Sunteți pe pagina 1din 15

Proiect purificare gaze

tema:
Să se proiecteze o instalatie de purificare a gazelor de ardere, provenite de la o centrală termică
pe bază de cărbune. În centrală se arde o cantitate de cărbune (35-0,5n) t/h cărbune, care conţine (2,5-
0,01n )%S şi (3+0,02n)% cenuşă. Excesul de aer pentru ardere este (30+0,2n)%. Instalaţia se bazează
pe absorbţia SO2 într-o suspensie de Ca(OH)2. Randamentul de absorbţie este de 95%.

Schema de flux tehnologic

Pentru n=14
debit de alimentare 35-0,5n=28 t/h carbune
2,5-0,01n% S= 2,36%S
3+0,02n% cenusă=3,28%cenusa
exces de aer =30,4%

Calcul bilantului de masa


In punctul 1
GT (1)=34·103Kg/h (34000)
Consideram că pina la 100% în cărbune se află carbon , deci
%C  100  % S  %Cenusa
%C=100-2,36-3,28=94,36
Debitul de sulf este

1
%S
GS(1)  GT(1) 
100
2,36
G S(1)  34000   802,4 Kg / h sulf
100
Debitul de cenusa
%Cenusa
(1)
Gcenusa  GT(1) 
100
3,28
(1)
Gcenusa  34000   1,115,2 Kg / h Cenusa
100
Debitul de carbon
%Carbon
(1)
Gcarbon  GT(1) 
100
94,36
(1)
Gcarbon  34000   32082,4 Kg / h Carbune
100
Bilantul în punctul 1 :Debitul de cărbune
GS(1)  802.4 Kg / h sulf
(1)
Gcarbon  32082,4 Kg / h Carbune
(1)
Gcenusa  1115 ,2 Kg / h Cenusa
GT  34000Kg / h total
(1)

Bilantul în punctul 2 :Debitul de aer de combustie


Se considera ca aerul are următoarea compoziţie în % molare:
N2: 79,1% MN2=28
O2: 20% MO2=32
Ar: 0,9% MAr=40
Se calculează masa moleculara medie a aerului
M amestec   yi  M i
unde yi= % molare
79,1 20 0,9
M amestec   yi  M i  M N2  M O2  M Ar  22,148  6,4  0,36  28,908
100 100 100
M amestec  28,908
Transformam % molare in % de masă
%molar  M i
c (i 2 ) 
M amesstec
79,1  M N 2 79,1  28
cN( 22)    76,615% masa
M amesstec 28,908
20  M O2 20  32
cO( 22)    22,139% masa
M amesstec 28,908
0,9  M Ar 0,9  40
( 2)
c Ar    1,245% masa
M amestec 28,908
Pentru arderea cărbunelui trebuie să calculăm necesarul de oxigen din reacţia:
C  O2  CO2
12Kg C.......................32Kg O2...........................44KgCO2
(1)
Gcarbon ...........................X Kg O2 Y Kg CO2
S  O2  SO2
32Kg S..........................32Kg O2...........................64KgSO2

2
GS(1) ................................X’ Kg O2 Z Kg SO2
Cantitatea de O2 totală este X+X’
32 (1) 32
X  GCarbon   32082,4  85553,06 Kg / h
12 12
32 (1)
X ' G S  802.4 Kg / h
32
Debitul de O2 este:
GO2  X  X '  172058,127 Kg / h
Se stie ca avem un exces de aer de combustie de 30+0,2n; adică
E  30,4
Deci Debitul de O2 necesar arderii este:
100  E
GO( 22)  GO2 
100
100  30,4
GO( 22 )  172058,127   224363,797 Kg / h O2
100
Debitul total de aer în punctul 2 este :
Gt(aer
2)
 GO( 22)  GN( 22)  G Ar
( 2)

Dar cum in aer


100 Kg aer....................76,615Kg N2..................22,14Kg O2...............1,245Kg Ar
( 2)
Gt(aer
2)
Kg aer.................. GN Kg N2...............112802,61 Kg O2............ G Ar
2
(2)
Kg Ar
76,615
GN( 22)   112802,607  390351,042 Kg / h N 2
22,14
1,245
( 2)
G Ar   112802,607  6343,236 Kg / h Ar
22,14
100
Gt(aer
2)
  112802,61  509496,88Kg / h aer
22,14
Gt(aer
2)
 112802,61  390351,042  6343,236  509496,88 Kg / h aer
Bilantul in punctul 2: debitul de aer :
Gt(aer
2)
 509496,88 Kg / h aer
GO( 22)  112802 ,61Kg / h O2
GN( 22)  390351,042 Kg / h N 2
( 2)
G Ar  6343,236 Kg / h Ar

Bilantul in punctul 3
Se determina debitul de CO2 si SO2 care rezulta din combustie.
44 (1)
( 3)
GCO  Gcarbon
2
12
44
( 3)
GCO   32123,2  117785 ,06 Kg / h CO2
2
12
64 (1)
( 3)
GSO  GS
2
32
64
( 3)
GSO   843,2  1686,4 Kg / h SO2
2
32
Se consider cǎ în faza de combustie eficiența îndepǎrtǎrii cenușii din gaze este de 90%.
Debitul de cenusa in pct 3 este
( 3)
Gcenusa  Gcenusa
(1)
 0,1

3
( 21)
Gcenusa  1033,6  0,1  103,36 Kg / h cenusa
GN(32)  GN( 22)  390351,042 Kg / h N 2
( 3)
GAr  GAr
( 2)
 6343,236 Kg / h Ar
GO(32)  GO( 22)  ( X  X ' )  112802 ,61  86505,067  26297,543Kg / h O2
GT(3)  GO(32)  G Ar
( 3)
 GN(32)  GSO
( 3)
2
 GCO
( 3)
2

GT(3)  26297,543  6343,236  390351,042  1686,4  117785,06  542463,279 Kg / h gaze


Bilantul in punctual 3
G N( 32)  390351,042 Kg / h N 2
( 3)
G Ar  6343,236 Kg / h Ar
GO( 32)  26297,543Kg / h O2
( 3)
Gcenusa  103,36 Kg / h cenusa
( 3)
G SO 2
 1686,4 Kg / h SO2
( 3)
GCO 2
 117785,06 Kg / h CO2
GT( 3)  542566.641 Kg / h
Punct de bilant 21: cenusa
( 21)
Gcenusa  Gcenusa
(1)
 0,9
( 21)
Gcenusa  1033,6  0,9  930,24 Kg / h cenusa

Bilant punct 21:


( 21)
Gcenusa  930,24 Kg / h cenusa
Punctul 4: gaze desprăfuite
Se considera eficienta desprafuiri de 90%.
In aceste conditii:
( 4)
Gcenusa  Gcenusa
( 3)
 0,1
( 4)
Gcenusa  103,36  0,1  10,336Kg / h cenusa

G N( 42)  G N( 32)  390351,042 Kg / h N 2


( 4)
G Ar  G Ar
( 3)
 6343,236 Kg / h Ar
GO( 42 )  GO( 32)  26297,543Kg / h O2
( 4)
G SO 2
 G SO
( 3)
2
 1686,4 Kg / h SO2
( 4)
GCO 2
 GCO
( 3)
2
 117785,06 Kg / h CO2
( 4)
Gcenusa  10,336 Kg / h
GT(3)  542473,617 Kg / h
Punctul 5: Cenusa
(5)
Gcenusa  Gcenusa
( 3)
 0,9
( 5)
Gcenusa  103,36  0,9  93,024Kg / h cenusa
Bilantul in punctul 5 pentru cenuşă
(5)
Gcenusa  93,024 Kg / h cenusa

Punctul 6: Gaze desprăfuite, purificate

4
Se consideră arbitrat că numai 10% din Ca(OH)2 reacţionează cu CO2 din gaze şi 90%
reacţionează cu SO2
Ca(OH ) 2  SO2  1 / 2O2  H 2O  CaSO4  2 H 2O
Conform reacţiei avem că:
74Kg Ca(OH)2.........64Kg SO2.........16Kg O2..........18Kg H2O.......172Kg CaSO4·2H2O
aKg Ca(OH)2.........GSO2,react.............b Kg O2..........cKg H2O.........d Kg CaSO4·2H2O
Debitul de SO2 reactionat se calculează stiind că randamentull de absorbţie este de 95%
1
GSO2 , react  GSO
( 4)
  abs 
2
100
1
GSO2 , react  1686,4  95   1602,08 Kg / h SO2 reactionat
100
74 74 74
a  GCa ( OH )2   GSO2 ,react a  GCa ( OH ) 2   GSO2 , react   1602,08  1852,405 Kg / h
64 64 64
16 16 16
b  GO2   GSO2 ,react b  GO2   GSO 2 , react   1602,08  400,52 Kg / h
64 64 64
18 18 18
c  GH 2O   GSO2 ,react c  GH 2 O   GSO2 , react  1602,08  450,585 Kg / h
64 64 64
172 172 172
d  GCaSO4 2 H 2O   GSO2 ,react d  GCaSO 4  2 H 2 O   GSO2 , react  1602,08  4305,59 Kg / h
64 64 64

Ca (OH ) 2  CO2  CaCO3  H 2O


74Kg Ca(OH)2.........44 Kg CO2................100Kg CaCO3...................18 Kg H2O
1/9 GCa(OH)2 Kg .........u Kg CO2..........................w Kg CaCO3............z Kg H2O
1 1
GCa ( OH ) 2   1602,08  205,877 Kg / h Ca(OH ) 2
9 9
44
u  205,877  122,381 Kg / h
74
100
w  205,877  278,21 Kg / h
74
18
z  205,877  50,087 Kg / h
74
GN( 62)  GN( 42) GN( 62)  390351,042 Kg / h N 2
( 6)
GAr  GAr
( 4) ( 6)
GAr  6343,236 Kg / h Ar
( 6)
Gcenusa 0 ( 6)
Gcenusa 0
( 6)
GSO 2
 GSO
( 4)
2
 GSO2 , react ( 6)
GSO 2
 1686,4  1602,08  84,32 Kg / h SO2
( 6)
GCO 2
 GCO
( 4)
2
u ( 6)
GCO 2
 GCO
( 4)
2
 u  117785,06  122,381  117662,679 Kg / h CO2
GO( 62)  GO( 42)  b GO( 62)  GO( 42)  b  26297,543  400,52  25897,023 Kg / h O2

5
390351,042
DN( 62)   13941,11 Kmol / h N 2
28
6343,236
( 6)
DAr   158,58 Kmol / h Ar
40
( 6)
Dcenusa 0
84,32
( 6)
DSO   1,32 Kmol / h SO2
2
64
117662,679
( 6)
DCO   2674,15 Kmol / h CO2
2
44
25897,023
DO( 62)   809,28 Kmol / h O2
32
Se consideră că la ieşirea din absorber gazele au o temperatură de t=35 oC şi faza lichidă o
temperatură de t=35oC şi presiune atmosferică. La această temperatură, presiunea de vapori a
apei este 0,0573 atm.
La această temperatură, presiunea de vapori a apei este de 0,0573atm. Deci fracţia molară a apei
în punctul de bilanţ 6 este 0,0573 (gazele conţin 0,0573 apă % molare şi 0,9427 % molare gaze
uscate: CO2, SO2, O2, Ar, N2.
Debitul molar de gaze uscate in punctul 6 se calculează :
DM( 6 )  DCO
(6)
2
 DSO
(6)
2
 DO( 62)  DN( 62)  DAr( 6 )
DM( 6,)gaze uscate  2674,15  1,32  809,28  13941,11  158,58  17584,44Kmol / h gaze uscate
1kmol gaze conţin .........0,0573kmol H20........0,9427kmol gaze uscate(GU)
( 6) (6)
DM , apa ...................... DM , gaze uscate

0,0573 ( 6 ) 5,73
, apa  DM , gaze uscate   DM
(6) ( 6)
DM , gaze uscate
0,9427 94,27
5,73
( 6)
DM , apa   17584,44  1068,83 Kmol / h apa
94,27
(6)
Gapa  18  DM( 6,)apa  18  1068,83  19238,98 Kg / h apa
GT( 6)  GN( 62)  GAr( 6)  GSO
(6)
2
 GCO
(6)
2
 GO( 62)  Gapa
(6)

GT( 6 )  390351,042  6343,236  84,32  117662,679  25897,023  19238,98  559577,28 Kg / h gaze


Bilantul de masa in punctul 6 este:

GN( 62)  390351,042 Kg / h N 2


( 6)
G Ar  6343,236 Kg / h Ar
( 6)
Gapa  19238,98 Kg / h apa
( 6)
GSO 2
 84,32 Kg / h SO2
( 6)
GCO 2
 117662,679 Kg / h CO2
GO( 62)  25897,023 Kg / h O2
GT( 6 )  559577,28 Kg / h gaze

Punctul 17:Debitul de var hidratat introdus pentru prepararea laptelui de var


Considerăm că varul hidratat are:
1. umiditate de 5%

6
2. un conţinut în impurităţi solide insolubile de 5% şi
3. Ca(OH)2 de 90%.
De la P(6) GCa (OH ) 2  1852,405 Kg / h dar numai 90% este Ca(OH)2, deci
daca 100 Kg var hidratat.............................90 Kg Ca(OH)2
(17 )
GCa ( OH ) 2 ............................................. GCa (OH )
2

GCa ( OH ) 2  100
( OH ) 2 
(17 )
GCa
90
1852,405  100
( OH ) 2   2058,22 Kg / h
(17 )
GCa
90
Debitul total de var este
( OH ) 2  100
(17 )
GCa
GT(17 ) 
90
2058,22  100
GT(17 )   2286,92 Kg / h
90
Din totalul de var calculam apa si impurităţile
GH(172 O)  GT(17 )  0,05
(17 )
Gimpuritati  GT(17 )  0,05
GH(172O)  2285,92  0,05  114,345 Kg / h apa
(17 )
Gimpuritati  2285,92  0,05  114,345 Kg / h impuritati

Bilantul in punctul 17:


GH(17O)  114,345 Kg / h apa
2

G (17 )
impuritati  114,345 Kg / h impuritati

( OH ) 2  2058,22 Kg / h Ca (OH ) 2 pur


(17 )
GCa
GT(17 )  2286,92 Kg / h var hidratat

Punctul 7:
Consideram că în punctul de bilanţ 7 suspensia conţine:
 2% solide şi
 98% apa

Ca(OH ) 2  SO2  1 / 2O2  H 2O  CaSO4  2 H 2O


Conform reacţiei avem că:
74Kg Ca(OH)2.........64Kg SO2.........16Kg O2..........18Kg H2O.......172Kg CaSO4·2H2O
aKg Ca(OH)2.........GSO2,react.............b Kg O2..........cKg H2O.........d Kg CaSO4·2H2O

Ca (OH ) 2  CO2  CaCO3  H 2O


74Kg Ca(OH)2.........44 Kg CO2................100Kg CaCO3...................18 Kg H2O
1/9 GCa(OH)2 Kg .........u Kg CO2..........................w Kg CaCO3............z Kg H2O
(7)
Gsolide  d  w  Gcenusa
( 4)
 Gimp
(17 )

(7)
Gsolide  4305,59  278,21  10,336  114,345  4708,481 Kg / h
Rata de ieşire (formare)este de 5:1
solide  G solide  5
(7) (7)
Gmat
solide  4708,481 5  23542,405 Kg / h
(7)
Gmat

7
(7)
Gmat solide
G (7)
T 
0,02
(7)
Gmat solide 23542,405
GT( 7 )    1177120,25 Kg / h
0,02 0,02
G (7)
H 2O  GT( 7 )  Gmat
(7)
solide

GH( 72)O  1177120,25  23542,405  1153577,845Kg / h


Bilantul in punctul 7:
GT( 7 )  1177120,25Kg / h
GH( 72)O  1153577,845 Kg / h
(7)
Gsolide  4708,481 Kg / h

Bilantul in punctul 8:
GT(8)  0,8  GT( 7 )
GT(8)  0,8  GT( 7 )  0,8  1177120,25  941696,2 Kg / h
(8)
Gsolide  0,8  Gsolide
(7)

(8 )
Gsolide  0,8  23542,405  18833,924 Kg / h
GH(82)O  GT(8)  G (solide
8)

GH(82)O  941696,2  18833,924  922862,276 Kg / h


Bilantul in punctul 8:
GT(8 )  941696,2 Kg / h
GH(82)O  922862,276 Kg / h
(7)
Gsolide  18833,924 Kg / h

Bilantul in punctul 11:


GT(11)  0,2  GT( 7 )
GT(11)  0,2  1177120,25  235424,05 Kg / h
(11)
Gsolide  Gsolide
(7)
 4708,481 Kg / h
GH(112 O)  GT(11)  G (solide
11)

GH(112 O)  235424,05  4708,481  230715,569 Kg / h


Bilantul in punctul 11:
GT(11)  235424,05Kg / h
GH(112O)  230715,569 Kg / h
(11 )
Gsolide  4708,481 Kg / h

Bilantul in punctul 12:


Se calculează nămolul de decantare:
(12 )
Gsolide  Gsolide
(11)
 4708,481 Kg / h
Umiditatea nămolului este 85%
G (solide
12 )

GT(12 ) 
0,15
4708,481
GT(12 )   31389,873Kg / h
0,15

8
GH(122 O)  GT(12 )  G (solide
12 )

GH(122 O)  31389,873  4708,481  26681,392 Kg / h


Bilantul in punctul 12:
GT(12)  31389,783Kg / h
GH(122 O)  26681,392 Kg / h
(12)
Gsolide  4708,481 Kg / h

Bilantul in punctul 13:


Se calculează nămolul de la filtrare:
(13)
Gsolide  Gsolide
(12 )
 4708,481 Kg / h
Umiditatea nămolului de filtrare este 40%
G (solide
13)

GT(13) 
0,6
4708,481
GT(13)   7847,468 Kg / h
0,6
GH(132 O)  GT(13)  G (solide
13)

GH(132 O)  7847,468  4708,481  3138,987 Kg / h


Bilantul in punctul 13:
GT(13)  7847,468 Kg / h
GH(132 O)  3138,987 Kg / h
(13)
Gsolide  4708,481 Kg / h

Bilantul in punctul 14:


Se calculează limpedele de la decantare:
GT(14)  GH(142 O)  GT(11)  G (T12 )
GT(14 )  230715,569  31389,783  199325,786 Kg / h
Bilantul in punctul 14:
GT(14)  GH(142 O)  199325,786 Kg / h

Bilantul in punctul 15:


GT(15 )  GH(152 O)  GT(12 )  G (T13)
GT(15)  26681,392  3138,987  23542,405 Kg / h
Bilantul in punctul 15:
GT(15)  GH(152 O)  23542,405 Kg / h

Bilantul in punctul 16:


Se calculează apa de adaos:
Aici avem apa care intra şi cea care iese
Debitul de apă care intră este
GH(162 O)  GH(17)
2O
 c(7)
H 2O  z H 2O
(7)

Debitul de apă care iese este


36
GH( 62)O  GH(13)
2O
 d CaSO
(7)
4 2 H 2O

172
GH 2 O int rata  GH 2 O iesita

9
36
GH(162 O)  GH(17)
2O
 c (7)
H 2 O  z H 2 O  GH 2 O  GH 2 O  d CaSO4  2 H 2 O 
(7) ( 6) (13) (7)

172
36
GH(162 O)  GH( 62)O  GH(13)
2O
 d CaSO
(7)
4 2 H 2O
  (GH(17)
2O
 c (7)
H 2O  z H 2O )
(7)

172
Se calculează
18
H 2 O  GSO 2 
c (7) (6)

64
18
H 2 O  84,32 
c (7)  23,715 Kg / h
64
172
(7)
d CaSO 4 2 H 2 O
  GSO
(6)
2  226,61 Kg / h
64
1
18   GCa ( OH ) 2 G
9 74  GSO
( 6)
G (6) 84,32
z (7)
H 2O   Ca ( OH ) 2  2
 SO 2   2,635 Kg / h
74 37 37  64 32 32
36
GT(16)  GH(162O)  GH( 62)O  GH(13)
2O
 d CaSO
(7)
4 2 H 2O

 (GH(17)
2O
 c (7)
H 2O  z H 2O ) 
(7)

172
36
GT(16)  GH(162O)  19238,98  3138,987  226,61   (114,345  23,715  2,635)  22284,702 Kg / h
172
Bilantul in punctul 16:
GT(16)  GH(162O)  22284,702 Kg / h

Bilantul in punctul 19:


Se calculează laptele de var 20%
( OH ) 2  GCa ( OH ) 2  2058, 22 Kg / h Ca (OH ) 2 pur
(19 ) (17 )
GCa
(19 )
Gimpuritati  Gimpuritati
(17 )
 114 ,345 Kg / h impuritati
(19 )
GCa ( OH ) 2
G (19 )
T 
0,2
2058,22
GT(19)   10291,1 Kg / h
0,2
GH(192O)  GT(19)  G (impuritati
19)
 GCa
(19 )
( OH ) 2

GH(192 O)  10291,1  114,345  2058,22  8118,54 Kg / h


Bilantul in punctul 16:
GT(19 )  10291,1 Kg / h
GH(192 O)  8118,535 Kg / h

( OH ) 2  2058,22 Kg / h Ca (OH ) 2 pur


(19 )
GCa
(19 )
Gimpuritati  114 ,345 Kg / h impuritati
Bilantul in punctul 18:
GH(182 O)  GH(192 O)  G (H172)O
GT(18)  GT(19)  G (T17 )
GH(182 O)  8118,535  114 ,345  8004,19 Kg / h
GT(18)  8118,535  2286,92  5831,615 Kg / h
Bilantul in punctul 18:
GT(19 )  5831,615 Kg / h
GH(192O)  8004,19 Kg / h

10
Bilantul in punctul 20:
GH( 202 O)  GH(142 O)  GH(152 O)  GH(162 O)  G (H182)O
GH( 202 O)  204030,5  23541,98  22564,64  8004,2  242132,92 Kg / h
Bilantul in punctul 20:
GH( 202 O)  242132,92 Kg / h

Bilantul in punctul 9:
GT(9)  GT(19)  GT( 20)
GT(9)  10291,1  242132,92  252424,02 Kg / h
Bilantul in punctul 9
GT( 9 )  252424,02 Kg / h

Bilantul in punctul 10:


GT(10 )  GT(9)  GT(8)
GT(10)  252424,02  941679,2  1194103,22 Kg / h
Bilantul in punctul 10:
GT(10)  1194103,22 Kg / h

Predimensionarea absorberului

1. Calculul ariei minime a sectiunii coloanei


2. Calculul volumului de umplutură

1. Calculul ariei minime a sectiunii coloanei


Consideram că în coloană se foloseşte o umplutură cu inele Raschimg cu caracteristicel următoare:
dimensiuni:L·D·d=50·50·50 mm
suprafaţa specifică: ag=95 m2/m3
fracţia de goluri: εg=0,79 m3/m3
densitatea aparentă: ρa=500 Kg/m3
Viteza de înecare este:
1 1
v  a  0 ,16   8
lg  i 3g  v 103l    A  1,75 
 L'  4
  v 
 g   g  l   G'   l 
unde vi= viteza de înecare
ag= suprafaţa specifică a umpluturii
εg= fracţia de goluri a umpluturii
ρv= densitatea fazei gazoase( considerată mîn punctul de bilant 6)
ρl= densitatea fazei lichide( considerată 103Kg/m3)
ηl= viscozitatea fazei lichide( considerată 10-3Kg/m·s)
A= coeficientul ales în funcţie de natura umpluturii (A=0,22)
L’=debitul masic al fazei lichide=GT(7)
G’= debitul masic al fazei gazoase=GT(6)

Din bilanţul in punctul (6) rezultă


 G (6) 
DM( 6,)i   i 
 Mi 

11
DM( 6,)i
yi  D (6)

 DM(6,)i
M ,i

unde i= CO2, SO2, N2, Ar, O2, H2O


yCO2  0,14
y N 2  0,747
y Ar  0,008
yO2  0,043
ySO2  0,00007
y H 2 O  0,057
M ( 6 )   yi  M i  29,802 Kg
Presiunea gazelor se considera 1atm.
T T
VM V M0  22,4 
T0 T0
La intrarea in absorber ti gaze  135 C
o

135  35
La iesirea din absorber te gaze  35 C tm   85o C
o

2
T  85  273  358K
M ( 6 ) M ( 6 ) T0 29,802 273
v   0     1,014Kg / m3
VM VM T 22,4 358
1 1
 vi  95 
lg  
1,014

103  10 3  0 ,16  1177099  4  1,014  8
  0,22  1,75   3 
 9,81  0,79
3
103   559595,83   10 
lg vi  1,03
vi  10,73 m / s
Debitul volumetric de gaze:
T 358
Gv  DM( 6,)T  Vm0   18653,935  22,4   546461,803 m3 / h
T0 273
Gv 546461,803
Amin    14,14m 2
vi  3600 3600  10,73
4  Amin 4  14,14
Dmin    4,24m
 
Pentru diametre mai mari de 2, valorile se aleg din 0,5 în 0,5 m.
Deci Dmin  4,5m
Aria reala este:
D 2   4,52
Areala   2
 15,89m
4 4

2. Calculul suprafetei de transfer şi a volumului de umplutură

Coeficientul de difuzie
3
7 T 2
1 1
DSO2  g  4,3  10  2   , [ m2 / s]
MA MB
PVA 3  VB 3 
1 1

 
unde
T- temperatura ,[K]
p- presiunea, p=1atm
12
VA, VB-volume molare la punctul normal de fierbere,[cm3/mol]
Consideram ca A este amestecul gazos din punctul de bilant (6) , iar B= SO2.
VSO  44,8 cm 3 / mol
2

VAr  29,8 cm 3 / mol


VN2  31,2 cm 3 / mol
VH 2O  18,9 cm 3 / mol
VCO2  34,4 cm 3 / mol
VO2  25,6 cm 3 / mol
Coeficientul de difuzie se considera pentru amestecul din punctul (6)
VA   yi  Vi
VB  VSO2  44,8 cm3 / mol

VAr  0,008  29,8  0,2384 cm3 / mol


VN 2  0.747  31,2  23,3064 cm3 / mol
VH 2 O  0,057  18,9  1,0773 cm3 / mol
VCO2  0,14  34,4  4,816 cm3 / mol
VO2  0,043  25,6  1,1008 cm3 / mol
VA  30,5389 cm3 / mol
M A  M ( 6 )  29,802 kg
M B  M SO2  64 Kg

3
7 358 2
1 1
DSO 2  g  4,3  10  2
  , [ m2 / s]
29,802 64
1 30,5389 3  44,8 3 
1 1

 
DSO 2  g  1,4487  105 , [ m 2 / s ]
G  dg
Re 
v
QT( 6)
G , Kg / m 2 s
Areal  3600
Diametrul mediu al granulelor:
dg=0,05m
ηv=ηam=19·10-6 Kg/m·s
559595,83
G  9,78 Kg / m 2 s
15,89  3600
G  dg 9,78  0,05
Re    25736,84
v 19  10- 6
v
Sc 
 v  DSO 2 g

v 19  106
Sc    1,293
 v  DSO 2 g
1.014  1,4487  10 5
S h  c  Re 0 , 59
 Sc 0 ,33

13
unde c=0,69
S h  0,69  25736,840,59  1,2930,33  300,585
K  dg
Sh  v
DSO2  g

Kv  dg Sh  DSO2  g 300,585 1.4487 105


Sh   Kv    0,087 m3 / m2  s
DSO2  g dg 0,05
Debitul absorbit de SO2(N)
N  K v  S  Dc
unde Kv= coeficient de transfer de masă
S= suprafata de transfer
Dc= forta motricea procesului de transfer de masă

Dy, m 
y  y  y  y 
1

1 2

2

ln
y  y  1 1

y  y  2

2
unde y1,y2= concentraţiile la baza coloanei si la vârful coloanei
y*=concentratia gazului in echilibru cu x
 y  y   =diferenta medie logaritmica a diferentei de concentratie

 
Transferul de masă esteurmat de o reactie chimică ireversibilă0020si de aceea y 1  y2  0 
Dy, m 
 y1  y2 
y1
ln
y2
y1  y SO
( 4)
2

y 2  y SO
( 6)
2
 0,00007
 G (4) 
DM( 4,)i   i 
 Mi 
GM( 4,)N 2  390351,042 / 28  13941,73 Kgmol / h N 2
(4)
G Ar  6343,236 / 40  158,588 Kmol / h Ar
GO( 42)  26297,543 / 32  821,79 Kmol / h O2
(4)
GSO 2
 1686,4 / 64  26,35 Kmol / h SO2
(4)
GCO 2
 117785,06 / 44  2676,93 Kmol / h CO2
GM( 4,)T  17625,388 Kmol / h

DM( 4,)SO2 26,35


y (4)
SO2  (4)
  0,001495
DM ,T 17625,388

Dy , m 
 y1  y2    0,001495  0,00007  0,000465
y1 0,001495
ln ln
y2 0,00007
v
Dc  Dy , m  (6)
M

14
1,014
Dc  0,000465   1,5821  10 5
29,802
N  DM( 4,)SO2  DM( 6,)SO2
N  26,35  1,317  25,033 Kmol / h
N  K v  S  Dc  25,033
N
S
K v  3600  Dc
25,033
S  5051,79 m 2
0,087  3600  1,5821 10 5
Volumul umpluturii
S 5051,79
Vu    53,12 m 3
ag 95
Inaltimea umpluturii
V
H u  u  3,34 m
Areal
Hu se aproximeaza la 3,5 m

15

S-ar putea să vă placă și