Sunteți pe pagina 1din 4

Zilele Masteratelor în Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele

Educaţiei

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei are plăcerea de a-i invita pe toţi cei
interesaţi la Zilele M, dedicate promovării programelor de masterat pe care le
organizează.

CE?

Prezentarea masteratelor FPSE

CÂND?

7-10 mai, între orele 13:00 -17:00

UNDE?

Sediul facultăţii din Şos. Panduri, nr. 90

CINE?

Profesori coordonatori ai programelor de masterat, masteranzi, alumni


CUM?
Programul Zilelor M*
07.05.2018
13:00 – 13:30
Tehnologii informatice și de comunicații în educație, coord. lect.univ.dr. Beatrice Almăşan –
sala 3

Psihologie clinică - evaluare și intervenție terapeutică, coord. prof.univ.dr. Laurenţiu Mitrofan –


sala 2

14:30 – 15:00
Psihodiagnoză, psihoterapie experienţială unificatoare(PEU) și dezvoltare personală, coord.
prof.univ.dr. Iolanda Mitrofan – sala 2

15:30 – 16:00
Psihotraumatologie și asistare psihologică, coord. prof.univ.dr. Cătălin Nedelcea – sala 2

08.05.2018
13:00- 13:30
Psihopedagogia Şcolii Incluzive, coord. prof.univ.dr. Doru Popovici – Centrul de management

15:00 – 15:30
Învăţare, Inovare şi Coaching în Educaţie, coord. prof.univ.dr. Anca Nedelcu/ prof.univ.dr.
Ovidiu Pânişoară/ conf.univ.dr. Silvia Făt – sala 1

Formarea Formatorilor, coord. prof.univ.dr. Lucian Ciolan – Centrul de management

16:00 - 16:30
Psihologie organizaţională şi managementul resurselor umane, coord. prof.univ.dr. Romeo
Zeno Crețu – sala 1
09.05.2018
13:00- 13:30
Psihologia sănătății – cercetare clinică și optimizare comportamentală, coord. prof.univ.dr.
Eugen Avram – sala 7

13:30- 14:00
Terapie logopedică în procesele de comunicare, coord. prof.univ.dr. Florin Verza – sala 7

14:00- 14:30
Pedagogii Alternative şi Artă Teatrală în Educaţie, coord. prof.univ.dr. Crenguţa Oprea
– sala 6

15:00 – 15:30
Educaţie timpurie, coord.conf.univ.dr. Laura Ciolan – sala 7

15:30 – 16:00
Educaţie Prescundară/ Mentoratul în Educaţie, coord. prof.univ.dr. Marin Manolescu – sala 7

16:00 – 16:30
Psihopedagogia Şcolii Incluzive, prezentare susţinută de lect.univ.dr. Viorel Agheană – amf. Stoian

10.05.2018
13:00 – 13:30
Psihologie Aplicată în domeniul Securităţii Naţionale, coord. conf.univ.dr. Cornel Mincu – sala 1

15:00 – 15:30
Evaluarea, Consilierea şi Psihoterapia copilului, cuplului şi familiei, coord. conf.univ.dr. Elena
Vladislav – sala 6
16:00 – 16:30
Consiliere şcolară şi Dezvoltarea Carierei, coord. conf.univ.dr. Cosmina Mironov – sala 6

16:00 – 16:30
Psihologia Muncii, Transporturilor şi Serviciillor, coord. conf.univ.dr. Mihaela Chraif – sala 6

*Programul poate suferi modificări. Vă rugăm să urmăriţi actualizările pe site-ul fpse.unibuc.ro, precum şi pe
pagina de facebook a FPSE – https://www.facebook.com/Facultatea-de-Psihologie-%C8%99i-
%C8%98tiin%C8%9Bele-Educa%C8%9Biei-Universitatea-din-Bucure%C8%99ti-1482304162073156/