Sunteți pe pagina 1din 3

BOR Judges 6:24 Şi a făcut acolo Ghedeon un jertfelnic Domnului şi l-a numit "Iahve-Şalom".

Şi se află

acesta şi astăzi în Ofra lui Abiezer. (Pacea Domnului - ROA)

Dumnezeu dă pace

Binecuv de slobozenie / îndemn la pace(mergi în pace) cu sens usor pace sufl

1. BOR 1 Samuel 25:35 Şi a primit David din mâinile ei cele ce-i adusese şi i-a zis: "Mergi sănătoasă

(cu pace - ROA) la casa ta! Iată am ascultat glasul tău şi ji-am cinstit faţa".

2. BOR 1 Samuel 29:7 Întoarce-te dar acum şi mergi sănătos (cu pace - ROA), ca să nu arăţi pe

căpeteniile Filistenilor".

3. BOR 2 Samuel 3:24 Atunci a venit Ioab la rege şi a zis: "Ce ai făcut? Iată a venit la tine Abner; de ce

n-ai dat drumul să plece? (, iar el s-a dus cu pace? - ROA)

4. Pacea ca Salut

5. BOR Judges 18:15 Apoi s-au abătut într-acolo şi au intrat la casa levitului celui tânăr, în casa lui

Mica şi i-au dat bună ziua (i-au întrebat de pace - ROA).

6. BOR 1 Samuel 10:4 Aceia, după ce te vor saluta (întâmpina cu pace - ROA), îţi vor da două pâini şi

tu le vei lua din mâinile lor.

7. BOR 1 Samuel 25:5 A trimis zece tineri cărora David le-a zis: "Suiţi-vă în Carmel şi mergeţi la

Nabal să-i spuneţi multă sănătate din partea mea! (să- dați binețe în numele meu – ROA)

8. BOR 1 Samuel 30:21 După aceea a venit David la cele două sute de oameni care nu fuseseră în stare

să-i urmeze şi pe care îi lăsase la pârâul Besor; şi au ieşit aceştia în întâmpinarea lui David şi în

întâmpinarea oamenilor care erau cu el. Iar David, apropiindu-se de acei oameni, i-a întrebat de sănătate

(de sanatate - ROA).

9. BOR 2 Samuel 8:10 A trimis pe Hadoram, fiul său, la regele David să-l salute (întrebe de sănătate -

ROA) şi să-i mulţumească, pentru că s-a războit cu Hadad-Ezer şi l-a biruit. Căci Hadad-Ezer se afla în

război cu Tou. Iar în mâinile lui Hadoram se aflau vase de argint, de aur şi de aramă.

10. BOR 1 Chronicles 18:10 A trimis pe Hadoram, fiul său, la regele David, să-l salute (să-l întrebe de

sănătate - ROA) şi să-i mulţumească, pentru că s-a războit cu Hadadezer şi l-a bătut, căci Tou era în

război cu Hadadezer, şi a trimis cu el tot felul de vase de aur, de argint şi de aramă.

11. BOR Jeremiah 15:5 Oare cui îi va părea rău de tine, Ierusalime, şi cine-ii va arăta milă sau cine va

veni la tine şi te va întreba de sănătate (pace - ROA)?


12. Întrebare de sănătate (pace)

13. BOR 2 Samuel 18:29 "Dar băiatul Abesalom este sănătos (e bine - ROA)?" a întrebat regele. "Am

văzut tulburare mare acolo când Ioab, robul regelui, a trimis pe robul tău, a zis Ahimaaţ, dar eu nu ştiu

ce era acolo".

14. BOR 2 Samuel 18:32 "Băiatul Abesalom este oare el sănătos (e bine - ROA)?", a întrebat regele pe

Huşai. "Întâmple-se duşmanilor regelui, stăpânul meu, a răspuns Huşai, şi tuturor celor ce au uneltit rele

împotriva ta, ce i s-a întâmplat lui!"

15. BOR 2 Kings 10:13 Iehu a întâlnit pe fraţii lui Ohozia, regele Iudei, şi le-a zis: "Cine sunteţi voi?" Iar

ei au răspuns: "Noi suntem fraţii lui Ohozia şi ne ducem să aflăm de sănătatea (să dăm binețe - ROA)

fiilor regelui şi a fiilor reginei".

16. BOR Judith 15:8 Atunci marele preot Ioachim împreună cu marele sfat îl fiilor lui Israel, care locuiau

în Ierusalim, s-au dus să vadă izbânda pe care Domnul o dăduse lui Israel şi să vadă pe Iudita şi să-i

facă urare pentru izbândă ca nişte prieteni.

17. Pacea sufletească / duhovncească

18. BOR Isaiah 14:30 Cei sărmani vor paşte pe păşunile Mele, iar cei săraci vor fi fără de grijă (se vor

odihni în pace - ROA). Voi face să moară de foame neamul tău, iar pe cei ce vor rămâne din tine îi voi

ucide.

19. BOR Isaiah 29:24 Cei rătăciţi cu duhul vor căpăta înţelepciune şi cei cârtitori învăţătură (iar limbile

gângave se vor învăţa să grăiască pace - ROA).OMITERE DE BOR SA TRADUCĂ

20. BOR Isaiah 32:4 Inima celor uşuratici va judeca sănătos şi limba celor gângavi va grăi iute şi desluşit.

(vorbească PACE)

21. BOR Isaiah 53:5 Dar El fusese străpuns pentru păcatele noastre şi zdrobit pentru fărădelegile noastre.

El a fost pedepsit pentru mântuirea (pacea - ROA) noastră şi prin rănile Lui noi toţi ne-am vindecat.

22. BOR Isaiah 54:13 Toţi copiii tăi vor fi ucenici ai Domnului şi se vor bucura de mare fericire (pacea -

ROA).

23. BOR Jeremiah 33:9 Ierusalimul va fi pentru Mine nume de bucurie, laudă şi cinste în fata tuturor

popoarelor pământului, care vor auzi de toate bunătăţile ce i le voi face şi se vor mira, se vor cutremura

de toate binefacerile şi de toată starea cea bună (pacea - ROA) cu care-l voi învrednici".

24. BOR Tobit 7:12 Dar Tobie i-a zis: "Nimic nu voi mânca de aici şi nici nu voi bea, de vreme ce tu încă

n'ai hotărât nimic". Atunci Raguel i-a zis: "Iată, o fac. Ea îţi este dată prin porunca din cartea lui Moise,
şi cerul a hotărât să-ţi fie dată: Primeşte-o pe sora ta! Începând din această clipă, tu eşti fratele ei, ea e

sora ta; ea îţi este dată din chiar ziua aceasta şi pe'ntotdeauna. Şi Domnul cerului să facă în aşa fel ca în

noaptea aceasta totul să se petreacă bine cu voi, copilul meu, şi să vă dăruiască milă şi pace".

RROOAA

25. BOR Psalm 75: 2 (76:3) Că s-a făcut în Ierusalim (en eirini) locul Lui şi locaşul Lui în Sion.