drumul spre gară, l-ai fi vazut pe Mădălin ieşind din bloc
şi fugind spre Complex cât îl ţineau picioarele. Deloc întâmplător, chiar erau câteva femei pe băncuţă.
Doamna Udrea, doamna Pană, doamna Petrescu, prietenele mamei lui Mădălin. Băiatul a salutat din fugă:
- Săr-na!...
Şi a dispărut ca o maşină de curse, gonind pe aleea mărginită de gard viu.
Alerga cu pumnii ridicaţi la piept şi apăsând zdravăn în tălpi, deja gâ,k.fâia când trecea pe
lângă Poştă şi pe lângă ţăranii care vindeau pepeni direct din căruţă.
- Hei, mai încet! A strigat după el o bătrânică pe care era cât pe ce s-o doboare.
Mădălin nu s-a oprit, a alergat mai departe. A parcurs latura dinspre stradă a
complexului, a trecut de colţul cu Artizanatul, unde nu intra nimeni niciodată, şi abia ajuns în faţa Frizeriei a
încetinit un pic. A tras aer în piept, s-a împins în uşa grea de fier şi-a intrat, cu răsuflarea tăiată.
Frizerul tocmai tundea un bărbat gras şi rumen.
- Uşor, uşor, puştiulache, că doar nu arde! Ce, te-a trimis tovarăşa învăţătoare la tuns?
Stai şi-aşteaptă...
Dar copilul nu l-a lăsat să termine şi a turuit cât a putut de repede:
- Săr-na, nenea, vă rog frumos, aveţi să-mi daţi şi mie o fisă de telefon, că i-e rău lui
mama şi trebuie să chem Salvarea?
Frizerul a încremenit, cu foarfeca şi pieptănul în aer, privind puştiul care-i dăduse buzna în local. Bărbatul
gras de pe scaun a întors capul şi el, să vadă.
În uşa Frizeriei stătea un băiat de vreo nouă ani, cu tricou galben şi pantaloni scurţi albaştri. Era curăţel, se
vedea că e bine îngrijit, deşi era slab, cu picioruşe şi genunchi ca de ied. La gât i se zbătea cheia de la casă,
atârnată cu un şnur.
La marginea oraşului, se înălţaseră de curând câteva blocuri destinate constructorilor, astfel că în ultima
vreme se mutaseră acolo familii de maiştri şi ingineri, cu tot cu bunicii aduşi de la ţară şi mai ales cu copiii lor,
mulţi, care umpleau clasele celor două şcoli din cartier şi locurile de joacă. Poate că puştiul era nou venit, căci
nici frizerul şi nici clientul său nu-l mai văzuseră pe aici.
(Veronica D. Niculescu, Timbrul)

1. Notează litera corespunzătoare răspunsului corect: 6p


 Acţiunea se desfăşoară într-o zi de: a. luni; b. miercuri; c. sâmbătă.
 Bătrânica este un personaj: a. episodic; b. principal; c. secundar.
 În textul dat, naraţiunea este la: a. persoana I; b. persoana a II-a; c. persoana a III-a.
2. Menţionează în ce oraş se desfăşoară acţiunea din fragmentul citat. 6p
3. Precizează cărui moment al subiectului îi corespunde prima parte a textului citat. 6p
4. Explică motivul pentru care frizerul nu-l cunoştea pe băiat. 6p
5. Notează, din primul paragraf, două cuvinte aflate în relaţie de antonimie. 6p
6. Alcătuieşte un enunţ în care cuvântul cheia să aibă sens figurat. 6p
7. Identifică în text un pronume personal,un adjectiv şi un adverb. 6p
8. Identifică trei verbe aflate la conjugări diferite. 6p
9. Analizează cuvintele subliniate din fragmentul citat,menţionând partea de vorbire,funcţia sintactică şi
cazul:l,gras,din cartier. 6p
10. Alcătuieşte câte o propoziţie în care pronumele el să fie,pe rând,atribut şi complement. 6p

II. Redactează rezumatul textului citat. Pentru aceasta, vei avea în vedere: 10p
- să respecţi toate regulile de elaborare a rezumatului;
- să respecţi succesiunea cronologică a întâmplărilor;
- să utilizezi cuvinte/grupuri de cuvinte care asigură legătura dintre idei;
- să respecţi normele de ortografie şi de punctuaţie;
- să scrii lizibil şi să aşezi adecvat textul în pagină.

III. Scrie un text narativ de 100-150 de cuvinte, în care să povesteşti o întâmplare din timpul unei
excursii/drumeţii cu clasa. 20p

În compunerea ta, trebuie:


- să relatezi întâmplarea, respectând succesiunea logică a evenimentelor;
-să precizezi două elemente ale cadrului spaţio-temporal;
-să ai un conţinut adecvat cerinţei;
-să respecţi precizarea privind numărul de cuvinte.

Se acordă 10 p oficiu

S-ar putea să vă placă și